IEFBE 3074

Bedrijfsgeheim Solvay geschonden

Rechtbank Brussel 12 maart 2020, IEFbe 3074, A-1901293 (Solvay tegen A) Solvay is een Belgische multinational die zich toelegt op de ontwikkeling en vervaardiging van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën waaronder waterstofperoxide of zuurstofwater. De heer A is ingenieur chemie en werkte als manager procestechnologie gedurende 40 jaar bij Solvay. Na zijn pensioen is A voor een korte periode een samenwerking aan gegaan met Solvay op basis van een consultancyovereenkomst, waarin een geheimhoudingsclausule was opgenomen. Solvay stelt dat de heer A zijn bedrijfsgeheim heeft openbaargemaakt door samen te werken met concurrent NPL. Solvay beroept zich in het bijzonder op artikel XI.332/4 § 2 WER. Er wordt geoordeeld dat de heer A aan daden verrichte die strijdig zijn met artikel XI.332/4 § 2 WER door het onrechtmatig gebruiken en openbaar maken van het Bedrijfsgeheim van Solvay.

23. Er is geen betwisting dat de betreffende bestanden het Bedrijfsgeheim bevatten. Solvay bewijst echter niet dat ´KM´ noodzakelijkerwijze staat voor Kalyan Maharashtra. De heer A maakt daarentegen aan de hand van de aangebrachte publicaties in zijn stuk 22 en 33 voldoende aannemlijk dat de term Kenetisch (Model) niet ongebruikelijk is in de context van XXXX en dat de term dus gebruikt kan zijn om de kwestieuze naam te geven aan de bestanden bij de uitvoering van zijn taken voor Solvay.        

30.  Op basis van het opmaken van de Extraction Technology Purchase Agreement, het gegeven dat de heer A facturen voor het aanleveren van technologie ondertekende en scande, het sluiten van de Technology Purchase Agreement met NLP in juni 2018  en de  onbevredigende verklaringen van de heer A over voormelde stukken, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank een voldoende mate van zekerheid dat de heer A het Bedrijfsgeheim van Solvay onrechtmatig gebruikt en openbaar gemaakt heeft (artikel 1353 BW). Bijgevolg stelt de rechtbank de aangvochten inbreuk vast.