Modellenrecht - Droit des dessins et modèles

IEFBE 2218

Gemeenschapsmodel toiletbril ontbeert eigen karakter

Gerecht EU - Tribunal UE 21 jun 2017, IEFBE 2218; ECLI:EU:T:2017:411 (Kneidinger Toiletbril), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-toiletbril-ontbeert-eigen-karakter

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16889; IEFbe 2218; ECLI:EU:T:2017:411; T-286/16 (Kneidinger Toiletbril) Gemeenschapsmodelrecht. Nietigheidsprocedure. Toiletbril [model]. Ouder Gemeenschapsmodel. Eigen karakter en nieuwheid ontbreekt. Het beroep wordt afgewezen; het model is niet nieuw.

 

IEFBE 2179

Ex parte beschikkingen tegen 'opblaasbare loungers' van Blokker, Leen Bakker en Makro

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 3 mei 2017, IEFBE 2179; (Fatboy tegen Blokker; Leen Bakker en Makro), http://www.ie-forum.be/artikelen/ex-parte-beschikkingen-tegen-opblaasbare-loungers-van-blokker-leen-bakker-en-makro
lamzac beschikking

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 3 mei 2017 (Fatboy tegen Blokker), 9 mei (tegen Leen Bakker) en 18 mei 2017 (tegen Makro), IEF 16803. Merkenrecht. Modellenrecht. Grijsmaking volgens 1019b-d en 1019e Rv. Gestelde inbreuk op merken- en modellenrechten op de LAMZAC THE ORIGINAL door de verkoop van de 'opblaasbare lounger'. Voorzieningenrechter beveelt staking binnen 4 uur na betekening voor aanbieden via Blokker.nl als in de winkelfilialen en verwijdering van afbeelding van de website en in de folder. Op last van een dwangsom van €25 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000. Leen Bakker blijkt een zustervennootschap van Blokker te zijn, het is Fatboy niet bekend of Blokker de voorraden heeft doorgespeeld aan Leen Bakker. Staking binnen 24 uur door Leen Bakker, en 12 uur door Makro met dwangsom van €250 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000.

IEFBE 2155

Inbreuk en ongeoorloofde reclame, want de kaarthouder is volgens marktkraamhouder "exact hetzelfde"

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 1 mei 2017, IEFBE 2155; ECLI:NL:RBDHA:2017:4450 (Secrid tegen marktkraamhouder), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-en-ongeoorloofde-reclame-want-de-kaarthouder-is-volgens-marktkraamhouder-exact-hetzelfde

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 mei 2017, IEF 16767; IEFbe 2155; RB 2845; ECLI:NL:RBDHA:2017:4450 (Secrid tegen X) Secrids productlijn begon in 2009 met de Cardprotector, een kaarthouder voor maximaal 6 kaarten van het sandaard creditcardformaat en is uitgebreid met de Miniwallet. Secrid is houdster van octrooi EP 2 434 922 B1 en Benelux modelregistratie 38548-01. Octrooi- en modelrechtinbreuk op deze kaarthouder en wallet wordt aangenomen. Uit de overlegde videobeelden blijkt ook van ongeoorloofde vergelijkende reclame op een braderie, nu de inbreukmakende kaarthouders aan de man worden gebracht met misleidende mededelingen: "Het is gewoon hetzelfde materiaal, wat ik zeg. Exact hetzelfde, alleen het enige wat zij hebben is met verf hebben ze hier Figuretta of Secrid hebben ze erop gezet. Dat is het verschil."

IEFBE 2116

Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une semelle de suceur d’aspirateur est déclaré nul

Gerecht EU - Tribunal UE 14 mrt 2017, IEFBE 2116; ECLI:EU:T:2017:161 (Wessel-Werk contre Wolf PVG), http://www.ie-forum.be/artikelen/dessin-ou-mod-le-communautaire-enregistr-repr-sentant-une-semelle-de-suceur-d-aspirateur-est-d-clar
semelles de suceur d’aspirateur

Tribunal UE 14 mars 2017, IEFbe 2116; ECLI:EU:T:2017:161; T-174/16 (Wessel-Werk contre Wolf PVG) Semelles de suceur d’aspirateur. Par décision du 18 février 2016, rectifiée par décision du 14 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré nul le dessin ou modèle contesté. Le recours est rejeté.

