IEFBE 2663

Kennis van merkinschrijving mag niet gelijkgesteld worden met gedogen concreet gebruik van merk

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2663; (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe), http://www.ie-forum.be/artikelen/kennis-van-merkinschrijving-mag-niet-gelijkgesteld-worden-met-gedogen-concreet-gebruik-van-merk

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2663 (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe) Merkenrecht. MSD stelt zich voor als een wereldwijde gezondheidsonderneming wiens missie erin bestaat innovatieve producten en diensten te ontwikkelen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Zij is houdster van een Benelux woordmerk, semi-figuratief Uniemerk en Uniewoordmerk. Deze merken zijn volgens haar sinds decennie intensief gebruikt in de Benelux en de rest van de EU. Verwerende partij is producent en/of minstens distributeur van allerhande producten bedoeld om gezondheid van patiënten te verbeteren. Zij maakt op verschillende wijzen gebruik van de tekens “MSD”, “MSD Europe” en “MSD-BAND”. Ze is bezit een semi-figuratief Beneluxmerk, waartegen MSD oppositie heeft gevoerd. MSD heeft niet bewust de merken gedoogd. Kennis van de inschrijving van een merk moet en mag dus niet gelijkgesteld worden met kennis en gedogen van het concrete gebruik van dat ingeschreven merk door de merkhouder. De MSD Merken en de gewraakte tekens heel sterk overeenstemmen, sterk soortgelijk zijn, en de MSD Merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er een gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument. Merkenrechten van MSD zijn geschonden.

IEFBE 2692

Recall en rectificatie voor frisdrank ON LEMON - JOHN IS ON, na eerder geschil over John Lemon

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 7 jul 2018, IEFBE 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon), http://www.ie-forum.be/artikelen/recall-en-rectificatie-voor-frisdrank-on-lemon-john-is-on-na-eerder-geschil-over-john-lemon

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juli 2018, IEF 17904; IEFbe 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon) Merkenrecht. Eiseres is weduwe van John Lennon. Ze is houder van Uniewoordmerk van JOHN LENNON in klassen voor onder andere frisdranken. Gedaagde was houder van Uniebeeldmerk John Lemon. Eiseres en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat gedaagde stopt met het gebruik van John Lemon. Hij heeft het Uniebeeldmerk overgedragen aan eiseres. Daarna heeft On Lemon een frisdrank op de markt gebracht onder het teken ON LEMON - JOHN IS ON waarop ook het teken John Lemon zichtbaar is. Eiseres vordert rectificatie en een recall. De voorzieningenrechter is bevoegd met betrekking tot de vorderingen die zien op de tekortkoming in de nakoming op basis van het forumkeuzebeding in de gesloten overeenkomst. Er moet worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit zorgt voor verwarringsgevaar. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2691

Jimmy's private club overeenstemmig met Jimmy'z night club vanwege dominant bestanddeel Jimmy

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 13 jul 2018, IEFBE 2691; (Appellante tegen Marlot), http://www.ie-forum.be/artikelen/jimmy-s-private-club-overeenstemmig-met-jimmy-z-night-club-vanwege-dominant-bestanddeel-jimmy

Hof van beroep Brussel 13 juli 2018, IEFbe 2691 (Jimmy'z tegen Marlot) Merkenrecht. Jimmy'z is een van de meest gerenommeerde discotheken ter wereld gelegen in Monaco. Ze houden het EU woordmerk Jimmy'z, Jimmy'z night club en beeldmerk jimmy'z. Marlot heeft onder andere een nachtclub genaamd La suite. Ze organiseren evenementen onder de naam Jimmy's private club. Het woordmerk Jimmy's private club wordt ook ingeschreven. Met name door het dominante bestandeel 'Jimmy' is er sprake van visuele overeenstemming. Het verschil tussen 's en 'z is visueel quasi identiek en zal niet opgemerkt worden. Het hof oordeelt dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en eveneens zijn ingeschreven voor identieke diensten. Dit levert verwarringsgevaar op. De vordering tot staking van het inbreukmakend gebruik wordt toegewezen.

