IEFBE 3428

Journalisten met gerechtelijke stukken informeren is rechterlijke taak

HvJ EU - CJUE 24 mrt 2022, IEFBE 3428; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechterlijke taken), http://www.ie-forum.be/artikelen/journalisten-met-gerechtelijke-stukken-informeren-is-rechterlijke-taak

HvJ EU 24 maart 2022, IT 3908, IEFbe 3428; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechtelijke taken) Naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Midden-Nederland bij beslissing van 29 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de vragen beantwoord omtrent de verhouding tussen art. 55 lid 3 van de verordening 2016/679 en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de gerechtelijke taken in de zin van het hierboven genoemde artikel valt het tijdelijk ter beschikking stellen van processtukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen aan journalisten. Dit heeft het Hof van Justitie besloten in een zaak waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens zich niet bevoegd achtte om kennis te nemen van de omstandigheid dat de journalist beschikking had over processtukken verkregen door de Raad van State. Het toezicht op het ter beschikking stellen van deze processtukken aan journalisten door een externe autoriteit zal volgens het Hof van Justitie de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht in gevaar kunnen brengen. Het doel van deze bepaling is dan ook om journalisten in staat te stellen beter verslag te doen over het verloop van de procedure. 

IEFBE 3427

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie van ander

EUIPO - BHIM - OHMI 30 mrt 2022, IEFBE 3427; (Kipling), http://www.ie-forum.be/artikelen/ongerechtvaardigd-voordeel-trekken-uit-reputatie-van-ander

EUIPO 30 maart 2022, IEF 20673, IEFbe 3427; C 50 577(Kipling) Volgens het EUIPO trekt het betwiste merk voor klasse 18 handtassen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het eerder ingeschreven merk Kipling. Het betwiste merk lijkt volgens het EUIPO te veel op het ingeschreven merk van Kipling, waardoor deze ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidende vermogen en de naamsbekendheid van het Kipling merk. Het algemeen publiek zal hierbij, aldus het EUIPO, ook een link leggen tussen het ingeschreven en het betwiste merk. Hierdoor werd de merkinschrijving voor klasse 18 afgewezen. De klasse 35 inschrijving blijft daarentegen intact.

IEFBE 3426

Gebruik handelsnaam Curateam leidt tot verwarringsgevaar met Curat

Rechtbanken van Eerste Aanleg - Tribunaux de première instance 7 apr 2022, IEFBE 3426; (Curateam tegen Curat), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-handelsnaam-curateam-leidt-tot-verwarringsgevaar-met-curat

Voorzitter Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 7 april 2022, IEFbe 3426; A/21/03238 (Curateam tegen Curat) Eiseres is een verplegingsgroep die sinds 2012 actief is in de thuisverplegingssector in Halle en omstreken onder de handelsnaam ‘Curat’. Verweerster is eveneens actief in de thuisverplegingssector in dezelfde regio. Sinds 1 september 2021 voert zij haar activiteiten onder de naam ‘Curateam’, al dan niet gecombineerd met de slogan ‘Thuisverpleging voor (H)alleman’.

IEFBE 3425

Q-Music overtreedt co-existentie overeenkomst

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 apr 2022, IEFBE 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music), http://www.ie-forum.be/artikelen/q-music-overtreedt-co-existentie-overeenkomst

Vzr. Rb Amsterdam 19 april 2022, IEF 20669, IEFbe 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music) Q-Dance organiseert in Nederland muziekfestivals en -evenementen. Hiervoor heeft Q-Dance het woordmerk Q-Dance als Beneluxmerk gedeponeerd. Q-Music exploiteert een commerciële radio-omroep die uitzendt onder de naam Q-Music. Partijen hebben een co-existentie overeenkomst gesloten. Zij spraken hiermee af dat partijen hun respectievelijke activiteiten naast elkaar in dezelfde landen kunnen uitvoeren op zodanige wijze dat het voor het publiek zo duidelijk mogelijk is dat partijen niet aan elkaar gelieerd zijn. Ze spraken ook af dat partijen niet rechtstreeks met elkaar in concurrentie treden.

IEFBE 3417

Seminar digitale ontwikkelingen in kunst en recht op 20 mei. Aanmelden nog mogelijk!

