IEFBE 2928

De IE rechtspraak van de zomer van 2019

Vrijdag 30 augustus 2019 bespreekt Dirk Visser tijdens Leiden Revisited de onderstaande rechtspraak van de afgelopen zomer. Hierbij alvast de PowerPoint. Aanmelden kan hier.
 
HvJ EU 29 juli 2019,  C-469/17, IEF 18623 (Funke, „Afghanistan-Papiere”)
HvJ EU 29 juli 2019,  C-476/17, IEF 18613 (Pelham, „Metall auf Metall“)
HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17, IEF 18644 (Spiegel Online/Volker Beck)

Als er tijd voor is:
Rb. Amsterdam 12 juli 2019, IEF 18590 (Dijkstra/Dutch News)
Rb. Amsterdam 17 juli 2019, IEF 18599 (Geldof/Overamstel)
Hof Den Haag 23 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2016:13329, IEF 18605 (Snappet/GEU)
Hof Amsterdam 30 juli 2019, IEF 18616 (Rezvani/Klarenbeek)
Hof Arnhem 14 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5012, IEF 18537 (Dairy Partners)

Te bespreken bonusvragen:
Is deze PowerPoint een reportage over actuele gebeurtenissen? Is het citeren van beeld en geluid dat er in plaats vindt in overeenstemming met het citaatrecht? Is dit gebruik ook toelaatbaar op grond van art. 22 lid 2 Aw? (berichtgeving over gerechtelijke procedures)
Welk gewicht komt bij de beantwoording van deze vragen toe aan de informatievrijheid en de vrijheid van onderwijs als vastgelegd in het Handvest EU?