IEFBE 2686

Conclusie AG: Stel vragen aan HvJ EU: Is er sprake van mededeling aan het publiek door exploitant van platform voor Usenetdiensten?

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 jul 2018, IEFBE 2686; ECLI:NL:PHR:2018:789 (Stichting Brein tegen News-Service Europe), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-stel-vragen-aan-hvj-eu-is-er-sprake-van-mededeling-aan-het-publiek-door-exploitant-van

Conclusie AG HR 13 juli 2018, IEF 17899; IEFbe 2686; IT 2615; ECLI:NL:PHR:2018:789 (Stichting Brein tegen News-Service Europe) Auteursrecht. Tussenpersoon (Usenet-provider). Hof in haar tussenarrest in 2014: Geen filter voor usenet mits efficiënte NTD-procedure Hof Amsterdam 19 augustus 2014 [IEF 14126]. Verhouding tussen de Auteursrechtrichtlijn en de Richtlijn elektronische handel. Reikwijdte aansprakelijkheidsvrijstelling art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek. Conclusie tot stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU:

Is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 van richtlijn 2001/29 door de exploitant van een platform voor Usenetdiensten, indien op de server van deze exploitant beschermde werken ter beschikking worden gesteld voor gebruikers van het Usenet (te weten abonnees van resellers van de exploitant en de gebruikers die bij andere Usenetproviders zijn aangesloten) die daar door gebruikers van het Usenet op zijn geplaatst?

Deze zaak gaat over de verhouding tussen de Auteursrechtrichtlijn en de Richtlijn elektronische handel (ook wel e-Commercerichtlijn genoemd), in het bijzonder over de in de Auteursrechtrichtlijn geregelde “mededeling aan het publiek” en de mogelijkheid van het geven van een bevel aan een tussenpersoon aan de ene kant en de aansprakelijkheidsvrijstelling van tussenpersonen uit de e-Commercerichtlijn anderzijds. Kan NSE profiteren van deze vrijstelling van aansprakelijkheid uit art. 6:196c BW, de Nederlandse implementatie van de art. 12-15 van de Richtlijn elektronische handel, en pleegt zij zelf auteursrechtinbreuk door het aanbieden van Usenet-diensten die onder meer worden gebruikt om beschermde werken te delen? Dat levert de nodige puzzels op.

IEFBE 2624

E-mail over dat waterkersproduct “rommelproduct eerste klas” is, is reclame en in zijn geheel denigrerend

Gent - Gand 9 okt 2017, IEFBE 2624; (Cressana tegen Urmale), http://www.ie-forum.be/artikelen/e-mail-over-dat-waterkersproduct-rommelproduct-eerste-klas-is-is-reclame-en-in-zijn-geheel-denigrere

Hof van beroep Gent 9 oktober 2017, IEFbe 2624 (Cressana tegen Urmale) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 7 oktober 2015, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.beUrmale stelt dat Cressana inbreuk maakt door afbrekende mededelingen te doen aan consumenten over Urmale of haar producten, in het bijzonder haar waterkersproduct 'Watercress Plus'. Cressana dagvaarde De Levensbloem in gedwongen tussenkomst ertoe strekkende strijdig te handelen met de eerlijke marktpraktijken. De eerste rechter stelde Urmale in het gelijk en zegde voor recht dat De Levensbloem inbreuk begaat door in misleidende, niet gefundeerde beweringen zonder noodzaak naar het product van Cressana te verwijzen. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, behalve voor zover de oorspronkelijke tegeneis ongegrond verklaard werd. De e-mail van Cressana dat het product van Urmale een “rommelproduct eerste klas” is, is reclame en in zijn geheel denigrerend. Voorts kan Cressana de gezondheidsaanspraken niet maken met slechts een verwijzing naar een studie van een universiteitsprofessor. Zij toont wel aan dat Urmale ongeoorloofde gezondheidsclaims maakt in haar reclame aan het publiek.

