IEFBE 1236

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Boek XI Concordantietabel

Structuur van boek XI:
Titel 1. Uitvindingsoctrooien
Titel 2. Aanvullende beschermingscertificaten
Titel 3. Auteursrecht
Titel 4. Merken en tekeningen en modellen
Titel 5. Auteursrecht en naburige rechten
Titel 6. Computerprogramma's
Titel 7. Databanken
Titel 8. Topografieën van halfgeleiderproducten Aan deze titels worden twee titels toegevoegd, handelend over:
Titel 9. Burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
Titel 10. Aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Via LegalWorld:

Boek XI WER Oorsprong
art. XI.1 Art. 1 Octrooiwet
art. XI.2 Art. 1 WKP
art. XI.3 Art. 2 Octrooiwet
art. XI.4 Art. 3 Octrooiwet
art. XI.5 Art. 4 Octrooiwet
art. XI.6 Art. 5 Octrooiwet
art. XI.7 Art. 6 Octrooiwet
art. XI.8 Art. 7 Octrooiwet
art. XI.9 Art. 8 Octrooiwet
art. XI.10 Art. 9 Octrooiwet
Lees verder

Oorsprong WER
Octrooiwet (Wet 28 maart 1984)  
Art.1 Art. I.1; I.13; I.14; XI.1
Art.2 art. XI.3
Art.3 art. XI.4
Art.4 art. XI.5
Art.5 art. XI.6
Lees verder

Wet 10 januari 2011 ter bescherming van kweekproducten (WKP)  
Art.1 /
Art.2 Art. I.1; I.13 & I.15
Art.3 art. XI.104
Art.4 art. XI.105
Art.5 art. XI.106
Lees verder

Auteurswet van 30 juni 1994 (AW)  
Art.1 art. XI.165
Art.2 art. XI.166
Art.3 art. XI.167
Art.4 art. XI.168
Art.5 art. XI.169
Lees verder
Softwarewet (Wet 30 juni 1994)  
Art.1 Art. I.13; XI.294
Art.2 art. XI.295
Art.3 art. XI.296
Art.4 art. XI.297
Art.5 art. XI.298

Lees verder

Databankenwet (Wet 31 augustus 1998)  
Art.1 /
Art.2 Art. I.13; I.17
Art.3 art. XI.306
Art.4 art. XI.307
Art.5 art. XI.308

Lees verder

Wet 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten  
Art.1 art. XI.319
Art.2 art. XI.320
Art.3 art. XI.321
Art.4 art. XI.322
Art.5 art. XI.323

Lees verder