IEFBE 3311

Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 9 is published

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 9 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. What to read:

Columns
- Rob van den Hoven van Genderen: The criminalization of Doxing;
- Peter van Schelven: Hacking IT systems: European Court of Justice to clarify the GDPR on IT-security;
- Hans Schnitzler: We nihilists;
- Bernold Nieuwesteeg: To negotiate or not to negotiate.

The Legal Look
From Victor de Pous where he provides insight into what legal incidents can contribute to digital security policies.

Article
Dana Spataru – Partner Risk Advisory at Deloitte: Emerging tech wideming cyber skills gap. Can women help close it? In her article, Dana gives attention to Deloitte's Women in Cyber Initiative. She also discusses the risks that come forward when new technologies emerge. How can we tackle these risks and who is best suited to do so?

IEFBE 3310

Oproep ALAI Award, essayprijs voor studenten

De Vereniging voor Auteursrecht nodigt studenten van harte uit om mee te dingen naar de ALAI Award.
In de geest van het inspireren van de volgende generatie experts op het gebied van intellectueel eigendom, heeft ALAI met de steun van GESAC de ALAI Award, een jaarlijkse prijs voor studenten, gelanceerd. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan de schrijver van het beste essay met betrekking tot auteursrecht. Het essay moet een Europese dimensie hebben en elementen bevatten die verband houden met het collectieve beheer van het recht van auteurs.
Studenten van alle nationaliteiten zijn welkom om zich aan te melden. Deadline van het eerste concept is op 15 november a.s. Kijk hier voor meer informatie over de prijs en inschrijving.

IEFBE 3309

Conclusie A-G in Acacia tegen Bayerische Motoren Werke

HvJ EU - CJUE 28 okt 2021, IEFBE 3309; ECLI:EU:C:2021:886 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke ), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-in-acacia-tegen-bayerische-motoren-werke

HvJ EU conclusie A-G 28 oktober 2021, IEF 20282, IEFbe 3309; ECLI:EU:C:2021:886 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke) Via MinBuza: Geïntimeerde is autofabrikant en onder meer houdster van het litigieus gemeenschapsmodel. Appellante, een Italiaanse onderneming, produceert in Italië velgen voor motorvoertuigen en brengt deze goederen in de EU in de  handel. Geïntimeerde voert aan dat het in de handel brengen van bepaalde velgen in Duitsland inbreuk maakt op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl appellante zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM.

IEFBE 3307

HvJ EU: Ferrari tegen Mansory Design

HvJ EU - CJUE 28 okt 2021, IEFBE 3307; ECLI:EU:C:2021:889 (Ferrari tegen Mansory Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-ferrari-tegen-mansory-design

HvJ EU 28 oktober 2021, IEF 20278, IEFbe 3307; ECLI:EU:C:2021:889 (Ferrari tegen Mansory Design) Het Duitse Bundesgerichtshof waarbij Ferrari beroep in Revision heeft ingesteld, heeft het Hof verzocht te verduidelijken of de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig, de beschikbaarstelling voor het publiek van een model van een deel of onderdeel van dat voortbrengsel met zich mee kan brengen, en, zo ja, in hoeverre de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel zelfstandig moet zijn ten opzichte van het voortbrengsel in zijn geheel, teneinde te kunnen onderzoeken of deze verschijningsvorm een eigen karakter heeft [IEF 19172].
In zijn prejudiciële beslissing oordeelt het Hof met name dat het Unierecht aldus moet worden uitgelegd dat de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig, met zich meebrengt dat een model van een deel van dat voortbrengsel of van een onderdeel van dat voortbrengsel als samengesteld voortbrengsel voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, op voorwaarde dat bij die beschikbaarstelling de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel duidelijk herkenbaar is. Zie ook de officiële samenvatting van deze uitspraak en de conclusie van de A-G [IEF 20129].

IEFBE 3308

Overzicht auteursrechtspraak HvJ EU en Leidse cursus 'Actualiteiten Auteursrecht'

Dit document bevat thematisch ingedeelde korte samenvattingen van de rechtspraak en de aanhangige zaken bij het HvJ EU op het gebied van het auteursrecht, met ECLI-nummers en met hyperlinks naar – indien beschikbaar – de volledige teksten van de arresten en de conclusies AG.

