Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2648

F-cars heeft zich schuldig gemaakt aan illegale depollutie en maakt daarmee inbreuk op de eerlijke marktpraktijken

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 nov 2017, IEFBE 2648; (Febelauto tegen F-cars), http://www.ie-forum.be/artikelen/f-cars-heeft-zich-schuldig-gemaakt-aan-illegale-depollutie-en-maakt-daarmee-inbreuk-op-de-eerlijke-m

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 24 november 2017, IEFbe 2648 (Febelauto tegen F-cars) Marktpraktijken. F-cars is een vennootschap die werd opgericht voor de uitbating van een garage en carrosseriebedrijf. De zaakvoerder van F-cars is eveneens zaakvoeder van F-parts, een firma die in het verleden voertuigen demonteerde en deze onderdelen verhandelde zonder over de nodige vergunningen te beschikken. F-parts is hiervoor veroordeeld op correctioneel en burgerlijk vlak. Febelauto houdt in deze zaak voor dat F-cars de activiteiten van F-parts zou verderzetten en daarmee schade toebrengt aan de leden van Febelauto. Uit verschillende vaststellingen door toezichthouders blijkt dat F-cars zich schuldig heeft gemaakt aan illegale depollutie van afgedankte voertuigen. De vordering van Febelauto is gegrond verklaard. De handelingen van F-cars maken oneerlijke marktpraktijken uit.

IEFBE 2647

Klantenbestand van online drukkerij is een databank: inbreuk op het sui generis-recht van de producent

Antwerpen - Anvers 4 dec 2017, IEFBE 2647; (Printalert tegen Flyer, Printconcept.be en Flugia), http://www.ie-forum.be/artikelen/klantenbestand-van-online-drukkerij-is-een-databank-inbreuk-op-het-sui-generis-recht-van-de-producen

Hof van beroep Antwerpen 4 december 2017 en Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Antwerpen) 20 april 2016, IEFbe 2647 (Printalert tegen Flyer, Printconcept.be en Flugia) Marktpraktijken. Printalert is een drukwerkmakelaar op de markt van het online drukwerk. Flyer en Printconcept.be zijn online drukkerijen, die beide zijn ondergebracht onder de holding Flugia. Flugia c.s. houden voor dat de appellante op onrechtmatige wijze gebruik maakt van hun klantenbestand. De eerste rechter heeft geoordeeld dat het klantenbestand van Flugia c.s. een databank is en dat zij het sui generis-recht kunnen inroepen. Printalert maakt op onrechtmatige wijze gebruik van de gegevens uit dat bestand. Het hof bevestigt het bestreden vonnis en sluit zich aan bij de motivering van de eerste rechter dat er sprake is van een databank. Een deskundige heeft vastgesteld dat er een aanzienlijke mate van overeenstemming is tussen de klantenbestanden van beiden en dat Printalert de gegevens heeft gebruikt bij mailings. Het gaat om een overlapping van 22,8%. Bijgevolg is er sprake van het hergebruik van een in kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van Flugia c.s. Er wordt bevestigd dat Printalert de eerlijke marktpraktijken schendt. Derhalve is er geen reden om het opgelegde stakingsbevel te beperken of te herformuleren.

IEFBE 2644

Quasi identieke brilmonturen kwalificeren als namaak en zijn een schending van de eerlijke marktpraktijken

Gent - Gand 18 dec 2017, IEFBE 2644; (M&M tegen Matthieu Duchene Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/quasi-identieke-brilmonturen-kwalificeren-als-namaak-en-zijn-een-schending-van-de-eerlijke-marktprak

Hof van beroep Gent 18 december 2017, IEFbe 2644 (M&M tegen Matthieu Duchene Design) De redactie is op zoek naar: Tussenarrest Hof van beroep Gent 3 april 2017 en Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 13 november 2014, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. M&M heeft op 29 januari 2012 van elk type brilmontuur van Matthieu Duchene Design, waaronder de “Menthe” en “Basilic” één exemplaar gekocht en heeft daarna de eigen quasi identieke monturen op de markt gebracht. M&M betwist het bestaan van het auteursrecht van Matthieu Duchene Design op de “Menthe” en “Basilic”. Schetsen en het merk op het montuur bewijzen echter voldoende dat zij de auteursrechthebbende persoon is. Het montuur Menthe is een eigen intellectuele schepping. Bijgevolg is dat dit model origineel is in de zin van de wet. Met het montuur “PD 6195” maakt M&M derhalve inbreuk op het montuur “Menthe”. Bij een globale indruk, op een normaal aandachtige brilkoper, zijn de monturen identiek te noemen. Er is sprake van namaak. De handelswijze van M&M is een vorm van onrechtmatige mededinging. Er is sprake van een schending van de eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2643

