IEFBE 2755

Conclusie AG: Afstand tussen magazijnen en winkel doet niet ter zake voor auteursrechtelijke distributie

HvJ EU - CJUE 3 okt 2018, IEFBE 2755; C-572/17 (Rock Town-Gamla Stan), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-afstand-tussen-magazijnen-en-winkel-doet-niet-ter-zake-voor-auteursrechtelijke-distribu

Conclusie AG HvJ EU 3 oktober 2018, IEF 18006; IEFbe 2755; C-572/17 (Rock Town-Gamla Stan) Auteursrecht. Artikel 4, lid 1 [InfoSoc-richtlijn] dient aldus te worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de auteur om elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van zijn werken of van kopieën daarvan toe te staan of te verbieden, als bedoeld in die bepaling, van toepassing is op goederen die in magazijnen van een handelaar zijn opgeslagen en beschermde motieven bevatten die identiek zijn aan die welke zijn aangebracht op goederen die laatstgenoemde te koop aanbiedt in een winkel waarvan hij eigenaar is. In dat verband doet de afstand tussen de magazijnen en de winkel niet ter zake.

IEFBE 2744

Stakingsvordering toegewezen: F-Parts actief in het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen zonder vereiste erkenning

Antwerpen - Anvers 9 mrt 2017, IEFBE 2744; (Febelauto tegen F-Parts), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-toegewezen-f-parts-actief-in-het-depollueren-ontmantelen-en-vernietigen-van-afgeda

Hof van beroep Antwerpen 8 maart 2017, IEFbe 2744 (Febelauto tegen F-Parts) Oneerlijke marktpraktijken. Febelauto is het beheersorganisme voor de recyclage van autowrakken. F-Parts is groothandelaar in tweedehandsauto's. F-Parts wordt ervan verdacht dat ze actief zijn in het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen zonder een vereiste erkenning. F-Parts zegt dat ze haar exploitatie heeft stopgezet op bevel van de onderzoeksrechter. De rechtbank wees de stakingsvordering af omdat niet bewezen kon worden dat er ten tijde van de uitspraak nog sprake was van een inbreuk dan wel risico op herhalingsgevaar door F-Parts. In hoger beroep vordert Febelauto dat F-Parts uitoefening van haar handelsactiviteit staakt. Op de site van AutoHergebruik staat dat F-Parts een erkend centrum voor auto-demontage is. Verder heeft een toezichthouder van de OVAM een proces-verbaal opgemaakt dat er 172 voertuigen op het terrein van F-Parts aanwezig waren zonder dat er een aanvraag bij OVAM was ingediend. Tot slot blijkt uit prints van diverse sites dat F-Parts vermeldt dat ze wisselstukken verkopen de ze hebben gerecupereerd op geaccidenteerde. De vordering wordt gegrond verklaard.

IEFBE 2734

Verbodsvordering toegewezen: beroepsbelangen van bouwbedrijf Van Gastel geschaad door gebruik telefoonnummer

Antwerpen - Anvers 16 mrt 2017, IEFBE 2734; (Van Gastel tegen Van Gastel), http://www.ie-forum.be/artikelen/verbodsvordering-toegewezen-beroepsbelangen-van-bouwbedrijf-van-gastel-geschaad-door-gebruik-telefoo

Hof van beroep Antwerpen 16 maart 2017, IEFbe 2734 (Van Gastel tegen Van Gastel) Oneerlijke marktpraktijken. Beide bedrijven zijn een bouwbedrijf. X is aandeelhouder en bestuurder geweest bij Bouwbedrijf Van Gastel. Hij is een concurrerend bedrijf begonnen genaamd Van Gastel. Hij zou het telefoonnummer van Bouwbedrijf Van Gastel onrechtmatig hebben overgeplaatst. De rechtbank oordeelde dat de vordering ontoelaatbaar was. In hoger beroep vordert eiser een verbod om het telefoonnummer nog te gebruiken. Geïntimeerde mocht alleen gebruik maken van de telefoon tijdens zijn bedrijvigheid voor Bouwbedrijf Van Gastel. Hij heeft geen toelating gekregen. De telefoon werd gebruikt voor commerciële contacten. Door het gebruik door geïntimeerde worden de beroepsbelangen van Bouwbedrijf Van Gastel geschaad. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2733