Nieuwe arresten sinds november 2020:
1. 9 maart 2021 VG Bild-Kunst/SPK (C‐392/19) (Framing), [IEF 19815]
2. 3 juni 2021 CV-Online Latvia/Melons (C-762/19) (kopiëren en indexeren), [IEF 20021]
3. 17 juni 2021 Mircom/Telenet (C- 597/19) (Systematische registrattie), [IEF 20033]
4. 22 juni 2021 YouTube & Cyando (C‐682/18 en C683/18) (Platform aansprakelijkheid), [IEF 20039]
5. 6 oktober 2021 Top System SA / België (C-13/20) (Decompilatie computerprogramma’s), [IEF 20242]
Lees verder >>

Deze nieuwe rechtspraak wordt uitgebreid besproken op 15 november a.s. tijdens de jaarlijkse cursus Actualiteiten Auteursrecht in Leiden door Marijn Kingma en Bernt Hugenholtz. Hugenholtz spreekt (ook) over databanken, datamining en de Data Act.

IEFBE 3306

Online studiedag AIPPI Belgium op 25 november

Op donderdag 25 november organiseert AIPPI Belgium, beroepsvereniging inzake de ontwikkeling en verbetering van de bescherming van de intellectuele eigendom, een online studiedag. De onderwerpen die deze dag besproken worden, zijn Patents, Trademarks, Trade secrets: capita selecta & recent Developments. Injunctions & patents – Recent case law on patents – Reasonable Steps in Trade Secrets – Bad Faith, Collective trademarks, Geographical indications in trademarks.

Kijk hier voor het gehele programma. Registeren kan via deze link.

IEFBE 3305

Beroep tegen opgelegde verbodsmaatregel afgewezen

Brussel - Bruxelles 25 okt 2021, IEFBE 3305; 2020/KR/73 (Fear of God tegen Kadine ), http://www.ie-forum.be/artikelen/beroep-tegen-opgelegde-verbodsmaatregel-afgewezen

Hof van beroep Brussel 25 oktober 2021, IEFbe 3305 (Fear of God tegen Kadine) Kadine is de houder van het modemerk ESSENTIEL / ESSENTIEL ANTWERP, ingeschreven als zowel Benelux woordmerk als internationaal beeldmerk met aanduiding van de EU. Appellante, Fear of God (FOG), is een Amerikaanse producente van kleding. Zij lanceerde een nieuw submerk: ESSENTIALS, al dan niet met onderschrift FEAR OF GOD. In reactie hierop dagvaardde Kadine FOG voor de rechter in Parijs en startte FOG een nietigheidsprocedure bij het EUIPO tegen het Uniemerk van Kadine. Dit laatste op grond van afwezigheid van onderscheidend vermogen. Deze procedure is nog hangende. In 2019 dagvaardde Kadine FOG in een stakingsprocedure voor de ondernemingsrechtbank van Brussel. Hierbij wordt de vordering van Kadine toegewezen voor wat betreft de Benelux. De vordering voor wat betreft de EU werd geschorst gelet op de nietigheidsprocedure bij het EUIPO. Kadine dagvaardde FOG vervolgens in kort geding. Bij beschikking van 11 december 2020 legt de kort geding rechter een voorlopige EU-wijde verbodsmaatregel op aan FOG. Tegen de verbodsmaatregel treedt FOG in hoger beroep. Het hof wijst het hoger beroep van FOG tegen de door de kortgedingrechter opgelegde voorlopige maatregelen af.

IEFBE 3303

Nietigheidsprocedure spiraalvormig haarelastiekje

Gerecht EU - Tribunal UE 20 okt 2021, IEFBE 3303; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion), http://www.ie-forum.be/artikelen/nietigheidsprocedure-spiraalvormig-haarelastiekje

Gerecht EU 20 oktober 2021, IEF 20273, IEFbe 3303; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion) Verzoekster JMS Sports is houdster van een gemeenschapsmodel in de klasse 'haarspelden'. Het litigieuze model betreft een spiraalvormig haarelastiek. Inter-Vion heeft een vordering tot nietigverklaring van dit model ingediend, op grond van het ontbreken van nieuwheid en een eigen karakter. Hiervoor voert zij aan dat in 2009 al op een blog verschillende foto's zijn gepubliceerd van soortgelijke elastieken van het merk SwirliDo. Het ingeschreven model van JMS Sports wordt nietig verklaard. In deze procedure bestrijdt JMS deze beslissing. Ze betwist dat het model van SwirliDo gelijk is aan haar model. Meer specifiek betwist zij de bewijskracht van het bewijs dat interveniënte heeft overgelegd om aan te tonen dat deze openbaarmaking eerder had plaatsgevonden. Volgens vaste rechtspraak wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer de partij die de openbaarmaking aanvoert, het bewijs heeft geleverd van de feiten die deze openbaarmaking opleveren. JMS slaagt er niet in om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de screenshots van de blogs succesvol te betwisten. Het beroep wordt verworpen.