IEFBE 2690

30 augustus - Young BMM Event Breda

young bmm

Invitation Young BMM Network Event
What: Gourmet beer tasting experience with young IP practitioners, hosted by zythologist Ivo Thijssen
Why: A great opportunity to extend your Young BMM Network in an informal setting -whilst enjoying a good glass of beer and delicious food
Bar ‘Publieke Werken’, Sint Annastraat 12, Breda, the Netherlands, on Thursday 30 August 2018, 6.30pm.

IEFBE 2685

Gerecht EU: Oppositie tegen BEPOST door Deutsche Post niet succesvol

Gerecht EU - Tribunal UE 20 feb 2018, IEFBE 2685; ECLI:EU:T:2018:86 (Deutsche Post AG tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-oppositie-tegen-bepost-door-deutsche-post-niet-succesvol
BEPOST POST Epost

Gerecht EU 20 februari 2018, IEFbe 2685 (Deutsche Post AG tegen EUIPO) Merkenrecht. Van de inzender: Deutsche Post v. EUIPO & Bpost NV, met betrekking tot een oppositie ingesteld door Deutsche Post tegen het EU-merk BEPOST geregistreerd door het Belgische BPOST NV. Deutsche Post baseerde zich onder meer op het oudere Duitse merk POST om de registratie van het merk BEPOST te verhinderen, vangt ving bot tot bij het gerecht van de EU.

IEFBE 2661

Merkinbreuk op merk CowsOnWeb, want teken wordt gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2661; (Marcram tegen Signum), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-op-merk-cowsonweb-want-teken-wordt-gebruik-in-reclame-gericht-aan-professionele-afnemers

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2661 (Marcram tegen Signum) Marcram profileert zich als een ontwikkelaar van elektronische apparatuur – in het bijzonder voor de veeteelt. Zij was voor die activiteit niet ingeschreven in de KBO, en dan nog enkel als ‘groothandel’. Signum is een ingenieursbureau dat software en hardware ontwikkelt, produceert en verdeelt voor professionele klanten die veelal actief zijn in de landbouwsector. Het gaat in casu om Cowsonweb, een geboortebewaker/sonde voor koeien. Marcram kan geen rechten putten uit de handelsnaam “Cowsonweb” , omdat zij duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam. Marcram voerde aan dat Signum inbreuk pleegt op haar octrooirecht (BE 2013/0021). Het octrooi is echter nietig, omdat de nieuwheid en inventiviteit ontbreken. De vordering is ongegrond. De tegeneis van Signum is dat Marcram inbreuk maakt op haar merk “CowsOnWeb”. Het teken van Marcram is identiek aan het merk van Signum. Het teken wordt gebruikt in reclame gericht aan professionele afnemers en daarom is het niet relevant of Marcram de betreffende waren en diensten effectief verdeelt. Er is sprake van merkinbreuk.

IEFBE 2635

Geen handelsnaaminbreuk: partijen falen in het bewijs voor eerder publiek gebruik en verwarringsgevaar

Gent - Gand 16 apr 2018, IEFBE 2635; (La Casa tegen D.L.-Gevelrenovatie), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-partijen-falen-in-het-bewijs-voor-eerder-publiek-gebruik-en-verwarringsgevaa

Hof van beroep Gent 16 april 2018, IEFbe 2635 (La Casa tegen D.L.-Gevelrenovatie) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rb van Koophandel Gent (afd. Gent) 12 april 2017, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.beHandelsnaamrecht. In 2007 werd La Casa opgericht en zij kon ook zaken waarnemen, opvolgen en uitvoeren onder de benaming “D&L vochtbestrijding”. Op een niet nader gekend moment gaf La Casa zich uit als ‘DL groep’ waarop een beroep kon worden gedaan voor alle vochtproblemen in huis. In 2016 richtte geïntimeerde DL-Gevelrenovatie op. La Casa stelt dat DL-Gevelrenovatie inbreuk maakt op haar handelsnaam. De rechtbank achtte zowel de hoofd- als de tegeneis ongegrond. Op 5 mei 2017 merkte de raadsman van DL-Gevelrenovatie in een brief op dat La Casa een groot reclamebord opgehangen had met de vermelding www.DLgevelrenovatie.be, terwijl dit de website van zijn cliënte was. De blijvende betwisting tussen partijen in hoger beroep heeft betrekking op beweerde inbreuken op elkaars handelsbenamingen. La Casa faalt het bewijs te leveren van het eerder publiek gebruik van de handelsbenaming “DL Gevelrenovatie”. DL-Gevelrenovatie faalt op haar beurt in de bewijslast van een verwarringsrisico. Het hoofd- en incidenteel beroep zijn ongegrond.