MOON FOOD porte atteinte aux droits de MOON JUICE

11 jul 2018, IEFBE 2733; (Moon Juice contre Alkaline), http://www.ie-forum.be/artikelen/moon-food-porte-atteinte-aux-droits-de-moon-juice
moonjuice moonfood

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 11 juillet 2018, IEFbe 2733 (Moon Juice contre Alkaline) Droit des marques. MOON JUICE est un acteur connu dans le domaine de l’alimentation BIO et des jus de fruit frais. MOON JUICE avait notamment fait appel à un designer renommé afin de créer un logo original en forme de lune écrasée. En 2016, MOON JUICE a appris qu’une société belge avait lancé à Bruxelles un restaurant sous le nom commercial MOON FOOD et que celle-ci utilisait également un logo quasi-identique au sien. MOON JUICE a donc initié une procédure contre cette société dans la mesure où elle estimait que les activités de cette dernière entrainait une violation de ses droits de marques et de ses droits d’auteur. Le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a validé la position de MOON JUICE et a reconnu que la défenderesse portait atteinte aux droits d'auteur de la demanderesse, aux droits de marque de la demanderesse au sens de l'article 9.2, b) RMUE, et commettait des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis et de l'article 8 de la Convention de Paris, des articles VI. 104-205 CDE et de l'article 1382 du Code Civil. Le Tribunal a donc prononcé la cessation de ces atteintes, sous peine d'une astreinte de 10.000 EUR par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet - et par jour où cet usage serait constaté.

IEFBE 2753

Octrooi Genentech voor geneesmiddel borstkanker nietig verklaard: gebrek aan nieuwheid

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 aug 2018, IEFBE 2753; (Pfizer tegen Genentech), http://www.ie-forum.be/artikelen/octrooi-genentech-voor-geneesmiddel-borstkanker-nietig-verklaard-gebrek-aan-nieuwheid

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 augustus 2018, IEFbe 2753 (Pfizer tegen Genentech) Octrooirecht. Pfizer houdt voor actueel een biosimular te ontwikkelen met trastuzumab als actief bestanddeel ter behandeling van borstkanker en wil dit in België commercialiseren. Genentech ontwikkelde een geneesmiddel ter behandeling van bepaalde types borstkanker dat gecommercialiseerd wordt onder het merk Herceptin® met als actie bestanddeel trastuzumab. Octrooi daarvan is verlopen. Genentech heeft een nieuw octrooi EP 1 308 455 die als tweede generatie-octrooi bestempeld wordt door Pfizer. De technische kenmerken van EP455 werden ondubbelzinnig geopenbaard in een eerder aangevraagd octrooi (WO’801). Het nieuwe octrooi is daarom de rechtbank nietig verklaard bij gebrek aan nieuwheid.

IEFBE 2749

Geen inbreuk CAF en De Lijn op octrooi Belgisch luik

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 20 sep 2018, IEFBE 2749; (Bombardier/CAF), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-caf-en-de-lijn-op-octrooi-belgisch-luik

Vzr. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 september 2018, IEFBE 2749 (Bombardier/CAF) Octrooirecht. Stakingsvordering. CAF en Bombardier werden beiden geselecteerd voor een aanbestedingsopdracht van vervoersmaatschappij De Lijn. De Lijn stelde een gunningsverslag op waaruit blijkt dat de offerte van CAF superieur is aan die van Bombardier. Bombardier stelde daarop een stakingsvordering in tegen CAF en De Lijn op basis van een beweerdelijke inbreuk op het Belgisch luik van een Europees octrooi voor lagevloertrams. De inbreuk werd echter niet aanvaard, aangezien de trams van CAF voor De Lijn niet de kenmerken bezitten van de conclusies van het octrooi. Ook een inbreuk bij equivalent werd niet aanvaard in het licht van de specifieke numerieke waarden in de kenmerken en de beschrijving van het octrooi. De stakingsvordering werd ongegrond verklaard.

