IEFBE 2491

Uitspraak Capri Sun aangehouden tot definitieve uitspraak van Hof Amsterdam

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 21 nov 2017, IEFBE 2491; (Tropicalia c.s. tegen Capri Sun), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitspraak-capri-sun-aangehouden-tot-definitieve-uitspraak-van-hof-amsterdam

Hof van beroep Brussel 21 november 2017, IEFbe 2491 (Tropicalia c.s. tegen Capri Sun) Vormmerk. Capri Sun, titularis van internationale vormmerk voor een rechtopstaand zakje voor vruchtendrank,  stelt vast dat de huisvariant van haar vruchtendrank uit Colruyt winkels inbreuk maken op haar vormmerk. De rechtbank oordeelt dat van inbreuk sprake is, omdat de vorm van de stazakjes in de onvolmaakte perceptie van het publiek identiek zijn [zie IEFbe 1655]. Tropicalia c.s. vorderen in hoger beroep dat de Belgische rechtbanken zich onbevoegd verklaren. In de procedure in België en Nederland wordt een gemeenschappelijke rechtsvraag beoordeeld. Het hof houdt zijn uitspraak aan totdat er een definitieve uitspraak ten gronde is tussengekomen van het Gerechtshof Amsterdam [zie IEF 17379]. Er is geen rechtsgrond om de bestreden beslissing reeds teniet te doen.

IEFBE 2530

Gebruik van portret van zaakvoerder van de concurrent in advertentie onder verantwoordelijkheid van adverteerder

Antwerpen - Anvers 30 nov 2015, IEFBE 2530; (Mobil Glass tegen Autoglass), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-van-portret-van-zaakvoerder-van-de-concurrent-in-advertentie-onder-verantwoordelijkheid-van
Autoglass

Hof van Beroep Antwerpen 30 november 2015, IEFbe 2530 (Mobil glass tegen Autoglass) Portretrecht. Appellante en geïntimeerde zijn rechtstreekse concurrenten en actief in onderhoud, montage en herstel van autoruiten. In het gratis huis-aan-huis-tv-blad TVlocal, editie Limburg laat appellante een advertentie plaatsen met een foto van (tweede) geïntimeerde, zaakvoerder van Autoglass zonder diens toestemming. De rechtbank [De redactie is op zoek naar het eerdere vonnis: Rb KH Hasselt 25 juni 2013, A.R. A/11/04189] wijst de vordering toe. De tekst van de advertentie werd in opdracht van appellante geplaatst, maar de foto is door TVlocal toegevoegd. Appellante zou in concreto niet de auteur zijn van de begane inbreuk, maar in ieder geval staat de appellante in voor de begane fout, onder de plaatsingsvoorwaarden staat dat "alle in de advertenties opgenomen gegevens zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf". Schadevergoeding in redelijke billijkheid begroot op het forfaitaire bedrag van €250,00. Voor de geportretteerde onder verwijzing naar SOFAM-lijst: 1/4 van een advertentie van een halve bladzijde in huis-aan-huis-blad met oplage van 70.000 wegens gebrek aan toestemming en naamsvermelding: 1.312,11 EUR.

IEFBE 2508

MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 16 jan 2017, IEFBE 2508; (Les Jumeaux tegen Morocco Trading), http://www.ie-forum.be/artikelen/morocco-oliva-en-marrakech-olive-stemmen-zowel-visueel-auditief-als-begripsmatig-overeen
morocco

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 9 maart 2016 (Morocco Trading tegen Les Jumeaux) en Hof van beroep Antwerpen 16 januari 2017, IEFbe 2508 (Les Jumeaux tegen Morocco Trading) Merkenrecht. Morocco Trading is titularis van Benelux beeldmerken 0702602 en 0776093 en stelt dat Les Jumeaux gebruik maakt van een logo alsook van een algemene 'look and feel' dat zeer sterk gelijkt op het hare, en dit een inbreuk zou maken op zowel merkenrechten als op de eerlijke marktpraktijken. De hoofdvordering op grond van merkinbreuk van Morocco Trading wordt ontoelaatbaar verklaard. Inbreuk op de eerlijke marktpraktijken wordt wel aangenomen, daar, algemeen genomen, de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen en beide decoraties dezelfde globale indruk aan de consument nalaten. In incidenteel hoger beroep wordt de vordering tot stakingsverbod van Morocco Trading wegens merkinbreuk wel toegewezen op grond van artikel 2.20.1.b BVIE. De tekens MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen en er is sprake van verwarringsgevaar tussen beide tekens. Het hof volgt de rechtbank in de redenering dat er sprake is van verboden oneerlijke handelspraktijken die de beroepsbelangen van Morocco Trading schaden. Het hoger beroep van Les Jumeaux wordt ongegrond verklaard. 

