IEFBE 2596

EU to create a common cybersecurity certification framework and beef up its agency – Council agrees its position

, IEFBE 2596; http://www.ie-forum.be/artikelen/eu-to-create-a-common-cybersecurity-certification-framework-and-beef-up-its-agency-council-agrees-i

Uit het persbericht: The EU is to enhance its cyber resilience by setting up an EU-wide certification framework for information and communication technology (ICT) products, services and processes. The industry could use the new mechanism to certify products such as connected cars and smart medical devices. The Council today agreed its general approach on the proposal, known as the Cybersecurity Act. The proposal will also upgrade the current European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) into a permanent EU agency for cybersecurity.

IEFBE 2595

HvJ EU: Het is onvoldoende dat 'Glen' op enigerlei wijze een associatie oproept met beschermde geografische aanduiding Scotch Whisky

HvJ EU - CJUE 7 jun 2018, IEFBE 2595; ECLI:EU:C:2018:415 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-het-is-onvoldoende-dat-glen-op-enigerlei-wijze-een-associatie-oproept-met-beschermde-geografi

HvJ EU 7 juni 2018, IEF 17753, IEFbe 2595; RB 3145; ECLI:EU:C:2018:415; C-44/17 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz) Geen indirect gebruik van beschermde geografische aanduiding. Uit het persbericht (vertaald): Om te kunnen bepalen of een aanduiding verboden is door EU-wetgeving, moet de nationale rechter bepalen of de consument direct denkt aan de beschermde geografische aanduiding 'Scotch Whisky' wanneer deze een vergelijkbaar product met het teken 'Glen' ziet. Het is onvoldoende dat dit bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het ermee verbonden geografische gebied oproept. HvJ EU:

IEFBE 2594

Conclusie AG: Geen vereist vermoeden van aansprakelijkheid voor houder van internetaansluiting bij auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

HvJ EU - CJUE 6 jun 2018, IEFBE 2594; ECLI:EU:C:2018:400 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-geen-vereist-vermoeden-van-aansprakelijkheid-voor-houder-van-internetaansluiting-bij-au
Dan Brown Das Verlorene Symbol

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17748; IEFbe 2594; IT 2582; ECLI:EU:C:2018:400 ; C‑149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer) Schadevergoeding wegens een via filesharing gepleegde inbreuk op het auteursrecht. Internetaansluiting die toegankelijk is voor gezinsleden van de houder. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de houder zonder dat de aard van het gebruik van de aansluiting door het gezinslid hoeft te worden gespecificeerd. Conclusie AG:

Artikel 8, lid 2 [InfoSoc-Richtlijn] en artikel 13, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet vereisen dat in het nationale recht van de lidstaten een vermoeden van aansprakelijkheid van de houders van een internetaansluiting wordt ingevoerd voor inbreuken op het auteursrecht die via deze aansluiting zijn begaan. Indien het nationale recht echter in een dergelijk vermoeden voorziet om de bescherming van die rechten te waarborgen, moet het consequent worden toegepast om de doeltreffendheid van die bescherming te waarborgen. Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven, dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, mag niet aldus worden uitgelegd dat de houders iedere reële mogelijkheid wordt ontnomen om hun in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten verankerde intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

IEFBE 2593

Conclusie: Gebruik van oppervlaktepatroon is weinig waarschijnlijk gelet op betrokken waren

HvJ EU - CJUE 6 jun 2018, IEFBE 2593; ECLI:EU:C:2018:397 (Birkenstock), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-gebruik-van-oppervlaktepatroon-is-weinig-waarschijnlijk-gelet-op-betrokken-waren

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17747; IEFbe 2593; ECLI:EU:C:2018:397 ; C-26/17 P (Birkenstock) Merkenrecht.

Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal ik mij in deze conclusie beperken tot het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening. In het kader van dat onderdeel betoogt rekwirante in wezen dat het Gerecht ten onrechte de enkele „mogelijkheid” dat een teken dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, als oppervlaktepatroon wordt gebruikt, heeft gehanteerd als criterium voor toepassing van de rechtspraak inzake tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar.

Net als het Gerecht meen ik dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is.

