IEFBE 2735

Filou heeft andere 'look-en-feel' dan Duvel

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2735; (Duvel tegen Honsebrouck Brouwerij), http://www.ie-forum.be/artikelen/filou-heeft-andere-look-en-feel-dan-duvel

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17984; IEFbe 2735 (Duvel tegen Honsebrouck) Merkenrecht. Oneerlijke handelspraktijk. Misleidende reclame. Honsebrouck brengt speciaalbieren op de markt waaronder Filou-bier. Dit is dezelfde biersoort als Duvel. Duvel betoogt dat er sprake is van een inbreuk gezien de kleur en vorm van de (banale) Steinie-flesjes. Behoudens de witte achtergrond zijn de kroonkurken evenmin overeenstemmend. De achterzijde van het etiket is voldoende op zichzelf staand. Met de voorzijde wordt het imago en de 'look-and-feel' gekopieerd. De rechtbank oordeelde [IEFbe 1748] dat er geen sprake was van uitbuiting van het imago of de look-a-feel omdat alle kenmerken ook terugkomen in andere speciaalbieren. In hoger beroep vordert Duvel dat Honsebrouck de productie en het op de marktbrengen van Filou stopzet. Auditief en visueel is geen overeenstemming tussen Duvel en Filou. De kroonkurk van Duvel is zeer verschillend. Er wordt gebruikt gemaakt van een bruine Steini fles maar talrijke andere merken maken daar ook gebruik van. Het aantal verschillen op het etiket van Filou geven het een andere 'look' dan het etiket van Duvel. De consument zou niet snel het flesje van Filou verwarren met Duvel. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2732

La cour confirme le jugement d'un sac à l'achat de produits Léonidas

26 jul 2018, IEFBE 2732; (Léonidas contre Cassegrain), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-confirme-le-jugement-d-un-sac-l-achat-de-produits-l-onidas
sac le pliage

Cour d'appel Bruxelles 26 juillet 2018, IEFbe 2732 (Léonidas contre Cassegrain) Droit d'auteur. Le juge du Tribunal de commerce de Bruxelles [IEFbe 2421] a condamne LEONIDAS à cesser d'offrir, distribuer, communiquer au public ou de détenir à ces fins des sacs dans lesquels est incorporée une contrefaçon du modèle LE PLIAGE. La cour reçoit l'appel mais le dit très partiellement fondé et confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que le montant de l'astreinte est plafonné à € 200.000,00.

IEFBE 2731

Verwarringsgevaar tussen cafés Hut Moment en Het Moment in dezelfde gemeente

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 10 feb 2017, IEFBE 2731; (Hut Moment tegen Het Moment), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-caf-s-hut-moment-en-het-moment-in-dezelfde-gemeente

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 10 februari 2017, IEFbe 2731 (Hut Moment tegen Pinna en Het Moment) Handelsnaamrecht. Hut Moment baat een horecazaak in Genk uit. Pinna heeft zeer recent een nieuwe horecazaak geopend in Genk, genaamd Het Moment. Hut Moment vordert dat Pinna het gebruik van de handelsnaam onmiddellijk staakt. Het staat vast dat er een zeer grote gelijkenis bestaat tussen de beide namen. Het enige verschil is de klinker in het eerste woord. Het belangrijkste woord is 'moment'. Het woord is eerder banaal en er kan slechts een beperkte bescherming worden toegekend. De handelsuitbatingen zijn gelijk en ze liggen in dezelfde gemeente. De rechtbank komt dienvolgens tot het besluit dat het door de partijen aangesproken publiek minstens deels hetzelfde is, en dat ten gevolge van de gelijkenis tussen de namen het publiek de handelsuitbatingen van beide partijen met elkaar kan verwarren, of minstens dat de indruk kan ontstaan dat er een band tussen de handelsuitbatingen bestaat. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2729

Oppervlaktepatroon Birkenstock valt samen met verschijningsvorm

13 sep 2018, IEFBE 2729; ECLI:EU:C:2018:714 (Birkenstock tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/oppervlaktepatroon-birkenstock-valt-samen-met-verschijningsvorm

