Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2124

Nederlandse Maatschappij is een zo algemeen gangbaar begrip dat daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 21 mrt 2017, IEFBE 2124; (NEM/NLE tegen NIM), http://www.ie-forum.be/artikelen/nederlandse-maatschappij-is-een-zo-algemeen-gangbaar-begrip-dat-daardoor-geen-begripsmatige-overeens
nem nim

Hof Den Haag 21 maart 2017, IEF 16675; IEFbe 2124 (NEM/NLE tegen NIM) Beschikking. Merkenrecht. NIM heeft een Benelux-depot verricht voor woord-/beeldmerk, NLE heeft oppositie gevoerd op basis van haar woord-/beeldmerken. Het bureau heeft de oppositie afgewezen; de visuele en auditieve overeenkomsten tussen het teken en merken wegen niet op tegen de begripsmatige verschillen. Hoewel zowel het teken als het merk communiceert dat het gaat om een Nederlandse Maatschappij is dat een zo algemeen gangbaar begrip en wordt dat gebruikt door zo'n grote groep van Nederlandse aanbieders van waren of diensten, dat alleen daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat, althans wordt die overeenstemming opgeheven doordaat teken en merk aangeven dat het gaat om een andersoortige Nederlandse bedrijven die afwijkende diensten leveren, namelijk internetdiensten enerzijds en energiediensten anderzijds. Het hof verwerpt het beroep.

IEFBE 2121

Het letterbeeld verschilt slechts vanwege de afwijkende beginletters CMIB en NMIB

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 17 mrt 2017, IEFBE 2121; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB), http://www.ie-forum.be/artikelen/het-letterbeeld-verschilt-slechts-vanwege-de-afwijkende-beginletters-cmib-en-nmib
cmib nmib

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 maart 2017, IEF 16672; IEFbe 2121; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB) Merkenrecht. CMIB is een incassobureau met als opdrachtgever moedervennootschap Infomedics die debiteurenbeheer van tandartsen en fysiotherapeuten aanbiedt. CMIB is als woordmerk geregistreerd en maakt onderdeel uit van een logo. NMIB is een door Netpoint - concurrent van Infomedics - opgericht incassobureau. Het letterbeeld verschilt visueel slechts vanwege de afwijkende beginletters C en N. In combinatie met de aanduiding ‘Nationaal Medisch Incasso Bureau' is daarmee ook een begripsmatige overeenstemming. Op grond van 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt NMIB bevolen haar handelsnaam of enig met woordmerk CMIB overeenstemmende handels- of domeinnaam, of teken te gebruiken voor incassodiensten.

IEFBE 2119

Niet (volledig) gevolg gegeven aan toezegging Nationale Notariskluis niet te gebruiken

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 14 feb 2017, IEFBE 2119; (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis), http://www.ie-forum.be/artikelen/niet-volledig-gevolg-gegeven-aan-toezegging-nationale-notariskluis-niet-te-gebruiken
Nationale Notaris(kluis)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16666; IEFbe 2119 (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis) Merkenrecht. De door eiseres ingestelde eiswijziging is een eisvermindering en daarom hoeft de betreffende akte niet bij deurwaardersexplooit te zijn betekend. Eiseres toont een recente print van de website, waaruit blijkt dat gedaagde nog geen (volledig) gevolg heeft gegeven aan haar toezegging de naam Nationale Notariskluis niet meer te gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt gebruik van (de) Nationale Notariskluis op straffe van een dwangsom. De onweersproken proceskostenvordering ex 1019h Rv is €8.323, wordt toegewezen.

IEFBE 2118

Geen spoedeisend belang vanwege staking gebruik KOYLU in Nederland

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 15 mrt 2017, IEFBE 2118; (Koylu Kip tegen Köylü Food BVBA), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-spoedeisend-belang-vanwege-staking-gebruik-koylu-in-nederland

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 maart 2017, IEF 16659; IEFbe 2118 (Koylu Kip tegen Köylü Food BVBA) Merkenrecht. Handelsnaam. Incident. De zaak is eerder aangehouden ex 30 EEX vanwege Belgische procedure ten gronde [IEFbe 2023]; in de hoofdzaak is dat nog het geval (parkeerrol van 4 oktober 2017) voor het nemen van akte. Het incident tot staking van het teken KÖYLÜ, KOYLU of overeenstemmend teken, wordt afgewezen. Verbod tot gebruik van het merk in Nederland heeft geen spoedeisend belang vanwege de niet-betwiste stelling dat KÖYLÜ in Nederland geen producten meer levert.