IEFBE 2529

VS: Googles gebruik van de Java API packages is geen fair use

Overige buitenlandse jurisprudentie - Autres decisions étrangères 28 mrt 2018, IEFBE 2529; (Oracle v. Google), http://www.ie-forum.be/artikelen/vs-googles-gebruik-van-de-java-api-packages-is-geen-fair-use

US Court of Appeals for the Federal Circuit, March 27, 2018 (Oracle v. Google) This copyright case returns to us after a second jury trial, this one focusing on the defense of fair use. Oracle America, Inc. (“Oracle”) filed suit against Google Inc. (“Google”)1 in the United States District Court for the Northern District of California, alleging that Google’s unauthorized use of 37 packages of Oracle’s Java application programming interface (“API packages”) in its Android operating system infringed Oracle’s patents and copyrights.

IEFBE 2528

Handelsnaaminbreuk en misleidend gebruik van het begrip 'business angel'

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) , IEFBE 2528; http://www.ie-forum.be/artikelen/handelsnaaminbreuk-en-misleidend-gebruik-van-het-begrip-business-angel
BAN Business Angel Coaches Network

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 7 maart 2018, IEFbe 2528 (VZW Business Angels Netwerk Vlaanderen tegen NV Service Innovation Management Belgium) Inbreuk handelsnaam. Inbreuk eerlijke marktpraktijken. Business Angels Netwerk Vlaanderen vzw, eiser, is een netwerk dat business angels, nl. investeerders-ondernemers die tevens kosteloos hun knowhow ter beschikking stellen van startende en groeiende ondernemingen, overkoepelt en samenbrengt met potentiële ondernemers. Verweerder SIM België biedt coaching- en consultingdiensten aan tegen betaling en wijzigde in 2017 haar handelsnaam naar Business Angel Coaches Network. Zij maakte daarbij (in toenemende mate) gebruik van het begrip business angel (coach). Eiser vorderde de staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam van verweerder alsook van ieder misleidend en/of incorrect gebruik van het begrip business angel op grond van haar anterieure beeldmerk, handelsnaam en vennootschapsnaam alsook de wetgeving inzake eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2527

Realisatie van totaalproject in boek van bouwonderneming is een slaafse kopie

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2018, IEFBE 2527; (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming), http://www.ie-forum.be/artikelen/realisatie-van-totaalproject-in-boek-van-bouwonderneming-is-een-slaafse-kopie
Obumex - art of building dreams

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2018, IEFbe 2527 (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming) Niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten. Auteursrecht. Slaafse kopie. Obumex en JAD stellen zich voor als luxe keuken- en totaalinrichtingen en als architect. De bouwonderneming stelt zich voor als actief in de exclusieve villabouw en heeft vaak beroep gedaan op Obumex voor keukenprojecten. In een boek worden elf projecten voorgesteld met daarin een kopie van het totaalproject van eisende partijen. Het keukenmodel met een combinatie van drie bloken, bestaande uit één materie namelijk marmer, waarbij elke afzonderlijk element verschillende afmetingen heeft ten opzichte van de andere elementen en waarbij de drie elementen op dermate wijze worden geschrankt dat ze een desaxatie vertonen, maar elkaar niettemin in evenwicht houden, zonder enige bijkomende ondersteuning, is naar het oordeel van de stakingsrechter origineel. Ook de haard, de bibliotheek en het verlichtingselement zijn origineel en er wordt geen tegenbewijs geleverd. Uit een eenvoudige visuele vergelijking kan evenwel de inbreuk onmiddellijk worden afgeleid. Staking wordt bevolen en het uit het handelsverkeer van het boek eveneens.

IEFBE 2526

Exploiteren en promotie voeren voor virtuele kansspelen is overtreding Kansspelwet

15 feb 2018, IEFBE 2526; (Rocoluc tegen Derby), http://www.ie-forum.be/artikelen/exploiteren-en-promotie-voeren-voor-virtuele-kansspelen-is-overtreding-kansspelwet

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 15 februari 2018, IEFbe 2526 (Rocoluc tegen Derby) Kansspelen. Internet. IT. De stakingsrechter stelt vast dat Derby door het offline en online exploiteren van, en promotie voeren voor, zogenaamde 'virtuele kansspelens de kansspelwet overtreedt. Staking op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag vertraging en per kansspelinrichting; 2.500 euro per individuele reclame in brief, folder, blaadje, krant of tijdschrift, 10.000 euro per affiche; 50.000 per tv- of radiospot en webpagina (met inbegrip van pop-ups) per dag.

