IEFBE 3442

Inhoudsopgave BMM Bulletin

Inhoudsopgave van BMM Bulletin 1-2022. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Faillissement • La faillite / Joost Becker en Lenneke van Gaal

FAILLISSEMENT • LA FAILLITE
- Het maximaliseren van de waarde van merkenportfolio’s door het creëren van een zo sterk mogelijke registerpositie: een aantal tips & tricks  / Lenneke van Gaal
- Registerwijsheden voor merken en modellen / Dick van Engelen
- Merkrechten, licenties, zekerheden en faillissement  / Maartje ter Horst
- Modellen en faillissement  / Joost Becker en Lorena van den Berg

- Het lot van merken, modellen en licentieovereenkomsten bij faillissement onder Belgisch recht / Tanguy de Haan

RUBRIEKEN • RUBRIQUES
- 50 jaar BBIE • 50 ans BBIE 37 / Jan Lebacq
- Onder de hamer • Affaires pendantes / Florence Verhoestraete
- Bescherming in het buitenland • Protection à l’étranger / Marten Bouma
BMM Verenigingsnieuws, waarin:
- Het interview: Jeroen Cornelis
- Nieuwe leden, opzeggingen en mutaties