IEFBE 2752

Une personne n’ayant pas pris l’initiative d’une vidéo publicitaire mais ayant sciemment contribué à sa réalisation peut avoir la qualité de co-annonceur

Bergen - Mons 24 apr 2017, IEFBE 2752; (Ligue Equestre Belge contre Union Professionelle Veterinaire), http://www.ie-forum.be/artikelen/une-personne-n-ayant-pas-pris-l-initiative-d-une-vid-o-publicitaire-mais-ayant-sciemment-contribu-sa

Cour d'appel Mons 24 avril 2017, IEFbe 2752 (Ligue Equestre Belge contre Union Professionelle Veterinaire) À la suite de la publication sur internet, par l’ASBL Ligue équestre belge, d’une vidéo montrant un « technicien dentaire équin » prodiguant des soins dentaires à un cheval, l’ASBL Union professionnelle vétérinaire a intenté une action en cessation contre ledit technicien dentaire, faisant valoir que cette vidéo établissait dans son chef un exercice illégal de la médecine vétérinaire. La cour d’appel de Mons a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait constaté que certains des actes posés par ledit technicien dentaire relevaient en effet de l’exercice de la médecine vétérinaire. La question se posait toutefois aussi de savoir si la vidéo en question pouvait être considérée comme un acte de publicité trompeuse dans le chef du technicien dentaire en cause. À cet égard, ce dernier faisait valoir qu’il n’était pas le réalisateur de la vidéo, laquelle était un spot pédagogique réalisé par l’ASBL Ligue équestre belge. Dans son arrêt, la cour constate tout d’abord que, même si la vidéo a été réalisée par une ASBL dans un but pédagogique, elle a un effet publicitaire certain, visant à faire connaître, voire à recommander, l’intervention du technicien dentaire en cause ou d’autres techniciens dentaires équins auprès des propriétaires de chevaux, public-cible de cette vidéo et clientèle potentielle pour de telles prestations de services. Ensuite, la cour s’interroge sur la question de savoir si le technicien dentaire en cause peut être qualifié d’annonceur. Sur ce point, la cour considère que pour pouvoir être qualifié d’annonceur, il faut non seulement profiter des effets de la publicité, mais également avoir pris part, de manière active ou passive, à l’opération publicitaire. Tel peut être le cas d’une personne qui contribue sciemment à la réalisation d’une publicité même sans en avoir pris l’initiative. Elle doit dans ce cas être considérée comme co-annonceur.

IEFBE 2751

Charles Gielen onder HvJ EU Doceram/Ceramtec

Charles Gielen

Noot Charles Gielen onder HvJ EU 8 MAART 2018, IEF 18001, IEFbe 2751, eerder als: NJ 2018/352 (DOCERAM/Ceramtec) 1. Deze zaak [IEF 17542; IEFbe 2492] gaat over de betekenis van de techniekuitsluiting in het modellenrecht. Het arrest geeft voor het eerst uitleg aan art. 8(1) Gemeenschaps Modellenverordening (6/2002; hierna GModVo.) en dus indirect tevens aan art. 7(1) Gemeenschaps Modellenrichtlijn (98/71)) waarin staat dat een modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Een dergelijk model kan worden nietigverklaard (art. 25(1)(b) GModVo.) en bij de beschermingsomvang van een model tellen dergelijke kenmerken niet mee. Dit belangrijke arrest geeft antwoord op de vragen of voor de beoordeling of er sprake is van uitsluitend door de technische functie bepaalde uiterlijke kenmerken van een model, doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn die dezelfde technische functie hebben, en verder, of bij de vaststelling van de technische functie uitgegaan moet worden van een objectieve waarnemer, of van iets of iemand anders. Lees verder

IEFBE 2750

7 november - Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht

MMA 7november2018

Inschrijven Op woensdag 7 november 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, de tweede intensieve jurisprudentielunch van dit jaar rondom het merken-, modellen- en auteursrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEFBE 2736