In het nieuwe seminar 'Return to the future' op vrijdag 20 mei worden digitale ontwikkelingen in kunst en recht besproken door experts met een diverse achtergrond. Met de opkomst van NFT's, metaverse, blockchain en artificial intelligence worden de huidige definties van werken en makers behoorlijk opgerekt. Want is er wel sprake van een werk wanneer het met AI is gemaakt? En wie is dan de maker? Welke consequenties heeft dit, hoe werken technische toepassingen en welke gevolgen heeft dit voor de juridische praktijk en voor kunstenaars?

Berber Brouwer bespreekt het auteursrecht op werken die met AI zijn gemaakt, en gaat kort in op auteursrecht in metaverse. Manuel Chapalain neemt de juridische aspecten van onder meer artificial intelligence, metaverse en NFT's voor zijn rekening, waarbij Jean-Hugues Migeon de technische kanten voor u op een rij zet. Gustaaf Dekking laat met praktijkvoorbeelden zien hoe e.e.a. uitpakt in de 'echte' wereld. 

IEFBE 3424

Actualiteiten- en Jurisprudentielunches, Online Updates en Kunst & IE: het programma in mei 2022

Het is voor iedereen een vol programma in mei, ook voor deLex. Daarom zetten we hier de opleidingen van de komende weken op een rij:

Start de maand op 10 mei met de Online Update Grondrechten & IE. Peter Teunissen zoomt in een uur in op de belangrijkste actualiteiten op dit onderwerp en op de verwachte uitspraak van het HvJ EU over de vraag of de monitorverplichting voor platforms in artikel 17 DSM inderdaad in strijd is met het recht op een vrijheid van meningsuiting c.q. de het recht op vrije informatiegaring. Neemt u in mei of juni deel aan onze jurisprudentielunches of bent u oud-deelnemer: dan krijgt u korting (aanmelden via 'prijs anders')

Op 18 mei schuiven we aan bij de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen. Alle relevante uitspraken voor u op een rij gezet, in slechts drie uur, tijdens de lunch! We verwelkomen u graag in persoon in het Amsterdamse Proeflokaal, online deelnemen is ook mogelijk.

Op 13 mei, 20 mei en 25 mei vindt de serie Kunst & IE plaats. Dicht bij de makers zelf, tijdens een tentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag.

IEFBE 3423

Nietigheidsactie tegen registratie geel stiksel afgewezen

8 apr 2022, IEFBE 3423; (Van Haren tegen Airwair ), http://www.ie-forum.be/artikelen/nietigheidsactie-tegen-registratie-geel-stiksel-afgewezen

BBIE 8 april 2022, IEF 20660, IEFbe 3423; n3000257 (Van Haren tegen Airwair) Cancellation decision. Beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom over de nietigheidsactie tegen de registratie van het yellow-stitch-on-black-welt merk (YSBW-merk). Het gele stiksel dat op de welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht. De nietigheidsactie is afgewezen.

 

IEFBE 3421

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU - CJUE 7 apr 2022, IEFBE 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

IEFBE 3420

Conclusie A-G HvJ: Google moet controles uitvoeren binnen concrete mogelijkheden

HvJ EU - CJUE 7 apr 2022, IEFBE 3420; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-hvj-google-moet-controles-uitvoeren-binnen-concrete-mogelijkheden

HvJ EU Conclusie A-G 7 april 2022, IEF 20656, IT 3896, IEFbe 3420; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC) TU en RE hebben tegen Google LLC een vordering ingesteld om bepaalde links naar online-artikelen van een derde waarin TU en RE met naam worden genoemd te verwijderen uit de resultaten van zoekopdrachten die worden verricht met de door Google LLC geëxploiteerde zoekmachine, en om te stoppen met het weergeven van thumbnails van de in een van die artikelen getoonde foto’s.

IEFBE 3416

EU en VS sluiten akkoord over vervanger van Privacy Shield

In 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) het Privacy Shield ongeldig verklaard. De VS zou volgens het HvJ EU onvoldoende bescherming bieden aan persoonsgegevens die vanuit de EU zijn doorgegeven. Onlangs werd aangekondigd dat de EU en VS een principeakkoord hebben gesloten over een vervanger van het Privacy Shield: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Doorgifte buiten de EU
Op grond van de AVG is doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU alleen toegestaan als het betreffende derde land een passend beschermingsniveau biedt. Als dat het geval is, kan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit nemen. Daarmee stelt de Commissie vast dat het derde land een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is aan de AVG. Het adequaatheidsbesluit kan vervolgens dienen als basis voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het betreffende derde land.
Lees verder >>

IEFBE 3415

De Digital Markets Act, alles wat je moet weten in één overzicht

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben zopas een akkoord bereikt over de Digital Markets Act of “DMA”. Die Digital Markets Act moet vanaf 2023 strenge regels opleggen aan (meestal Amerikaanse) Big Tech bedrijven en is erop gericht de digitale sector meer concurrerend en eerlijker te maken voor zowel consumenten als andere bedrijven.