IEFBE 2592

Ouder fietsmandmodel beschikbaar voor datum van indiening

Gerecht EU - Tribunal UE 17 mei 2018, IEFBE 2592; (Basil fietsmanden), http://www.ie-forum.be/artikelen/ouder-fietsmandmodel-beschikbaar-voor-datum-van-indiening
basil fietsmand model

Gerecht EU 17 mei 2018, IEF 17746; T‑760/16; ECLI:EU:T:2018:277 (Basil fietsmanden) Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Fietsmanen. Openbaarmaking van het oudere model – Eigen karakter – Verschillende algemene indruk. Basil vraagt een gemeenschapsmodel aan voor fietsen. Het model wordt nietig verklaart vanwege gebrek aan eigen karakter. Het beroep wordt afgewezen, omdat het oudere model openbaar was vóór de datum van indiening van aanvraag en vanwege gebrek aan eigen karakter. 

IEFBE 2591

Inbreuk op het Puma-merk door grote mate van overeenstemming van de tekens en identieke waren

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 24 mei 2018, IEFBE 2591; (Puma tegen Excessive), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-puma-merk-door-grote-mate-van-overeenstemming-van-de-tekens-en-identieke-waren

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEF 17742; IEFbe 2591 (Puma tegen Excessive) Merkinbreuk. Puma is houdster van meerdere merken. Op 25 september 2017 tekende Puma oppositie aan tegen het merkdepot van gedaagde, op basis van het Puma-merk dat voor identieke waren is geregistreerd. Tegelijkertijd stelde Puma vast dat gedaagde ook sportartikelen adverteert en verkoopt via een Facebookaccount en op de website www.excessive.skyrock.com. Regelmatig wordt enkel het logo zonder het woordelement “Excessive” gebruikt op een identieke manier als het Puma-merk wordt gebruikt op de sportkleren van Puma. De grote mate van overeenstemming tussen de tekens, het feit dat de waren identiek zijn en het grote onderscheidend vermogen van het Puma-merk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de consument. Er is sprake van merkinbreuk.

IEFBE 2589

A-G Wathelet concludeert in Heksenkaassmaakzaak op (al) 25 juli

Update (d.d. 6 juni): Schriftelijk toelichting van Levola en Pleitaantekeningen Smilde foods prej. procedure 4 juni 2018, IEF 17739; 2589; C-310/17 (Smilde tegen Levola Hengelo) A-G Wathelet heeft aangekondigd (al) op 25 juli te zullen concluderen.

1. “Over smaak valt niet te twisten”, luidt een oud Nederlands gezegde (dat zijn evenknie kent in vele verschillende talen).
2. Daarmee wordt niet bedoeld dat over smaak niet van mening te verschillen is. Er worden juist verhitte debatten over gevoerd. Wat wél wordt bedoeld, is dat dergelijke meningsverschillen niet op een objectieve manier te beslechten zijn. Het Engelse 'there is no accounting for taste', of het Franse 'les gouts n'ont pas de valeur' zijn dus zuiverder uitdrukkingen. En dat raakt de kern van de vragen die nu ter beantwoording voorliggen. (...)
IEFBE 2590

Recourant aux services d'une collaboratrice en dehors du cadre de structure est un acte contraire aux usages commerciaux honnêtes

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 apr 2018, IEFBE 2590; (Nestor contre Wolfers 1812), http://www.ie-forum.be/artikelen/recourant-aux-services-d-une-collaboratrice-en-dehors-du-cadre-de-structure-est-un-acte-contraire-au
nestor wolfers

Prés. Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 25 avril 2018, IEFbe 2590 (Nestor contre Wolfers 1812) Droit d'auteur. La violation d’ obligations contractuelles. Nestor est un agence de communication qui propose à sa clientèle notamment des créations graphiques dans le secteur publicitaire. Wolfers est un prestigieuse maison d'orfèvrerie et de joaillerie. Wolfers confie à nestor la réalisation d'un carton d'invitation illustré d'une photographie pour un événement ponctuel. Wolfers a fair appel en dehors du cadre de structure (de Nestor) à la collaboratrice, Mme F, pour la création et réalisation pour son compte personnel de l'illustration de votre annonce publicitaire. Le Président du tribunal constate qu'en recourant aux services de Mma F, la SA Wolfers 1812 s'est rendue coupable de tierce complicité dans la violation du contrat de travail de Mma F et a commis un acte contraire aux usages commerciaux honnêtes, interdit par l'article VI.104 du C.D.E.

IEFBE 2588

HvJ EU: De beheerder van een fanpagina is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens

HvJ EU - CJUE 5 jun 2018, IEFBE 2588; ECLI:EU:C:2018:388 (ULD tegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-de-beheerder-van-een-fanpagina-is-samen-met-facebook-verantwoordelijk-voor-de-verwerking-pers

HvJ EU 5 juni 2018, IEFbe 2588; IT 2576; ECLI:EU:C:2018:388; C-210/16 (ULD tegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein) Privacy.
Uit het persbericht: De beheerder van een fanpagina op Facebook is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de bezoekers van zijn pagina. De autoriteit voor gegevensbescherming van de lidstaat waarin deze beheerder is gevestigd kan, krachtens richtlijn 95/461 , zowel tegen hem optreden als tegen de dochteronderneming van Facebook die in dezelfde staat is gevestigd.