HvJ EU 13 september 2018, IEF 17975; IEFbe 2729; ECLI:EU:C:2018:714; C-26/17P (Birkenstock tegen EUIPO) Merkenrecht. Het verzoek van Birkenstock tot inschrijving van het beeldmerk dat een patroon van elkaar kruisende golvendelijnen weergeeft is geweigerd door de EUIPO. Birkenstock is hiertegen in beroep gegaan bij de eerste kamer van beroep van het EUIPO. Ze hebben de inschrijving ook afgewezen. Tegen deze beslissing is Birkenstock ook in beroep gegaan bij het Gerecht [IEF 16354]: het relevante publiek zou het teken opvatten als een eenvoudig oppervlakpatroon, dat wordt toegepast voor decoratieve of technische doeleinden, en niet als de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst. Conclusie AG [IEF 7747] luidt dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is. Het hof oordeelt dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de rechtspraak van toepassing is. Gelet op de intrinsieke kenmerken van het afgebeelde teken, is het in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht. Het is eigen aan een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dat het dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2730

Verschil in voornamen achter ingeburgerde term 'beauty lounge' leidt niet tot verwarring

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 feb 2017, IEFBE 2730; (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra), http://www.ie-forum.be/artikelen/verschil-in-voornamen-achter-ingeburgerde-term-beauty-lounge-leidt-niet-tot-verwarring

Voorz. Rechtbank van koophandel (afd. Tongeren) 24 februari 2017, IEFbe 2730 (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra) Handelsnaamrecht. Beide partijen hebben een een schoonheidssalon. De salons liggen zeven kilometer van elkaar vandaan. Beauty Lounge Sofie vordert dat Beauty Lounge Sandra onmiddellijk het gebruik van haar handelsnaam staakt. Het belangrijkste deel van de handelsnamen is de voornaam van beiden partijen. 'Beauty Lounge' is slechts een hippe naam voor schoonheidssalon. In België zijn Engelse handelsnamen ook steeds meer ingeburgerd en heeft niet genoeg onderscheidend vermogen dat Beauty Lounge Sandra het niet zou mogen gebruiken. Het gebruik van de voornamen van partijen in hun handelsnaam leidt ertoe dat er geen gevaar op rechtstreekse verwarring bestaat. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2728

AIPPI - What's cooking in IP? 18 oktober

AIPPI - whats cooking in IP

AIPPI België nodigt u graag uit voor haar ontmoetingsavond op donderdag 18 oktober 2018 om 19.30u in de bar van het restaurant Cospaia, Kapitein Crespelstraat 1 te 1050 Brussel (www.cospaia.be), met volgend programma:

L’AIPPI Belgique vous invite à une soirée de rencontre le jeudi 18 octobre 2018 à 19h30 au bar du restaurant Cospaia Rue Capitaine Crespel 1, 1050 Bruxelles (www.cospaia.be), avec le programme suivant:

 

IEFBE 2725

Adicar heeft onrechtmatig belang voor opheffen beleveringsverbod BAT-producten

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2725; (Adicar tegen British America Tobacco), http://www.ie-forum.be/artikelen/adicar-heeft-onrechtmatig-belang-voor-opheffen-beleveringsverbod-bat-producten

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2725 (Adicar tegen British America Tobacco) Oneerlijke handelspraktijken. Onrechtmatig belang. Adicar is detailhandelaar in tabaksproducten en baat een winkel uit (Eurobaccy) waar onder andere producten van het merk British American Tobacco (BAT) wordt verkocht. Verwerende partij is een Belgische distributeur van BAT. De Britse tabaksaccijnzen liggen lager dan de Belgische tabaksaccijnzen. De Britse douane wenst de hoeveelheden tabak die Britse toeristen aankopen in de Belgische kuststreek evenwel te beperken. De indicatieve minimumniveaus en het opleggen van een quota zijn een aantal van de maatregelen.. Tevens bevatten de tabaksproducten een traceersysteem. Op 21 juni 2016 wordt de Adicar gecontroleerd. Op 10 oktober 2016 ontving Adicar een email van BAT met de mededeling dat er naar aanleiding van het onderzoek ernstige aanwijzingen zijn dat de winkel illegale handel in BAT producten faciliteert. BAT is genoodzaakt om haar klanten te laten verzoeken om de Adicar niet meer te bevoorraden. Adicar vordert om het verbod tot belevering op te heffen. Agadir heeft een onrechtmatig belang aangezien er sterke aanwijzingen van smokkelpraktijken zijn. Door Agadir toe te laten die handelingen voort te zetten, zouden ze de smokkel van BAT-producten (Cutters Choice en Samson) kunnen blijven faciliteren.