Wat is de Digital Markets Act?
Eind 2021 kondigde EC vice-voorzitster Margrethe Vestager de eerste ontwerpen aan van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Dat zijn 2 nieuwe Europese verordeningen die samen het Digital Service Pakket vormen en die binnen de Europese Unie voor meer en betere regulering moeten zorgen van vooral online platformen.
Lees verder >>

IEFBE 3412

DCSP presenteert: Privacy & Artificial Intelligence in de e-Health praktijk

Net als in andere sectoren staan digitale ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg niet stil. Zonder meteen over 'e-health' te praten zijn er talloze digitale hulpmiddelen waarmee artsen data kunnen combineren, diagnoses kunnen versnellen en de zorg aan patiënten kunnen verbeteren.

Dat vereist niet alleen een sprong voorwaarts in de samenwerking tussen zorgspecialisten onderling, maar ook een verschuiving in juridische kaders. Waar lopen zorgspecialisten in de praktijk tegen aan? Hoe kan dit worden verbeterd, welke juridische kaders zijn er en hoe kunnen deze kaders worden aangepast om een versnelling te realiseren?
Op dinsdag 19 april lichten ´Data Driven Doctor´ Gabriëlle Speijer, (radiotherapeut-oncoloog en oprichter van CatalyzIT) en Eliëtte Vaal (advocaat en privacy expert bij de Data Lawyers) deze onderwerpen toe tijdens een boeiend seminar van DCSP magazine in samenwerking met deLex. Na de inleidende presentaties volgt een kijkje in de wetenschap met AI onderzoeker Jonas Teuwen. Jonas onderzoekt manieren waarop algoritmen het veld kunnen ondersteunen. Hij leidt zijn eigen onderzoeksgroep (AI for Oncology) bij het Nederlands Kanker Instituut.

 

IEFBE 3414

HvJ EU: DM tegen CTS Eventim

HvJ EU - CJUE 31 mrt 2022, IEFBE 3414; ECLI:EU:C:2022:238 (DM tegen CTS Eventim), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-dm-tegen-cts-eventim

HvJ EU 31 maart 2022, IEF 20635, IEFbe 3414, IT 3882; ECLI:EU:C:2022:238 (DM tegen CTS Eventim) DM heeft via een online boekingsplatform van CTS Eventim toegangsbewijzen voor een door een derde georganiseerd concert besteld. Het concert werd geannuleerd wegens de beperkende maatregelen van de Duitse autoriteiten in het kader van de COVID-19-pandemie. DM heeft CTS Eventim verzocht om terugbetaling van de aankoopprijs van de toegangsbewijzen en de bijkomende kosten. CTS Eventim heeft echter een door de organisator afgegeven tegoedbon doen toekomen.

IEFBE 3413

HvJ EU Conclusie A-G: filteren verenigbaar met artikel 11 Handvest

HvJ EU - CJUE 15 jul 2021, IEFBE 3413; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-filteren-verenigbaar-met-artikel-11-handvest

HvJ EU Conclusie A-G 15 juli 2021, IEF 20633, IEFbe 3413, IT 3879; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement) De zaak gaat over artikel 17 van Richtlijn 2019/790. Polen wil lid 4 sub b en c van dit artikel nietig verklaard hebben en subsidiair het hele artikel. Dit omdat het in strijd zou zijn met de in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) neergelegde rechten op vrijheid van meningsuiting en van informatie die gebruikers van deeldiensten genieten.

