IEFBE 2511

27 april - IE-Forum.be Lunch: IP en het bedrijfsleven

Aanmelden per e-mail INFO@DELEX.NL. Op vrijdag 27 april 2018 van 12u00 - 15u30 organiseert deLex, de uitgever van IE-Forum.be, een thematische actualiteitenlunch. Tijdens deze IE-Forum.be-lunchbijeenkomst bespreken Michaël De Vroey, Johan Brants en Koen De Winter met u belangrijke Belgische en Europese ontwikkelingen op het gebied van de IP in het bedrijfsleven: creaties van werknemers, fiscaliteit en bedrijfsgeheimen. De essentie en het belang voor de praktijk worden besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het kantoor Baker McKenzie is de host en sponsor van deze bijeenkomst. Bedrijfsjuristen mogen kostenloos deelnemen mits niet volzet en aangemeld vóór 13 april.

IEFBE 2509

Totaalindruk "Bottenvormige patroon" op schoenzool is te banaal

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 14 mrt 2018, IEFBE 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock), http://www.ie-forum.be/artikelen/totaalindruk-bottenvormige-patroon-op-schoenzool-is-te-banaal
Birckenstock

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17561; IEFbe 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock) Merkenrecht. Doorhaling. Footsie is fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. Birckenstock doet dat ook en heeft een anatomsich gevormd voetbed ontwikkeld. Zij is houdster van internationaal beeldmerk, dat niet als Uniemerk is ingeschreven vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. Footsie vordert met succes de nietigverklaring en schrapping uit het Benelux merkenregister voor zover dit merk in klasse 10 en 25 is ingeschreven. De stelling is uitsluitend uitgewerkt voor “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d. zonder nadere toelichting. Het merk blijft slechts overeind voor klasse 10 chirurgische materialen en kunstledematen en klasse 18 paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes. De door het "bottenvormige patroon" opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen.  Het marktonderzoek toont geen inburgering aan in de Benelux met 46% Nederlandse respondenten die niet spontaan, maar uit elf kenmerken kon kiezen, aangaf dat het speciale patroon op de schoenzool bij.

IEFBE 2505

22 maart - Young BMM kick-off event / 23 maart - BMM Voorjaarsvergadering

Uitnodiging aan leden - 36 jaar Het eerste Young BMM event vindt plaats op 22 maart 2018 vanaf 19:00 in het Radison Blu hotel in Antwerpen, met name de avond vóór de Voorjaarsbijeenkomst. Ben je -36 jaar en kijk je er naar uit om je collega’s en het Young BMM beter te leren, schrijf je nu in via secretariaat@bmm.nl”. Ook niet-BMM leden zijn welkom (mits bijdrage van 50 euro).

De BMM Voorjaarsvergadering 2018 zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart a.s. in de jachtclub op Linkeroever in Antwerpen, België – zie  www.rycb.be. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst komen alle atypische merken aan bod, van positiemerken (Louboutin) tot smaakmerken (Heksenkaas) en van vlaggen tot iconische  kunstwerken.

 

IEFBE 2503

Beeldmerk met valutasymbolen "€" en "$" niet beschrijvend dus onterecht geweigerd

8 mrt 2018, IEFBE 2503; T-665/16 (Cinkciarz.pl tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/beeldmerk-met-valutasymbolen-en-niet-beschrijvend-dus-onterecht-geweigerd

Gerecht EU 8 maart 2018, IEF 17556; IEFbe 2503; T-665/16 (Cinkciarz.pl tegen EUIPO) Merkenrecht. Via het persbericht: Het Gerecht vernietigt de weigering om een beschrijvend beeldmerk met de valutasymbolen "€" en "$" in te schrijven. Het EUIPO heeft het beschrijvende karakter van het teken onderzocht zonder te verwijzen naar de waren en diensten waarop dit teken betrekking heeft. Zelfs indien de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft verband houden met valutatransacties, wordt in de bestreden beschikking niet duidelijk vermeld waarom het EUIPO van oordeel was dat het merk het relevante publiek onmiddelijk in staat zou stellen een beschrijving van alle betrokken waren en diensten waar te nemen.  