Gemeenschapsmodel is nietig, want uiterlijk identiek model al eerder gepubliceerd in tijdschrift

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 21 dec 2017, IEFBE 2643; (De Nieuwe Smid tegen Verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-is-nietig-want-uiterlijk-identiek-model-al-eerder-gepubliceerd-in-tijdschrift

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 21 december 2017, IEFbe 2643 (De Nieuwe Smid tegen Verweerder) Modellenrecht. Beide partijen zijn smid. Zij positioneren zich op de markt van de smeedijzeren terrasoverkappingen en veranda’s. Verweerder was in dienst bij De Nieuwe Smid en heeft daarna zijn eigen zaak opgestart. De Nieuwe Smid laat in 2016 het gemeenschapsmodel (nr. 003399245-0001) inschrijven en meent dat twee constructies op de website van Verweerder inbreuk maken op haar gemeenschapsmodel. Ook wordt Verweerder oneerlijke handelspraktijken en parasitair gedrag verweten. Een uiterlijk identiek model is echter in 2012 al openbaar gemaakt in de wintereditie van een tijdschrift. Het gemeenschapsmodel van De Nieuwe Smid wekt geen verschillende algemene indruk op bij een geïnformeerde gebruiker. Het is niet nieuw en heeft geen eigen karakter. Het gemeenschapsmodel is nietig. In die omstandigheden kan Verweerder geen inbreuk maken op het model.

IEFBE 2637

Geen verboden vergelijkende en misleidende reclame voor isolatiemateriaal Betopor

Gent - Gand 22 jan 2018, IEFBE 2637; (Isolatie & Constructie tegen Verpola), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verboden-vergelijkende-en-misleidende-reclame-voor-isolatiemateriaal-betopor

Hof van beroep Gent 22 januari 2018, IEFbe 2637 (Isolatie & Constructie tegen Verpola) De redactie is op zoek naar: Rb van Koophandel Gent (afd. Brugge) 28 februari 2017​, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Isolatie & Constructie drijft handel onder de benaming Isotrie en is actief in de bouwsector, meer bepaald in het spuiten van polyurethaan (“PUR”) in bepaalde fasen van het bouwproces als isolatiemateriaal. Ook Verpola is actief in de bouwsector en commercialiseert een gamma van isolatiechapes onder de naam “Betopor”. Op de website van Verpola zijn (hyper)links aanwezig naar negatieve artikelen over PUR. Isotrie meent dat Verpola zich hierdoor schuldig maakt aan verboden vergelijkende en misleidende reclame. De rechter in eerste aanleg wees de hoofdeis en tegeneis af als ongegrond. Het hof bevestigt het bestreden vonnis. De artikelen op de website van Verpola voldoen aan het objectiviteitsvereiste. Het vormen geen gratuite en louter subjectieve uitingen. Er is geen sprake van verboden vergelijkende reclame. Er is ook geen sprake van misleidende reclame, want Verpola maakt aannemelijk dat de plaatsing van Betopor voldoende thermische weerstand biedt.