IEFBE 3304

Ronde tafel conferentie 'Unity in design law'

De Europese vereniging van IE-specialisten UNION-IP organiseert een Autumn Round Table conferentie op 12 november a.s.

This Autumn Round Table will cover the topic of "UNITY IN DESIGN LAW", a validity aspect related to errors and/or inconsistencies residing in the drawings. The round table aims to look at practical/technical aspects (strategy) and to debate on the legal consequences (scope of protection). A panel of eminent speakers from the registration and the judiciary authorities, as well as some of our finest practitioners will guide you through this exciting topic. The round table will take half a day and will be in a hybrid format, i.e. simultaneously "in person" and "online".
Lees verder >>

IEFBE 3302

IViR Lezing: Sean Flynn - Research Exceptions in Comparative Copyright

IViR is pleased to announce that Sean Flynn will give a lecture entitled Research Exceptions in Comparative Copyright on Thursday 4 November 2021. Sean Flynn is Director and Professorial Lecturer at the American University, Washington College of Law (WCL).

Recent scholarship has highlighted the positive impact on scholarship of copyright exceptions for text and data mining and of more “open” exceptions for research uses. Until now, however, there has not been a collection and categorization of the world’s copyright laws according to the degree to which they provide exceptions for research.

Kijk hier voor meer informatie over de lezing en het aanmeldformulier.

IEFBE 3301

Bewerken van horloges resulteert in inbreuk op auteursrechten

7 jul 2021, IEFBE 3301; (Rolex tegen Timeline Watches), http://www.ie-forum.be/artikelen/bewerken-van-horloges-resulteert-in-inbreuk-op-auteursrechten

Ondernemingsrechtbank Brussel 7 juli 2021, IEFbe 3301; A/20/04462 (Rolex tegen Timeline Wachtes) Timeline is een in Antwerpen gevestigde onafhankelijk juwelier en horlogemaker en verkoopt onder meer tweedehands uurwerken van het merk Rolex. Rolex stelde in 2020 vast dat Timeline bewerkte uurwerken aanbood en hierbij gebruik maakt van het ingeschreven merk ROLEX. Rolex is van mening dat er inbreuk wordt gepleegd op haar auteursrechten, in het bijzonder het adaptierecht, door het bewerken van de horloges. Een tweede schending van rechten zou zijn dat Timeline op haar website productafbeeldingen gebruikt van de Rolex horloges. Timeline verweert zich tegen deze inbreuk door te stellen dat de afbeeldingen niet oorspronkelijk zijn en daarmee niet auteursrechtelijk beschermd. De rechtbank stelt met betrekking tot het eerste vast dat de bewerking van de uurwerken inbreuk maakt op de rechten van Rolex. Wat betreft de productafbeeldingen, oordeelt de rechtbank als volgt. Bij het maken van de afbeeldingen zijn creatieve keuzes gemaakt. Hoewel sommige van deze keuzes gebruikelijk zijn in de sector, wordt niet op overtuigende wijze door Timeline beargumenteerd dat gebruik van deze elementen niet origineel is. Ook deze tweede inbreuk op het auteursrecht van Rolex wordt vastgesteld. 

IEFBE 3300

Opinie A-G over begrip 'op welke drager dan ook'

Gerecht EU - Tribunal UE 23 sep 2021, IEFBE 3300; ECLI:EU:C:2021:763 (Austro-Mechana tegen Strato), http://www.ie-forum.be/artikelen/opinie-a-g-over-begrip-op-welke-drager-dan-ook

Gerecht EU Opinie A-G 23 september 2021, IEF 20260, IEFbe 3300; ECLI:EU:C:2021:763 (Austro-Mechana tegen Strato) Op 7 september 2020 stelde het Oberlandsgericht Wien een aantal prejudiciële vragen die betrekking hadden op het begrip 'op welke drager dan ook', volgend uit richtlijn 2001/29/EG [zie IEF 19748]. Met de eerste vraag probeert de verwijzende rechter te vernemen of de uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik van artikel 5, lid 2, sub b ook betrekking heeft op reproducties die worden opgeslagen in een cloud-dienst die door een derde aangeboden wordt. De A-G is van mening dat voor online diensten dezelfde benadering moet worden toegepast als bij materiële dragers. Het is nog de vraag of de rechtspraak in Nederland de conclusie van de A-G volgt. Dezelfde soort vragen liggen momenteel ook bij het hof in Den Haag, in het appel van de zaak tussen HP en Sont [zie IEF 18695].

