IEFBE 2887

Domeinnaam brandweer.be is wederrechtelijk geregisteerd

Hof van Beroep Gent 8 april 2019 2018/RK/2 (Belgische Staat tegen Brandweer ivzw) Domeinnaamrecht. De Belgische Staat startte in 2017 een procedure om de domeinnaam brandweer.be  te verkrijgen. Deze domeinnaam was sinds 2008 in handen van een organisatie die zichzelf bestempelde als een 'private brandweerdienst met publieke dienstverlening' en later als een 'ivzw van publiek recht'. De procedure was gebaseerd op de artikelen XVII.23 WER en XII.22-23 WER (dus geen arbitrage via Cepani, IEFbe 2562). Brandweer ivzw heeft de domeinnaam brandweer.be wederrechtelijk geregisteerd. Overdracht aan de Belgische Staat wordt bevolen.

Het Hof van Beroep oordeelt:
- De toepassingsvoorwaarden van de artikelen XII.22-23 WER moeten nagegaan worden op het ogenblik van de registratie van de domeinnaam, met dien verstande dat het latere gebruik of latere gebeurtenissen ook relevant kunnen zijn bij de beoordeling van de toestand op het ogenblik van de registratie.
- De opgesomde tekens uit artikel XII.22 WER zijn niet limitatief.
- De artikelen XII.22-23 WER vermelden geen bepaalde termijn waarbinnen de stakingsvordering moet ingesteld worden. In casu was de domeinnaam voor het eerst geregistreerd in 2000. De huidige domeinnaamhouder bezat de domeinnaam sinds 2008. De Belgische Staat stelde haar vordering in in het jaar 2017.
- Ook bestaande domeinnamen kunnen gelden als een “onderscheidend teken” in de zin van artikel XII.22 WER.
- M.b.t. de eerste voorwaarde: De Belgische Staat is de “natuurlijke houder” van de domeinnaam <brandweer.be>.
- Argumenten die het Hof van Beroep tot deze conclusie brengen: Ondanks de verzelfstandiging van de brandweer en de oprichting van aparte hulpverleningszones, heeft de Belgische Staat aanzienlijke bevoegdheden in het kader van de organisatie en het beleid van de brandweer. Organisaties zoals Brandweervereniging Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten erkennen de Belgische Staat als de “natuurlijke houder” van deze domeinnaam en oordelen dat deze domeinnaam niet door een privaat bedrijf gebruikt zou mogen worden. In het algemeen taalgebruik wordt de term “brandweer” geassocieerd met de openbare brandweerdiensten. De domeinnaam <brandweer.be> dient een algemeen belang voor de bevolking en voor de hulpverleners (belangenafweging waarbij het algemeen belang zwaarder doorweegt dan het particuliere belang van de huidige domeinnaamhouder).
- M.b.t. de tweede voorwaarde: de huidige domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen op de domeinnaam. De huidige domeinnaamhouder vermeldde in haar statuten dat zij - om verwarring met de openbare brandweerdiensten te voorkomen - een andere naam/domeinnaam zou gebruiken. De statutaire doelen van de domeinnaamhouder vermelden geen brandbestrijding.
- M.b.t. de derde voorwaarde: De huidige domeinnaamhouder handelde om een ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de domeinnaam (omleiding van burgers naar haar eigen website en poging om de domeinnaam als pasmunt te gebruiken om een samenwerking op te zetten met de openbare brandweer).
- De vraag of de Belgische Staat over een exclusiviteit beschikt op brandweerdiensten is niet relevant.

Afbeelding van Andrzej Rembowski via Pixabay