Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2454

Conclusie AG: Neuschwanstein geen aanduiding van de plaats van herkomst

HvJ EU - CJUE 11 jan 2018, IEFBE 2454; C-488/16 P (BSGE/EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-neuschwanstein-geen-aanduiding-van-de-plaats-van-herkomst

Conclusie AG HvJ EU 11 januari 2018, IEF 17415; IEFbe 2454; ECLI:EU:C:2018:3; zaak C‑488/16 P (Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise eV tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Woordmerk NEUSCHWANSTEIN. Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring. Absolute weigeringsgronden. Beschrijvend karakter. Aanduiding van de plaats van herkomst. Kwade trouw. BSGE had een vordering tot nietigheidsverklaring ingediend tegen het Uniemerk Neuschwanstein voor het beroemde kasteel. Volgens BSGE is het Gerecht eraan voorbij gegaan dat de benaming „Neuschwanstein” een geografische herkomstaanduiding is. Rekwirante BSGE verzoekt het Hof van Justitie om vernietiging van het arrest van het Gerecht EU, waarbij zij het beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep heeft verworpen. Het Gerecht heeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven. Neuschwanstein kan geen aanduiding van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten zijn.

IEFBE 2450

L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale PLAYMOBIL INDUSTRIE porte atteinte aux droits antérieurs

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 sep 2017, IEFBE 2450; (Playmobil contre Playmobil industries), http://www.ie-forum.be/artikelen/l-usage-du-signe-playmobil-dans-sa-d-nomination-sociale-playmobil-industrie-porte-atteinte-aux-droit
playmobil

Tribunal de commerce Francophone de Bruxelles 21 september 2017, IEFbe 2450 (Playmobil contre SCS Playmobil Industrie) Droits des marques, Dénomination sociale. Nom commercial. Les demanderesses exposent que la défenderesse fait un usage illicite de la marque PLAYMOBIL qui jouit d'une renommée internationale et qu'elle porte atteinte aux intérêts professionnels de la première défenderesse par l'adoption d'une dénomination sociale prêtant à confusion avec la dénomination PLAYMOBIL Belgium et le nom commercial PLAYMOBIL. L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale, PLAYMOBIL INDUSTRIE (depuis février 2017) porte atteinte aux droits antérieurs à la dénomination sociale PLAYMOBIL BELGIUM et au nom commercial PLAYMOBIL et aux droits des marques PLAYMOBIL. Le Tribunal ordonne à la partie défenderesse de modifier sa dénomination sociale dans un délai de deux semaines et de fair publier cette modification au Moniteur belge dans un délai de 30 jour à dater de la modification.

IEFBE 2451

HR: Geen eigen etiket op de Primagaz-tank aangebracht, dus geen uitputting

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 5 jan 2018, IEFBE 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz), http://www.ie-forum.be/artikelen/hr-geen-eigen-etiket-op-de-primagaz-tank-aangebracht-dus-geen-uitputting

HR 5 januari 2018, IEF 17405; IEFbe 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz) Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop Primagaz-merk is aangebracht.  In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Het Hof [IEF 16126] oordeelt dat er risico op merkinbreuk is voor het navullen van de tank. Het middel bestrijdt dat de oordelen dat eiseres (1) aldus het merk van Primagaz gebruikt, (2) dat geen sprake is van uitputting van het merkrecht van Primagaz en (3) dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk. Analyse van arresten BenGH (Shell/Walhout), HvJ EU Viking/Kosan IEF 9944, Interflora IEF 10209, en Winters/Red Bull IEF 10674. De Hoge Raad verwerpt het beroep, er is sprake van merkgebruik. Eiseres heeft geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting niet baten .

