IEFBE 1155

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Nieuwe benoemingen Benelux-Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof heeft vier (ver)nieuw(d)e benoemingen, allen uit Luxemburg:
E. CONZÉMIUS als rechter (L)
I. FOLSCHEID als rechter(L)
N. EDON, kamervoorzitter in Cour d'appel Luxembourg, als plaatsvervangend rechter (L)
E. EICHER, kamervoorzitter in Cour d'appel Luxembourg, als plaatsvervangend rechter(L)