IEFBE 3156

HvJ EU: besluit Europese Commissie over mededinging nietig verklaard

HvJ EU 9 december 2020, IEF 19638, IT 3353, IEFbe 3156; ECLI:EU:C:2020:1007 (Groupe Canal+ tegen Europese Commissie) Mededinging. Televisiedistributie. Uit het persbericht: het Hof verklaart een besluit van de Commissie nietig waarbij toezeggingen verbindend worden verklaard die door een onderneming zijn gedaan om de mededinging op de markten in stand te houden. De omstandigheid dat de medecontractanten van een onderneming die heeft toegezegd om bepaalde contractuele clausules niet na te komen, zich tot de nationale rechter kunnen wenden, kan de gevolgen van dat besluit van de Commissie voor de contractuele rechten van die medecontractanten niet opheffen.

Paramount Pictures International Ltd en haar moedermaatschappij Viacom Inc. ( „Paramount”) hebben licentieovereenkomsten voor audiovisuele inhoud gesloten met de belangrijkste betaaltelevisiezenders van de Europese Unie, waaronder Sky UK Ltd en Sky plc ( „Sky”) en Groupe Canal + SA. Op 13 januari 2014 heeft de Commissie een onderzoek ingesteld naar mogelijke beperkingen die een belemmering vormen voor de verrichting van  betaaltelevisiediensten in het kader van de betrokken licentieovereenkomsten, teneinde de verenigbaarheid ervan met artikel 101 VWEU en artikel  53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER-Overeenkomst”) te beoordelen.
Geconcludeerd wordt dat de Commissie door de vaststelling van het omstreden besluit de contractuele rechten van derden, waaronder die van Groupe Canal +, ten aanzien van Paramount heeft uitgehold en aldus het evenredigheidsbeginsel geschonden. Het omstreden besluit moet nietig worden verklaard.
Lees verder.