IEFBE 2449

Er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en het hoofd van een paard van Buval

Brussel - Bruxelles 12 dec 2017, IEFBE 2449; (Aldi tegen Inbev), http://www.ie-forum.be/artikelen/er-is-een-duidelijk-visueel-onderscheid-tussen-de-stier-van-jupiler-en-het-hoofd-van-een-paard-van-b

Hof van beroep Brussel 12 december 2017, IEFbe 17401; IEFbe 2449 (Aldi tegen Inbev) Merkenrecht. Anders dan de Voorzitter van de Rechtbank van KH Brussel [IEFbe 1682] oordeelt het Hof van beroep dat het teken BUVAL, dat ALDI voor haar bierproduct gebruikt, niet inbreukmakend is op het teken JUPILER. Het Buval-teken neemt niet de determinerende kenmerken van het Jupiler-teken over. Er is geen gelijkenis tussen JUPILER en BUVAL. En er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en de hoofd en hals van een paard van Buval. Dat daarvoor dezelfde kleuren worden gebruik doet daar niets aan af. Er worden andere verkoopkanalen gebruikt. Zo is Buval-pilsbier is uitsluitend te koop aangeboden in haar Aldi-grootwarenhuizen, Jupiler-pilsbier wordt aangeboden in alle andere grootwarenhuizen en via de horeca. Het relevante publiek is eraan gewoon geworden om de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier; dat geldt ook voor schilden en dieren of delen daarvan.

IEFBE 2447

Déchéance d’une marque figurative « Ambiorix » utilisée sous une forme qui diffère de l’enregistrement par des éléments altérant son caractère distinctif

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 6 sep 2017, IEFBE 2447; (Witkap contre Brasserie des Legendes), http://www.ie-forum.be/artikelen/d-ch-ance-d-une-marque-figurative-ambiorix-utilis-e-sous-une-forme-qui-diff-re-de-l-enregistrement-p
Ambiorix

Tribunal de Commerce de Bruxelles 6 septembre 2017, IEFbe 2447 (Witkap contre Brasserie des Legendes) Droit des marques. Witkap exploite une brasserie. Depuis 1985, elle brasse une bière de haute fermentation qu’elle commercialise sous le nom Ambiorix. Elle dépose ce signe en tant que marque verbale au Benelux en 2012 et au niveau de l’Union européenne en 2015. La Brasserie des Légendes exploite et commercialise des bières traditionnelles associées à un folklore local de « géants », l’un de ces géants étant désigné sous le nom de Ambiorix. Le 25 février 2005, la Brasserie des Légendes a déposé une marque Benelux portant sur un signe figuratif reprenant l’élément verbal Ambiorix accompagné d’autres mentions verbales et éléments figuratifs. Elle n’apporte toutefois aucune preuve d’usage de cette marque sous sa forme telle qu’enregistrée, mais uniquement sous une forme modifiée. Witkap demande que soient ordonnées la déchéance des droits tirés de l'enregistrement de la marque figurative Benelux « Ambiorix » enregistrée par la Brasserie des Légendes et la cessation immédiate de l’usage par la Brasserie des Légendes du terme « Ambiorix » en lien avec des bières. La marque figurative de la Brasserie des Légendes est déchue faute d'usage et la radiation est ordonnée conformément à l'article 4.5, alinéa 3 CBPI. Le tribunal dit pour droit que la Brasserie des Légendes a porté atteinte aux droits de la société Witkap sur sa marque verbale « Ambiorix » et ordonne la cessation.

IEFBE 2436

HvJ EU: Verzet tegen import van een identiek merk uit een ander land niet mogelijk indien indruk is gewekt dat dit één wereldwijd merk is

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2436; ECLI:EU:C:2017:990 (Schweppes), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-verzet-tegen-import-van-een-identiek-merk-uit-een-ander-land-niet-mogelijk-indien-indruk-is-g

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17369; IEFbe 2436; ECLI:EU:C:2017:990; C-291/16 (Schweppes). Uit het persbericht: Het Spaanse bedrijf Schweppes kan zich niet verzetten tegen de import van flessen tonic water dat het handelsmerk "Schweppes" draagt ​​en van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk komt, indien het zelf de indruk heeft gewekt dat dit merk één wereldwijd handelsmerk is. Hetzelfde is van toepassing als dat bedrijf economische banden onderhoudt met de derde partij die de rechten op dat merk heeft in het Verenigd Koninkrijk.