IEFBE 2657

Tuincentrum te Rijkevorsel maakt inbreuk op gewestplanbestemming door verkoop van onder andere decoratieartikelen

Antwerpen - Anvers 19 okt 2017, IEFBE 2657; (Pelckmans Rijkevorsel tegen Marechal Boomkwekerij), http://www.ie-forum.be/artikelen/tuincentrum-te-rijkevorsel-maakt-inbreuk-op-gewestplanbestemming-door-verkoop-van-onder-andere-decor

Hof van beroep Antwerpen 19 oktober 2017, IEFbe 2657 (Pelckmans Rijkevorsel tegen Marechal Boomkwekerij) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 25 februari 2016, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Oneerlijke marktpraktijk. Beide partijen baten een plantencentrum-boomkwekerij uit. Marechal Boomkwekerij houdt voor dat partijen concurrenten van mekaar zijn. Zij vordert het verbod op te leggen het tuincentrum te Rijkevorsel verder te exploiteren, daar zij wetten op de ruimtelijke ordening en haar stedenbouwkundige vergunningen niet naleeft en buiten haar statutair handelt. De eerste rechter verklaarde de vordering gegrond, want de handelswijze van Pelckmans Rijkevorsel was in strijd met het bestemmingsvoorschrift. Het hof acht de vordering van Marechal Boomkwekerij toelaatbaar, want zij heeft een belang bij de beweerde oneerlijke marktpraktijk die haar beroepsbelangen kan schaden. Bovendien kan Pelckmans Rijkevorsel in redelijkheid niet voorhouden dat partijen geen concurrenten zijn. Verder wordt vastgesteld dat het tuincentrum van Pelckmans Rijkevorsel zich overeenkomstig de voorschriften van het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied bevindt. De verkoop van bijvoorbeeld decoratieartikelen zijn niet onmiddellijk aan de landbouw aanverwant. Het is evident dat deze inbreuk op de gewestplanbestemming een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad is. Het bestreden vonnis wordt grotendeels bevestigd.

IEFBE 2684

Geen oneigenlijk gebruik van 0902-nummer als doorschakelservice Telinfo naar klantenservices

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 18 jul 2018, IEFBE 2684; ECLI:NL:RBDHA:2018:8780 (Telinfo tegen Belfabriek), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-oneigenlijk-gebruik-van-0902-nummer-als-doorschakelservice-telinfo-naar-klantenservices
0902

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEFbe 2684 (Telinfo tegen Belfabriek) Telecom. Belfabriek levert servicenummers aan het bedrijfsleven en particulieren, waaronder 0902-nummers. Telinfo bood aan particulieren een doorschakelservice aan naar klantenservices van verschillende bedrijven. De inspecteur-directeur van de FOD Economie te Brussel maakt notificatie en stelt dat de handelswijze van de onderneming misleidend zou kunnen zijn volgens artikel VI.97 van het WER. Daarnaast is dit mogelijk ook een oneerlijke handelspraktijk jegens andere ondernemingen. Belfabriek heeft geconstateerd dat het Nederlandse 0900-nummer, waarvan u de nummergebruiker bent, oneigenlijk gebruikt wordt en u bellers (zeer) lang in de wacht laat staan. Nu Telinfo als nummergebruiker geen klantenservice levert in het kader van een reeds gesloten overeenkomst, maar een doorschakelservice, gaat het beroep van Belfabriek op deze bepaling niet op. Geen misbruik van 0902-nummer.

