IEFBE 2446
  • Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce
    20 dec 2017
  • BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca

Computerprogramma niet origineel, verval beschrijvend beslag

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 20 december 2017, IEFbe 2446; (BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca). Auteursrecht. De heer de W en BVBA Ideca stellen houder te zijn van auteursrechten op een computerprogramma die werd ontworpen als webshop voor BVBA Antraxion. Antraxion verkoopt onderdelen van dit programma aan derden. Op deze onderdelen is beschrijvend beslag gelegd. Antraxion komt in derdenverzet op tegen dit beslag. De rechtbank oordeelt dat de heer de W en Ideca niet voldoen aan hun stelplicht en niet aannemelijk maken dat zij beschikken over een geldig auteursrecht, daar het computerprogramma niet origineel is. Daarom vervalt het beslag en wordt het derdenverzet van Atraxion gegrond verklaard. Tevens maakt Antraxion, bij gebrek aan bewezen materiële schade, aanspraak op een schadevergoeding van één symbolische euro.

12. De rechtbank moet dan ook besluiten dat de heer De W en Ideca niet voldoen aan hun stelplicht als partijen die auteursrechtelijke bescherming inroepen, en wel op zo'n wijze dat de voorzitter onmogelijk, zelfs prima facie, kon vaststellen dat er sprake was van een ogenschijnlijk geldig auteursrecht.

Het derdenverzet is dan ook gegrond.

Nu partijen hierdoor in de situatie worden teruggeplaatst alsof er geen beslag was geweest, zal de deskundige alle in beslag genomen stukken en gegevens aan ATRAXION moeten teruggeven.