 

IEFBE 2443

HvJ EU: Champagne-sorbet mag zo heten als het de smaak heeft die voornamelijk aan Champagne is toe te schrijven

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2443; ECLI:EU:C:2017:991 (Champagne Sorbetijs), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-champagne-sorbet-mag-zo-heten-als-het-de-smaak-heeft-die-voornamelijk-aan-champagne-is-toe-te
Champagne sorbet

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17374; IEFbe 2443; ECLI:EU:C:2017:991; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Beschermde Oorsprongsbenaming. Uit het persbericht: Sorbet mag worden verkocht onder de naam 'Champagne-sorbet' indien het, als een van zijn essentiële eigenschappen, de smaak heeft die voornamelijk is toe te schrijven aan Champagne. Als dat het geval is, dan trekt de productnaam niet oneigenlijk voordeel van de beschermde oorsprongsbenaming 'Champagne'. Op dit moment enkel in het Duits/Frans, vrije vertaling:

1)      Artikel 118 quaterdecies moet aldus worden uitgelegd dat de strekking waarin de beschermde oorsprongsbenaming, zoals "Champagne", wordt gebruikt als onderdeel van de benaming waaronder een levensmiddel wordt verkocht, zoals "Champagner Sorbet", die niet voldoet aan de specificaties voor deze beschermde oorsprongsbenaming, maar een ingrediënt bevat dat aan de genoemde specificaties voldoet.

2) Artikel 118 quaterdecies moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een beschermde oorsprongsbenaming als onderdeel van de benaming waaronder een levensmiddel dat niet voldoet aan de productspecificatie voor die benaming, wordt verkocht beschermde oorsprong, maar die een ingrediënt bevat dat aan de genoemde specificatie voldoet, zoals "Champagner-sorbet", een exploitatie van de reputatie van een beschermde oorsprongsbenaming, in de zin van die bepalingen, indien dat levensmiddel niet, als een essentieel kenmerk, een smaak die voornamelijk wordt gegenereerd door de aanwezigheid van dit ingrediënt in zijn samenstelling.

IEFBE 2434

Vraag aan HvJ EU: moet de Portugese term voor wijnkelder 'ADEGA' voor wijnproducten worden gezien als een zuiver beschrijvende term?

HvJ EU - CJUE 18 okt 2017, IEFBE 2434; C-629/17 (Adega De Borba), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-moet-de-portugese-term-voor-wijnkelder-adega-voor-wijnproducten-worden-gezien-als-e

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 18 oktober 2017, IEF 17366; IEFbe 2434; C-629/17 (Adega De Borba) Merkenrecht. Via minbuza: De vraag die in de onderhavige zaak moet worden beantwoord en zoals zij aan de orde is in het stadium van het beroep in cassatie, luidt of de uitdrukking ADEGA DE BORBA, die is samengesteld uit een beschermde oorsprongsbenaming voor Borbawijn, voorafgegaan door de term ADEGA (Portugees voor wijnkelder), kan worden ingeschreven als merk voor wijn of als logo voor een wijnproducent, gelet op de criteria die zijn opgesomd in artikel 223(1)c van de Portugese wet op de industriële eigendom benamingen (CPI). Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep, hebben die vraag beantwoord door te verklaren dat de uitdrukking ADEGA DE BORBA, wanneer zij wordt onderzocht in het licht en voor de toepassing van artikel 223(1)c CPI, in abstracto voldoende onderscheidend vermogen heeft om door een onderneming die Borbawijn produceert te kunnen worden ingeschreven als merk dat de door haar geproduceerde wijn aanduidt (of als logo/handelsnaam).