IEFBE 2290

Geen verwarringsgevaar tussen BED HEAD en BOBHEAD gezien begripsmatig verschil de overeenkomsten neutraliseert

Hof van beroep Brussel 12 oktober 2016, IEF 17006; IEFbe 2290 (Bed Head Bobhead) Merkenrecht. Beroep tegen een uitspraak van het BBIE waarin de oppositie van Unilever wordt afgewezen. Unilever heeft de Europese merkregistraties BED HEAD en BEDHEAD. Verweerders hebben het merk BOBHEAD laten registreren. Vergelijking van de tekens. Visueel kan niet worden aangenomen dat de consument in verwarring wordt gebracht. Fonetisch lijken de woorden BOBHEAD en BED HEAD vrij goed op elkaar. Beide begrippen hebben echter een geheel onderscheiden inhoud in het segment van haarverzorging. Waar BED HEAD staat voor het net uit bed kapsel staat BOBHEAD voor een kort geknipt kapsel voor vrouwen. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten, die eerder beperkt zijn en voornamelijk het gevolg zijn van het feit dat de merken en het teken het beschrijvende woord "head" delen, te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk dan ook niet overeen. Het beroep is ongegrond.

Met het "BBIE" is het hof van oordeel dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).
Dit is in dit geval van toepassing op het identieke bestanddeel HEAO in beide tekens, dat "hoofd" betekent. Dit element is duidelijk beschrijvend en dus niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten. In de gegeven context zal het element BED geassocieerd worden met een bed, het meubel. Het element BOB kan geassocieerd worden met een kortgeknipt kapsel voor vrouwen en/ of kinderen.
Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.
Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven.
Dit staat er namelijk niet aan In de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen.
Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, PicassoPicaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA .. IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).
Te dezen geldt dat de Ingeroepen rechten bestaan uit een samenstelling van twee woorden die elk een duidelijke en vaststaande betekenis hebben.
De stelling van UNILEVER PLC als zou door het feit dat beide "tekens" (bedhead en bobhead) verwijzen naar eden type haarsnit of kapsel om die reden conceptueel gelijk of overeenstemmend zijn, kan niet aangekleefd worden. indien het daadwerkelijk om twee vormen van haarsnit gaat, dan is het wel zo dat de twee vormen van haarsnit of kapsel, diametraal tegenover elkaar staan. De consument, die geen kennis heeft van de inhoudelijke betekenis van enerzijds een "bedhead" kapsel, anderzijds een “bobhead” kapsel ziet In deze woorden geen verwijzing naar een concept en kan dan ook niet misleid worden. Wie de diverse kapsels niet kent kan enkel zijn aandacht vestigen op de globale visuele voorstelling en deze is duidelijk verschillend (zie hiervoor: enerzijds een afbeelding, anderzijds een letterwoord in een speciaal schrift), wie daarentegen wel vertrouwd is met kapsels en trends, kan enkel vaststellen dat het om twee zeer verschillende wijze van haarsnit/kapsel gaat en deze consument kan dan ook niet in verwarring gebracht worden, hij ziet duidelijk en zeker de differentiatie die er tussen deze twee zeer uiteenlopende wijzen van kapsel/haarsnit is.
De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten, die eerder beperkt zijn en voornamelijk het gevolg zijn van het feit dat de merken en het teken het beschrijvende woord "head" delen, te neutraliseren.
Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk dan ook niet overeen.