IEFBE 2507

Verordening Geoblocking is definitief

, IEFBE 2507; http://www.ie-forum.be/artikelen/verordening-geoblocking-is-definitief

Verordening 2018/302 inzake de aanpak van  ongerechtvaardigde geoblocking en  andere vormen  van  discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt. Via KvdL: Op 28 februari jl. heeft Europa de Geoblocking Verordening aangenomen. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een gezamenlijk akkoord bereikt. Discriminatie van klanten op websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging wordt verboden. Diensten voor het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-boeken, online games en software vallen (vooralsnog) niet onder de verordening. Overeenkomstig de dienstenrichtlijn vallen ook een aantal andere diensten, zoals financiële en audiovisuele diensten, diensten in verband met vervoer en gezondheidszorg, en maatschappelijke diensten, buiten het toepassingsgebied van de verordening.

IEFBE 2504

HvJ EU: Bevoegde autoriteit is niet bevoegd om de aanvangsdatum van de periode van gegevensbescherming van het referentiegeneesmiddel zelf te bepalen

HvJ EU - CJUE 14 mrt 2018, IEFBE 2504; C-557/16 (Astellas Pharma tegen Helm), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-bevoegde-autoriteit-is-niet-bevoegd-om-de-aanvangsdatum-van-de-periode-van-gegevensbeschermin

HvJ EU 14 maart 2018, LS&R 1584; IEFbe 2504; C-557/16 (Astellas Pharma tegen Helm) Geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Gedecentraliseerde procedure voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel. Generiek geneesmiddel. Periode van gegevensbescherming van het referentiegeneesmiddel. 1)      Artikel 28 en artikel 29, lid 1, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd bij richtlijn 2012/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012, moeten aldus worden uitgelegd dat in het kader van een gedecentraliseerde procedure voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van een generiek geneesmiddel, de bevoegde autoriteit van een bij die procedure betrokken lidstaat bij het nemen van haar beslissing over het in de handel brengen van dat generieke geneesmiddel in die lidstaat overeenkomstig artikel 28, lid 5, van die richtlijn, de aanvangsdatum van de periode van gegevensbescherming van het referentiegeneesmiddel niet zelf kan bepalen.

IEFBE 2502

EHRM: Vrijheid van meningsuiting niet meegewogen in arrestatie journalist bij protest tegen globalisatie

EHRM - Cour eur. D.H. 13 feb 2018, IEFBE 2502; Application no. 5865/07 (Butkevich tegen Rusland), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-vrijheid-van-meningsuiting-niet-meegewogen-in-arrestatie-journalist-bij-protest-tegen-globalisa

EHRM 13 februari 2018, IEF 17557; IEFbe 2502; Application no. 5865/07 (Butkevich tegen Rusland) Vrijheid van meningsuiting. Mediarecht. Uit het persbericht: De zaak betrof de arrestatie van een journalist tijdens een protest tegen globalisering op 16 juli 2006 in Sint-Petersburg. Overgebracht naar een plaatselijk politiebureau, werd een administratieve procedure tegen hem gestart wegens ongehoorzaamheid aan een politiebevel. De zaak werd in een versnelde procedure onderzocht en hij werd door een rechter gehoord en diezelfde avond nog veroordeeld tot drie dagen hechtenis. Op 18 juli 2006 verlaagde het hof van beroep deze straf tot twee dagen en beval zijn vrijlating met onmiddellijke ingang. Het EHRM oordeelde met name dat noch de nationale rechtbanken noch de Russische regering de aanhouding van Butkevich of een vertraging van zes uur om hem vrij te laten hadden gerechtvaardigd. Bovendien was de procedure waarin hij was veroordeeld in strijd met de eis van objectieve onpartijdigheid vanwege het ontbreken van de aanklagende partij bij de rechtszitting. Die procedure was ook oneerlijk omdat de politieambtenaren die hem hadden gearresteerd en de rapporten uit het vooronderzoek waarop zijn veroordeling was gebaseerd hadden geproduceerd, tijdens die hoorzitting niet werden ondervraagd. Ten slotte constateerde het Hof dat de binnenlandse autoriteiten geen afweging hadden gemaakt tussen het recht van Butkevich op vrijheid van meningsuiting en het voorkomen van wanorde, waarbij het argument dat Butkevich als een journalist handelde werd genegeerd en niet voldoende werd onderzocht of de demonstratie vreedzaam verliep.

