Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2537

Signe utilisé pour la commercialisation d'au moins du pantalon

Brussel - Bruxelles 25 nov 2016, IEFBE 2537; (Cortefiel-Quiral contre Levi Strauss), http://www.ie-forum.be/artikelen/signe-utilis-pour-la-commercialisation-d-au-moins-du-pantalon
levi strauss cortefiel

Cour d'appel Bruxelles 25 november 2016 et Tribunal Comm. FR 4 mars 2015, IEFbe 2537 (Cortefiel-Quiral contre Levi Strauss) Le signe a été utilisé pour la commercialisation d'au moins un pantalon, c'est sur ce genre de vêtement qu'il est, entre autres, également utilisé par la demanderesse; les produits sont identiques. Le Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles conformément à l'article 9.1.a) et 9.1.c) RMC, interdit aux défenderesses de faire usages, dans la vie des affaires, du signe incriminé, sous peine d'une astreinte de €600 par unique fair d'usage en contravention à cette injonction. La cour ordonne la radiation de la cause inscrite sous le numéro 2015/AR/1068 du rôle général de la cour.

IEFBE 2539

Merk STOFFENMANAGER voor gevaarlijke stoffen applicatie nietig

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 28 mrt 2018, IEFBE 2539; (Cosanta tegen Caesar; Cosanta tegen Chemrade), http://www.ie-forum.be/artikelen/merk-stoffenmanager-voor-gevaarlijke-stoffen-applicatie-nietig

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17613; IEF 2539 (Cosanta tegen Caesar; Cosanta tegen Chemrade) Merkenrecht. Cosanta geeft advies op het gebied van gevaarlijke stoffen en levert een softwareapplicatie met de naam STOFFENMANAGER. De eerste versie is in opdracht van Ministerie SZW door TNO, Arbo Unie en Beco ontwikkeld en als gratis open source software aangeboden. Cosanta stelt dat Caesar Consult en ChemRADE op ontoelaatbare wijze gebruik maken van het merk STOFFENMANAGER. Vorderingen worden afgewezen. In reconventie wordt merk STOFFENMANAGER nietig verklaard. Het woordbestanddeel 'stoffen' verwijst naar de gevaarlijke stoffen waarvan de applicatie Stoffenmanager de risico's in kaart brengt. Het woordbestanddeel 'manager' verwijst naar de structurering van informatie omtrent deze stoffen, teneinde de blootstelling aan deze stoffen te kunnen beoordelen en beheersen. Er is geen sprake van inburgering voor noch misleiding wegens het gebruik van de term STOFFENMANAGER.

IEFBE 2491

Uitspraak Capri Sun aangehouden tot definitieve uitspraak van Hof Amsterdam

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 21 nov 2017, IEFBE 2491; (Tropicalia c.s. tegen Capri Sun), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitspraak-capri-sun-aangehouden-tot-definitieve-uitspraak-van-hof-amsterdam

Hof van beroep Brussel 21 november 2017, IEFbe 2491 (Tropicalia c.s. tegen Capri Sun) Vormmerk. Capri Sun, titularis van internationale vormmerk voor een rechtopstaand zakje voor vruchtendrank,  stelt vast dat de huisvariant van haar vruchtendrank uit Colruyt winkels inbreuk maken op haar vormmerk. De rechtbank oordeelt dat van inbreuk sprake is, omdat de vorm van de stazakjes in de onvolmaakte perceptie van het publiek identiek zijn [zie IEFbe 1655]. Tropicalia c.s. vorderen in hoger beroep dat de Belgische rechtbanken zich onbevoegd verklaren. In de procedure in België en Nederland wordt een gemeenschappelijke rechtsvraag beoordeeld. Het hof houdt zijn uitspraak aan totdat er een definitieve uitspraak ten gronde is tussengekomen van het Gerechtshof Amsterdam [zie IEF 17379]. Er is geen rechtsgrond om de bestreden beslissing reeds teniet te doen.

IEFBE 2508

MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 16 jan 2017, IEFBE 2508; (Les Jumeaux tegen Morocco Trading), http://www.ie-forum.be/artikelen/morocco-oliva-en-marrakech-olive-stemmen-zowel-visueel-auditief-als-begripsmatig-overeen
morocco

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 9 maart 2016 (Morocco Trading tegen Les Jumeaux) en Hof van beroep Antwerpen 16 januari 2017, IEFbe 2508 (Les Jumeaux tegen Morocco Trading) Merkenrecht. Morocco Trading is titularis van Benelux beeldmerken 0702602 en 0776093 en stelt dat Les Jumeaux gebruik maakt van een logo alsook van een algemene 'look and feel' dat zeer sterk gelijkt op het hare, en dit een inbreuk zou maken op zowel merkenrechten als op de eerlijke marktpraktijken. De hoofdvordering op grond van merkinbreuk van Morocco Trading wordt ontoelaatbaar verklaard. Inbreuk op de eerlijke marktpraktijken wordt wel aangenomen, daar, algemeen genomen, de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen en beide decoraties dezelfde globale indruk aan de consument nalaten. In incidenteel hoger beroep wordt de vordering tot stakingsverbod van Morocco Trading wegens merkinbreuk wel toegewezen op grond van artikel 2.20.1.b BVIE. De tekens MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen en er is sprake van verwarringsgevaar tussen beide tekens. Het hof volgt de rechtbank in de redenering dat er sprake is van verboden oneerlijke handelspraktijken die de beroepsbelangen van Morocco Trading schaden. Het hoger beroep van Les Jumeaux wordt ongegrond verklaard. 