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 10 sep 2018, IEFBE 2736; http://www.ie-forum.be/artikelen/belgische-rechter-niet-bevoegd-want-emirates-richt-zich-niet-actief-op-dat-territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

IEFBE 2746

Beheer uw juridische risico’s met behulp van ‘legal tech’

WK 28sept-5okt framework

Download Whitepaper, Framework 7 Steps to Legal Risk Management for General Counsel, Wolters Kluwer. Als bedrijfsjurist wordt er vaak aan u gevraagd om de juridische riscio’s te beoordelen. Echter, dit blijkt een moeizame klus te zijn, vooral wanneer alle informatie op meerdere plekken binnen het bedrijf wordt opgeslagen zoals in gedeelde mappen, op harde schijven en in e-mails. Processen worden vaak handmatig uitgevoerd, en er wordt veel tijd besteedt aan het krijgen van een actueel overzicht van de status van alle lopende hoofdzaken. Veel bedrijven hebben met inefficiënte processen te maken, maar ‘legal tech’ kan u helpen!  

Graag delen we 3 tips met u, waarmee we uitleggen hoe u door middel van ‘legal tech’ efficiënter kunt werken en uw juridische informatie op een gestructureerde manier kunt organiseren om uw riscio’s te identificeren, beheren en op kan rapporteren.  

IEFBE 2748

Merkaanvraag NorthSeaGrid toch toegewezen, geen verwarring met NationalGrid

Gerecht EU - Tribunal UE 27 sep 2018, IEFBE 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkaanvraag-northseagrid-toch-toegewezen-geen-verwarring-met-nationalgrid

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 17991; IEFbe 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid) Merkenrecht. TenneT is nationale beheerder van elektriciteitstransmissienetten van Nederland. Ngrid is onder meer eigenaar van het elektriciteitstransmissiesysteem in het Verenigd Koninkrijk. TenneT heeft een registratie gedaan bij EUIPO van NorthSeaGrid. Ngrid is houdster van onder andere woord- en beeldmerken nationalgrid, bluegrid en greengrid. Ngrid heeft oppositie ingediend tegen de registratie van TenneT. De Kamer van beroep heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarring en heeft het beroep toegewezen. TenneT is hiertegen in beroep gegaan. Het Gerecht oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. De conflicterende tekens zijn qua visuele, fonetische en conceptuele aspecten zwak vergelijkbaar voor het Engelstalige publiek. Voor wat betreft het niet-Engelstalige grote publiek, moet worden opgemerkt dat de betrokken waren en diensten identiek zijn en dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen met de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element "grid". De verschillen tussen het aangevraagde merk enerzijds en het oudere beeldmerk en het oudere woordmerk anderzijds maken het echter mogelijk om uit te sluiten dat verwarringsgevaar is bij dat publiek. Het merk wordt geregistreerd.

IEFBE 2738

Puma doet bij Gerecht EU alsnog succesvol beroep op onderscheidend vermogen door gebruik van haar merk

Gerecht EU - Tribunal UE 26 sep 2018, IEFBE 2738; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools), http://www.ie-forum.be/artikelen/puma-doet-bij-gerecht-eu-alsnog-succesvol-beroep-op-onderscheidend-vermogen-door-gebruik-van-haar-me
Puma puma

Gerecht EU 26 september 2018, IEF 17988; IEFbe 2738; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools) Merkenrecht. Doosan registreert het beeldmerk PUMA voor klasse 7: "Lathes; CNC (computer numerical control) lathes; machining centres; turning centre; electric discharge machine". Puma doet voor de oppositie-afdeling en bij board of appeal een niet-succesvol beroep op haar eerdere beeldmerken, omdat er geen gelijkenis is tussen de goederen. Het Gerecht EU oordeelt dat de Board of Appeal niet de bekendheid van het eerdere PUMA-merk door het gebruik ervan.

