IEFBE 3215

Inhoudsopgave BIE 2021-1

Inhoudsopgave Berichten Industriële Eigendom aflevering 1, 2012.

Artikelen
De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar − Jorn Torenbosch 2

Hot Topics from the United States: 2020 Intellectual Property Law
Highlights − Eversheds Sutherland US IP Group 14

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2020 − Rein-Jan Prins 25

Terugblik
Procesrecht/sancties 2020 − Titia Deurvorst en Constant van Nispen 38

Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2020 − Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht 41

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 1 Rb. Den Haag 14 oktober 2020, Menzis/AstraZeneca, IEF 19490; ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 (aansprakelijkheid octrooihouder na vernietiging octrooi jegens zorgverzekeraar; niet uit onrechtmatige daad maar uit ongerechtvaardigde verrijking; schadeberekening) – met noot van Paul Reeskamp 45

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht

Nr. 2 Hof Den Haag 11 augustus 2020, Lacoste, IEF 19365 (gebruik als merk; gebruik louter als decoratie; relevante publiek; marktonderzoek;
overeenstemming; verwarringsgevaar) 62

Nr. 3 Rb. Den Haag 22 juli 2020, Fyffes, IEF 19372; ECLI: NL:RBDHA:2020:7643 (normaal gebruik; depot te kwader trouw; overeenstemming; verwarringsgevaar) 64

Boekbespreking
R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep (diss. EUR), Amsterdam: deLex 2020 − Feer Verkade 65

Berichten Industriële Eigendom is een uitgave van deLex. Kijk hier voor meer informatie.