IEFBE 2301

Geen rechten kunnen putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist

tow traffic CC0

Hof van Beroep Brussel 4 oktober 2016, en Rechtbank van Koophandel Brussel 17 juni 2015, IEFbe 2299 (Tow Traffic Assist) Merkenrechtinbreuk. Domeinnaamrecht. Eisende partijen vorderen met succes de staking van elk gebruik van de benaming Tow Traffic Assist en de afkorting T.T.A., schrapping van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowtrafficAssist.be. De modellen van eisende partijen worden nietig verklaard. Eisende partijen plegen een inbreuk op het merkenrecht door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST en TTA als handelsbenaming. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Besluit tot de nietigheid van de door appellanten ingeroepen modellen. Appellanten kunnen geen rechten putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist. Zij dienen het gebruik daarvan te staken. De domeinnamen www.towtrafficassist.been www.towtrafficassist.com dienen geschrapt te worden.

22. Geïntimeerden vorderen de nietigverklaring van de Benelux-modellen die door appellanten worden ingeroepen. Zij voeren aan dat de betrokken Benelux-modellen een gebrek aan nieuwheid en eigen karakter vertonen. De voertuigen zijn, wat de bestickering betreft, modellen die vanuit het standpunt van de geïnformeerdegebruiker en bij een vergelijking in hun geheel, identiek zijn aan de door appellanten ingeroepen Benelux-modellen. Het Hof besluit tot de nietigheid van de door appellanten ingeroepen modellen. 

25. Het door appellanten gebruikte teken 'TTA' is identiek, minstens stemt het zeer sterk overeen met het merk T.T.A. van tweede geïntimeerde en dit zowel op auditief als visueel vlak. Begripsmatig hebben het merk en het teken, volgens respectievelijk de merkinschrijving en het teken zoals het wordt gebruikt, geen betekenis.

In het beeldmerk van tweede geïntimeerde zijn de woordelementen TOW TRAFFIC ASSIST het meest onderscheidend. Het door appellanten gebruikte teken 'Tow Traffic Assist' is daaraan identiek en dit zowel begripsmatig als op auditief en visueel vlak.

Het Hof besluit tot een sterke overeenstemming tussen de vergeleken merken en tekens. Het hof oordeelt dat voldoende vaststaat dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar (een zuiver hypothetisch en zelfs indirect verwarringsgevaar volstaat, zonderdat de effectieve verwarring dient bewezen teworden) in de zin van 2.20.1.b.BVIE.

In casus bestaat er gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de diensten vermarkt onder de merken van tweede geïntimeerde en deze vermarkt onder de tekens gebruikt door appellanten,van dezelfdeondernemeing of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemeningen afkomstig zijn. 

28. De vordering van appellanten om de schrapping te horen bevelen van de voormelde domeinnamen is ongegrond. Er bestond voor geïntimeerden een legitiem belang om tot de registratie van de betrokken domeinnamen te laten overgaan.

29. Appellanten kunnen geen rechten putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist. Zij dienen het gebruik daarvan te staken. De domeinnamen www.towtrafficassist.been www.towtrafficassist.com dienen geschrapt te worden.