IEFBE 2737

Officom.be geen inbreuk want het is onmiddellijk duidelijk dat het niet site van eiser is

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 jul 2018, IEFBE 2737; (Officom tegen Genapi), http://www.ie-forum.be/artikelen/officom-be-geen-inbreuk-want-het-is-onmiddellijk-duidelijk-dat-het-niet-site-van-eiser-is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 25 juli 2018, IEFbe 2737 (Officom tegen Genapi) Handelsnaamrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Beide partijen zijn actief in de IT-sector. Verweerder biedt haar diensten en producten aan via de website csid-genapi.be. Tot 2017 droeg de verweerster de naam OFFICE&COMMUNICATIONS, ook wel OFFICOM. Verweerdster is domeinnaamhoudre van officom.be dewelke doorlinkt naar de genapi website. Eisers vordert het gebruik van Officom te staken. Een potentiele consument zal meteen door hebben dat officom.be niet de site van de eiseres is. Er ontstaat geen verwarring. De registratie van de domeinnaam door de verweerder is rechtvaardig omdat ze toen een bedrijf had genaamd office&communications. Eisers zal geen schade hebben door het gebruik van officom.be door gedaagde. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2735

Filou heeft andere 'look-en-feel' dan Duvel

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2735; (Duvel tegen Honsebrouck Brouwerij), http://www.ie-forum.be/artikelen/filou-heeft-andere-look-en-feel-dan-duvel

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17984; IEFbe 2735 (Duvel tegen Honsebrouck) Merkenrecht. Oneerlijke handelspraktijk. Misleidende reclame. Honsebrouck brengt speciaalbieren op de markt waaronder Filou-bier. Dit is dezelfde biersoort als Duvel. Duvel betoogt dat er sprake is van een inbreuk gezien de kleur en vorm van de (banale) Steinie-flesjes. Behoudens de witte achtergrond zijn de kroonkurken evenmin overeenstemmend. De achterzijde van het etiket is voldoende op zichzelf staand. Met de voorzijde wordt het imago en de 'look-and-feel' gekopieerd. De rechtbank oordeelde [IEFbe 1748] dat er geen sprake was van uitbuiting van het imago of de look-a-feel omdat alle kenmerken ook terugkomen in andere speciaalbieren. In hoger beroep vordert Duvel dat Honsebrouck de productie en het op de marktbrengen van Filou stopzet. Auditief en visueel is geen overeenstemming tussen Duvel en Filou. De kroonkurk van Duvel is zeer verschillend. Er wordt gebruikt gemaakt van een bruine Steini fles maar talrijke andere merken maken daar ook gebruik van. Het aantal verschillen op het etiket van Filou geven het een andere 'look' dan het etiket van Duvel. De consument zou niet snel het flesje van Filou verwarren met Duvel. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2732

La cour confirme le jugement d'un sac à l'achat de produits Léonidas

26 jul 2018, IEFBE 2732; (Léonidas contre Cassegrain), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-confirme-le-jugement-d-un-sac-l-achat-de-produits-l-onidas
sac le pliage

Cour d'appel Bruxelles 26 juillet 2018, IEFbe 2732 (Léonidas contre Cassegrain) Droit d'auteur. Le juge du Tribunal de commerce de Bruxelles [IEFbe 2421] a condamne LEONIDAS à cesser d'offrir, distribuer, communiquer au public ou de détenir à ces fins des sacs dans lesquels est incorporée une contrefaçon du modèle LE PLIAGE. La cour reçoit l'appel mais le dit très partiellement fondé et confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que le montant de l'astreinte est plafonné à € 200.000,00.

