IEFBE 3416

EU en VS sluiten akkoord over vervanger van Privacy Shield

In 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) het Privacy Shield ongeldig verklaard. De VS zou volgens het HvJ EU onvoldoende bescherming bieden aan persoonsgegevens die vanuit de EU zijn doorgegeven. Onlangs werd aangekondigd dat de EU en VS een principeakkoord hebben gesloten over een vervanger van het Privacy Shield: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Doorgifte buiten de EU
Op grond van de AVG is doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU alleen toegestaan als het betreffende derde land een passend beschermingsniveau biedt. Als dat het geval is, kan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit nemen. Daarmee stelt de Commissie vast dat het derde land een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is aan de AVG. Het adequaatheidsbesluit kan vervolgens dienen als basis voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het betreffende derde land.
Lees verder >>