IEFBE 3546
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IEFBE 3545
19 september 2022
Artikel

Benelux Merkencongres op 13 oktober

 
IEFBE 3544
16 september 2022
Uitspraak

Gerecht EU: Google en Alphabet tegen Europese Commissie

 
IEFBE 3479

Uitspraak ingezonden door Bram Woltering, AKD Benelux Lawyers.

Normaal gebruik merk uiteengezet door Gerecht EU

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 1 jun 2022, IEFBE 3479; ECLI:EU:T:2022:310 (Worldwide Machinery tegen EUIPO), https://www.ie-forum.be/artikelen/normaal-gebruik-merk-uiteengezet-door-gerecht-eu

Gerecht EU 1 juni 2022, IEF 20806, IEFbe 3479; ECLI:EU:T:2022:310 (Worldwide Machinery tegen EUIPO) In 2013 is het Europese merk van Scaip Srl, de voorganger van Scaip SvA, ingeschreven voor klasse 12, waarna in 2018 Worldwide Machinery herroeping van het merk verzoekt. Worldwide Machinery beroept zich hierbij op het niet normaal gebruik van het merk door Scaip SpA in de afgelopen jaren dat het is ingeschreven. Het EUIPO heeft dit gedeeltelijk toegewezen, gezien volgens het EUIPO bij een deel van de ingeschreven merk wel voldoende normaal gebruik kon worden aangetoond. Het Hof van Justitie gaat hierin mee. Hierbij benadrukt het Hof dat het in dit geval gaat om specialistische goederen die gebruikt worden door een gespecialiseerd publiek. Dit betekend daarom ook een klein marktsegment. Het beginsel van territorialiteit, binnen het arrest silente PORTE & PORTE, waar de appellant een beroep op doet kan, dus niet in dit onderhavige geval worden toegepast. Het onderhavige beroep wordt verworpen.

IEFBE 3478

HvJ EU: nationale regeling omtrent ontslag functionaris gegevensbescherming toegestaan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 22 jun 2022, IEFBE 3478; ECLI:EU:C:2022:495 (Leistritz tegen LH), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-nationale-regeling-omtrent-ontslag-functionaris-gegevensbescherming-toegestaan

HvJ EU 22 juni 2022, IT 3979, IEFbe 3478; ECLI:EU:C:2022:495 (Leistritz tegen LH) In dit onderhavige geval staat de arbeidsrechtelijke bescherming van natuurlijke personen als functionaris voor gegevensbescherming centraal. Met de prejudiciële vragen die zijn gesteld aan het Hof van Justitie, poogt de hoogste Duitse rechter antwoord te verkrijgen op de vraag hoe art. 38 lid 3, tweede volzin, AVG moet worden uitgelegd, in het licht van de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de functionaris voor gegevensbescherming en de verwerkingsverantwoordelijke waar hij in dienst is. Het Hof oordeelt dat art. 38 lid 3, tweede volzin, AVG zich niet verzet tegen een nationale regeling, waarbij een functionaris voor gegevensbescherming door de verwerkingsverantwoordelijke alleen om een gewichtige reden kan worden ontslagen, mits die regeling de te verwezenlijken doelstellingen van de AVG niet ondermijnt.

IEFBE 3476

Uitvinding ontbreekt inventiviteit, hoger beroep ongegrond

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Antwerpen - Anvers 14 mei 2018, IEFBE 3476; (Friesland Brands tegen Incopack), https://www.ie-forum.be/artikelen/uitvinding-ontbreekt-inventiviteit-hoger-beroep-ongegrond

Hof van beroep Antwerpen 14 mei 2018, IEFbe 3476; rolnr. 2014/AR/345 (Friesland Brands tegen Incopack) Friesland Brands is houder van een Europees octrooi dat ziet op een aerosolcontainer met een spuitmond die bestemd is voor voedselproducten. Zij stelt dat Incopack inbreuk maakt op haar octrooi door slagroomaerosolcontainers met spuitmonden te produceren en te verdelen. Na een deskundigenbericht acht het hof dat de uitvinding, waar het octrooi van Friesland Brands betrekking op heeft, niet inventief is. Volgens het hof vloeit de uitvinding op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Het hof verklaart het hoger beroep daarom ongegrond.