IEFBE 2101

Le sac à main GRAMERCY de COACH viole le modèle communautaire de FENDI sur le sac PEEKABOO

Luxemburgse jurisrpudentie - Jurisprudence Luxembourg 24 feb 2017, IEFBE 2101; (Fendi contre Coach), http://www.ie-forum.be/artikelen/le-sac-main-gramercy-de-coach-viole-le-mod-le-communautaire-de-fendi-sur-le-sac-peekaboo

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 24 février 2017, IEFbe 2101 (Fendi contre Coach) Dessin et modèle. FENDI est une maison de couture et de prêt-à-porter de luxe. Une des créations de FENDI est le sac PEAKABOO qui a été lancé sur le marché en 2009. Le modèle de ce sac est protégé par le modèle communautaire enregistré 1090922-0001. La société COACH Inc. a été constituée en 1941 à New York et en 2014 elle a commencé à commercialiser le sac sous le nom GRAMERCY. Le tribunal dit que COACH Inc. en commercialisant ce sac reprenant les caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO, viole le modèle communautaire de FENDI sur le sac PEEKABOO. Le tribunal ordonne de cesser toute commercialisation du sac à main GRAMERCY et de fournir à FENDI toutes les informations dont elle dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution du sac GRAMERCY.

IEFBE 2098

Des catalogues avec des charnières pour enceinte frigorifique portant atteinte au modèle communautaire

Brussel - Bruxelles 13 jan 2017, IEFBE 2098; (Castel Engineering contre Fermod), http://www.ie-forum.be/artikelen/des-catalogues-avec-des-charni-res-pour-enceinte-frigorifique-portant-atteinte-au-mod-le-communautai
charnières pour enceinte frigorifique

Tribunal de Commerce FR de Bruxelles 25 novembre 2015 et Cour d'appel Bruxelles 13 janvier 2017, IEFbe 2098 (Castel Engineering contre Fermod) Dessins et modèles. Demande en annulation. Effet technique (non) - caractère individuel (oui) - contrefaçon - concurrence déloyale. En première instance, le Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles avait constaté que la fabrication, l'offre et la mise sur le marché dans les Etats membres de l'UE autres que la France par la défenderesse [Castel] de charnières pour enceinte frigorifique dans lesquelles le modèle communautaire 000605829 de la demanderesse est incorporé ou a été appliqué, à savoir les charnières connues dans les catalogues "Hardware 2014-2015" et "2015", portent atteinte aux droits exclusifs de Fermod sur son modèle communautaire. La Cour reçoit l’appel principal de Castel, mais le dit seulement très partiellement fondé. La Cour confirme que les charnières litigieuses portent atteinte aux droits exclusifs de Fermod. Elle ordonne donc à Castel d’en cesser tout usage dans l'UE. La Cour ordonne également le retrait auprès de l'ensemble de ses revendeurs dans l'UE et ordonne à Castel et à ses frais la destruction des catalogues.

IEFBE 2094

Conclusie AG: Identificatie van het voortbrengsel relevant voor beoordeling nieuwheid of eigen karakter?

Gerecht EU - Tribunal UE 1 feb 2017, IEFBE 2094; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-identificatie-van-het-voortbrengsel-relevant-voor-beoordeling-nieuwheid-of-eigen-karakt

Conclusie AG HvJ EU 1 februari 2017, gevoegde zaken C‑361/15 P en C‑405/15 P; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles) Modelrecht. De AG geeft het Hof in overweging te beslissen als volgt: Het arrest van het Gerecht EU 13 mei 2015 (IEF 14958; T‑15/13, EU:T:2015:281), wordt gedeeltelijk vernietigd, aangezien het Gerecht in de punten 112 tot en met 133 van dit arrest heeft beoordeeld of de identificatie van het voortbrengsel waarin het tot staving van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde oudere model was verwerkt, relevant is voor de beoordeling van de nieuwheid of het eigen karakter van het litigieuze model. Daarmee zijn de grenzen van de in artikel 61, lid 2, van GModVo geregelde rechtmatigheidstoetsing van de beslissingen van de beroepskamers van het EUIPO overschreden.

 

IEFBE 2089

Nietigverklaring van Gemeenschapsmodel op thermosifons voor verwarmingsradiatoren

Gerecht EU - Tribunal UE 16 feb 2017, IEFBE 2089; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco), http://www.ie-forum.be/artikelen/nietigverklaring-van-gemeenschapsmodel-op-thermosifons-voor-verwarmingsradiatoren
Radiator

Gerecht EU 16 februari 2017, IEF 16593; IEFbe 2089; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco) In het kort: Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Samenstelling van de kamer van beroep, onpartijdigheid. Oudere gemeenschapsmodellen. Verzadiging van de stand van de techniek. Nietigheidsgrond. Geen eigen karakter. Antrax is houdster van gemeenschapsmodellen voor thermosifons voor verwarmingsradiatoren. Vasco vordert met succes de nietigverklaring op basis van oudere Duitse modellen. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing op grond van ontoereikende passende motivering voor het ontbreken van nieuwheid, maar verklaart het model nietig vanwege ontbreken eigen karakter. Het Gerecht EU verwerpt het beroep.