IEFBE 2731

Verwarringsgevaar tussen cafés Hut Moment en Het Moment in dezelfde gemeente

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 10 feb 2017, IEFBE 2731; (Hut Moment tegen Het Moment), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-caf-s-hut-moment-en-het-moment-in-dezelfde-gemeente

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 10 februari 2017, IEFbe 2731 (Hut Moment tegen Pinna en Het Moment) Handelsnaamrecht. Hut Moment baat een horecazaak in Genk uit. Pinna heeft zeer recent een nieuwe horecazaak geopend in Genk, genaamd Het Moment. Hut Moment vordert dat Pinna het gebruik van de handelsnaam onmiddellijk staakt. Het staat vast dat er een zeer grote gelijkenis bestaat tussen de beide namen. Het enige verschil is de klinker in het eerste woord. Het belangrijkste woord is 'moment'. Het woord is eerder banaal en er kan slechts een beperkte bescherming worden toegekend. De handelsuitbatingen zijn gelijk en ze liggen in dezelfde gemeente. De rechtbank komt dienvolgens tot het besluit dat het door de partijen aangesproken publiek minstens deels hetzelfde is, en dat ten gevolge van de gelijkenis tussen de namen het publiek de handelsuitbatingen van beide partijen met elkaar kan verwarren, of minstens dat de indruk kan ontstaan dat er een band tussen de handelsuitbatingen bestaat. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2729

Oppervlaktepatroon Birkenstock valt samen met verschijningsvorm

13 sep 2018, IEFBE 2729; ECLI:EU:C:2018:714 (Birkenstock tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/oppervlaktepatroon-birkenstock-valt-samen-met-verschijningsvorm

HvJ EU 13 september 2018, IEF 17975; IEFbe 2729; ECLI:EU:C:2018:714; C-26/17P (Birkenstock tegen EUIPO) Merkenrecht. Het verzoek van Birkenstock tot inschrijving van het beeldmerk dat een patroon van elkaar kruisende golvendelijnen weergeeft is geweigerd door de EUIPO. Birkenstock is hiertegen in beroep gegaan bij de eerste kamer van beroep van het EUIPO. Ze hebben de inschrijving ook afgewezen. Tegen deze beslissing is Birkenstock ook in beroep gegaan bij het Gerecht [IEF 16354]: het relevante publiek zou het teken opvatten als een eenvoudig oppervlakpatroon, dat wordt toegepast voor decoratieve of technische doeleinden, en niet als de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst. Conclusie AG [IEF 7747] luidt dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is. Het hof oordeelt dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de rechtspraak van toepassing is. Gelet op de intrinsieke kenmerken van het afgebeelde teken, is het in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht. Het is eigen aan een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dat het dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2730

Verschil in voornamen achter ingeburgerde term 'beauty lounge' leidt niet tot verwarring

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 feb 2017, IEFBE 2730; (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra), http://www.ie-forum.be/artikelen/verschil-in-voornamen-achter-ingeburgerde-term-beauty-lounge-leidt-niet-tot-verwarring

Voorz. Rechtbank van koophandel (afd. Tongeren) 24 februari 2017, IEFbe 2730 (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra) Handelsnaamrecht. Beide partijen hebben een een schoonheidssalon. De salons liggen zeven kilometer van elkaar vandaan. Beauty Lounge Sofie vordert dat Beauty Lounge Sandra onmiddellijk het gebruik van haar handelsnaam staakt. Het belangrijkste deel van de handelsnamen is de voornaam van beiden partijen. 'Beauty Lounge' is slechts een hippe naam voor schoonheidssalon. In België zijn Engelse handelsnamen ook steeds meer ingeburgerd en heeft niet genoeg onderscheidend vermogen dat Beauty Lounge Sandra het niet zou mogen gebruiken. Het gebruik van de voornamen van partijen in hun handelsnaam leidt ertoe dat er geen gevaar op rechtstreekse verwarring bestaat. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2728

AIPPI - What's cooking in IP? 18 oktober

AIPPI - whats cooking in IP

AIPPI België nodigt u graag uit voor haar ontmoetingsavond op donderdag 18 oktober 2018 om 19.30u in de bar van het restaurant Cospaia, Kapitein Crespelstraat 1 te 1050 Brussel (www.cospaia.be), met volgend programma:

L’AIPPI Belgique vous invite à une soirée de rencontre le jeudi 18 octobre 2018 à 19h30 au bar du restaurant Cospaia Rue Capitaine Crespel 1, 1050 Bruxelles (www.cospaia.be), avec le programme suivant: