IEFBE 3546
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IEFBE 3545
19 september 2022
Artikel

Benelux Merkencongres op 13 oktober

 
IEFBE 3544
16 september 2022
Uitspraak

Gerecht EU: Google en Alphabet tegen Europese Commissie

 
IEFBE 3456

Europees mediarechtcongres (MLRC) op 13 juni

Op maandag 13 juni wordt de MLRC European Media Lawyers Conference 2022 georganiseerd over allerlei onderwerpen op het gebied van (oud en nieuw) Europees mediarecht. Van de veiligheid van journalisten en de oorlog in Oekraïne, tot de regulering van sociale media met de Digital Services Act, anti-SLAPP regels in Europa en het ‘recht om vergeten te worden’, bij zoekmachines en online persarchieven.

Op de website vindt u het volledige programma en de mogelijkheid tot online aanmelden. Het congres vindt plaats op het Amsterdamse kantoor van Google.

IEFBE 3455

In memoriam Paul Steinhauser (1943-2022)

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Paul Steinhauser op 21 mei jl.  Paul was een geliefd oud-redacteur van het tijdschrift Berichten Industriële Eigendom. Ook na zijn afscheid als redacteur en advocaat bleef hij regelmatig stukken schrijven.

Wij wensen zijn familie, vrienden en oud-collega’s veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens deLex, Claudia Zuidema

IEFBE 3452

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker McKenzie.

Schending eerlijke marktpraktijken door gebruik tekens

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 19 mei 2022, IEFBE 3452; (Sunnclass Sonnevijver tegen Valkman Bungalowverhuur), https://www.ie-forum.be/artikelen/schending-eerlijke-marktpraktijken-door-gebruik-tekens

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 19 mei 2022, IEFbe 3452; A/21/3813 (Sunnclass Sonnevijver tegen Valkman Bungalowverhuur) Sunclass exploiteert een vakantiepark. In het verleden was Valkman eigenaar van een aantal bungalows die op dit park staan. De hiervoor genoemde bungalows heeft Valkman verkocht. Hij helpt nog wel in de bemiddeling van de verhuur van de bungalows op dit vakantiepark. Vervolgens laat Valkman de domeinnamen Sonnevijver en Zonnevijver .be en .nl en het Benelux-woordmerk Sonnevijver registreren. Sunclass Sonnevijver stapt naar de rechtbank, waarbij allereerst wordt vastgesteld dat Valkman gebruik maakt van oneerlijke marktpraktijken door niet conform wettelijke voorschriften te handelen. Vervolgens wordt geoordeeld dat in het kader van de domeinnamen, het registreren ervan onrechtmatig is en ingaat tegen de bescherming van de handelsnaam van Sunclass Sonnevijver. Ten slotte oordeelt de rechter dat ook de merkinschrijving door Valkman als te kwader trouw moet worden beschouwd, waardoor de vordering tot nietigverklaring van dit merk succesvol is.

IEFBE 3454

IE-diner wordt een IE-zomerfeest!

Get dressed en get ready: het IE-diner wordt een IE-zomerfeest! Op 30 juni starten we de zomer met een knal, in de kapel van Hotel Arena. Het wordt een magische avond met een walking dinner, IE-deejays, bruisende cocktails en dresscode. Natuurlijk geven enkele sprekers extra karakter aan de avond. Voor het overige wordt het dansen, praten en lachen met concullega’s in een sfeervolle omgeving. Laat kantoorperikelen achter en feest mee.

We starten weer om 18.00 uur, en eindigen zodra de laatste voeten van de dansvloer zijn. Kom je ook? Schrijf je in via info@delex.nl of via deze link. Meer informatie over het programma volgt snel!

IEFBE 3453

Prejudiciële vragen over beschermingsbereik octrooi en combinatieproduct

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 2 mrt 2022, IEFBE 3453; (Merck Sharp & Dohme Corp tegen Clonmel Healthcare Limited), https://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-beschermingsbereik-octrooi-en-combinatieproduct

Hooggerechtshof Ierland 2 maart 2022, IEF 20730, IEFbe 3453, LS&R 2067; C-149/22 (Merck Sharp & Dohme Corp tegen Clonmel Healthcare Limited) Door het Europees Octrooibureau is voor het farmaceutische preparaat ezetimibe een octrooi verleend. Onder de productnaam ezetrol wordt dit preparaat op de markt gebracht, waarna een ABC in Ierland is afgegeven. Een jaar later is er een combinatieproduct van ezetimibe en simvastatine op de markt gekomen waarvoor tevens een ABC is afgegeven. Tijdens het afgegeven ABC is er een concurrerend product op de markt gekomen, waarbij Merck Sharp & Dohme Corp eisen dat hiervoor geen ABC voor kan worden afgegeven. Centraal staat in dit onderhavige geval vervolgens in vier prejudiciële vragen of het basisoctrooi ook het combinatieproduct kan behelzen.