IEFBE 2587

Heksenkaas in Luxemburg

, IEFBE 2587; http://www.ie-forum.be/artikelen/heksenkaas-in-luxemburg
mr. heksenkaas

Via Mr.-studenten: Zo’n 50 studenten Intellectueel Eigendom zijn vanochtend vertrokken naar het Europees Hof van Justitie om vanmiddag de pleidooien aan te horen in een spraakmakende zaak over de smaak van kaas. De vraag  die centraal staat is of smaak auteursrechtelijk te beschermen is. De reis, die wordt georganiseerd door uitgeverij deLex, vindt plaats onder leiding van de Leidse hoogleraar Dirk Visser. Lees verder

IEFBE 2586

P’TITE ITALY-sweater pleegt auteursrechtinbreuk op de PETIT BELGE-sweater

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 6 feb 2018, IEFBE 2586; (PETIT ITALY), http://www.ie-forum.be/artikelen/p-tite-italy-sweater-pleegt-auteursrechtinbreuk-op-de-petit-belge-sweater
Petit Belge P'tite Italy

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 februari 2018, IEFbe 2586 (O'ren tegen Giacomo Moda) Auteursrecht. Vrijheid
van meningsuiting. Oneerlijke handelspraktijken. Schending eenzijdige verbintenis. Tussen de partijen ontstond een geschil over de auteursrechtelijke inbreuk op de “PETIT BELGE” sweater van O’Rèn door de “P’TITE ITALY” sweater van Giacomo Moda & C° ongeacht de kleur. De sweater van O’Ren is auteursrechtelijk beschermd daar de keuze van eiseres voor de specifieke combinatie van op zich niet beschermde elementen wijst op een autonome keuze van de schepper als resultaat van een intellectuele schepping en als uiting van haar persoonlijkheid. Het feit dat de sweater zou passen in een heersende modetrend doet daar geen afbreuk aan aangezien de sweater een welbepaalde en concrete vormgeving betreft die de stijl of modetrend overstijgt.

Het vonnis stelt vervolgens de inbreuk O’Rèn’s auteursrechten door Giacomo Moda & C° vast, nu deze niet kan bewijzen dat haar sweater een onafhankelijk creatie uitmaakte, noch dat zij geen kennis had van de eerdere sweater van O’Rèn. Dit is tevens een oneerlijke handelspraktijk daar verweerster meegesurft op de populariteit en de verkoopbaarheid van de sweater van eiseres.

IEFBE 2585

Hof: Oppositie KPN tegen depot PN grotendeels toegewezen

29 mei 2018, IEFBE 2585; ECLI:NL:GHDHA:2018:1223 (KPN tegen KPP), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-oppositie-kpn-tegen-depot-pn-grotendeels-toegewezen
kpn

Hof Den Haag 29 mei 2018, IEF 17726; IEFbe 2585; ECLI:NL:GHDHA:2018:1223 (KPN tegen KPP) Merkenrecht. KPN heeft zonder succes oppositie ingesteld tegen het door KPP verrichte depot van het woordmerk PN. Minst genomen is er sprake van een geringe mate van overeenstemming in visueel en auditief opzicht. Deels zijn de betrokken waren en diensten van merk en teken identiek en deels in hoge mate soortgelijk zijn. Het Hof vernietigt de beslissing en wijst de oppositie toe voor de waren en diensten in klasse 9 en 38. Het depot wordt alleen ingeschreven voor de waren in klasse 25.

Van de inzender:

IEFBE 2582

Novartis verzet zich met succes tegen de ompakking en hermerking van het generieke geneesmiddel

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 apr 2018, IEFBE 2582; (Novartis tegen Impexeco), http://www.ie-forum.be/artikelen/novartis-verzet-zich-met-succes-tegen-de-ompakking-en-hermerking-van-het-generieke-geneesmiddel
letrozol femara

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 april 2018, IEF 2582 (Novartis tegen Impexeco) Merkenrecht. In Nederland op de markt gebracht onder haar stofnaam ‘letrozol’ door Sandoz, naar de merkbenaming ‘Femara’ gebruikt door Novartis in België. Hoewel Sandoz en Novartis deel uitmaken van dezelfde groep, is er geen sprake van uitputting op de merkenrechten van Femara. Impexeco moet bewijzen dat het optreden van Novartis de toegang tot de markt voor het geneesmiddel ‘letrozol’ in België onmogelijk maakt. Er is geen sprake van artificiële afscherming, aangezien de markten voor generieke en merk-oncologische producten reeds zijn opgedeeld vanuit regelgevend oogpunt en vanuit de medische praktijk. De producten zijn in se niet substitueerbaar. Hermerking was derhalve louter commercieel. Het generieke product had evenzeer toegang tot de Belgische markt.

