IEFBE 2398

AIPPI World Congress Sydney resolutions

Van 13 tot 17 oktober vond het 47e World Congress van AIPPI plaats in Sydney. Ongeveer dertien leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht, waarvan een aantal zich hebben ingespannen dat zes resoluties zijn aangenomen, waarvan vier naar aanleiding van Study Questions:

 

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Sydney hebben plaatsgevonden.

Het volgende AIPPI World Congress zal plaatsvinden in Cancún te Mexico van 23 t/m 26 september 2018. Daar zullen delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling resoluties aan te nemen. Hoewel de nieuwe Study Questions nog niet definitief zijn vastgesteld, zijn de onderwerpen op dit moment:

  • Multiple patents (double patenting)
  • Protection of 3D marks
  • Partial designs
  • Scenario's of liability beyond contributory/indirect infringement

Zodra de nieuwe Study Questions en working guidelines definitief zijn vastgesteld, kunnen leden van de VIE kunnen zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor de betreffende vragen.