IEFBE 1953

Peter Blok benoemd tot hoogleraar Octrooirecht en privacy

Uit het persbericht: De Universiteit Utrecht heeft dr. mr. Peter Blok met ingang van 1 november 2016 benoemd tot hoogleraar Octrooirecht en privacy. Blok is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en de bescherming van persoonsgegevens.

In zijn onderwijs en onderzoek, dat is ingebed in het CIER (Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht), zal Peter Blok zich richten op de wisselwerking tussen het recht en technologische innovatie, zoals actuele ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, big data en robotica. Daarbij zal hij enerzijds aandacht besteden aan het effect van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten op innovatie, zoals de rol van het octrooirecht bij het stimuleren van het doen en delen van uitvindingen. Anderzijds onderzoekt hij de gevolgen die technologische innovaties hebben voor het intellectuele eigendomsrecht en andere fundamentele rechten. Zo roept de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie de vraag op of en, zo ja, hoe creaties en uitvindingen van autonome intelligente systemen passen binnen het systeem van het huidige intellectuele eigendomsrecht. Daarnaast is een goede werking van die autonome intelligente systemen vaak afhankelijk van de invoer van informatie waarop intellectuele eigendomsrechten en andere rechten kunnen rusten. Die behoefte aan big data zet met name het recht op privacy onder druk.

Prof. Mr. Dr. Madeleine de Cock Buning (voorzitter CIER): “Het CIER is zeer verheugd met de benoeming van Prof. Peter Blok. Met zijn focus op de verhouding tussen innovatie & recht en met zijn aanstekelijke enthousiasme past Blok naadloos in het CIER team. Zijn bijzondere expertise op het octrooi- en privacy recht verbreedt en verdiept onze armslag op het gebied van onderzoek en onderwijs. Als raadsheer bij het gerechtshof Den Haag zet Blok bovendien de traditie van CIER benoemingen uit de rechtelijke macht voort; één van zijn illustere voorgangers was Prof. Jan Brinkhof afkomstig uit hetzelfde hof. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking.”

De benoeming tot hoogleraar is parttime (0,2 fte). Peter Blok blijft naast zijn aanstelling aan de Universiteit Utrecht raadsheer in het team handel van het gerechtshof Den Haag. Voordat hij raadsheer werd, werkte hij als rechter in de sectie Intellectuele Eigendom van de rechtbank Den Haag, de laatste jaren als coördinator. Daarvoor was hij advocaat in Rotterdam en Amsterdam. In 2002 is Peter Blok in Tilburg gepromoveerd op een proefschrift over het recht op privacy. Een deel van zijn promotieonderzoek heeft hij gedaan aan het Georgetown University Law Center in Washington D.C. Hij heeft rechten en filosofie gestudeerd in Leiden.