IEFBE 2617

Nieuw online platform helpt Belgische ontwerpers om zich te beschermen tegen oneerlijk kopiëren

Vandaag lanceert start-up Drawy een online platform om modeontwerpers te helpen bij het beschermen van hun intellectuele eigendom om zo te vermijden dat hun creaties zonder vergoeding gekopieerd worden. Het slaat hiervoor de handen in elkaar met Creamoda, de Belgische Modefederatie. 

Dat grote modeketens zich laten inspireren door wat bekende ontwerpers op de catwalk doen is bekend maar steeds meer worden ook kleinere merken geconfronteerd met een identieke kopij van hun producten. Zo zijn er de Belgische modeontwerpsters Murielle Scherre van La Fille D'O met haar Fast Girls-bh en Toos Franken wiens oversized trui werd gekopieerd. Ook Elodie Ouedraogo met haar label 42|54 en topmodel Caesar Casier met zijn t-shirtlijn waren recent slachtoffer van copycat praktijken door grotere spelers op de markt.

IEFBE 2616

Sfeerhaarden zonder rookkanaal zijn soortgelijk aan kachels

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 jun 2018, IEFBE 2616; (Essegé tegen Ruby Décor), http://www.ie-forum.be/artikelen/sfeerhaarden-zonder-rookkanaal-zijn-soortgelijk-aan-kachels

Hof Amsterdam 19 juni 2018, IEF 17781, IEFbe 2616 (Essegé tegen Ruby Décor) Merkenrecht. Eindarrest na tussenarrest IEF 16732; EUIPO IEF 16469 en Rechtbank IEF 15184. Middels het horen van getuigen bewijst Ruby dat ze in 2003 tot 2008 binnen de Benelux dat ze haar merk normaal heeft gebruikt voor kachels. Sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder de bio-ethanol haarden van Ruby soortgelijk zijn aan kachels, radiatoren en terrasverwarmers van Essegé. De betrokken producten hebben hetzelfde gebruikersdoel: verwarmen van huiskamer of terras zonder rookkanaal, worden verkocht via dezelfde kanalen en hebben dezelfde eindgebruiker-consument. Beroep op 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Er is, gezien de sommaties aan het adres van Ruby, geen rechtsverwerking ex 2.24 en 2.29 BVIE waarbij een jonger merk bewust gedurende vijf jaren is gedoogd. Staking van merkinbreuk op merken RUBY (FIRES) van Essegé en doorhaling in het register bevolen.

IEFBE 2613

Computerprogramma Era is in een andere programmeertaal, dus geen “één op één”-kopie

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 13 jun 2018, IEFBE 2613; (The Brokery tegen Era Belgium), http://www.ie-forum.be/artikelen/computerprogramma-era-is-in-een-andere-programmeertaal-dus-geen-n-op-n-kopie

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 13 juni 2018, IEFbe 2613 (The Brokery tegen Era Belgium) Era Belgium beheert een netwerk van zelfstandige vastgoedmakelaars. The Brokery ontwikkelde op verzoek van enkele van deze vastgoedmakelaars een softwareprogramma voor het beheer van hun klanten. Zij stelt dat Era Belgium hun programma “één op één” heeft gekopieerd. Er is echter geen sprake van namaak, want de computerprogramma's zijn in een verschillende programmeertaal geschreven. Bovendien komt grafische interface in casu niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De vorderingen van The Brokery op grond van het auteursrecht en de onrechtmatige mededinging worden afgewezen als ongegrond. The Brokery wordt veroordeeld tot betaling van een verhoogde rechtsplegingsvergoeding.