IEFBE 2658

Geen inbreuk op kledingstukken: noch de elementen noch de combinatie daarvan is origineel

Brussel - Bruxelles 5 sep 2017, IEFBE 2658; A/13/00478 (Wamo tegen WTG), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-kledingstukken-noch-de-elementen-noch-de-combinatie-daarvan-is-origineel
wamo

Hof van beroep Brussel 5 september 2017, IEFbe 2658 (Wamo tegen WTG) en NL Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juni 2014, (WTG tegen WAMO)  Auteursrecht. Modellenrecht. Marktpraktijken. WTG ontwerpt, produceert en verdeelt kledingstukken voor de Belgische en Europese markt, onder meer het merk Who’s That Girl. Wamo is uitbater van meer dan 40 kledingwinkels in België die handel drijven onder de naam ZEB. WAMO verkoopt vooral kledij van bekende merken en biedt daarnaast kledij aan onder haar eigen huismerken. WTG stelt dat drie kledingstukken van haar zijn gekopieerd: een jurk, topje en rok. De eerste rechter verklaart de vordering van WTG gegrond. Het hof vernietigt het bestreden vonnis. Noch de elementen, noch de combinatie van de elementen van de jurk, het topje en de rok voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Deze genieten derhalve geen auteursrechtelijke bescherming. De vordering gesteund op het modellenrecht is tevens ongegrond, want de elementen verlenen geen eigen karakter aan het model van de jurk, topje of rok. Verder is er geen inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door het beweerde nabootsen van kledingstukken. Er zijn geen begeleidende onrechtmatige omstandigheden. De vordering is ook op dit vlak ongegrond.

IEFBE 2656

Onjuiste KBO-inschrijving maakt vordering niet toelaatbaar: alles erop wijst dat zij zelf spelsoftware ontwikkelen

Gent - Gand 6 nov 2017, IEFBE 2656; (Bo’s Amusement en Coincastle Leisure Corp. tegen Napoleon Games en Eurautomat), http://www.ie-forum.be/artikelen/onjuiste-kbo-inschrijving-maakt-vordering-niet-toelaatbaar-alles-erop-wijst-dat-zij-zelf-spelsoftwar

Hof van beroep Gent 6 november 2017, IEFbe 2656 (Bo’s Amusement en Coincastle Leisure Corp. tegen Napoleon Games en Eurautomat) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van koophandel Gent (afd. Dendermonde) 6 juli 2016, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.bePartijen zijn concurrenten van elkaar op het gebied van kansspelen. De fysieke versie van bepaalde spelen van Eurautomat zijn goedgekeurd door de Kansspelcommissie. Voor online-exploitatie mogen enkel spelen aan worden geboden die ook in fysieke vorm worden geëxploiteerd. De kern van de betwisting ligt bij de werking van de zogeheten “dice generator”. Onder die benaming is er software werkzaam, die voor de speler op de interface symbolen toont, waaruit de speler moet kiezen, in de hoop iets te winnen. De eerste rechter heeft de vordering ongegrond verklaard, want een partij met een vergunning kan niet worden verweten kennelijk onwettige spelen te exploiteren. Het hof oordeelt dat Bo’s Amusement c.s. niet over de juiste inschrijving beschikten, omdat alles erop wijst dat zij zelf software ontwikkelen. Dit maakt hun vordering ontoelaatbaar. Ten overvloede wordt overwogen dat geen vordering op grond van een schending van de eerlijke marktpraktijken kan worden ingesteld, als de product(en) niet de voorwaarden bezitten om deel te nemen aan het economisch verkeer. Het incidenteel beroep is gegrond.

IEFBE 2683

LA TULIPE kan DUTCH TULIP VODKA niet verbieden, vanwege de verwijzing naar het kenmerk van welke plant de vodka is gemaakt

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 30 jul 2018, IEFBE 2683; ECLI:NL:RBDHA:2018:9148 (LA TULIPE tegen Dutch Tulip Vodka), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-tulipe-kan-dutch-tulip-vodka-niet-verbieden-vanwege-de-verwijzing-naar-het-kenmerk-van-welke-plan
La Tulipe Tulip

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9148 (LA TULIPE tegen Dutch Tulip Vodka) Merkinbreukgeschil. Vordering van eiseres om gebruik 'Dutch Tulip Vodka' te verbieden wordt afgewezen op basis van LA TULIP voor wijn. De vodka wordt (deels) van tulpen gemaakt. Naar voorlopig oordeel is het element ‘Tulip’, een verwijzing naar de soort of kwaliteit van de waar, danwel het kenmerk van welke plant gemaakt is, aangezien Nederlandse tulpen(bollen) in het productieproces van de vodka worden gebruikt. Geen deloyaal gebruik.

