IEFBE 2759

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten: nieuw EU-douaneactieplan goedgekeurd door de Raad

Ontwerp - conclusies van de Raad over het EU - douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele - eigendomsrechten (IER) voor de jaren 2018 - 2022. De Raad heeft vandaag een nieuw EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) onderschreven. Het nieuwe actieplan bestrijkt de periode van 2018 tot en met 2022. Het behelst de effectieve handhaving van IER, de aanpak in de hele internationale toeleveringsketen van de handel in goederen die een inbreuk maken op IER en een versterking van de samenwerking op dit gebied met het Europees Waarnemingscentrum en met relevante rechtshandhavingsautoriteiten. De Commissie zal uiterlijk in het voorjaar van 2019 een stappenplan opstellen voor de uitvoering van het nieuwe actieplan. Ook zal zij deze uitvoering monitoren en jaarlijkse verslagen aan de Raad voorleggen. De Commissie zal uiterlijk in het voorjaar van 2019 een stappenplan opstellen voor de uitvoering van het nieuwe actieplan. Ook zal zij deze uitvoering monitoren en jaarlijkse verslagen aan de Raad voorleggen.