IEFBE 2589

A-G Wathelet concludeert in Heksenkaassmaakzaak op (al) 25 juli

Update (d.d. 6 juni): Schriftelijk toelichting van Levola en Pleitaantekeningen Smilde foods prej. procedure 4 juni 2018, IEF 17739; 2589; C-310/17 (Smilde tegen Levola Hengelo) A-G Wathelet heeft aangekondigd (al) op 25 juli te zullen concluderen.

1. “Over smaak valt niet te twisten”, luidt een oud Nederlands gezegde (dat zijn evenknie kent in vele verschillende talen).
2. Daarmee wordt niet bedoeld dat over smaak niet van mening te verschillen is. Er worden juist verhitte debatten over gevoerd. Wat wél wordt bedoeld, is dat dergelijke meningsverschillen niet op een objectieve manier te beslechten zijn. Het Engelse 'there is no accounting for taste', of het Franse 'les gouts n'ont pas de valeur' zijn dus zuiverder uitdrukkingen. En dat raakt de kern van de vragen die nu ter beantwoording voorliggen. (...)