IEFBE 2526

Exploiteren en promotie voeren voor virtuele kansspelen is overtreding Kansspelwet

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 15 februari 2018, IEFbe 2526 (Rocoluc tegen Derby) Kansspelen. Internet. IT. De stakingsrechter stelt vast dat Derby door het offline en online exploiteren van, en promotie voeren voor, zogenaamde 'virtuele kansspelens de kansspelwet overtreedt. Staking op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag vertraging en per kansspelinrichting; 2.500 euro per individuele reclame in brief, folder, blaadje, krant of tijdschrift, 10.000 euro per affiche; 50.000 per tv- of radiospot en webpagina (met inbegrip van pop-ups) per dag.

 

26. Er wordt weliswaar gewerkt aan een ontwerp KB dat een wettelijk kader zou voorzien voor 'virtuele weddenschappen'. Dit KB is evenwel nog niet goedgekeurd, laat staan in werking getreden. In het ontwerp worden daarenboven exploitatievoorwaarden voorzien waaraan Derby thans niet voldoet. (...)

33. In elk geval staat vast dat, overeenkomstig artikel 43/8, par1 Kansspelwet, "[d]e aanvullende vergunning enkel betrekking [kan] hebben op de uitbating van spelen van dezelfde aard als deze die in de reële wereld aangeboden worden."

Uit de wet volgt dus dat, wanneer 'virtuele kanssepelen' niet toegelaten zijn in de offline wereld, deze automatisch eveneens verboden zijn in de online wereld.