IEFBE 764

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Personalia: Olivier Vrins ontvangt Wim Mak Award 2013

Uit het persbericht: Tijdens de BMM Voorjaarsbijenkomst op 27 maart 2014 in de Priorij Corsendonk te Oud-Turnhout werd de Wim Mak Award 2013 uitgereikt aan Olivier Vrins voor zijn artikel “Regulation 608/2013 – Towards a more effective customs enforcement of intellectual property rights?”

Olivier Vrins is sinds enige tijd zelf redacteur van het Bulletin en zo kan hij van nabij zien hoe uitstekende artikelen tot stand komen. Als specialist in IE en alles wat met douane te maken heeft, is Olivier natuurlijk het best geplaatst om de nieuwe douaneverordening toe te lichten. Hij heeft dat met verve gedaan, want zijn bijdrage is uitstekend, volledig, helder, kritisch, een voorbeeld kortom. Dit artikel is hiermee de verdiende winnaar van de Wim Mak Award!

Met het uitreiken van deze prijs toont de vereniging jaarlijks haar waardering voor de meest opmerkelijke bijdrage in het BMM Bulletin. Het BMM Bulletin speelt immers een cruciale rol in een van de belangrijke doelstellingen van de BMM, nl. Het bevorderen van de kennis van het merken- en modellenrecht.

De prijs is vernoemd naar Dr. Wim Mak, die met name door zijn werkzaamheden als voorzitter van de Commissie Wetgeving, alsmede door zijn voordrachten tijdens ledenvergaderingen en artikelen in het BMM Bulletin, een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de vereniging.