IEFBE 2117

In het teken zijn de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren

8 mrt 2017, IEFBE 2117; ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (Otazu), http://www.ie-forum.be/artikelen/in-het-teken-zijn-de-letters-o-t-a-z-u-zijn-te-ontwaren
otazu

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 16658; IEFbe 2117 ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (eiser tegen Otazu) Merkverval. Verbod teken. Mediarecht. Eiser is (indirect) bestuurder van Otazu geweest. Otazu is houder van OTAZU-woordmerken, voor sieraden. Na faillissement heeft de curator merkrechten verkocht. Eiser voert thans een teken op tassen, waarvan de aanvraag na oppositie is geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de Otazu-merken. Het Benelux-woordmerk OTAZU is meer dan vijf jaar niet normaal gebruikt en is vervalrijp voor bepaalde onderdelen (horloges, schoenen, optische instrumenten, bril(accessoires) en beveelt de doorhaling. In reconventie wordt eiser verboden het teken te gebruiken, omdat daarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Eiser dient zicht te onthouden van uitingen die de suggestie wekken dat gedaagden bij de maffia betrokken zijn of voortvluchtig of namaakproducten verkopen.

IEFBE 2113

Normaal merkgebruik door lokale buurtsnackbar WENDY'S voor horeca

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 15 feb 2017, IEFBE 2113; (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s), http://www.ie-forum.be/artikelen/normaal-merkgebruik-door-lokale-buurtsnackbar-wendy-s-voor-horeca
wendy's goes

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, IEF 16654; IEFbe 2113 (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s) Merkenrecht. Vervallgenverklaring. QIOR maakt deel uit van een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf en is franchisegever in en buiten de VS. Sinds 1988 exploiteert WENDY'S een snackbar, waarvoor een Beneluxwoordmerk is ingeschreven. QIOR vordert vervallenverklaring en doorhaling van Beneluxmerk WENDY'S vanwege niet-normaal gebruik. De vordering wordt afgewezen voor wat betreft klasse 43 voor horecadiensten. In Nederland bevinden zich circa 4.800 snackbars, waarvan ongeveer 3.600 buurtsnackbars met één lokale vestiging; het zijn geen 'formulespelers'. Deze kenmerken van de snackbarmarkt zijn van belang bij het vaststellen of de exploitatie van het merk reëel is. Een zekere geografisch spreiding is dus niet noodzakelijk noch van een kwantitatieve omvang. De naam staat op de gevel, de ramen, op het interieur, op verpakkingen, op kassabonnen, werkkleding en er is beperkt reclame gemaakt, maar dat wettigt niet het oordeel dat er geen sprake is van normaal merkgebruik in de betrokken sector. De vordering wordt toegewezen voor de klassen 39 en 30, snacks en snackproducten. De etenswaren zijn verbruiksgoederen die veelal snel en zonder grote opmerkzaamheid worden gekocht, in het algemeen voorgefabriceerde bevroren producten. Naast het standaard snackbarassortiment, verkoopt ze de WENDY'S Hamburger en Stick, maar dit wordt niet onderbouwd. Doorhaling ex 1.14 aanhef en onder b wordt bevolen.

IEFBE 2105

De l'enregistrement du nom de domaine artbrussels.com abusivement

10 jun 2016, IEFBE 2105; (artbrussels.com), http://www.ie-forum.be/artikelen/de-l-enregistrement-du-nom-de-domaine-artbrussels-com-abusivement
artbrussels

Cour d'appel Bruxelles 10 juin 2016, IEFbe 2105 (artbrussels.com) Marques. Action en cessation. Nom de domaine. Artexis a comme activité l'organisation de salons et de foires d'art grand public, dont la célèbre foir d'art contemporain <ART BRUSSELS>, qu'elle a organisée cette année pour la trentième année consécutive. Galeria Sztuki avait procédé abusivement à l'enregistrement du nom de domaine artbrussels.com. Le premier juge constater une atteinte aux droits exclusifs sur les marques d'ARTEXIS (2.20.1.d CBPI); L'utilisation du logo sur le site constitue un usage illicite des marques et également un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 95. La cour décide que l'action mue par l'intimée est intégralement fondée et que le jugement entrepris doit être confirmé en tous points de ces constatations et de ces injonctions de cessation.

IEFBE 2093

Prejudiciële vragen aan HvJ EU over debranding en rebranding van waren

HvJ EU - CJUE 7 feb 2017, IEFBE 2093; (Mitsubishi tegen Duma c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-over-debranding-en-rebranding-van-waren

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, IEFbe 2093(Mitsubishi tegen Duma c.s.) Parallelimport, Debranding, Rebranding, marktpraktijken, vergoeding. Procedure merkinbreuk na eerder beslag inzake namaak en vonnis (IEFbe 67) dat inbreukvorderingen van MITSUBISHI afwees. Volledige hervorming in beroep. MITSUBISHI is titularis van de merkenrechten op de bekende woordmerken “MITSUBISHI” en het figuratieve diamantlogo. Zij verzet zich tegen de onrechtmatige parallel invoer in de EER van gemerkte en ontmerkte (of “gedebrande”) hefttrucks afkomstig uit Azië, door DUMA en GSI. Een deskundigenrapport opgesteld na het beslag inzake namaak had de invoer van net geen 1500 van dergelijke heftrucks blootgelegd in de periode 2003 tot en met 2008.