IEFBE 2615

Geen succesvolle oppositie tegen PolyBlue met blauw kleurmerk

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 12 jun 2018, IEFBE 2615; (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-succesvolle-oppositie-tegen-polyblue-met-blauw-kleurmerk
PolyBlue

Hof Den Haag 12 juni 2018, IEF 17779; IEFbe 2615 (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer) MerkenrechtDow voert oppositie tegen (woord)merkdepot PolyBlue van Ceves op basis van haar kleurmerk en merk BLUE. De oppositie wordt afgewezen [oppositienr. 2011406] en in dit beroep is dat terecht. Er is slechts beperkte overeenstemming tussen PolyBlue en het oudere Kleurmerk, ondanks de identieke waren, gaat het om een professioneel publiek dat bouwmateriaal koopt met verhoogd aandachtsniveau. BLUE is slechts incidenteel en dus niet-normaal gebruikt, en het argument dat het Frans woord BLEU, waarbij alleen de letters 'E' en 'U' zijn omgewisseld en dat normaal gebruik opleverd, kan in het midden blijven. Het beroep wordt afgewezen.

IEFBE 2612

Geen inbreuk op Rolls-Royce merk: niet de RR-en, maar woordelementen Rebel & Rich zijn het meest onderscheidend

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 jun 2018, IEFBE 2612; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen Rebel & Rich c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-rolls-royce-merk-niet-de-rr-en-maar-woordelementen-rebel-rich-zijn-het-meest-ondersc

Rechtbank Den Haag 13 juni 2018, IEF 17777; IEFbe 2612; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen Rebel & Rich c.s.) Merkenrecht. Rebel & Rich c.s. zijn houdsters van het Beneluxwoord-/beeldmerk nummer 0984826. Waar in de merkinschrijving de ring met dubbele R boven de tekst ‘REBEL&RICH’ is gepositioneerd, worden het ring- en tekstelement in de praktijk ook naast elkaar (in horizontale positionering) gebruikt of het ringelement zonder de tekst gebruikt. De rechtbank oordeelt dat niet de RR-en, maar de woordelementen REBEL&RICH in de totaalindruk het meest dominante en onderscheidende onderdeel zijn. Er is geen sprake van verwarringsgevaar gegeven de geringe mate van overeenstemming tussen de merken. Tevens zou het relevante publiek niet denken dat ze met waren van Rolls-Royce c.s. dan wel een aan haar verbonden onderneming van doen hebben. Geen merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b of c UMVo 2017.

IEFBE 2611

Geurverstuivers en verpakking Innobiz op quasi identieke wijze terug te vinden bij Casa

Antwerpen - Anvers 8 jan 2018, IEFBE 2611; (Casa tegen Innobiz), http://www.ie-forum.be/artikelen/geurverstuivers-en-verpakking-innobiz-op-quasi-identieke-wijze-terug-te-vinden-bij-casa

Hof van Beroep Antwerpen 8 jan 2018 en Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen, 18 december 2015, IEFbe 2611 (Casa tegen Innobiz) Auteursrechtinbreuk. Innobiz brengt twee modellen geurverstuivers op de markt: Pluglia en Kemlia. De rechtbank oordeelde dat Casa auteursrechtinbreuk maakt op de modellen van Innobiz. De globale indruk van de modellen - en zelfs van de verpakking - brengt met zich mee dat er sprake is van een bijna slaafse kopie. Tevens is er een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door parasitaire aanhaking. Het hof bekrachtigt grotendeels het vonnis waarvan beroep. De geurverstuivers en verpakking van Innobiz zijn op quasi identieke wijze terug te vinden bij die van Casa. De totaalindruk is gelijkend en er bestaat voor de normale consument risico op verwarring. Casa maakt zich schuldig aan oneerlijke marktpraktijken. Wat betreft de schadevergoeding voor gederfde winst van €585.461,67 besluit het hof dat Innobiz faalt te bewijzen dat ze door de namaak winst heeft gederfd. Er wordt derhalve geen schadevergoeding voor gederfde winst toegekend.