IEFBE 2523

La Cour ordonne de cesser tout usage au Benelux du signe TIGERCAT

Luik - Liège 20 mrt 2018, IEFBE 2523; (Caterpillar contre Clohse), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-ordonne-de-cesser-tout-usage-au-benelux-du-signe-tigercat

Cour d'appel Liège 20 mars 2018, IEFbe 2523 (Caterpillar contre Clohse) Droit des marques. Le Président du Tribunal de commerce de Liège a décidé que l’usage du signe TIGERCAT ne constitue pas une atteinte à la marque CAT, que ce soit sur base de l’article 2.20.1 -b ou -c de la CBPI [IEFbe 1853]. La court constate qu'en faisant usage du signe <TIGERCAT> pout les produits, notamment les machines (...) la SPRL crée un risque de confusion avec la marque CAT et porte en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20.1. b) de la CBPI aux les enregistrements Benelux de la marque <CAT>. La Cour ordonne de cesser tout usage au Benelux du signe TIGERCAT pour désigner tout produit des classes 7 en 12, y compris dans le secteur forestier sous peine d'une astreinte de €1.000, par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet (...) à compter d'un délai de 9 mois à dater de la signification de l'arrêt à intervenir.

IEFBE 2520

Geen doorhaling kleurmerk, want paarse inhalator is ingeburgerd

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 jul 2018, IEFBE 2520; (Sandoz tegen Glaxo), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-doorhaling-kleurmerk-want-paarse-inhalator-is-ingeburgerd
Sandoz Glaxo inhalator

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 juli 2017, IEF 17584; IEFbe 2520 (Sandoz tegen Glaxo) Sandoz vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux(kleur)merk 0977861 van Glaxo. De tegenvordering is te verklaren voor recht dat de aangekondigde conditionering van Airflusal en de inhalator inbreuk plegen op haar merk. Het Kleurmerk met PMS-codering Violet 2587 C werd bijna 16 jaar na commercialisering van Seretide ingediend en ingeschreven. De aangekondigde paarse inhalator heeft door inburgering onderscheidend vermogen gekregen. De vordering wordt afgewezen. De marketingcampagnes hebben, gelet op de afwezigheid van vrije verkrijgbaarheid in de handel, als belangrijkste doelpubliek de artsen en apotheken, die niet in de eerste plaats hun keuze op basis van kleur zullen bepalen. De tegenvordering wordt afgewezen als ongegrond.

IEFBE 2514

Uniebeeldmerk LaMafia vergoelijkt illegale activiteiten, het merk beledigt elke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel

Gerecht EU - Tribunal UE 15 mrt 2018, IEFBE 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), http://www.ie-forum.be/artikelen/uniebeeldmerk-lamafia-vergoelijkt-illegale-activiteiten-het-merk-beledigt-elke-persoon-met-een-gemid
LaMafia se sienta a la mesa

Gerecht EU 15 maart 2018, IEF 175 ; IEFbe 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA ('De Mafia gaat aan tafel'). Absolute weigeringsgrond. Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De maffia in verband brengen met voorstellingen van gezelligheid en ontspanning die door het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd worden verbeeld, draagt er zodoende toe bij dat de illegale activiteiten van deze criminele organisatie worden vergoelijkt. Zoals het EUIPO en de Italiaanse Republiek aanvoeren, kan de associatie van het woordelement „la mafia” met de andere elementen van het betwiste merk daarom een in zijn geheel positief beeld schetsen van de daden van de maffia en de waarneming van de criminele activiteiten van die organisatie vergoelijken. Het betwiste merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft.

 

IEFBE 2509

Totaalindruk "Bottenvormige patroon" op schoenzool is te banaal

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 14 mrt 2018, IEFBE 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock), http://www.ie-forum.be/artikelen/totaalindruk-bottenvormige-patroon-op-schoenzool-is-te-banaal
Birckenstock

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17561; IEFbe 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock) Merkenrecht. Doorhaling. Footsie is fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. Birckenstock doet dat ook en heeft een anatomsich gevormd voetbed ontwikkeld. Zij is houdster van internationaal beeldmerk, dat niet als Uniemerk is ingeschreven vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. Footsie vordert met succes de nietigverklaring en schrapping uit het Benelux merkenregister voor zover dit merk in klasse 10 en 25 is ingeschreven. De stelling is uitsluitend uitgewerkt voor “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d. zonder nadere toelichting. Het merk blijft slechts overeind voor klasse 10 chirurgische materialen en kunstledematen en klasse 18 paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes. De door het "bottenvormige patroon" opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen.  Het marktonderzoek toont geen inburgering aan in de Benelux met 46% Nederlandse respondenten die niet spontaan, maar uit elf kenmerken kon kiezen, aangaf dat het speciale patroon op de schoenzool bij.