IEFBE 2293

Geen merkinbreuk wegens langdurige samenwerking tussen Karlie Group en Karlie Flamingo

Rechtbank van Koophandel Brussel 5 december 2016, IEF 17010; IEFbe 2293 (Karlie) Merkenrecht. Faillissement. Karlie Group is lid van een groep vennootschappen die actief is in de productie, de commercialisering en de distributie van accessoires voor dieren. Zij beschikt over het woord- en beeldmerk 'Karlie Flamingo'. Er is een opslagplaats die verschillende producten bevat die eigendom zijn van Karlie Flamingo, een vennootschap die ook lid is van de groep. Karlie Group is de moedervennootschap van Karlie Flamingo Holding BVBA, waar Karlie Flamingo onder valt. Er werd faillissement aangevraagd van Karlie Flamingo Holding en Karlie Flamingo. Karlie Group tekende verzet aan om het doel er volgens haar op was gericht om verkoop van de aandelen van de Karlie Flamingo aan Groep Heylen te faciliteren. Gezien de lopende insolventieprocedures bestaat er volgens Karlie Group een groot risico dat de curatoren van Karlie Flamingo de voorraden verkopen hetzij afzonderlijk, hetzij als deel van het handelsfonds. De verkoop van de voorraden zou volgens Karlie Group een schending zijn van haar merken. In casu heeft Karlie Group toestemming gegeven aan Karlie Flamingo om het Karlie Flamingo merk te gebruiken. Dit blijkt uit de jarenlange samenwerking. Karlie Flamingo maakt hiermee geen inbreuk op het merkenrecht van Karlie Group.

16. KARLIE GROUP voert aan dat de licentie op haar merk volgens de rechtsleer een overeenkomst intuitu personae is die automatisch een einde neemt bij
faillissement. [...] De door KARLIE GROUP aangehaalde rechtsleer heeft betrekking op de merkenlicentie als zelfstandig vermogensbestanddeel. De vraag waarover deze rechtsleer zich buigt is of de curatele vrij kan beschikken over de merkenlicentie om nieuwe goederen te produceren, in te voeren en te verhandelen met gebruik van het merk. Het antwoord op deze vraag - dat overigens bevestigend is - staat los van het recht van de curatoren om vrij te beschikken over de reeds bestaande merkproducten, waarvoor reeds toestemming is gegeven.

17. In casu heeft KARLIE GROUP toestemming gegeven aan KARLIE FLAMINGO om het Karlie Flamingo merk te gebruiken. Deze toestemming blijkt uit de jarenlange samenwerking tussen KARLIE FLAMINGO en KARLIE GROUP. Als officiële invoerder van de ondernemingsgroep van KARLIE GROUP heeft KARLIE FLAMINGO steeds vrij kunnen beschikken over deze goederen om deze te verkopen, zowel binnen de ondernemingsgroep als bij haar historische externe afnemers.

18. KARLIE GROUP kan niet worden gevolgd waar zij thans aanvoert dat KARLIE FLAMINGO een inbreuk begaat op het merkenrecht van KARLIE GROUP.