IEFBE 3410

HvJ EU: Nevenvorderingen beoordeeld naar recht van land waar inbreukmakende handelingen zijn verricht

HvJ EU - CJUE 3 mrt 2022, IEFBE 3410; ECLI:EU:C:2022:152 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-nevenvorderingen-beoordeeld-naar-recht-van-land-waar-inbreukmakende-handelingen-zijn-verricht

HvJ EU 3 maart 2022, IEF 20626, IEFbe 3410; ECLI:EU:C:2022:152 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke) BMW is houder van een litigieus gemeenschapsmodel. Acacia produceert velgen voor motorvoertuigen en brengt deze op de markt in de EU. Dit zou volgens BMW inbreuk maken op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl Acacia zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM. De rechter in eerste aanleg wijst de vorderingen van BMW toe, met als gevolg dat Acacia de inbreuk op het modelrecht van BMW in Duitsland moet staken. De rechter heeft op de nevenvorderingen op grond van artikel 8(2) Rome II-verordening het Duitse recht toegepast. Volgens Acacia is het Italiaanse recht van toepassing. Hierover stelde het Oberlandesgericht Düsseldorf prejudiciële vragen [zie IEF 20282 voor de prejudiciële vragen].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEFBE 3409

Advocaat is niet onafhankelijk

HvJ EU - CJUE 24 mrt 2022, IEFBE 3409; ECLI:EU:C:2022:218 (PJ en PC tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/advocaat-is-niet-onafhankelijk

HvJ EU 24 maart 2022, IEF 20623, IEFbe 3409; ECLI:EU:C:2022:218 (PJ en PC tegen EUIPO) PJ was houder van het Uniewoordmerk Erdmann & Rossi. Nadat Erdmann & Rossi GmbH een vordering tot nietigverklaring had ingesteld, verklaarde het EUIPO het merk nietig. PJ heeft bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van deze beslissing ingesteld. Het inleidend verzoekschrift was ondertekend door een advocaat. PJ bleek medeoprichter en een van de twee vennoten van het advocatenkantoor dat hij had gemachtigd om hem te vertegenwoordigen via de advocaat, die voor rekening van dit kantoor optrad. Het Gerecht heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat het inleidend verzoekschrift dus niet door een onafhankelijke advocaat was ondertekend.

IEFBE 3408

Beperking kopiëren privégebruik geldt ook voor cloudcomputing

HvJ EU - CJUE 24 mrt 2022, IEFBE 3408; ECLI:EU:C:2022:217 (Austro-Mechana tegen Strato), http://www.ie-forum.be/artikelen/beperking-kopi-ren-priv-gebruik-geldt-ook-voor-cloudcomputing

HvJ EU 24 maart 2022, IEF 20616, IT 3870, IEFbe 3408; ECLI:EU:C:2022:217 (Austro-Mechana tegen Strato) Austro-Mechana vordert dat Strato, een aanbieder van cloudopslagdiensten, vergoeding betaalt die verschuldigd is wanneer de beperking ten aanzien van het kopiëren voor privégebruik toepassing vindt. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering afgewezen omdat Strato geen opslagmedia overdraagt aan haar klanten, maar hun dienst aanbiedt die bestaat in de terbeschikkingstelling van onlineopslagruimte. Het Oberlandesgericht Wien heeft in hoger beroep het hof de prejudiciële vraag gesteld of de opslag van content in het kader van cloudcomputing onder de in artikel 5 lid 2 onder b van de Auteursrechtrichtlijn bedoelde beperking ten aanzien van het kopiëren voor privégebruik valt [zie IEF 19748].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEFBE 3407

Women in IP Event

Op 7 april a.s. organiseren AIPLA, The FIPE en HOYNG ROKH MONEGIER het Women in IP Global Networking Event bij @droog in Amsterdam. Dit jaar staat het thema duurzaamheid in de schijnwerpers, met verschillende sprekers die betrokken zijn bij het verduurzamen van hun industrie: Eugénie Haitsma Mulier (oprichter Archivist Studio), Job van Hooijdonk (oprichter Regreener), Anne Berends (program director sustainable technology bij Seaborough) en Frank Schaap (director business development bij Chemelot). De middag zal worden afgesloten met een (real life!) borrel.

Aanmelden kan nog t/m deze week via women.ip@hoyngrokh.com. Het aantal plaatsen is beperkt dus wees er snel bij!

IEFBE 3406

Jong IE-borrel op 13 april

We’re back! Na twee lange jaren in een coronapandemie wordt het weer hoog tijd voor een Jong IE-borrel en we gaan ervan uit dat het een wilde gaat worden. Qua locatie moet dat vast lukken, want we hebben voor het Amsterdamse Café Wildschut gekozen!
Oudere Jong IE'ers zullen tijdens de pandemie vaak weemoedig terug hebben gedacht aan de legendarische pubquizzen en zomerborrels, maar hierbij voor de advocaat-stagiairs die vanaf 2020 begonnen zijn alles wat je moet weten op een rijtje: