IEFBE 2446
  • Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce
    20 dec 2017
  • BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca

Niet voldoen aan stelplicht auteursrecht computerprogramma

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 20 december 2017, IEFbe 2446 (BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca) [beroep is ingesteld] Auteursrecht. X en BVBA Ideca stellen houder te zijn van auteursrechten op een computerprogramma die werd ontworpen als webshop voor BVBA Atraxion. Atraxion verkoopt onderdelen van dit programma aan derden. Op deze onderdelen is beschrijvend beslag gelegd. Atraxion komt in derdenverzet op tegen dit beslag. De rechtbank moet dan ook besluiten dat X en Ideca niet voldoen aan hun stelplicht als partijen die auteursrechtelijke bescherming inroepen, en wel op zo'n wijze dat de voorzitter onmogelijk, zelfs prima facie, kon vaststellen dat er sprake was van een ogenschijnlijk geldig auteursrecht. Het derdenverzet is dan ook gegrond. Bij gebrek aan bewezen materiële schade die een gevolg zou zijn van het beslag, begroot de rechtbank de schade van Atraxion op één symbolische euro.

12. De rechtbank moet dan ook besluiten dat de heer X en Ideca niet voldoen aan hun stelplicht als partijen die auteursrechtelijke bescherming inroepen, en wel op zo'n wijze dat de voorzitter onmogelijk, zelfs prima facie, kon vaststellen dat er sprake was van een ogenschijnlijk geldig auteursrecht.

Het derdenverzet is dan ook gegrond.

Nu partijen hierdoor in de situatie worden teruggeplaatst alsof er geen beslag was geweest, zal de deskundige alle in beslag genomen stukken en gegevens aan ATRAXION moeten teruggeven.

14. (...) Bij gebrek aan bewezen materiële schade die een gevolg zou zijn van het beslag, begroot de rechtbank de schade van Atraxion op één symbolische euro.