 

IEFBE 2525

Prejudicieel gestelde vragen over verkoop tweedehands e-books

HvJ EU - CJUE 28 mrt 2018, IEFBE 2525; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-verkoop-tweedehands-e-books

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17593; IT 2525; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Partijen mochten zich nog uitlaten over eerder geformuleerde vragen [IEF 16941] Definitieve prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn. Uitleg distributie. Distributierecht uitgeput.

1. Dient artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat onder “elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins” als daar bedoeld mede is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk?

IEFBE 2524

Door de Voorzitter niet in te lichten over de omstandigheden dat Gemeenschapsmodel nietig zou zijn, is een fout begaan met het vorderen van beslagmaatregelen

Brussel - Bruxelles 28 feb 2018, IEFBE 2524; (Devoted 2 Passion tegen Globall Concept-Hubo; Snowfall), http://www.ie-forum.be/artikelen/door-de-voorzitter-niet-in-te-lichten-over-de-omstandigheden-dat-gemeenschapsmodel-nietig-zou-zijn-i

Hof van beroep Brussel 28 februari 2018, IEFbe 2524 (Devoted 2 Passion tegen Globall Concept-Hubo; Snowfall) Gemeenschapsmodelrecht. De eerste rechter stelde de vordering van Aankoop en Marketing coördinatie NV zonder voorwerp door de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel 856257-0002 Snowfall. Het Snowfall model is reeds in 2006 openbaargemaakt, hetzij meer dan 12 maanden voorafgaand aan het depot en valt dus buiten de gratieperiode die liept van 10 januari 2007 tot 10 januari 2008, zodat dit model nietig kon worden verklaard.  De inbreuk op de door D2P ingeroepen model kon redelijkerwijs betwist worden.

p. 15. Door de Voorzitter niet in te lichten over de voormelde omstandigheden, door in die omstandigheden beslagmaatregelen te vorderen en tot uitvoering van de toegelaten beslagmaatregelen over te gaan, heeft D2P een fout begaan in de zin van artikel 1382 BW. Zij heeft zich niet gedragen als een normaal voorzichtig en redelijk verzoeker/houder van een intellectueel eigendomsrecht, in dezelfde omstandigheden geplaatst. Zij is tekort gekomen aan haar algemene zorgvuldigheidsplicht.

Het hof begroot de schade van Globall Concept op €161,349,06 en veroordeelt D2P, failliet verklaard, tot betaling en  schade van Hubo op 81.217,40.

IEFBE 2522

Geen aanreiking van Guerbet dat voldoende aannemelijk octrooirechtenclaim aannemelijk maakt

Brussel - Bruxelles 19 dec 2017, IEFBE 2522; (Guerbet tegen Bayer), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-aanreiking-van-guerbet-dat-voldoende-aannemelijk-octrooirechtenclaim-aannemelijk-maakt

Hof van beroep Brussel 19 december 2017, IEFbe 2522 (Guerbet tegen Bayer) Beschrijvend saisie-contrefaçon. De eerste rechter verklaart het derdenverzet gegrond en verklaart de vordering op eenzijdig verzoekschrift ongegrond, beveelt de opheffing van het beschrijvend beslag inzake namaak en vernietiging van informatiedragende kopieën. Guerbet verzoekt om afwijzing derdenverzet, zij is titularis van Europees octrooi EP 2 242 515 B9 voor een bereidingswijze voor een farmaceutische formulering van contrastmiddelen. In diverse landen is de geldigheid van het octrooi voorwerp van discussie. De oppositieafdeling besliste om conclusie 1 nog verder te beperken. Het hoger beroep van Guerbet is ontvankelijk, doch ongegrond en staat Bayer toe om de ter griffe neergelegde documenten op te halen.

IEFBE 2523

La Cour ordonne de cesser tout usage au Benelux du signe TIGERCAT

Luik - Liège 20 mrt 2018, IEFBE 2523; (Caterpillar contre Clohse), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-ordonne-de-cesser-tout-usage-au-benelux-du-signe-tigercat

Cour d'appel Liège 20 mars 2018, IEFbe 2523 (Caterpillar contre Clohse) Droit des marques. Le Président du Tribunal de commerce de Liège a décidé que l’usage du signe TIGERCAT ne constitue pas une atteinte à la marque CAT, que ce soit sur base de l’article 2.20.1 -b ou -c de la CBPI [IEFbe 1853]. La court constate qu'en faisant usage du signe <TIGERCAT> pout les produits, notamment les machines (...) la SPRL crée un risque de confusion avec la marque CAT et porte en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20.1. b) de la CBPI aux les enregistrements Benelux de la marque <CAT>. La Cour ordonne de cesser tout usage au Benelux du signe TIGERCAT pour désigner tout produit des classes 7 en 12, y compris dans le secteur forestier sous peine d'une astreinte de €1.000, par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet (...) à compter d'un délai de 9 mois à dater de la signification de l'arrêt à intervenir.