IEFBE 2682

1POWER-ONE RACING OIL nietig verklaard op basis van POWER ONE

EUIPO - BHIM - OHMI 27 jul 2018, IEFBE 2682; (POWER ONE(1) tegem 1POWER-ONE RACING OIL), http://www.ie-forum.be/artikelen/1power-one-racing-oil-nietig-verklaard-op-basis-van-power-one
Power-ONE RACING OIL POWER1

EUIPO Cancellation Division 27 juli 2018, IEF 17880; IEFbe 2682 (POWER ONE(1) tegen 1POWER-ONE RACING OIL) Trademark law. The application for a declaration of invalidity for figurative 1POWER-ONE RACING OIL is upheld. EU Trademark is declared invalid in its entirety based on Benelux word mark and two figurative trade marks POWER ONE. EUTM proprietor bears the costs, fixed at EUR 1.080.

IEFBE 2655

Uitdelen reclamefolders voor eigen vleeswinkel op vleesmarkten van een ander is oneerlijke en misleidende handelspraktijk

Brussel - Bruxelles 6 nov 2017, IEFBE 2655; (Aswak Souss tegen Abattoir), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitdelen-reclamefolders-voor-eigen-vleeswinkel-op-vleesmarkten-van-een-ander-is-oneerlijke-en-mislei

Hof van beroep Brussel 6 november 2017, IEFbe 2655 (Aswak Souss tegen Abattoir) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 11 februari 2015, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Oneerlijke marktpraktijken. Abattoir organiseert sedert vele jaren (vlees)markten op haar terreinen te Anderlecht. Zij heeft vastgesteld dat Aswak Souss in de onmiddellijke nabijheid daarvan een winkel in vleeswaren uitbaat onder de naam “Halal Centrum” en tijdens de markten reclamefolder uitdeelde voor haar winkel. Op deze folders werd een stier afgebeeld, waardoor volgens Abattoir de valse indruk werd gewekt dat de handelszaak van Aswak Souss behoorde tot hun bedrijfsactiviteiten. De eerste rechter wijst het verzet van Aswak Souss af als ongegrond. Het uitdelen van reclamefolders is strijdig met eerlijke marktpraktijken en kan tevens worden beschouwd als een misleidende handelspraktijk. Het hof bevestigt het bestreden vonnis. Zij sluit zich uitdrukkelijk aan bij de overwegingen van de eerste rechter. Aswak Souss heeft op wederrechtelijke wijze reclamefolders verspreid op het terrein van Abattoir teneinde potentieel cliënteel weg te leiden naar zijn eigen winkel. Zij is daardoor te kwader trouw. Het hoger beroep wordt verworpen als ongegrond.

IEFBE 2654

Inbreuk op modellen en merk voor akoestische verlichtingsproducten van ZZIP

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 16 nov 2017, IEFBE 2654; (Isomo tegen ZZIP), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-modellen-en-merk-voor-akoestische-verlichtingsproducten-van-zzip