IEFBE 3299

Prejudiciële vragen over reproductie voor privégebruik

HvJ EU - CJUE 22 sep 2021, IEFBE 3299; (Seven.one en Puls 4 tegen Ocilion IPTV ), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-reproductie-voor-priv-gebruik

Oberster Gerichtshof 22 september 2021, IEF 20259, IEFbe 3299; C-426/21 (Seven.one en Puls 4 tegen Ocilion IPTV) Verzoekers in deze zaak zijn beide televisieproducenten. De programma's die zij maken worden aangeboden door verweerder aan commerciële klanten door middel van rechtstreekse hosting, of met hulpmiddelen van verweerder. Het geschil spitst zich toe op de vraag hoe "reproductie voor privégebruik" in de zin van artikel 5 lid 2 onder b van de richtlijn auteursrecht moet worden geïnterpreteerd. Verzoekers beweren dat bij het online-video-opnemen door verweerder "masterkopieën" gemaakt worden en dat deze worden gedistribueerd aan commerciële klanten. Daarnaast is er een geschil over het concept “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1 van de richtlijn. Hier worden enkele prejudiciële vragen over gesteld. 

IEFBE 3298

Prejudiciële vragen over verwerking van persoonsgegevens

16 sep 2021, IEFBE 3298; (La Quadrature du Net ), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-verwerking-van-persoonsgegevens

Conseil d’État, Frankrijk, 16 september 2021, IEF 20258, IT 3688, IEFbe 3298; C-470/21 ( La Quadrature du Net) Verzoek om een prejudiciële beslissing. Via MinBuza. Het geldende Franse recht stelt dat degene die toegang heeft tot openbare online communicatiediensten ervoor moet zorgen dat deze toegang niet wordt gebruikt voor doeleinden van verspreiding en verveelvoudiging van werken beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De commissie voor bescherming van rechten, CPD, moet voor de uitvoering van haar taken gebruikers kunnen identificeren. Deze identificatie komt tot stand op basis van de gegevens die bij de exploitanten van elektronischecommunicatiediensten zijn verzameld om zo in het bij decreet nr. 2010-236 vastgestelde systeem te worden opgeslagen. Uit jurisprudentie van het Hof blijkt dat voor de toegang van nationale instanties tot verbindingsgegevens een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit een voorafgaande toetsing dient te verrichten. Echter, de CPD dient, voor toepassing van de aanbevelingenprocedure, jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de betrokken gebruikers te verzamelen. Wanneer deze inzameling aan een voorafgaande toetsing wordt onderworpen, dreigt de uitvoering van de aanbevelingen onmogelijk te worden gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal prejudiciële vragen gesteld. 

IEFBE 3297

Identiteit leverancier niet bewezen

15 jul 2021, IEFBE 3297; (Aluk tegen Eko Okna), http://www.ie-forum.be/artikelen/identiteit-leverancier-niet-bewezen

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles 15 juli 2021, IEFbe 3297; A/17/03191 (Aluk tegen Eko-Okna) Het geschil betrof de inbreuk op merkrechten van de AluK Group op aluminium raam- en deursystemen. AluK maakte bezwaar tegen het gebruik van haar merk Blyweert door de Eko-Okna-groep voor identieke producten. Eko-Okna beweerde dat de producten met de merken in de Europese Unie op de markt waren gebracht met toestemming van AluK. Volgens Eko-Okna waren de producten op de markt gebracht op grond van een licentieovereenkomst tussen AluK en een derde bedrijf, het Poolse bedrijf Blyweert PL, en zouden de merkrechten van AluK daardoor zijn uitgeput. De rechtbank oordeelt echter dat Eko-Okna de identiteit van hun leverancier niet bewijst en verwerpt het uitputtingsargument.

