IEFBE 2771
  • Hoven van Beroep - Cours d'Appel
    22 okt 2018
  • Koninklijke Philips Electronics tegen Lucheng Meijing

Scheerapparaten in transit wel degelijk bestemd voor de EU, maken inbreuk

Hof van Beroep Antwerpen 22 oktober 2018 en 2 oktober 2017; IEFbe 2771 (Koninklijke Philips Electronics tegen Lucheng Meijing) Transit-zaak. In het vonnis in eerste aanleg, werd Philips in het ongelijk gesteld [IEFbe 645]. In een tussenarrest van 2 oktober 2017 had het Hof reeds geoordeeld dat Philips voldoende aannemelijk maakt dat de tegengehouden goederen wel degelijk bestemd zijn voor de EU. Op vraag van Far East Sourcing Ltd werden bijkomende conclusietermijnen opgelegd om partijen de gelegenheid te geven (aanvullend) te concluderen over de geldigheid van het door Philips ingeroepen model en de inbreukvraag.  In het eindarrest van 22 oktober 2018 wordt het verweer van Far East Sourcing afgewezen. Het vonnis van de eerste rechter moet worden hervormd en stelt het meer bepaald dat de tegengehouden Golden Shaver scheerapparaten inbreuk maken op DM 034.562; moeten vernietigd worden; Far East Sourcing de kosten van vernietiging moet dragen; de rechtsplegingsvergoeding voor eerste aanleg en hoger beroep (d.i. in het totaal 24.000 EUR) voor rekening zijn van Far East Sourcing.