IEFBE 2566

Verslag - IE-Forum.be Lunch: IP en het bedrijfsleven

Afgelopen vrijdag 27 april 2018 kwam een twintigtal (bedrijfs)juristen en advocaten bijeen voor de thematische bijeenkomst 'IP en het bedrijfsleven' op het kantoor van Baker McKenzie te Brussel. Er was een levendige discussie met deelnemers over de posities van werknemers-uitvinders, de praktijken rondom vindingen en de fiscale regimes die mogelijkheden bieden (veel) aftrekt te genieten.
Michaël De Vroey besprak de positie van werknemer(s) en de vermoedens van rechtenoverdracht ten behoeve van de werkgever. Veelal contractueel, deels via Statuten of de wet.
Johan Brants besprak aan de hand van het levendige voorbeeld van de Pim's cake, de fiscale voordelen die vallen te behalen. Want: "niemand betaalt er graag belasting, en bedrijven al evenmin.". Fiscaliteit en de octrooiverlening is een super instrument om innovatieve bedrijven in België te houden.
Tot slot sprak Koen De Winter over de implementatie van de Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen. Dit regime zorgt voor een minimum harmonisatie in de EU en zal een meer coherente bescherming moeten bieden tegen onrechtmatige concurrentievoordelen die verkregen kunnen worden uit gebruik van een bedrijfsgeheim.

Hierna volgen enkele sfeerfoto’s. U bent er de volgende keer natuurlijk ook graag bij. Als u een lunch zelf wilt hosten op uw kantoor, laat het ons weten [redactie@ie-forum.be] en we helpen u graag verder.