IEFBE 2669

“Per inbreuk” moet worden uitgelegd als elke keer dat een namaakmagneet niet van de markt is gehaald

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juni 2017, IEFbe 2669 (Dupont Souvenirs tegen Formule M) Dupont Souvenirs vordert de uitlegging van het stakingsbevel van 6 december 2013, omdat het hof van beroep te Brussel daarom heeft gevraagd in een arrest van 29 juni 2016. Het hof meende dat de beslissing onduidelijk was. Overeenkomstig artikel 793 Ger.W. kan het vonnis dus worden uitgelegd. De inhoud van de termen “elke inbreuk”, “te staken en gestaakt te houden”, “anderszins verhandelen” moeten worden begrepen dat Formule M ervoor moet zorgen dat de markt opnieuw gezuiverd wordt van namaakmagneten. De inhoud van de sanctie, meer bepaald de term “per inbreuk”, moet worden uitgelegd als elke keer dat een nagemaakt product niet van de markt is gehaald.

1. Er werd reeds een vonnis geveld op 4 augustus 2015 door de stakingsrechter in het kader van de vordering op grond van artikel 1385quinquies Ger.W. In dit vonnis werd bepaald dat de N.V. Formule M de namaakmagneten zonder toestemming vande eisende partij op de markt heeft gebracht en er moet voor zorgen dat de markt opnieuw gezuiverd wordt van de namaak. Eisende partij kan zich niet verschuilen achter het feit dat ze verdeling zou gebeuren via andere rechtspersonen.

2. […] Verweerster diende er voor te zorgen dat de namaakmagneten opnieuw van de markt verdwenen. Elke keer dat een nagemaakt product niet van de markt is gehaald, en dit per stuk, bestaat er een inbreuk op de auteursrechten van eisende partij, en is een dwangsom verschuldigd. Deze dwangsom is, overeenkomstig de bewoordingen van het vonnis van 6 december 2013, verschuldigd per inbreuk en per dag te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.