IEFBE 3310

Oproep ALAI Award, essayprijs voor studenten

De Vereniging voor Auteursrecht nodigt studenten van harte uit om mee te dingen naar de ALAI Award.
In de geest van het inspireren van de volgende generatie experts op het gebied van intellectueel eigendom, heeft ALAI met de steun van GESAC de ALAI Award, een jaarlijkse prijs voor studenten, gelanceerd. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan de schrijver van het beste essay met betrekking tot auteursrecht. Het essay moet een Europese dimensie hebben en elementen bevatten die verband houden met het collectieve beheer van het recht van auteurs.
Studenten van alle nationaliteiten zijn welkom om zich aan te melden. Deadline van het eerste concept is op 15 november a.s. Kijk hier voor meer informatie over de prijs en inschrijving.