DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 16 september 2022
IEFBE 3544
Gerecht EU - Tribunal UE ||
14 sep 2022
Gerecht EU - Tribunal UE 14 sep 2022, IEFBE 3544; ECLI:EU:T:2022:541 (Google Android), https://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-google-en-alphabet-tegen-europese-commissie

Gerecht EU: Google en Alphabet tegen Europese Commissie

Gerecht EU 14 september 2022, IEF 20958, IT 4072, IEFbe 3544; T-604/18, ECLI:EU:T:2022:541Google en Alphabet tegen Europese Commissie (Google Android) Misbruik van machtspositie. Wanneer Google een nieuwe versie van Android ontwikkelt, publiceert het de broncode online. De openlijk toegankelijke Android-broncode heeft echter geen betrekking op Android-apps en -diensten die eigendom zijn van Google. Apparaatfabrikanten die de eigen apps en services willen verkrijgen, moeten daarom contracten aangaan met Google. Google sluit dergelijke contracten ook met mobiele netwerkoperators, die de eigen apps en services willen kunnen installeren op de apparaten die aan eindgebruikers worden verkocht. In de beschikking van 23 september 2019 heeft de Commissie Google LLC en ten dele Alphabet Inc. een geldboete opgelegd van 4,343 miljard euro. Het Gerecht bevestigt grotendeels de beslissing van de Commissie dat Google onwettige beperkingen heeft opgelegd aan fabrikanten van mobiele Android-apparaten en mobiele netwerkoperators. Het Gerecht legt Google een (lagere) boete van 4,125 miljard euro op.

d) Bedrag van de geldboete en hoofdelijke aansprakelijkheid van Alphabet

1099 Gelet op het voorgaande, met name de opzettelijke tenuitvoerlegging, over een aanzienlijke periode, van een algemene strategie waarvan het bestaan niet in twijfel wordt getrokken door de fouten van de Commissie met betrekking tot de derde soort gedraging die in de bestreden beschikking is onderzocht en die gedurende de periode van de inbreuk gevolgen van variabele intensiteit hebben gehad, het Hof is van oordeel dat de vaststelling van het bedrag van de aan Google LLC opgelegde geldboete op 4 125 000 000 EUR in plaats van 4 342 865 000 EUR een billijke beoordeling is van de ernst en de duur van de inbreuk, met name gelet op het beginsel dat de sancties specifiek moeten zijn voor de overtreder en de overtreding.

1100 Bovendien moet Alphabet, Inc. als moedermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtmatige gedragingen van Google LLC van 2 oktober 2015 tot en met 18 juli 2018 om de in het bestreden besluit uiteengezette en in het onderhavige beroep niet worden betwist (punten 1388 en 1389 van het bestreden besluit). Aangezien Alphabet, Inc. gedurende 1 013 van de 2 748 dagen van de enige voortdurende inbreuk zeggenschap had over Google LLC, moet alphabet, in casu hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van een bedrag van 1 520 605 895 EUR.