IEFBE 3451

In-house day voor IE-studenten

Are you a Dutch-speaking, enthusiastic and curious law student, in the third year of your Bachelors or Master's degree? And are you keen to explore the IP practice of our firm? This is your chance to "try out De Brauw". Apply for our IP In-house Day on Friday 3 June 2022!
Lees verder >>

IEFBE 3450

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 5 mei 2022, IEFBE 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

IEFBE 3449

Ingezonden door Maurits van Beusekom en Rutger Stoop, Brinkhof.

Oppositie tegen merkaanvrage alsnog toegewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 13 mei 2022, IEFBE 3449; (Cobo tegen EMS), https://www.ie-forum.be/artikelen/oppositie-tegen-merkaanvrage-alsnog-toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714, IEFbe 3449; C 2021/1 (Cobo tegen EMS) Cobo heeft zowel het Uniewoordmerk 'COBO' als het woordbeeldmerk ingediend voor de klassen 9, 11 en 12. Zij stelt daarmee oppositie in tegen de aanvraag van Electric Mobility Systems (EMS) voor het woordmerk Cobi. Het BBIE heeft in eerste instantie bij beslissing de oppositie van Cobo afgewezen, aangezien Cobo het gebruik van diens eigen merk in de relevante periode en territoir niet voldoende had aangetoond. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat hier wel degelijk sprake van is, waardoor vervolgens gekeken kan worden of het aangevraagde teken verwarring veroorzaakt in vergelijking met het ingeschreven merk van Cobo. Het Benelux-Gerechtshof oordeelt bevestigend en alle merkaanvragen van Cobi dienen te worden geweigerd ten aanzien van de aangevraagde waren. Centraal staat dat het aangevraagde merk voor dezelfde klassen wordt aangevraagd, als die van Cobo, waardoor niet alleen een vrij hoge mate van soortgelijkheid, maar tevens verwarringsgevaar te duchten is.

IEFBE 3448

Onderscheidend vermogen niet beperkt tot precieze kleur geel

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
26 apr 2022, IEFBE 3448; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair), https://www.ie-forum.be/artikelen/onderscheidend-vermogen-niet-beperkt-tot-precieze-kleur-geel

Vzr. Hof Den Haag 26 april 2022, IEF 20713, IEFbe 3448; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair) Zie de vorige uitspraken: [IEF 20660], [IEF 20108], [IEF19974] en [IEF 19700]. Deze zaak gaat over de vraag of Van Haren met een aantal schoenen uit haar (eerdere) schoencollecties inbreuk maakt op de Benelux-merken van Airwair die de bescherming inroepen van een geel stiksel langs de tussenzool van een (veter)schoen. Die vraag wordt in dit arrest bevestigend beantwoord. Het hof acht de kans op post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig. Dat Van Haren een andere kleur stiksel gebruikte voor de schoen, maakt dit niet anders. Het gaat volgens het hof om de perceptie van het publiek dat een niet volledig herinneringsbeeld heeft. Het kleurelement in de YSBW-merk is niet beperkt tot exact de gele kleur van de Dr. Martens schoenen, maar strekt zich uit tot kleuren die binnen het gele kleurspectrum hier dicht tegenaan liggen.

IEFBE 3447

HvJ EU conclusie A-G: nadere uitleg Bristol-Myers Squibb

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 12 mei 2022, IEFBE 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-nadere-uitleg-bristol-myers-squibb

HvJ EU conclusie A-G 12 mei 2022, IEF 20712, IEFbe 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy) SodaStream is een internationaal bedrijf dat zich richt op de verkoop van bruiswaterapparaten. Bij deze apparaten hoort een navulbare CO2-fles waarop het merk van SodaStream of Sodaclub is gegraveerd. Ook is een etiket met het merk op de hervulbare fles geplakt. MySoda Oy plakt na het hervullen van de fles een eigen etiket op de eerder besproken flessen. Hierbij is het etiket van SodaStream niet meer te zien, maar de gravering van het merk in de hals nog wel. SodaStream stapt vervolgens naar de Finse rechter waarna er vier vragen worden geformuleerd voor het Hof, [IEF 20010]. Met de eerste, tweede en vierde vraag concludeert de A-G dat gevraagd wordt om het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. nader te preciseren gelet op de omstandigheid dat Sodastream zich tegen de handelswijze van MySoda oy kan verzetten. Met de derde en laatste vraag staat centraal of het verwijderen van het etiket van een ander, om vervolgens je eigen etiket erop te plakken, de functie van het merk ondermijnt. In het bijzonder wordt gedoeld op de herkomstfunctie van een merk.