IEFBE 2581

Geen verwarringsgevaar of oneerlijke mededinging tussen verpakkingen van tomaten

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 16 mei 2018, IEFBE 2581; (Stoffels tegen Den Berg), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verwarringsgevaar-of-oneerlijke-mededinging-tussen-verpakkingen-van-tomaten
tomad'or miss perfect tomaten

Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen, 16 mei 2018, IEF 2581 (Stoffels tegen Den Berg) Merkenrecht. Zelfs als men enkel rekening houdt met de visuele impact van het recent door eiseres gedeponeerde complexe merk (TomaD’or), ligt de overeenstemming met Miss Perfect enkel in elementen die, indien al dominant, niet onderscheidend zijn. Consument is niet gewend de herkomst af te leiden uit loutere kleuren. De stakingsrechter neemt in rekening dat eiseres niet over een kleurmerk beschikt en vóór de procedure enkel beschikte over een woordmerk voor haar verpakking. Eiseres geeft daarmee zelf te kennen dat dit het meest onderscheidende bestanddeel van het merk vormt.

IEFBE 2580

Schadevergoeding vanwege identieke copie van display

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 mrt 2018, IEFBE 2580; (Kozmos Design tegen Eurodisplay), http://www.ie-forum.be/artikelen/schadevergoeding-vanwege-identieke-copie-van-display

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 maart 2018 en 14 oktober 2016, IEFbe 2580 (Kozmos Design tegen Eurodisplay) Een display ontworpen door Kozmos op vraag van Euronics voor een 'Berghoff'-actie. Het display van Eurodisplay is een identieke copie en maakt inbreuk op auteursrechten en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodel. In casu werd geen schadevergoeding voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gesteld, dat is uitdrukkelijk geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening. De begroting van de schade ex XI.335 en XI.334: recht op vergoeding van elke schade. In redelijkheid en billijkheid wordt deze bepaald op het forfaitaire bedrag van 7.500 euro.

IEFBE 2584

Vragen gesteld aan HvJ EU over de oogst van geplante planten nog voordat er kwekersrecht is verleend

HvJ EU - CJUE 6 mrt 2018, IEFBE 2584; (CVVP), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-gesteld-aan-hvj-eu-over-de-oogst-van-geplante-planten-nog-voordat-er-kwekersrecht-is-verleend

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 6 maart 2018, IEF 17722; IEFbe 2584; zaak C-176/18 (CVVP) Kwekersrecht. Nadorcott Protection is houder van een plantenras, Nadorcott genoemd. Verzoekster (Club de Variedades Vegetales Protegidas) heeft de opdracht gekregen om rechtsvorderingen in te stellen tegen verweerder (Martínez Sanchís) wegens schending van deze rechten. Verweerder is eigenaar van twee percelen, waarop hij in de lente van 2005 en 2006 respectievelijk 351 en 998 planten van het Nadorcott-ras heeft geplant. Verweerder had deze planten in 2005 gekocht in een kwekerij, nadat het kwekersrecht voor het plantenras was aangevraagd, maar voordat de verlening ervan rechtskracht had gekregen.

IEFBE 2583

Vragen gesteld aan HvJ EU: Bestaat er jegens officiële instantie recht op informatie over gewassen en niet over een beschermd ras?

HvJ EU - CJUE 28 mrt 2018, IEFBE 2583; (Saatgut-TreuhandverwaltungsGmbH tegen Freistaat Thüringen)), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-gesteld-aan-hvj-eu-bestaat-er-jegens-offici-le-instantie-recht-op-informatie-over-gewassen-en

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 28 maart 2018, IEF 17721; IEFbe 2583; zaak C-239/18 (Saatgut-TreuhandverwaltungsGmbH tegen Freistaat Thüringen) Kwekersrecht. Verzoekster (Saatgut-Treuhandverwaltung) is werkzaam voor talrijke ondernemingen die in Duitsland houder van kwekersrechten en/of houder van exclusieve licenties voor de exploitatie van beschermde (planten)rassen zijn. Verweerder (Freistaat Thüringen) is een openbaar lichaam dat via een administratieve dienst is belast met het openbaar bestuur en de subsidieverlening. Verweer verzamelt derhalve de gegevens van de landbouwers die subsidie aanvragen en slaat deze op in een zogenaamde InVeKoS-databank. Verzoekster heeft bij brief van 05.04.2016 verweerder verzocht de gegevens die in de InVeKos-databank zijn opgeslagen, toe te zenden. Verweerder heeft dit verzoek op grond van §9(1) van de wet van de deelstaat Thüringen inzake de toegang tot informatie (hierna ThürIFG) afgewezen.