IEFBE 2501

Verzoek om ​​nieuw onderzoek vergunning voor in handel brengen van producten die genetisch gemodificeerde sojabonen bevatten onterecht afgewezen

Gerecht EU - Tribunal UE 14 mrt 2018, IEFBE 2501; T-33/16 (TestBio tegen De Commissie), http://www.ie-forum.be/artikelen/verzoek-om-nieuw-onderzoek-vergunning-voor-in-handel-brengen-van-producten-die-genetisch-gemodifice

Gerecht EU 14 maart 2018, LSenR 1583; IEFbe 2501; T-33/16 (TestBio Tech tegen De Commissie) Genetisch gemodificeerde producten. Uit het persbericht: Het Gerecht vernietigt het besluit waarbij de Commissie een verzoek om een ​​nieuw onderzoek van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die genetisch gemodificeerde sojabonen bevatten, heeft afgewezen.

IEFBE 2500

Crocs kan niet genoegzaam aantonen dat bekendmakingsevenementen de nieuwheid van haar model niet wegnemen

Gerecht EU - Tribunal UE 14 mrt 2018, IEFBE 2500; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/crocs-kan-niet-genoegzaam-aantonen-dat-bekendmakingsevenementen-de-nieuwheid-van-haar-model-niet-weg

Gerecht EU 14 maart 2018, IEF 17552; IEFbe 2500; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO) Modellenrecht. Sinds 2005 is Crocs in bezit van een Europees model voor door haar geproduceerd schoeisel. In 2013 doet Gifi Diffusion een verzoek tot nietigheidverklaring wegens gebrek aan nieuwheid. Gifi Diffusion stelt dat de nieuwheid van het model is weggenomen doordat het model op drie evenementen reeds voor de 12 maanden voorafgaand aan de prioriteitsdatum aan het publiek is getoond. De derde kamer van beroep van het EUIPO wijst het verzoek tot nietigheidverklaring toe. Crocs toont niet genoegzaam aan dat de drie bekendmakingsevenementen er niet voor hebben gezorgd dat het model bekend is geworden binnen de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector, opererend binnen de Europese Unie. Het Gerecht bekrachtigt de uitspraak van de derde kamer van beroep van het EUIPO en verwerpt het beroep.

IEFBE 2499

Retro Opera maakt door visuele gelijkenis in combinatie met de term ‘opera’ voor dance-muziek inbreuk op Dance Opera

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 21 nov 2016, IEFBE 2499; (Fandango tegen Star), http://www.ie-forum.be/artikelen/retro-opera-maakt-door-visuele-gelijkenis-in-combinatie-met-de-term-opera-voor-dance-muziek-inbreuk
Retropera

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 3 februari 2016, IEFbe 2499; IEF17548 (Star tegen Fandango) en Hof van beroep Antwerpen 21 november 2016, IEFbe 2499; IEF 17548 (Fandango tegen Star) Merkenrecht. Star is houder van het Benelux-beeldmerk "Dance Opera Trip". Fandango organiseert een evenement aanvankelijk onder de naam "Dance Event" en later onder de naam "Retropera". Star is van oordeel dat de benamingen en gebruikte logo's haar merkenrechten schenden. De rechtbank oordeelt dat Fandango een inbreuk maakt op de eerlijke marktpraktijken alsook op het Benelux-beeldmerk en het beveelt staking. De tekens vertonen visuele gelijkenis en de term 'opera' in de specifieke context van dance-muziek wordt alleen door Star gehanteerd. Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis. De inbreuk op het merk van Star en de eerlijke marktpraktijken blijft weerhouden en het bevel tot staking wordt bevestigd. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. 

IEFBE 2498

Studieburo heeft onvoldoende aangetoond een persoonlijke stempel te hebben gegeven aan lastenboeken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 14 nov 2016, IEFBE 2498; (Studieburo A tegen Studiebureau B), http://www.ie-forum.be/artikelen/studieburo-heeft-onvoldoende-aangetoond-een-persoonlijke-stempel-te-hebben-gegeven-aan-lastenboeken

Rechtbank van Koophandel Gent 13 maart 2014, IEFbe 2498 (Studieburo A tegen Studiebureau B) en Hof van beroep Gent 14 november 2016, IEFbe 2498 (Studieburo A tegen Studiebureau B) Auteursrecht. Partijen zijn gespecialiseerde studiebureaus en als rechtstreekse concurrenten van elkaar te beschouwen. Volgens Studieburo A tonen de lastenboeken van Studiebureau B slaafse gelijkenissen met haar eigen lastenboeken, zodanig dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten. De rechtbank oordeelde dat aan de lastenboeken geen auteursrecht toekomt en wees de vordering van Studieburo A af. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.  Studieburo A heeft niet aangetoond dat zij met haar eventuele diverse keuzes haar werk een persoonlijke stempel gegeven heeft, die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. De vorderingen worden afgewezen.