IEFBE 2727

Hoe kleine juridische afdelingen omgaan met een toenemende werkdruk

WK Effacts

Download eBook Digital Transformation for legal departments, Wolters Kluwer. Indien u steeds meer werkdruk ervaart en vindt dat uw werkzaamheden in de laatste jaren zijn toegenomen, dan bent u niet de enige. Ongeveer driekwart van de bedrijfsjuristen vindt dat hun werkzaamheden sinds 2016 steeds verder toenemen. De vraag is, hoe kunnen kleine juridische afdelingen omgaan met de toenemende werkdruk?

Voor kleine juridische afdelingen die niet over het budget beschikken om meer personeel aan te nemen of die bepaalde werkzaamheden uitbesteden, betekent het vaak dat ze zich bezig houden met administratieve werkzaamheden ten koste van een strategische rol binnen het bedrijf. Veel bedrijfsjuristen besteden slechts 32% van hun tijd aan het adviseren, terwijl ze meer dan 50% van hun tijd aan administratieve werkzaamheden besteden zoals archiveren, zoeken naar documenten en e-mails versturen.

Gelukkig kan ‘legal tech’ kleine juridische afdelingen ondersteunen met de toenemende werkdruk, zodat ze in staat zijn om het bestuur te adviseren, bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf en risico’s te beheersen. Door gebruik te maken van gestructureerde systemen en processen voor het beheer van juridische informatie (zoals contracten, compliance, bedrijfsdocumenten, claims, IE en data privacy) hoeven juridische afdelingen minder tijd te besteden aan het zoeken, beheren, en rapporteren van juridische informatie. Maar dat is niet alles.

IEFBE 2724

Stakingsvordering wordt afgewezen vanwege het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2724; (Videocrew tegen WISA), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-wordt-afgewezen-vanwege-het-banaal-en-beschrijvend-karakter-van-het-woord-videocre

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2724 (Videocrew tegen WISA) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Eiser heeft een eenmanszaak actief in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew en domeinnaam videocrew.be. WISA maakt gebruik van domeinnamen brusselsvideocrew.com en .be en van handelsnaam Brussels Video Crew. Eiser vordert staking van het gebruik van de handels- en domeinnaam. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Het woord Videocrew is banaal en beschrijvend in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2723

Stakingsvordering van Emirdag afgewezen omdat ze geen eigenaar is van merk Emirdag

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2723; (Emirdag tegen Tadal), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-emirdag-afgewezen-omdat-ze-geen-eigenaar-is-van-merk-emirdag

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2723 (Emirdag tegen Tadal) Handelsnaamrecht. Emirdag drijft handel in Halal-vleeswaren, deze worden in België, Nederland en Duitsland op de markt gebracht onder de handelsbenaming Emirdag. Tadal is actief in de import, export en distributie van onder andere halal vleeswaren. Tadal gebruikt de handelsbenaming Emirdag. Emirdag vordert het gebruik van handelsbenaming EMIRDAG op de verpakking van Tadal Halal-vleeswaren te staken en gestaakt te houden. In tussenarrest van 28 oktober 2016 [IEFbe 2287] is bepaalt dat Emirdag de licentieovereenkomst moet voorleggen waarop zij zich beroept. Partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de  openbare terechtzitting die daarna volgde. Uit die stukken blijkt dat Emirdag geen eigenaar is van het merk en zelfstandige vordering kan instellen. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2719

Consumenten zullen niet verward worden door Aldi's Buval door volledig onderscheiden markt en niet-identiek product Duvel

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 26 mrt 2017, IEFBE 2719; (Duvel tegen Aldi), http://www.ie-forum.be/artikelen/consumenten-zullen-niet-verward-worden-door-aldi-s-buval-door-volledig-onderscheiden-markt-en-niet-i

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 28 maart 2017, IEFbe 2719 (Duvel tegen Aldi) Merkenrecht. Aldi heeft de naam BUVAL geregisteerd als Beneluxmerk en onder die naam bier op de markt bracht op de Belgische markt. Duvel vordert dat Aldi de verkoop van BUVAL stopzet. Consumenten zullen bij Duvel denken aan een duivel en Buval is een fantasienaam. Een gemiddelde consument van bieren in België maakt een onderscheid tussen pilsbieren zoals Buval enerzijds en zware bieren of speciaalbieren zoals Duvel anderzijds. Het uitzicht van de standaardflesjes en blikjes van Buval is volledig verschillend van dat van Duvel. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van speciaalbieren zal de verschillen herkennen en duiden waardoor geen mogelijkheid is tot verwarring. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2718