IEFBE 3296

Conclusie A-G in zaak Kwantum tegen Vitra

15 okt 2021, IEFBE 3296; ECLI:NL:PHR:2021:983 (Kwantum tegen Vitra), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-kwantum-tegen-vitra

HR Conclusie A-G 15 oktober 2021, IEF 20250, IEFbe 3296; ECLI:NL:PHR:2021:983 (Kwantum tegen Vitra) Het gaat in deze zaak om de vraag of in Nederland en België auteursrechtelijke bescherming toekomt aan de Dining Sidechair Wood (DSW), een Amerikaanse designstoel uit de jaren ‘40 van de vorige eeuw. Verweerster in cassatie (Vitra) is de beweerde auteursrechthebbende. Eiseressen tot cassatie (Kwantum) zijn de beweerde inbreukmakers. Zij zijn aanbieders van een vrijwel identieke nabootsing van de DSW in Nederland en België. De conclusie van A-G Drijber strekt tot vernietiging van het arrest [IEF 19323]. Hij concludeert onder meer dat uitgaande van het vaststaande feit dat de DSW in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming geniet of heeft genoten, niet aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming op de voet van art. 2 lid 7 BC is voldaan.

IEFBE 3295

HvJ EU over decompileren van computerprogramma

HvJ EU - CJUE 6 okt 2021, IEFBE 3295; ECLI:EU:C:2021:811 (Top System SA tegen Belgische Staat)), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-decompileren-van-computerprogramma

HvJ EU 6 oktober 2021, IEF 20242, IT 3680, IEFbe 3295; ECLI:EU:C:2021:811 (Top System SA tegen Belgische Staat)  Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Top System SA en de Belgische Staat over de decompilatie door Selor, het selectiebureau van de federale overheid (België), van een door Top System ontwikkeld computerprogramma dat deel uitmaakt van een applicatie waarvoor dit selectiebureau een gebruikslicentie heeft. De verwijzende rechter is van oordeel dat hij, om uit te maken of Selor die decompilatie mocht verrichten op grond van artikel 6, § 1, WCP, dient na te gaan of de decompilatie van een computerprogramma of een deel daarvan onder de in artikel 5, onder a) en b), WCP bedoelde handelingen valt.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEFBE 3294

EUIPO: verzoek tot nietigverklaring lampenmerk afgewezen

EUIPO - BHIM - OHMI 7 okt 2021, IEFBE 3294; (Ikea tegen Ledar), http://www.ie-forum.be/artikelen/euipo-verzoek-tot-nietigverklaring-lampenmerk-afgewezen

EUIPO 7 oktober 2021, IEF 20240, IEFbe 3294; 40840 (Ikea tegen Ledar) Op 5 oktober 2021 heeft het EUIPO het merk LEDAR geldig verklaard [zie IEF 20231]. In reactie hierop heeft IKEA bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring gedaan. Hierbij wordt bepleit dat de onderdelen van het ingeschreven merk uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan en dat LEDAR nu een standaard benaming voor lampen is geworden. Door het ontbreken van onderscheidend karakter zou de inschrijving nietig verklaard moeten worden. Ledar verweert door te stellen dat het element 'AR' geen betekenis heeft. Het publiek zal 'LEDAR' niet als een woord zien dat begint met een apart element LED, maar eerder als een neologisme. Gelet op al het voorgaande komt de nietigheidsafdeling tot de conclusie dat het merk niet valt binnen de werkingssfeer van het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, c of d, EUTMR valt. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

IEFBE 3293

AIPPI - Oproep voor inzendingen VIE-prijs 2022

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). Jaarlijks reikt de vereniging de VIE-prijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

IEFBE 3292

EUIPO: merk LEDARC is geldig

EUIPO - BHIM - OHMI 5 okt 2021, IEFBE 3292; (Ikea tegen Ledar), http://www.ie-forum.be/artikelen/euipo-merk-ledarc-is-geldig

EUIPO 5 oktober 2021, IEF 20231, IEFbe 3292; 40789 (Ikea tegen Ledar) Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ikea c.s. verkoopt (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE. Ikea heeft bij het EUIPO onder meer verval en de nietigheid van het LEDARC-merk ingeroepen. Het EUIPO acht het merk LEDARC – een van de twee merken waarop Ledar zich in de bodemprocedure beroept [IEF 19515] – geldig. Het merk is niet te kwader trouw gedeponeerd, niet beschrijvend, mist niet elk onderscheidend vermogen en is ook geen gebruikelijke benaming.