IEFBE 2506

Winnaar VIE-prijs 2018

Jaarlijks wordt in Zeist tijdens het Symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) de VIE-prijs toegekend voor de beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht voor zijn bijdrage "De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw", in het tijdschrift BIE juli/augustus 2017.

IEFBE 2497

Niko reproduceert C4's "trimless concept" met Mysterious-gamma

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 24 okt 2016, IEFBE 2497; (Niko tegen C4), http://www.ie-forum.be/artikelen/niko-reproduceert-c4-s-trimless-concept-met-mysterious-gamma

Rechtbank van Koophandel Gent 21 juni 2012 (C4 tegen Niko) en Hof van beroep Gent 28 januari 2016 en 24 oktober 2016, IEFbe 2497 (Niko tegen C4) Auteursrecht. C4 stuurt Niko een "concept trimless opstelling". Niko doet een voorstel tot licentieovereenkomst met C4 betreffende de commercialisering van het door C4 voorgestelde trimless-concept. Na tegenvoorstel van C4 beëindigt Niko de onderhandelingen. C4 dringt aan op de restitutie door Niko van het haar overhandigde schaalmodel. Niko bevestigt de terugzending, maar stelt dat gebleken is dat het idee intussen reeds algemeen bekend is. Niko brengt haar Mysterious-gamma op de markt. C4 vordert succesvol een verklaring voor recht dat Niko ter kwade trouw inbreuk heeft gepleegd en nog steeds pleegt op de auteursrechten van C4 door het "trimless concept" van C4 te reproduceren. De rechtbank veroordeelt Niko tot afdracht van de netto-winst die zij met de verkoop van het gamma sinds de lancering ervan genereerde en legt een publiciteitsmaatregel op. Om de omvang hiervan te bepalen werd bij tussenarrest een gerechtsdeskundige aangesteld. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, maar verklaart de publiciteitsmaatregel ongegrond. 

IEFBE 2496

Duidelijk dat eiseres moet worden beschouwd als co-auteur van documentaire "OdysSea"

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 6 nov 2017, IEFBE 2496; (OdysSea), http://www.ie-forum.be/artikelen/duidelijk-dat-eiseres-moet-worden-beschouwd-als-co-auteur-van-documentaire-odyssea
OdysSea

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 7 december 2015 en Hof van beroep Gent 6 november 2017, IEFbe 2496 (OdysSea) Auteursrecht. De partijen, ex-partners in een liefdesrelatie, betwisten de (mede-)auteursrechten op een documentaire "OdySea" over de fotograaf C, die gevolgd werd tijdens zijn tweejarig project "Moments before the Flood". De rechtbank oordeelde dat mevrouw B co-auteur is van de documentaire "OdysSea" en de heer A 5 auteursrechtinbreuken beging en derhalve een morele en een materiële schadevergoeding van tekens €25.000,- verschuldigd is aan mevrouw B. Mevrouw B stelt incidenteel beroep in voor zover de rechter geen verhoogde rechtsplegingsvergoeding toekende. Het hof oordeelt dat deze vergoeding boven de schadevergoeding kennelijk overdreven is.

IEFBE 2492

HvJ EU: Bij beoordeling of uiterlijke kenmerken uitsluitend door technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige bepalende factor is

HvJ EU - CJUE 8 mrt 2018, IEFBE 2492; C-395/16 (Doceram tegen Ceramtec), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-bij-beoordeling-of-uiterlijke-kenmerken-uitsluitend-door-technische-functie-worden-bepaald-mo

HvJ EU 8 maart 2018, IEF 17542; IEFbe 2492; C-395/16 (Doceram tegen CeramTec) Modellenrecht. Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Beoordelingscriteria – Bestaan van alternatieve modellen – Inaanmerkingneming van het standpunt van een ,objectieve waarnemer’”

1) Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.