IEFBE 2639

Auteursrechtinbreuk door Aldi: beeldje 'Happy Friend' werkt bewust verwarring in de hand

Gent(afd. Gent) - Gand(div. Gand) 11 jan 2018, IEFBE 2639; (Jolipa tegen Aldi Inkoop en Vango), http://www.ie-forum.be/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-aldi-beeldje-happy-friend-werkt-bewust-verwarring-in-de-hand

Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 11 januari 2018, IEFbe 2639 (Jolipa tegen Aldi Inkoop, Vango en Cardiff) Auteursrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Jolipa is een onderneming actief in de groothandel van onder meer interieurdecoratie. Vango is een Belgische importeur en groothandelaar in diverse niet-elektronische huishoudartikelen en aanverwante producten. Cardiff is een met Vango economisch verbonden onderneming. Cardiff heeft met Aldi een verkoopovereenkomst gesloten met betrekking tot 'Happy Friend' design beeldjes. Jolipa stelt dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht op het beeldje 'P'tit Maurice'. De klakkeloze overname van beschermde trekken impliceert dat de inbreukmaker zichzelf geen enkele creatieve inspanning heeft getroost om eigen accenten te leggen, en integendeel de verwarring bewust in de hand werkt. De vordering is gegrond verklaard en verplicht inbreukmakende producten terug te roepen en schadevergoeding te betalen. Auteursrechtinbreuk maakt te dezen inbreuk op eerlijke marktpraktijken uit. 

IEFBE 2636

Onvoldoende bewijs voor schending eerlijke marktpraktijken door HVH-Design

Gent - Gand 5 mrt 2018, IEFBE 2636; (Clement Pharma en ACI tegen HVH-Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/onvoldoende-bewijs-voor-schending-eerlijke-marktpraktijken-door-hvh-design

Hof van beroep Gent 5 maart 2018, IEFbe 2636 (Clement Pharma en ACI tegen HVH-Design) De redactie is op zoek naar: Vz. Rb van Koophandel Gent (afd. Kortrijk) 24 april 2017, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Oneerlijke marktpraktijken. Clement Pharma en ACI zijn verbonden vennootschappen. Clement Pharma is een studiebureau met interieurarchitecten voor inrichtingen van apotheken. ACI staat in voor de uitvoering van die inrichtingen. Op 19 mei 2016 richten twee werknemers van Clement Pharma het bedrijf HVH-Design op. Hun tewerkstelling als werknemers nam een einde op 13 juni 2016. Clement Pharma stelt dat er sprake is van onrechtmatige afwerving van klanten en van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op hun tekeningen en plannen. Het betreft drie verschillende apotheken: Mertens, Apo-Pharman en Tack-Ghesquière. De eerste rechter stelde inbreuken vast voor apotheken Mertens en Apo-Pharman, die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken. In hoger beroep wordt het onderdeel van de oorspronkelijke vordering met betrekking tot de apotheek Apo-Pharman bij gebrek aan voldoende bewijs als ongegrond afgewezen. Dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep is gedeeltijk gegrond. Voor het overige bevestigt het hof het bestreden vonnis.

IEFBE 2633

Reële kans dat doorsnee consument denkt dat hechtprimer 'Beton Tack' en 'Betontac' van eenzelfde concern afkomstig zijn

Gent(afd. Gent) - Gand(div. Gand) 18 apr 2018, IEFBE 2633; (Everchem et Dragopaint tegen Los Blancos), http://www.ie-forum.be/artikelen/re-le-kans-dat-doorsnee-consument-denkt-dat-hechtprimer-beton-tack-en-betontac-van-eenzelfde-concern

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 18 april 2018, IEFbe 2633 (Everchem et Dragopaint tegen Los Blancos) Merkinbreuk. Dragopaint is een onderneming die verfproducten op de kleinhandelsmarkt brengt, waaronder een hechtprimer die zij commercialiseert onder de benaming ‘Beton Tack’. Op 13 juni 2015 heeft Dragopaint een inschrijving genomen op het Benelux beeldmerk (nr. 0970233) en woordmerk (nr. 1018846). Los Blancos is gespecialiseerd in de productie van verven voor gebouwen en brengt een hechtprimer op de markt onder de naam ‘Betontac’. Het woordmerk “Beton Tack” van Dragopaint is nietig, want de deponering is ter kwader trouw. Los Blancos maakt echter wel inbreuk op het beeldmerk. De kans is reëel dat de doorsnee consument van hechtprimer op het idee kan worden gebracht dat beide producten afkomstig zijn van eenzelfde concern. Merkinbreuk maakt steeds een oneerlijke handelspraktijk uit. In het commercieel verkeer zijn de beroepsbelangen van een concurrent hierdoor geschaad. De gevorderde stakingsmaatregelen zijn gerechtvaardigd.