IEFBE 3477

Yolandi Coetzee sluit zich aan bij Life Sciences-team van Taylor Wessing

Ter ondersteuning van de procespraktijk breidt Taylor Wessing met de komst van octrooi specialist Yolandi Coetzee haar Life Sciences team uit. Yolandi is naar Nederland verhuisd vanuit Zuid-Afrika om in dienst te kunnen treden bij Taylor Wessing. Yolandi heeft een wetenschappelijke en rechtenstudie afgerond en is gediplomeerd microbioloog en biochemicus. Ze is geregistreerd octrooigemachtigde in Zuid-Afrika en is tevens toegelaten tot de Zuid-Afrikaanse balie.   

IEFBE 3474

Vordering tot nietigverklaring tafellampmodellen slaagt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Brussel - Bruxelles 6 nov 2018, IEFBE 3474; (Neoz tegen Imagilights), https://www.ie-forum.be/artikelen/vordering-tot-nietigverklaring-tafellampmodellen-slaagt

Hof van Beroep Brussel 6 november 2018, IEFbe 3474; rolnr. 2017/AR/240 (Neoz tegen Imagilights) Imagilights is actief in het verkopen en ontwikkelen van verlichtingsapparatuur en in het bijzonder handelt zij in innovatieve tafellampen. Neoz is een Australisch bedrijf, actief in de verlichtingsindustrie en stelt dat de ontwerpen van Imagilights inbreuk maken op haar modelrechten. In eerste aanleg kreeg Neoz geen gelijk en dit wordt in hoger beroep bevestigd. Hierbij concludeert het hof dat de tafellampen in kwestie quasi-identiek zijn aan elkaar. De vordering tot nietigverklaring van de ingeschreven modellen in hoger beroep slaagt hierdoor, ook vanwege de omstandigheid dat er een eerdere kortstondige publicatie in 2010 geschiedde. Deze openbaarmaking is volgens het hof nieuwheidsschadelijk voor de inschrijving van de modellen.

IEFBE 3472

Hoger beroep omtrent octrooien gegrond verklaard

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Brussel - Bruxelles 12 mrt 2019, IEFBE 3472; (Genentech tegen Pfizer), https://www.ie-forum.be/artikelen/hoger-beroep-omtrent-octrooien-gegrond-verklaard

Hof van Beroep Brussel 12 maart 2019, IEFbe 3472; Rolnr. 2018/AR/1718 (Genentech tegen Pfizer) Genentech verzoekt het hof om de vorderingen van Pfizer ongegrond te verklaren voor zover de vorderingen zien op het Belgische luik van EP 1 308 455. Daarnaast verzoekt Genentech het hof ook om de vorderingen omtrent het Belgische luik van EP 1 037 926 zonder voorwerp te verklaren en daardoor als niet ontvankelijk te bestempelen. Het hof oordeelt dat deze vorderingen van Genentech gegrond zijn en verklaart het bestreden vonnis teniet voor zover het deze vorderingen betreft.

IEFBE 3475

Uitspraak ingezonden door Manon Rieger-Jansen en Clemens Molle, Bird & Bird.

Geen verwarringsgevaar door beschrijvende bestanddelen tekens en merken

BenGH 15 juni 2022, IEF 20799, IEFbe 3475; C 2021/8 (The a2 Milk Company tegen MJN U.S. Holdings) Zie ook C 2020/19, C 2020/20. Mead Johnson Nutrition ontwikkelt en verkoopt zuigelingenvoeding, en is deposant van drie verschillende “A2”-merken. The a2 Milk Company ontwikkelt en verkoopt allerhande melkproducten die het zogenoemde “A2-bèta-caseine-eiwit” bevatten, en is houder van verschillende “a2”-merken. Het BBIE heeft de oppositie van The a2 Milk Company tegen de merkaanvragen afgewezen, met als spil in haar overwegingen de beschrijvendheid van het element “A2” / “a2” voor melk en melkproducten. The A2 Milk Company heeft beroep ingesteld. Naar aanleiding van het HvJ EU Equivalenza-arrest rees de vraag op welke momenten een beschrijvend karakter van een merk een rol speelt; bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk, of pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