IEFBE 2494

Foto's die aanzetten tot prostitutie strijd met openbare orde en goede zeden, publicatieverbod afgewezen

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 17 okt 2017, IEFBE 2494; (Foto's escorte bureau), http://www.ie-forum.be/artikelen/foto-s-die-aanzetten-tot-prostitutie-strijd-met-openbare-orde-en-goede-zeden-publicatieverbod-afgewe
prostitutie

Rechtbank van Koophandel Gent, Afd. Gent, 13 januari 2016 en Hof van beroep Gent 17 oktober 2016, IEFbe 2494 (Foto's escorte bureau) Auteursrecht. Eiseres baat een escortebureau uit. Fotograaf C heeft foto's gemaakt van vrouwen die voor eisers werken. Verweerster wil de foto's op haar websites publiceren. Eiseres vordert een publicatieverbod. De rechtbank wijst de vordering af wegens strijdigheid van het voorwerp ervan met de openbare orde en de goede zeden. Het hof van Beroep bevestigt dit. 

IEFBE 2490

Uitgever tijdschrift Passie voor Voetbal maakt inbreuk op auteursrechten Photo News

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 okt 2017, IEFBE 2490; (Photo News tegen A), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitgever-tijdschrift-passie-voor-voetbal-maakt-inbreuk-op-auteursrechten-photo-news

Rechtbank van Koophandel Brussel 11 oktober 2012, IEFbe 2490 (Photo News tegen A)​ en Hof van beroep Brussel 3 oktober 2017, IEFbe 2490; 2013/AR/860 (Photo News tegen A) Auteursrecht.  Databank. In het tijdschrift Passie voor Voetbal zijn een aantal foto's gebruik die afkomstig zijn uit de databank van Photo News. Zij voert aan dat A als verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift haar auteurs- en databankrechten heeft geschonden. Voor elke gepubliceerde foto vraagt Photo News het minimum Sabam tarief van 120 euro. Omdat het 197 foto's betreft stelt Photo News dat zij recht heeft op het bedrag van 23.640 euro aan gederfde winst. De rechtbank stelt de vergoeding vast op 3.000 euro, omdat Photo News zeer onvoorzichtig is geweest door de login en het paswoord van A niet te blokkeren. Het Hof wijst de vordering wel volledig toe en stelt een bedrag van 15.000 euro als een billijke schadevergoeding voor. Hieruit volgt dat geïntimeerde gehouden is tot betaling aan Photo News van een totale schadevergoeding van 38.640 euro.

IEFBE 2489

BGH: Google is niet verplicht vooraf te filteren op "Persönlichkeitsrechtsverletzungen"

Duitse jurisprudentie - Jurisprudence allemande 27 feb 2018, IEFBE 2489; (Google.de), http://www.ie-forum.be/artikelen/bgh-google-is-niet-verplicht-vooraf-te-filteren-op-pers-nlichkeitsrechtsverletzungen

BGH 27 Februar 2018, IEF 17530; IEFbe 2489; IT 2504; VI ZR 489/16 (Google.de) Uit het persbericht: Het BGH heeft besloten dat Google niet verplicht is vóór het tonen van zoekresultaten of deze inhoud een inbreuk op persoonlijke levenssfeer vormt. De zoekmachine moet pas eerst reageren wanneer er een concrete aanwijziging is voor een duidelijk en op het eerste gezicht kenbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

IEFBE 2488

Les photographies d’œuvres d’art seraient-elles … des œuvres d’art ?!

Heffels Spiegeler

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 31 janvier 2018, IEFbe 2488; 16-25291 C’est ce que semblent confirmer les juges français dans une décision de la Cour de Cassation du 31 janvier 2018. La question de la reconnaissance de la photographie en tant qu’œuvre à part entière n’est pourtant pas nouvelle. Le débat opposant les photographes à la communauté artistique date du XIXème siècle. Alors considérée comme une invention servile et technique, la photographie serait une simple reproduction de la réalité. Il faudra attendre 1862 pour voir émerger la reconnaissance de la photographie avec le procès Mayer & Pierson aux États-Unis. Cette querelle pourrait paraitre dépassée, et pourtant, l’explosion de la société numérique nous amène à une certaine réminiscence de la discussion. La photo prise par un paparazzi est-elle une œuvre d’art ? Quant est-il de nos selfies : le selfie d’un singe fait-il de l’animal un artiste?