IEFBE 1193

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Crowell & Moring verwelkomt nieuwe senior counsel

Version français ci-dessous. De recente versterking van het Brusselse Dispute Resolution-team door Geert Bogaert als Senior Counsel. Geert Bogaert, een zeer gewaardeerd persoon in de Brusselse juridische gemeenschap en de Belgische industrie, verrijkt het kantoor met vijfendertig jaar ervaring in handelsrecht en het adviseren van Belgische en internationale cliënten in de automobielsector.

Geert is een betrouwbare adviseur voor talloze bedrijven op het gebied van productie en import in de automobielindustrie. Hij verleent onder meer juridisch advies in geschillen met betrekking tot dealerbedrijven, productaansprakelijkheid en netwerkreorganisaties. Hij helpt zijn cliënten ook bij het opstellen van contracten inzake distributie, franchising, technologie, intellectuele eigendom, enz. Geert stapt over van Loyens & Loeff, waar hij de afdeling geschillenbeslechting en handelsrecht leidde en het automobielteam onder zijn hoede nam.

Version français
La récente arrivée de Geert Bogaert au poste de senior counsel dans l’équipe spécialisée en ‘Dispute Resolution’.

Geert Bogaert, figure emblématique du milieu juridique bruxellois et de l'industrie belge, apporte au cabinet ses trente-cinq années d'expérience dans le droit commercial et la représentation de clients belges et internationaux dans le secteur de l’automobile. Geert est un conseiller de confiance pour bon nombre d'entreprises de construction automobile et du secteur de l’importation. Il leur apporte son expertise dans des affaires de contentieux impliquant des concessionnaires, la fiabilité des produits, les restructurations de réseau et la rédaction de contrats dans le domaine de la distribution, de la franchise, de la technologie, de la propriété intellectuelle, etc. Avant de rejoindre Crowell & Moring, Geert a dirigé le département de droit commercial et de contentieux du cabinet Loyens & Loeff. Il était à la tête de l’équipe spécialisée dans le secteur automobile.