IEFBE 2995

Aanbestedingsprocedure distributiefunctie reizigersinformatiesysteem hoeft niet te worden gestaakt

Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2019; IEF 18848, IT 2953, IEFbe 2995; ECLI:NL:RBMNE:2019:5093 (Ferranti tegen Provincie Utrecht) De Provincie Utrecht en NDOV-DOVA U.A. hebben een Europese aanbestedingsprocedure lopen voor de ontwikkeling, beheer en doorontwikkeling van de distributiefunctie van een dynamisch reizigersinformatiesysteem. Dit systeem geeft via websites, apps en displays op stations en haltes informatie over actuele aankomst- en vertrektijden. De aanbesteding is voorlopig gegund aan Strukton Systems. Ferranti Computer Systems, een Belgische kandidaat in de aanbestedingsprocedure, kan zich niet vinden in deze beslissing. Zij menen dat de procedure onrechtmatig is en moet worden gestaakt. Daarnaast vinden zij dat hun inschrijving onjuist is beoordeeld en dat de gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd. Verder ziet een deel van de grieven op de verplichte overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan DOVA in geval van gunning. Ferranti wordt op alle punten in het ongelijk gesteld. Wat betreft de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, kan niet worden gesteld dat deze eis disproportioneel is, nu er geen aanwijzingen zijn dat DOVA de verkregen informatie van plan is te gebruiken voor de ontwikkeling van een concurrerend product. 

4.17. Ferranti stelt zich op het standpunt dat de eis met betrekking tot de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de bron- en objectcodes niet aan deze maatstaf voldoet en disproportioneel is. Volgens Ferranti moeten alle intellectuele eigendomsrechten op de bron- en objectcodes worden overgedragen aan de opdrachtgever. Dit betekent, zo voert zij aan, dat de winnende inschrijver aan wie de opdracht definitief wordt gegund (de opdrachtnemer) haar (volledige) business moet overdragen aan de opdrachtgever, dit terwijl een minder verstrekkend alternatief openstaat, namelijk het verlenen van een uitgebreid gebruiksrecht aan de aanbestedende dienst (de opdrachtgever).

4.18. Dit standpunt van Ferranti gaat niet op, omdat het, anders dan zij meent, niet zo is dat als eis wordt gesteld dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bron- en objectcodes moeten worden overgedragen aan de opdrachtgever (in eerste instantie: Provincie Utrecht). Een dergelijke eis zou disproportioneel kunnen zijn, maar die wordt dus niet, zoals ook Provincie Utrecht, DOVA en Strukton aanvoeren, gesteld. 

4.30. De vordering tot het opleggen van een verbod aan DOVA om informatie die zij op grond van de aanbestedingsprocedure heeft gekregen te gebruiken voor het ontwikkelen van een concurrerend product wordt ook afgewezen. Er is geen enkele aanwijzing dat DOVA van plan is om dit te doen.