IEFBE 2579

Teruggave deskundig verslag, geen vergoeding voor advocaten als technisch raadgever

24 apr 2018, IEFBE 2579; (Becton Dickinson tegen B. Braun Melsungen), http://www.ie-forum.be/artikelen/teruggave-deskundig-verslag-geen-vergoeding-voor-advocaten-als-technisch-raadgever

Hof van beroep Brussel 24 april 2018, IEFbe 2578 (Becton Dickinson tegen B. Braun Melsungen) Beslag inzake namaak. Octrooi EP2319556 B1 voor 'naaldeinde bescherming voor hypodermale naalden'. Beschrijvende maatregelen. Derdenverzet. Gegrond. Kosten advocaat als technisch raadman. Bij beschikking werd geoordeeld dat het derdenverzet slechts zeer gedeeltelijk gegrond. Het Hof verklaart derdenverzet in beroep ontvankelijk en gegrond. Het Hof beveelt aan B.Braun de teruggave aan gerechtsdeskundige van het exemplaar van het deskundig verslag en legt een verbod op tot gebruik van het verslag. Rechtsplegingsvergoeding van € 48.000 voor beide aanleggen samen. Geen vergoeding voor 'kosten voor technische bijstand bij het beslag inzake namaak' uitgevoerd door advocaten in de hoedanigheid als technisch raadgever.

IEFBE 2577

L'Abbaye de Villers porte atteinte aux droits de VILLERS pour les bières

Brussel - Bruxelles 26 apr 2018, IEFBE 2577; (Brouwerij L. Huyghe contre Abbaye de Villers la Ville/Abbey beer), http://www.ie-forum.be/artikelen/l-abbaye-de-villers-porte-atteinte-aux-droits-de-villers-pour-les-bi-res
villers

Cour d'appel Bruxelles 26 avril 2018, IEFbe 2577 (Brouwerij L. Huyghe contre Abbaye de Villers la Ville/Abbey beer) Marques Benelux. Action en cessation. Produits identiques (bières). Public pertinent. Similitudes. Risque de confusion. Huyghe brasse et commercialise de nombreuses bières dont une est dénommée TRIPLE VILLERS et une autre VIEILLE VILLERS. Elle est titulaire des marques verbales et figurative Benelux. La brasserie Huyghe a été contactée par des réprésentants du site des ruines de l'abbaye de Villers pour discuter du brassage et/ou de la reprise de ses marques VILLERS. La cour constate que l'utilisation par l'ASBL Abbaye de Villers-la-Ville et la SPRL Abbey Beer des signes (Triple; Abbaye de) VILLERS (V; IX; Authentique; Triple) pour des bières constitue une atteinte aux droits exclusifs que la SA Brouwerij L. Huyghe détient sur ses marques Benelux.

IEFBE 2576

Vragen aan BenGH: Kan de artistieke vrijheid een geldige reden uitmaken in de zin van BVIE?

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 apr 2018, IEFBE 2576; (The Damn Pérignon Collections), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-bengh-kan-de-artistieke-vrijheid-een-geldige-reden-uitmaken-in-de-zin-van-bvie
damn perignon collection

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 april 2018, IEF 17718; IEFbe 2576(The Damn Pérignon Collection) Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. Vragen aan Benelux Gerechtshof. Een kunstenaar gebruikt het teken 'Damn Pérignon' in kunst. Het gebruik van de gewraakte tekens voor kleding trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van de Dom Pérignon merken. Verweerster buit het imago van chique en vintage uit dat verbonden is met deze merken, en eigent zich het recht toe van de merkhouder om te bepalen met welke ondernemingen zij samenwerkt in het kader van marketing of sponsoring.

Het gebruik van het teken “Damn Pérignon” is bovendien schadelijk voor de reputatie. Het gebruik van scheldwoorden en de ‘boudoir’ context van promotie daarvan heeft een negatieve invloed op het imago van kwaliteit, luxe, vintage en traditie waarvoor de Dom Pérignon merken garant willen staan.