Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2219

Conclusie AG: Louboutin-zoolmerk kan getoetst worden aan 'wezenlijke waarde'-toets, zonder rekening te houden met reputatie

HvJ EU - CJUE 22 jun 2017, IEFBE 2219; ECLI:EU:C:2017:495 (Louboutin tegen van Haren), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-louboutin-zoolmerk-kan-getoetst-worden-aan-wezenlijke-waarde-toets-zonder-rekening-te-h

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2017, IEF 16890; IEFbe 2219; C‑163/16, ECLI:EU:C:2017 (Louboutin tegen van Haren) Merkenrecht. Van Haren vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux rode zoolmerk. Wezenlijke waarde van de waar kan worden toegepast op zool-merk bestaande uit vorm van een product in een bepaalde kleur. HvJ EU:

„Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing kan zijn op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Het begrip vorm die ‚een wezenlijke waarde geeft’ aan de waar in de zin van deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan.”

IEFBE 2210

Hof bevestigt bestreden vonnis nietigheid Triple Barrel woord- en beeldmerken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 nov 2014, IEFBE 2210; (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-bevestigt-bestreden-vonnis-nietigheid-triple-barrel-woord-en-beeldmerken

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 13 december 2012, IEF 16874; IEFbe 2210 (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat) Merkenrecht. Auteursrecht. Splin is gespecialiseerd in het maken en op de markt brengen van elektronische bingo's, waaronder de belangrijkste, "Montana". Hier kun je onder andere het spel "TRIPLE BARREL" op spelen waar Splin een woord- en beeldmerk op heeft. Verder claimt Splin houder te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de spellen van "Montana". Concurrent Eurautomat ontwikkelt ook bingo's en brengt ze op de markt. Partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten. Hof bevestigt het bestreden vonnis dat de merken van Splin nietig zijn, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Er is daarom geen merkinbreuk van Eurautomat. Splin komt tevens geen auteursrechten toe op de grafische vormgeving van de spellen.

Leestip: r.o. 14 t/m 16.

IEFBE 2209

Holy Cow Everest maakt inbreuk op woord- en beeldmerk New Holy Cow

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 nov 2014, IEFBE 2209; (Jamuna tegen Muktinath), http://www.ie-forum.be/artikelen/holy-cow-everest-maakt-inbreuk-op-woord-en-beeldmerk-new-holy-cow

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 november 2014, IEF 16873; IEFbe 2209 (Jamuna tegen Muktinath) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres is houdster van het beeldmerk "New Holy Cow" bestaande uit voormelde woorden en een logo waarop een koe met een aureool wordt uitgebeeld. Dit is tevens de handelsnaam van het Indische restaurant van eiseres. Verweerster heeft een Indisch restaurant met als handelsnaam "Holy Cow Everest", niet ver van eiseres vandaan. Zij heeft tevens een uithangbord van een koe met een aureool. De rechter besluit dat het woord/beeldteken van verweerster overeenstemt met het merk van eiseres en dat mede door gebruik voor identieke diensten, het relevante publiek kan menen dat waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit verwarringsgevaar geldt tevens voor de handelsnaam.

Leestip: r.o. 38, 40 t/m 42, 50 en 59.

IEFBE 2207

Vassico maakt inbreuk op Gemeenschapsmerk Vasco

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 22 okt 2014, IEFBE 2207; (Vasco tegen Vassico), http://www.ie-forum.be/artikelen/vassico-maakt-inbreuk-op-gemeenschapsmerk-vasco

Rechtbank van Koophandel Brussel 22 oktober 2014, IEF 16872; IEFbe 2207 (Vasco tegen Vassico) Merkenrecht. Vasco is een bedrijf dat zich bezighoudt met designradiatoren en ventilatiesystemen. Vasco heeft o.a. het woordmerk "VASCO". Vassico houdt zich tevens bezig met ventilatiesystemen en heeft als handels- en vennootschapsnaam Vassico. Vasco stelt dat Vassico inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk "VASCO". De rechter stelt dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de VASCO-woordmerken en het VASSICO-woordteken. Vassico maakt inbreuk op het Gemeenschapsmerk "VASCO" en wordt bevolen elk gebruik van "VASSICO" in het economisch verkeer in de EU te staken.


Leestip: r.o. 43 en 54.

