Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2616

Sfeerhaarden zonder rookkanaal zijn soortgelijk aan kachels

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 jun 2018, IEFBE 2616; (Essegé tegen Ruby Décor), http://www.ie-forum.be/artikelen/sfeerhaarden-zonder-rookkanaal-zijn-soortgelijk-aan-kachels

Hof Amsterdam 19 juni 2018, IEF 17781, IEFbe 2616 (Essegé tegen Ruby Décor) Merkenrecht. Eindarrest na tussenarrest IEF 16732; EUIPO IEF 16469 en Rechtbank IEF 15184. Middels het horen van getuigen bewijst Ruby dat ze in 2003 tot 2008 binnen de Benelux dat ze haar merk normaal heeft gebruikt voor kachels. Sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder de bio-ethanol haarden van Ruby soortgelijk zijn aan kachels, radiatoren en terrasverwarmers van Essegé. De betrokken producten hebben hetzelfde gebruikersdoel: verwarmen van huiskamer of terras zonder rookkanaal, worden verkocht via dezelfde kanalen en hebben dezelfde eindgebruiker-consument. Beroep op 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Er is, gezien de sommaties aan het adres van Ruby, geen rechtsverwerking ex 2.24 en 2.29 BVIE waarbij een jonger merk bewust gedurende vijf jaren is gedoogd. Staking van merkinbreuk op merken RUBY (FIRES) van Essegé en doorhaling in het register bevolen.

IEFBE 2615

Geen succesvolle oppositie tegen PolyBlue met blauw kleurmerk

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 12 jun 2018, IEFBE 2615; (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-succesvolle-oppositie-tegen-polyblue-met-blauw-kleurmerk
PolyBlue

Hof Den Haag 12 juni 2018, IEF 17779; IEFbe 2615 (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer) MerkenrechtDow voert oppositie tegen (woord)merkdepot PolyBlue van Ceves op basis van haar kleurmerk en merk BLUE. De oppositie wordt afgewezen [oppositienr. 2011406] en in dit beroep is dat terecht. Er is slechts beperkte overeenstemming tussen PolyBlue en het oudere Kleurmerk, ondanks de identieke waren, gaat het om een professioneel publiek dat bouwmateriaal koopt met verhoogd aandachtsniveau. BLUE is slechts incidenteel en dus niet-normaal gebruikt, en het argument dat het Frans woord BLEU, waarbij alleen de letters 'E' en 'U' zijn omgewisseld en dat normaal gebruik opleverd, kan in het midden blijven. Het beroep wordt afgewezen.

IEFBE 2612

Geen inbreuk op Rolls-Royce merk: niet de RR-en, maar woordelementen Rebel & Rich zijn het meest onderscheidend

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 jun 2018, IEFBE 2612; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen Rebel & Rich c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-rolls-royce-merk-niet-de-rr-en-maar-woordelementen-rebel-rich-zijn-het-meest-ondersc

Rechtbank Den Haag 13 juni 2018, IEF 17777; IEFbe 2612; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen Rebel & Rich c.s.) Merkenrecht. Rebel & Rich c.s. zijn houdsters van het Beneluxwoord-/beeldmerk nummer 0984826. Waar in de merkinschrijving de ring met dubbele R boven de tekst ‘REBEL&RICH’ is gepositioneerd, worden het ring- en tekstelement in de praktijk ook naast elkaar (in horizontale positionering) gebruikt of het ringelement zonder de tekst gebruikt. De rechtbank oordeelt dat niet de RR-en, maar de woordelementen REBEL&RICH in de totaalindruk het meest dominante en onderscheidende onderdeel zijn. Er is geen sprake van verwarringsgevaar gegeven de geringe mate van overeenstemming tussen de merken. Tevens zou het relevante publiek niet denken dat ze met waren van Rolls-Royce c.s. dan wel een aan haar verbonden onderneming van doen hebben. Geen merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b of c UMVo 2017.

IEFBE 2606

Merkinbreuk en oneerlijke marktpraktijken: verwarringsgevaar tussen Dance Event-teken en Dance Opera Trip-merk

Antwerpen - Anvers 21 nov 2016, IEFBE 2606; (Fandango tegen Star), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-en-oneerlijke-marktpraktijken-verwarringsgevaar-tussen-dance-event-teken-en-dance-opera

Hof van Beroep Antwerpen 21 november 2016 en Rb KH Antwerpen 3 februari 2016, IEFbe 2606 (Fandango tegen Star) Merkinbreuk. Star Group en Star Events, geïntimeerden, organiseerden dans- en muziekevenementen onder de naam “Dance Opera Trip”. Star Group is houder van het Beneluxmerk “Dance Opera Trip” en Star Events werd een exclusieve licentie toegekend. Fandango organiseerde op 5 maart 2016 een gelijkaardig evenement, aanvankelijk onder de naam “Dance Event” en later onder “Retropera”. De rechtbank stelde vast dat Fandango inbreuk pleegde op de eerlijke marktpraktijken en op het Beneluxmerk. Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep. Er is sprake van merkinbreuk omdat het verwarringsgevaar tussen beide tekens is reëel. Verder is het teken “dance opera” niet volledig van het internet verdwenen en blijkt dat Fandango het bestreden vonnis gewoon naast zich neerlegt. Dit getuigt van kwade trouw en daardoor is er sprake van oneerlijke marktpraktijken. 