IEFBE 2521

Joint Statement on Brexit

MARQUES – along with AIM, APRAM, BMM, CITMA, ECTA and INTA – has sent a Joint Statement to the EU Commission’s Brexit team regarding the negotiations concerning the exit of the UK particularly with regard to trade marks and designs. The joint Statement can be downloaded from the MARQUES website here (PDF version).

IEFBE 2520

Geen doorhaling kleurmerk, want paarse inhalator is ingeburgerd

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 jul 2018, IEFBE 2520; (Sandoz tegen Glaxo), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-doorhaling-kleurmerk-want-paarse-inhalator-is-ingeburgerd
Sandoz Glaxo inhalator

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 juli 2017, IEF 17584; IEFbe 2520 (Sandoz tegen Glaxo) Sandoz vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux(kleur)merk 0977861 van Glaxo. De tegenvordering is te verklaren voor recht dat de aangekondigde conditionering van Airflusal en de inhalator inbreuk plegen op haar merk. Het Kleurmerk met PMS-codering Violet 2587 C werd bijna 16 jaar na commercialisering van Seretide ingediend en ingeschreven. De aangekondigde paarse inhalator heeft door inburgering onderscheidend vermogen gekregen. De vordering wordt afgewezen. De marketingcampagnes hebben, gelet op de afwezigheid van vrije verkrijgbaarheid in de handel, als belangrijkste doelpubliek de artsen en apotheken, die niet in de eerste plaats hun keuze op basis van kleur zullen bepalen. De tegenvordering wordt afgewezen als ongegrond.

IEFBE 2519

Dirk Visser - 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE

BenGH Brussel Google maps

D.J.G. Visser, 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE, Wijzigingen BVIE per 1.6.2018, IEF 17580, voorpublicatie uit NJB IE Kroniek. Per 1 juni 2018 treden twee protocollen tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking. Het gaat om twee protocollen uit 2014 (!). De reden waarom het zo lang heeft geduurd is ditmaal niet dat de Luxemburgse of Belgische regering erg lang heeft gewacht met de officiële goedkeuring. Dit keer is het de Nederlandse regering die de ‘akte van bekrachtiging’ pas in maart 2018 ‘neerlegt’. Lees meer

IEFBE 2516

eSURGIE is verwarringstichtende handelsnaam naam en niet de voorzetting van mislukte startup SURGIE

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 2 feb 2018, IEFBE 2516; (dLive tegen Surgie), http://www.ie-forum.be/artikelen/esurgie-is-verwarringstichtende-handelsnaam-naam-en-niet-de-voorzetting-van-mislukte-startup-surgie
surgie esurgie

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Tongeren, 2 februari 2018, IEFbe 2516 (dLive tegen Surgie) Handelsnaam. Oneerlijke handelspraktijk. Mislukken startupproject SURGIE. SURGIE wenste dmv een onlineplatform beeldcaptatie van medische ingrepen in virtual reality ter beschikking te stellen. Het minimaal leefbaar product zou een hardware platform en een web-based streaming platform zijn. De partijen verwijten elkaar van het mislukken. Er werd een nieuwe vennootschap opgericht (dLIVE) met de handelsbenaming 'eSURGIE', nagenoeg hetzelfde logo e.d., gebruikmakend van gefilmde operatie van SURGIE, en op haar twitteraccount zich presenteerde als opvolger. Inbreuk op artikel VI.104 WER door dLIVE met verwarringstichtende handelsnaam en mededeling op twitter. Staking om namen (e)SURGIE te gebruiken. Anderzijds een verbod voor SURGIE om (potentiële) zakenrelaties en cliënteel te benaderen om dLIVE zwart te maken of afbrekende gegevens te delen.