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 16 november 2017, IEFbe 2654 (ISOMO tegen ZZIP) Modellenrecht. Merkenrecht. ISOMO produceert en commercialiseert onder meer akoestisch schuim. Zij is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen voor haar schuim en zo ontstond eind 2013 het idee om schuim te gebruiken voor lichttoepassingen. ZZIP is actief in de sector voor akoestische verlichtingsproducten. De twee partijen gingen samenwerken aan een gezamenlijk product. ZZIP was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ISOMO zou hierop een licentie krijgen. In casu spelen twee modellen en rol: ACOSHAPE+ en Yoyo. Per e-mail laat ISOMO weten dat ze het Yoyo-model heeft laten registeren als gemeenschapsmodel en octrooirechten heeft genomen, om te vermijden dat één en ander zou gekopieerd worden. Zij erkent verder expliciet dat ZZIP de ontwerper is geweest van het bewuste model. ISOMO toont niet aan dat het model in haar opdracht gemaakt waren, dus komt het recht op het gemeenschapsmodel toe aan ZZIP. Het Benelux beeldmerk van ZZIP voor de ACOSHAPE+-naam maakt geen depot te kwader trouw uit, omdat het logisch was dat zij op een gegeven moment overging tot registratie van een merk. ISOMO commercialiseert producten die rechtstreeks gekopieerd zijn van de modellen van ZZIP en gebruikt het logo van ACOSHAPE+. Ze maakt hierdoor inbreuk op de modellen en het merk van ZZIP. De hoofdvordering wordt ongegrond verklaard. De tegenvordering is gegrond.

IEFBE 2681

Cees Mulder - Verwijzing naar de Grote Kamer over te laat beroep of betaling taks voor het beroep na twee maanden

7 jun 2018, IEFBE 2681; G-1/18http://www.ie-forum.be/artikelen/cees-mulder-verwijzing-naar-de-grote-kamer-over-te-laat-beroep-of-betaling-taks-voor-het-beroep-na-t

Verwijzingsbeschikking President EOB naar Grote Kamer van Beroep 7 juni 2018, G-1/18. Octrooiprocesrecht. De President van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft een rechtsvraag voorgelegd aan de Grote Kamer van beroep. Hij kan dit doen wanneer twee kamers van beroep over deze vraag uiteenlopende beslissingen hebben genomen (Artikel 112(1)(b) EOV). Het betreft de vraag (vertaald uit het Frans):

"Indien beroep wordt ingesteld en/of de taks voor het beroep wordt betaald na het verstrijken van de termijn van twee maanden volgens Artikel 108 EOV, is het beroep dan niet-ontvankelijk of wordt het geacht niet te zijn ingesteld, en moet de taks voor het beroep worden terugbetaald?"

IEFBE 2674

Prejudicieel gestelde vragen over merkaanvragen met gebruik van algemene aanduidingen van diensten die Sky aanbiedt

HvJ EU - CJUE 24 jul 2018, IEFBE 2674; C-371/18 (Sky e.a.), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-merkaanvragen-met-gebruik-van-algemene-aanduidingen-van-diensten-d

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 27 april 2018, IEF 17869; IEFbe 2674; C-371/18 (Sky e.a.) Merkenrecht. Via Minbuza: Sky is ingeschreven merkhouder van enkele Uniemerken met betrekking tot o.a. televisie-uitzendingen, telefonie en breedbandverbindingen. Sky betoogt dat SkyKick inbreuk heeft gemaakt door gebruikmaking van het teken 'SkyKick'. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten betrekking hebben en de ingeroepen merken te kwader trouw zijn aangevraad. Indien de door Sky ingeroepen merken geldig zijn ingeschreven met betrekking tot de waren en diensten waarvoor zij zijn aangevraagd, is de verwijzende rechter van oordeel dat SkyKick inbreuk op die merken heeft gepleegd. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om richtsnoeren moet worden gevraagd over de uitlegging van geldige inschrijvingen van het merkenrecht.

IEFBE 2676

HvJ EU: merkhouder kan zich verzetten tegen debranding derde partij

HvJ EU - CJUE 25 jul 2018, IEFBE 2676; ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-merkhouder-kan-zich-verzetten-tegen-debranding-derde-partij

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17871; IEFbe 2676; C-129/17; ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe) Merkenrecht. Een merkhouder kan zich verzetten tegen debranding door een derde partij wanneer de goederen nooit eerder in de EER verhandeld zijn geweest, met het oog op importeren of het verkopen van goederen in de EER. HvJ EU:

Artikel 5 van [merkenrechtrichtlijn] moeten in die zin worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de Europese Economische Ruimte (EER), waar die waren nooit eerder werden verhandeld.