IEFBE 3473

Iedere werkdag een nieuwe Belgische uitspraak op IE-Forum

De komende zomerperiode verschijnt er iedere werkdag een nieuwe (Belgische) uitspraak op IE-Forum.be. Deze uitspraken zijn gedaan in de periode januari 2018 t/m december 2019.

Heeft u zelf uitspraken die mogelijk interessant kunnen zijn om gepubliceerd te worden op onze website? Mail dan naar redactie@ie-forum.be.

IEFBE 3470

Inbreuk door Poolse onderneming door gebruik geldig gemeenschapsmodel

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Brussel - Bruxelles 10 sep 2019, IEFBE 3470; (Tulplast tegen Del Ponti), https://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-door-poolse-onderneming-door-gebruik-geldig-gemeenschapsmodel

Hof van beroep Brussel 10 september 2019, IEFbe 3470; rolnr. 2015/AR/552 (Tulplast tegen Del Ponti) Del Ponti beheert meerdere gemeenschapsmodellen binnen haar portfolio, waaronder een gemeenschapsmodel betreffende een 'beugel'. Tulplast is een Poolse onderneming die volgens Del Ponti slaafse kopieën van een vergelijkbare beugel verkoopt. De rechter in eerste aanleg gaf gehoor aan de vorderingen van Del Ponti en Tulplast komt hiertegen in beroep. Het hof bevestigt dat het ingeschreven model geldig is en bevestigt het vonnis van de rechter in eerste aanleg. Overige maatregelen en vorderingen van zowel Del Ponti als Tulplast worden door het hof verworpen. Daarbij acht het hof aannemelijk dat het toegewezen stakingsbevel voldoende ontradend is om toekomstige inbreuken te voorkomen. 

IEFBE 3469

Uitspraak ingezonden door Tanguy de Haan en Nathan Azizollahoff, NautaDutilh.

Geen auteursrechtelijke bescherming voor ‘Skidoo’-model

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Brussel - Bruxelles 9 jun 2022, IEFBE 3469; (VF International Sagl tegen La Redoute en La Boutique Officielle), https://www.ie-forum.be/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-voor-skidoo-model

Cour d’appel de Bruxelles (9 e ch.), 9 juin 2022, IEFbe 3469; 2021/AR/384 en 2021/AR/1385, (VF International Sagl tegen La Redoute en La Boutique Officielle) Le litige oppose VF qui fabrique et distribue des vestes sous la marque ‘Napapijri’ à deux sociétés de vente de vêtements qui distribuent des vestes sous la marque ‘Geographical Norway’ sur le territoire belge. En 2020, VF avait assigné ces deux sociétés en cessation de contrefaçon de droit d’auteur mais fut déboutée par le président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. La cour d’appel confirme les jugements entrepris. Dans la mesure où VF International soutenait avoir fait des choix libres et créatifs concernant (i) la bande rectangulaire horizontale contrastante et (ii) le drapeau norvégien, seuls ces deux éléments font l’objet de l’analyse en contrefaçon. Or, dit la cour, ces deux éléments, même combinés aux autres éléments du modèle ‘Skidoo’, ne sont pas de nature à révéler une création intellectuelle propre à leur auteur. Leur reprise ne constitue donc pas une atteinte aux droits d’auteur. La cour compare néanmoins la manière dont les éléments se présentent de façon concrète (couleurs, inscriptions et proportions) chez chacune des parties. Elle en conclut qu’il ne peut être retenu que les « les vestes distribuées par La Redoute et La Boutique Officielle incorporent une contrefaçon du modèle de veste ‘Skidoo’ de VF ; les vestes incriminées n’empruntent pas au modèle de veste ‘Skidoo’ de VF les éléments visuels vantés par VF dans des proportions similaires ».