IEFBE 3216

Inhoudsopgave BIE 2021-2

Inhoudsopgave van de nieuwe editie Berichten Industriële Eigendom 2-2021.

Artikelen
Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken − Jelle Drok en Romy Siebelink 70

You can’t have your cake and eat it too – over risicoverdeling bij handhaving van octrooirechten − Een kritische beschouwing naar aanleiding van Rb. Den Haag 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 (Menzis/AstraZeneca) − Rutger Kleemans en Romy Siebelink 82

Moet de (meest) nabije stand van de techniek het probleem (expliciet) openbaren? − Artikel naar aanleiding van Hof Den Haag 21 april 2020,
ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 (Digital Revolution c.s./Samsung) − Paul Marcelis 92

Terugblik
Octrooirecht 2020 − Pien Haase, Boukje van der Maazen, Hiske Roos en Ruben Verweij 94

Rechtspraak
Merkenrecht

Nr. 4 HR 8 januari 2021, NXP/Infineon, IEF 19692; ECLI:NL:HR:2021:37 (merkinbreuk; refererend merkgebruik; eerlijk gebruik nijverheid en handel) – met noot van Bram Nijhof en Maarten Rijks 104

Handelsnaamrecht
Nr. 5 HR 19 februari 2021, Dairy Partners/DOC Dairy Partners, IEF 19773, ECLI:NL:HR:2021:269 (handelsnaamrecht; art. 5 Hnw; onderscheidend vermogen; verwarringsgevaar; bijkomende omstandigheden) − met noot van Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht 112

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht

Nr. 6 Rb. Den Haag 22 juli 2020, Hikvision/LITB, IEF 19337 (aanbod merkproducten vanuit China; uitputting; geen winstafdracht; proceskostenveroordeling) 119

Auteursrecht
Nr. 7 Rb. Den Haag 16 september 2020, IXXI/Bicsy, IEF 19426; ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (auteursrechtelijke bescherming wanddecoraties; waarheidsplicht; winstafdracht niet bij staat) 12

Berichten Industriële Eigendom is een uitgave van deLex. Kijk hier voor meer informatie.