Weddingplanner van Great Weddings.vlaanderen maakt inbreuk op handel- en domeinnaam Great Weddings.be

Antwerpen - Anvers 20 apr 2017, IEFBE 2718; (Apellante tegen Suc6), http://www.ie-forum.be/artikelen/weddingplanner-van-great-weddings-vlaanderen-maakt-inbreuk-op-handel-en-domeinnaam-great-weddings-be

Hof van beroep Antwerpen 20 april 2017, IEFbe 2718 (Appellante tegen Suc6) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Appellante en Suc6 werkten samen. Suc6 stelt dat appellante op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met handelsnaam 'Great Weddings' met de website met domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen. Suc6 vordert bij de rechtbank [IEFbe 2271] overdracht van de website greatweddings.be en om gebruik van benaming te staken. De vordering wordt toegewezen omdat Suc6 nooit de handelsnaam heeft overgedragen aan appellante. Daarna veranderde appellante de handelsnaam van Great Weddings naar Grand Weddings. In hoger beroep vordert de appellante dat het stakingsverbod opgeven moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een identieke handelsnaam, de aard van de activiteiten is identiek, namelijk het organiseren van huwelijksfeesten en de activiteiten worden beide uitgevoerd in Limburg. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' aan de domeinnaam neemt het verwarringsgevaar niet weg. De vordering wordt afgewezen en het vonnis van 27 mei 2016 wordt bevestigd.

IEFBE 2716

Stakingsvordering toegewezen wegens parallelimport Singulair zonder vermelding enititeit van ompakker of heretiketteerder door PI Pharma

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 27 apr 2017, IEFBE 2716; (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-toegewezen-wegens-parallelimport-singulair-zonder-vermelding-enititeit-van-ompakke

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 27 april 2017, IEF 17924; IEFbe 2716 (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma) Parallelimport. Merck Sharp & Dohme is een farmaceutische onderneming. MSD is verantwoordelijk voor de verdeling van haar geneesmiddelen op de Belgische markt. Pharma is een groothandelaar in geneesmiddelen. MSD heeft een farmaceutisch geneesmiddel voor hooikoorts ontwikkeld met montelukast. Dit product wordt door MSD op de markt gebracht onder de naam Singulair. Singulair is ingeschreven als EU en Benelux woordmerk. Pharma heeft een vergunning tot parallelinvoer voor het op de Belgische markt brengen van Singulair. MSD vordert staking van het op de markt brengen van Singulair door Pharma. Het product vermeldt geen entiteit als ompakker of heretiketteerder. En Pharma gebruikt een inadequate verpakking gebaseerd op de oude en afgewezen versie. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2715

Stakingsvordering gunningsbeslissing voor aanleg van lagevloertrams niet-ontvankelijk omdat Bombardier geen octrooihouder is

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 apr 2017, IEFBE 2715; (Bombardier tegen CAF), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-gunningsbeslissing-voor-aanleg-van-lagevloertrams-niet-ontvankelijk-omdat-bombardi

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 april 2017, IEFbe 2715 (Bombardier tegen CAF) Aanbestedingsvergunning. Octrooirecht. Vervoersmaatschappij De Lijn had een aanbestedingsopdracht gepubliceerd. CAF en Bombardier werden beide geselecteerd. De lijn stelde een gunningsverslag op waaruit blijkt dat de offerte van CAF superieur is aan die van Bombardier. Bombardier diende een verzoekschrift in bij de Raad van State tot schorsing van de gunningsbeslissing. De Raad van State oordeelde dat De Lijn haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot gelijke handeling schond omdat ze niet hebben onderzocht waarom CAF goedkoper was. Bombardier beschikt over een Europees Octrooi op een uitvinding voor aanleg voor lagevloertrams. CAF zou het octrooi schenden en daarom lagere kosten maken. Bombardier vordert om de stakingsvordering van het verzoekschrift bij de Raad van State gegrond en ontvankelijk te verklaren. Eiseres, Bombardier AT, is niet meer de houder van het octrooi omdat dit is gewijzigd en op naam van Bombardier (Holdings) staat. De stakingsvordering is niet-ontvankelijk.