IEFBE 2517

OHP-richtlijn niet van toepassing op handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften van de stofzuigerverordening die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten

HvJ EU - CJUE 22 feb 2018, IEFBE 2517; ECLI:EU:C:2018:95 (Dyson tegen BSH), http://www.ie-forum.be/artikelen/ohp-richtlijn-niet-van-toepassing-op-handelspraktijken-die-worden-geregeld-door-voorschriften-van-de

Conclusie AG HvJ EU 22 februari 2018, IEFbe 2517; RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95; C‑632/16 (Dyson tegen BSH) Op verzoek van de rechtbank van koophandel Antwerpen (België). Van de inzenders: Toepassingsgebied richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Geen misleidende omissie. Kort samengevat, adviseert Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe het Hof van Justitie om te oordelen dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) niet van toepassing is op de specifieke aspecten van handelspraktijken die door voorschriften van de stofzuigerverordening (665/2013) worden geregeld, aangezien deze geen handelingsvrijheid laat aan de betrokken handelaars, zoals de verplichting om een specifiek energie-etiket te gebruiken.

IEFBE 2514

Uniebeeldmerk LaMafia vergoelijkt illegale activiteiten, het merk beledigt elke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel

Gerecht EU - Tribunal UE 15 mrt 2018, IEFBE 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), http://www.ie-forum.be/artikelen/uniebeeldmerk-lamafia-vergoelijkt-illegale-activiteiten-het-merk-beledigt-elke-persoon-met-een-gemid
LaMafia se sienta a la mesa

Gerecht EU 15 maart 2018, IEF 175 ; IEFbe 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA ('De Mafia gaat aan tafel'). Absolute weigeringsgrond. Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De maffia in verband brengen met voorstellingen van gezelligheid en ontspanning die door het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd worden verbeeld, draagt er zodoende toe bij dat de illegale activiteiten van deze criminele organisatie worden vergoelijkt. Zoals het EUIPO en de Italiaanse Republiek aanvoeren, kan de associatie van het woordelement „la mafia” met de andere elementen van het betwiste merk daarom een in zijn geheel positief beeld schetsen van de daden van de maffia en de waarneming van de criminele activiteiten van die organisatie vergoelijken. Het betwiste merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft.

 

IEFBE 2513

Producent spanplafonds met digitale prints vermeld certificaten, misleidende marktpraktijken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 5 mrt 2018, IEFBE 2513; (Mona Visa tegen Normalu), http://www.ie-forum.be/artikelen/producent-spanplafonds-met-digitale-prints-vermeld-certificaten-misleidende-marktpraktijken

Hof van beroep Gent 5 maart 2018, IEFbe 2513 (Mona Visa tegen Normalu) Misleidende marktpraktijken, stakingsvorderingen en dwangsommen. Normalu plaatst spanplafonds van PVC van haar merk Barrisol. Mona Visa plaatst deze ook, met een mogelijkheid tot digitale prints voor een unieke plafondschildering of wandtekening. Op Mona Visas website stond een conformiteitscertificaat dat gold tot 14 april 2013; in een brochure verwijst ze naar nog 6 certificaten; beweert dat er koud geplaatst kon worden, dat de plafonds 100% PVC-vrij zijn, bevatten de vergelijkende tabellen onjuistheden, vermelding dat haar spanplafonds 15 keer sterker zijn, en een vermelding van 250.000 perforaties per vierkante meter. De voorzitter, Rb van KH Gent, afdeling Kortrijk 4 augustus 2016 [IEFbe 2515], wees de staking en dwangsommen toe. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

IEFBE 2512

Paul Geerts - noot onder HvJ EU Acacia tegen Audi en Porsche

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 20 december 2017 (Acacia/Audi en Porsche), IEF 17569; IEFbe 2512; eerder gepubliceerd in IER 2018/6, p. 38-51. 1. Op welke onderdelen van een samengesteld voortbrengsel is de reparatieclausule (art. 110 GModVo) van toepassing? Dat is de centrale vraag in dit arrest.

2. Over het antwoord op die (door het HvJ EU geformuleerde eerste prejudiciële) vraag waren de meningen verdeeld. In zowel Duitsland als Engeland werd verdedigd dat de werkingssfeer van de reparatieclausule beperkt werd tot onderdelen waarvan de vorm wordt opgelegd door de vorm van het samengestelde voortbrengsel. Onderdelen die als resultaat van een gekozen design een zelfstandige en onafhankelijke stilistische functie hebben waar het design van de rest van het voortbrengsel geen afbreuk aan doet, zoals velgen en wieldoppen voor motorvoertuigen, kwamen volgens deze opvatting niet voor een geprivilegieerde behandeling in aanmerking. Een ander geluid (in jurisprudentie en literatuur) was met name uit Italië te horen. Daar heeft men zich in het belang van de vrije mededinging uitgesproken tegen een restrictieve interpretatie van de beschermingshindernis in de zin dat die zich zou beperken tot vormgebonden onderdelen. 1