IEFBE 2235

Geen namaak nu Ortholength geen beroep op auteursrecht verlengnagelinrichting toekomt

Hof van Beroep Gent 2 november 2015, Rechtbank van Koophandel Gent 13 maart 2013; IEFbe 2235 (Ortholength tegen Jeannor) Jeannor heeft twee octrooiaanvragen ingediend voor o.a. een "verlengnagelinrichting". Ortholength stelt dat de auteursrechthebbenden van de hydraulische verlengingsnagel "Malka Nail" hun auteursrechten bij hen hebben ingebracht en dat de producten van Jeannor namaak zijn. Op de overgelegde stuken blijkt de naam van de oorspronkelijke auteur zorgvuldig te zijn weggelaten. Rechtbank stelt dat Ortholength zich niet kan beroepen op een ogenschijnlijk bestaand auteursrecht en dat het beslag inzake namaak onterecht werd toegestaan. Het hof bevestigt het bestreden vonnis. Door appellanten is niet bewezen dat zij enige uitvinderswerkzaamheid hebbe verricht en de betrokken techniek hebben uitgevonden waarop de octrooiaanvragen van Jeannor betrekking hebben.

Leestip: r.o. 7 t/m 9.