IEFBE 2722

Conclusie AG: Unierecht staat niet in de weg aan Sloveense wetgeving over toegang tot overheidsinformatie

5 sep 2018, IEFBE 2722; (NKBM tegen Slovenie), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-unierecht-staat-niet-in-de-weg-aan-sloveense-wetgeving-over-toegang-tot-overheidsinform

Conclusie AG HvJ EU 5 september 2018, IEF 17929; IT 2621; IEFbe 2722; C‑215/17 (NKBM tegen Slovenie) Auteursrecht. NKBM is een Sloveense bank. Een journaliste heeft die bank verzocht om toegang tot een lijst met bepaalde informatie over overeenkomsten die de NKBM had gesloten met consultancyfirma’s, advocatenkantoren en bedrijven die diensten van intellectuele aard verrichten. Dat verzoek werd ingediend krachtens de Sloveense regels over toegang tot documenten. Ten tijde van het verzoek was de Republiek Slovenië meerderheidsaandeelhouder van de NKBM. De Staat had de bank ook geherkapitaliseerd. Daarom was de nationale wettelijke regeling over toegang tot documenten op dat moment van toepassing op de bank en kennelijk had de door de journaliste opgevraagde informatie volgens het nationale recht moeten worden verstrekt. De NKBM weigerde het verzoek van de journaliste in te willigen. De journaliste diende tegen die weigering een klacht in bij de Sloveense toezichthouder op de informatie. De toezichthouder stelde de journaliste in het gelijk en beval de NKBM om de opgevraagde gegevens aan de journaliste te verstrekken. De NKBM stelde beroep in tegen die beslissing, maar dit werd door de rechtbank van eerste aanleg verworpen. De NKBM stelde vervolgens cassatieberoep in betreffende een rechtsvraag. Voor die rechter betoogde de NKBM dat de ZDIJZ (Sloveense wetgeving) inbreuk maakt op de grondwettelijke rechten en dat die wet onverenigbaar is met het Unierecht. De rechter heeft daarover Prejudiciële vragen gesteld. De AG is van mening het Unierecht niet in de weg staat aan de wettelijke regelgeving die in het hoofdgeding aan de orde is.

Conlusie AG:Artikel 1, lid 2, onder c), derde streepje, van richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gewijzigd bij richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG, staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die – enkel ten aanzien van instellingen die onder een overheersende invloed van de Staat staan – onbeperkte (absolute) toegang toestaat tot bepaalde informatie over overeenkomsten betreffende auteursrecht of consultancy.
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012, en met name artikel 432, lid 2, daarvan, staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die een bank die onder de overheersende invloed van een publiekrechtelijk lichaam staat, verplicht bepaalde informatie openbaar te maken over overeenkomsten voor de verlening van consultancydiensten, advocatendiensten en andere diensten van intellectuele aard, zonder dat is voorzien in een uitzondering op die verplichting.
 

 

IEFBE 2712

Stakingsvordering tegen surprisedate.be gegrond ondanks dat in werkelijk geen handelsdaad gesteld is

Gent(afd. Dendermonde) - Gand(div. Termonde) 3 mei 2017, IEFBE 2712; (Smartflash tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-tegen-surprisedate-be-gegrond-ondanks-dat-in-werkelijk-geen-handelsdaad-gesteld-is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 3 mei 2017, IEFbe 2712 (Smartflash tegen Surprisedate) Oneerlijke handelspraktijken. Slaafse nabootsing. Smartflash organiseert onder meer speeddates en verrassingsdates onder de naam SmartVibes. Verweerder vatte het plan op om een evenement rond speeddaten te organiseren en ging over tot registratie van domeinnaam www.surprisedate.nl. Voor het maken van de website heeft verweerder contact gehad met een bureau dat verwees naar de website van eiseres als voorbeeld. Smartflash stelt vast dat de website van verweerder dezelfde diensten onder dezelfde vorm aanbiedt. Verweerder verklaarde dat per vergissing een testversie van de site in opbouw online werd geplaatst. Smartflash vordert aan verweerder het aanbod van diensten te staken. www.surprisedate.be is volledig geïnspireerd op de website www.smartvibes.be van Smartflash. Zo nam de website surprisedate teksten over, indeling van rubrieken, stijl en lay-out, getuigenissen van zogenaamde klanten en locaties. Het feit dat verweerder in werkelijkheid geen enkele handelsdaad zou gesteld hebben met betrekking tot de gewraakte website en hij ondertussen alleen maar actief zou zijn geweest in de afwerking van gebouwen, belet niet dat hij de opdracht gaf tot het maken van een website voor speeddating met als voorbeeld de website van de eiseres. De opdracht die verweerder gaf hield een rechtstreeks verband met de voorgenomen levering van dienst, zijnde de organisatie van een avond speeddaten. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2711