IEFBE 2597

Gerecht EU: in geschil tussen EU-merk en oudere Spaanse tekeningen moet worden gekeken naar het Spaanse tekeningen- en modellenrecht

Gerecht EU - Tribunal UE , IEFBE 2597; (Menta y Limón Decoración tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-in-geschil-tussen-eu-merk-en-oudere-spaanse-tekeningen-moet-worden-gekeken-naar-het-spaan
poppetje

Gerecht EU 24 april 2018, IEF 17757; IEFbe 2597; ECLI:EU:T:2018:213; T-183/17 (Menta y Limón Decoración/EUIPO) In deze zaak diende Menta y Limón Decoración bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring in van een EU-beeldmerk van een poppetje (n° 010822013) voor alle waren en diensten van dat merk. De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op verschillende oudere Spaanse tekeningen en modellen.De nietigheidsafdeling verklaarde het EU-beeldmerk effectief volledig nietig. Daartegen werd hoger beroep aangetekend en de kamer van beroep van EUIPO vernietigde de beslissing van de nietigheidsafdeling om de volgende redenen:

IEFBE 2595

HvJ EU: Het is onvoldoende dat 'Glen' op enigerlei wijze een associatie oproept met beschermde geografische aanduiding Scotch Whisky

HvJ EU - CJUE 7 jun 2018, IEFBE 2595; ECLI:EU:C:2018:415 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-het-is-onvoldoende-dat-glen-op-enigerlei-wijze-een-associatie-oproept-met-beschermde-geografi

HvJ EU 7 juni 2018, IEF 17753, IEFbe 2595; RB 3145; ECLI:EU:C:2018:415; C-44/17 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz) Geen indirect gebruik van beschermde geografische aanduiding. Uit het persbericht (vertaald): Om te kunnen bepalen of een aanduiding verboden is door EU-wetgeving, moet de nationale rechter bepalen of de consument direct denkt aan de beschermde geografische aanduiding 'Scotch Whisky' wanneer deze een vergelijkbaar product met het teken 'Glen' ziet. Het is onvoldoende dat dit bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het ermee verbonden geografische gebied oproept. HvJ EU:

IEFBE 2593

Conclusie: Gebruik van oppervlaktepatroon is weinig waarschijnlijk gelet op betrokken waren

HvJ EU - CJUE 6 jun 2018, IEFBE 2593; ECLI:EU:C:2018:397 (Birkenstock), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-gebruik-van-oppervlaktepatroon-is-weinig-waarschijnlijk-gelet-op-betrokken-waren

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17747; IEFbe 2593; ECLI:EU:C:2018:397 ; C-26/17 P (Birkenstock) Merkenrecht.

Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal ik mij in deze conclusie beperken tot het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening. In het kader van dat onderdeel betoogt rekwirante in wezen dat het Gerecht ten onrechte de enkele „mogelijkheid” dat een teken dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, als oppervlaktepatroon wordt gebruikt, heeft gehanteerd als criterium voor toepassing van de rechtspraak inzake tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar.

Net als het Gerecht meen ik dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is.

IEFBE 2591

Inbreuk op het Puma-merk door grote mate van overeenstemming van de tekens en identieke waren

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 24 mei 2018, IEFBE 2591; (Puma tegen Excessive), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-puma-merk-door-grote-mate-van-overeenstemming-van-de-tekens-en-identieke-waren

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEF 17742; IEFbe 2591 (Puma tegen Excessive) Merkinbreuk. Puma is houdster van meerdere merken. Op 25 september 2017 tekende Puma oppositie aan tegen het merkdepot van gedaagde, op basis van het Puma-merk dat voor identieke waren is geregistreerd. Tegelijkertijd stelde Puma vast dat gedaagde ook sportartikelen adverteert en verkoopt via een Facebookaccount en op de website www.excessive.skyrock.com. Regelmatig wordt enkel het logo zonder het woordelement “Excessive” gebruikt op een identieke manier als het Puma-merk wordt gebruikt op de sportkleren van Puma. De grote mate van overeenstemming tussen de tekens, het feit dat de waren identiek zijn en het grote onderscheidend vermogen van het Puma-merk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de consument. Er is sprake van merkinbreuk.