IEFBE 2206

Generic Line van Codibel maakt inbreuk op merk Generik

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 10 okt 2014, IEFBE 2206; (Generik tegen Codibel), http://www.ie-forum.be/artikelen/generic-line-van-codibel-maakt-inbreuk-op-merk-generik

Cour d'appel de Bruxelles 10 oktober 2014, IEFbe 2206 (Generik tegen Codibel) Merkenrecht. Zowel Generik als Codibel zijn actief in de sectoren met haarproducten. Generik heeft het internationale en Europese woordmerk op de naam Generik. Codibel verkoopt haarproducten onder de benaming Generic Lines. Generik stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen haar merk Generik en Generic Lines. Codibel beroept zich op een eerder gebruik van deze benaming. Het hof verbiedt Codibel om het teken Generic Line te gebruiken binnen de gehele EU voor producten en diensten voor haarverzorging.

Leestip: r.o. 37 t/m 43.

IEFBE 2205

Gebruik niet-officieel mailadres JIMEX.eu@gmail.com maakt inbreuk JIMEX

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 24 sep 2014, IEFBE 2205; (JIMEX ID tegen Lagauche), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-niet-officieel-mailadres-jimex-eu-gmail-com-maakt-inbreuk-jimex

Tribunal de Commerce Bruxelles 24 septembre 2014, IEFbe 2205 (JIMEX ID tegen Lagauche) Merkenrecht. JIMEX is een bedrijf dat zich bezighoudt met relatiegeschenken en kantoorartikelen. Het officiële e-mailadres is info@jimex.be. Lagauche (voormalig eigenaar van JIMEX) benadert een van de leveranciers van JIMEX ten gunste van het bedrijf ASGARD. Lagauche heeft vervolgens zijn aandelen verkocht en ontslag genomen. Lagauche blijft vervolgens in contact met de leverancier via het e-mailadres jimex.eu@gmail.com wat geen e-mailadres is van JIMEX. Eiseres vordert dat Lagauche wordt bevolen om het gebruik van het woordmerk JIMEX te stoppen. Lagauche wordt veroordeeld tot het staken van het gebruik en de registratie van een elektronisch adres waaronder jimex.eu@gmail.com, alsmede het gebruik en de registratie van het woordmerk JIMEX in welke vorm dan ook.

IEFBE 2204

Isora Alu-Systems moet gebruik van het label QUALICOAT staken

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 4 jul 2014, IEFBE 2204; (QUALICOAT), http://www.ie-forum.be/artikelen/isora-alu-systems-moet-gebruik-van-het-label-qualicoat-staken

Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juli 2014, IEF 16869; IEFbe 2204 (QUALICOAT) Eiseressen vorderen verweerster te bevelen om het gebruik van het label QUALICOAT volledig stop te zetten en dit op alle dragers (ondermeer website, brochures, briefpapier) en bij alle gelegenheden (ondermeer tijdens beurzen) en het gebruik van het label QUALICOAT door haar klanten te doen stopzetten. Verweerster stelt het gebruik reeds te hebben gestopt. Eiseressen leggen een recente outprint over waaruit het tegendeel blijkt. Verweerster wordt bevolen het gebruik van het label QUALICOAT volledig stop te zetten.

IEFBE 2200

Keurmerken alleen 'normaal gebruikt' indien wordt ingestaan voor kwaliteitscontrole

HvJ EU - CJUE 8 jun 2017, IEFBE 2200; ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze Frottierweberei tegen Verein Bremer Baumwollbörse), http://www.ie-forum.be/artikelen/keurmerken-alleen-normaal-gebruikt-indien-wordt-ingestaan-voor-kwaliteitscontrole
katoen bloem

HvJ EU 8 juni 2017, IEF 16861; IEFbe 2200; ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze Frottierweberei tegen Verein Bremer Baumwollbörse) Uniemerk. Normaal gebruik van keurmerk. Certificeringsmerk. Geen regelmatige kwaliteitscontrole bij licentienemers. Indiening van het teken ,bloem van de katoenplant’ door een vereniging – Inschrijving als individueel merk – Concessie van licentieovereenkomsten voor het gebruik van dit merk aan textielfabrikanten die lid zijn van deze vereniging – Vordering tot nietig- of vervallenverklaring – Begrip ,normaal gebruik’ – Wezenlijke functie van herkomstaanduiding

HvJ EU:

1)      Artikel 15, lid 1, van [UniemerkenVo] moet aldus worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemerk, door de houder ervan of met zijn instemming, op waren als keurmerk niet kan worden beschouwd als een gebruik daarvan als merk dat onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van deze bepaling valt. Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. In dat geval kan de houder van dat merk op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening verbieden dat een derde een overeenstemmend teken op identieke waren aanbrengt, indien daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.