Stakingsvordering van Omnitravel afgewezen omdat Omnia Travel haar naam eerder publiekelijk heeft gebruikt

Gent - Gand 22 mei 2017, IEFBE 2711; (Omnitravel tegen Omnia Travel), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-omnitravel-afgewezen-omdat-omnia-travel-haar-naam-eerder-publiekelijk-heeft-ge

Hof van beroep Gent 22 mei 2017, IEFbe 2711 (Omnitravel tegen Omnia Travel) Handelsnaamrecht. Beide partijen baten een reisbureau uit. De handelsbenaming van appellante is Omnitravel met zetel in Deinze. En die van de geïntimeerde Omnia Travel met zetel in Leuven. Sinds januari 2013 werden activiteiten hervat onder de benaming Omnitravel. Sinds april 2011 is handelsbenaming en logo Omnia Travel gedeponeerd bij BBIE. Bij de rechtbank vorderde Omnitravel het gebruik van handelsbenaming Omnia Travel te staken. De rechtbank oordeelde dat de vordering ongegrond was omdat de handelsbenaming toekomt aan degene die als eerst publiekelijk gebruik maakt van de naam en dat is Omnia Travel. Omnitravel stelt hoger beroep in en vordert vernietiging van het bestreden vonnis en toekenning van haar oorspronkelijke vordering. Omnitravel werd opgericht op 22 oktober 2012 en slechts vanaf die datum kan appellante zich beroepen op het gebruik van de handelsbenaming. Appellante heeft slechts de handelsnaam actief gehanteerd vanaf 2 januari 2013, na het bekomen van een nieuwe vergunning. Ook het hof is bijgevolg van oordeel dat het geïntimeerde is die sinds 1 december 2011 als eerst publiek gebruik heeft gemaakt van de handelsbenaming Omnia Travel. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2726; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.be/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2710

Stakingsvordering Fatboy toegewezen: Loung Air XL wekt zelfde indruk als Lamzac

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 11 mei 2017, IEFBE 2710; (Fatboy tegen Makro), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-fatboy-toegewezen-loung-air-xl-wekt-zelfde-indruk-als-lamzac

Rechtbank van Koophandel Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2710 (Fatboy tegen Makro) Modellenrecht. Auteursrecht. Fatboy heeft een luchtzak op de markt gekend onder de naam 'LAMZAC'. Daarvoor hebben ze een geregistreerd gemeenschapsmodel. Makro verkoopt een product genaamd 'Luchtbed Loung Air XL'. Fatboy vordert staking en gestaakt te houden van de verkoop van het luchtbed. Het ligmeubel van de Makro wekt bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde indruk als bij het model van Fatboy. Net als het model van Fatboy wordt het inbreukmakende ligmeubel verkocht door Makro gekenmerkt door een langwerpig dubbele buis die in het middel over de lengte verbonden is, aan één uiteinde doorloopt en knikt, en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent. Uit stukken blijkt dat de ontwerper tijdens het ontwerpproces verschillende vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt. Fatboy toont aan dat de auteursrechten van de ontwerper zijn overgedragen aan haar. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2709

Stakingsvordering van Print Equipment toegewezen wegens dezelfde handelsbenaming en logo

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 5 mei 2018, IEFBE 2709; (Print Equipment tegen verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-print-equipment-toegewezen-wegens-dezelfde-handelsbenaming-en-logo

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 5 mei 2018, IEFbe 2708 (Print Equipment tegen verweerder) Handelsnaamrecht. Print Equipment baat een handel uit in printers, inktpatronen en kantoorbenodigdheden en huurde van verweerder een handelspand. Na afloop van de huur hing er nog een reclamespandoek van Print Equipment aan de gevel. Print Equipment heeft dit gekoppeld aan het feit dat de verweerder eenzelfde handelsactiviteit opstartte. Print Equipment liet hiervan een vaststelling doen. Print Equipment vordert onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de handelsnaam en het logo. Daags daarna startte de verweerde een procedure tegen Print Equipment. Hij vorderde dat Print Equipment het spandoek weghaalt. Bij vonnis van 25 april 2017 werd beslist dat de vordering ongegrond is nu de verweerder had gevraagd om het spandoek te laten hangen. Gelet op dit vonnis wordt de stakingsvordering van Print Equipment toegewezen.