IEFBE 2610

EHRM: Overheden moeten voorzichtig zijn met het vaststellen van wat hate speech is en wat kritiek op autoriteiten is

EHRM - Cour eur. D.H. 9 mei 2018, IEFBE 2610; (Stomakhin tegen Rusland), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-overheden-moeten-voorzichtig-zijn-met-het-vaststellen-van-wat-hate-speech-is-en-wat-kritiek-op

EHRM 9 mei 2018, IEF 17775; IEFbe 2610; Application no. 52273/07 (Stomakhin tegen Rusland) Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Uit het persbericht: Stomakhin heeft de Russische nationaliteit en woont in Rusland. Hij was de redacteur en uitgever van een maandelijks nieuwsblad tussen 2000 en 2004. De artikelen die hij schreef in het nieuwsblad gingen voornamelijk over de oorlog in Tsjetsjenië. In 2006 werd Stomakhin op basis van de door hem geschreven artikelen veroordeeld voor het aanzetten tot haat en rechtvaardiging van terrorisme en geweld. Hem werd een gevangenisstraf van vijf jaar en een verbod op de uitoefening van journalistiek van drie jaar opgelegd. Hij heeft de complete straf uitgezeten en werd vrijgelaten in maart 2011. Het EHRM constateert dat sommige artikelen de grenzen van acceptabele kritiek hebben overschreden en dat dit neerkwam op oproepen tot geweld en de rechtvaardiging van terrorisme. Andere uitspraken lagen echter binnen aanvaardbare grenzen van kritiek. Over het geheel genomen was er geen dringende maatschappelijke behoefte om de rechten van Stomakhin te beperken door hem voor sommige van zijn opmerkingen te straffen. Bovendien zijn door de hoogte van de straf zijn rechten geschonden. Er heeft een schending van artikel 10 EVRM plaatsgevonden. Het EHRM drong er bij de regeringen op aan voorzichtig te zijn bij het overwegen wat hate speech was en wat kritiek was op de autoriteiten.

IEFBE 2606

Merkinbreuk en oneerlijke marktpraktijken: verwarringsgevaar tussen Dance Event-teken en Dance Opera Trip-merk

Antwerpen - Anvers 21 nov 2016, IEFBE 2606; (Fandango tegen Star), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-en-oneerlijke-marktpraktijken-verwarringsgevaar-tussen-dance-event-teken-en-dance-opera

Hof van Beroep Antwerpen 21 november 2016 en Rb KH Antwerpen 3 februari 2016, IEFbe 2606 (Fandango tegen Star) Merkinbreuk. Star Group en Star Events, geïntimeerden, organiseerden dans- en muziekevenementen onder de naam “Dance Opera Trip”. Star Group is houder van het Beneluxmerk “Dance Opera Trip” en Star Events werd een exclusieve licentie toegekend. Fandango organiseerde op 5 maart 2016 een gelijkaardig evenement, aanvankelijk onder de naam “Dance Event” en later onder “Retropera”. De rechtbank stelde vast dat Fandango inbreuk pleegde op de eerlijke marktpraktijken en op het Beneluxmerk. Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep. Er is sprake van merkinbreuk omdat het verwarringsgevaar tussen beide tekens is reëel. Verder is het teken “dance opera” niet volledig van het internet verdwenen en blijkt dat Fandango het bestreden vonnis gewoon naast zich neerlegt. Dit getuigt van kwade trouw en daardoor is er sprake van oneerlijke marktpraktijken. 

IEFBE 2609

Dirk Visser - Loopt de rode zool in januari 2019 alsnog een blauwtje?

Dirk Visser

Charles Gielen (IEF 17770) meent dat “tekens die uitsluitend bestaan uit” (de vorm die, of) “een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft” na de implementatie van de EU Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 als geldig merk geregistreerd kunnen blijven als ze maar vóór die implementatie als merk zijn ingeschreven. Daarom denkt Gielen dat thans niets aan de geldigheid van het rode zool merk van Louboutin dat in 2009 is geregistreerd in de weg staat. Gielen stelt:

“Anders dan bij verval dient de nietigheid beoordeeld te worden naar het moment waarop de aanvrage van het ingeschreven merk werd verricht en kan een latere grond niet retroactief worden toegepast”.

IEFBE 2608

Vormgeving van grafische gebruikersinterface tolkenpost beschermd

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 24 mei 2018, IEFBE 2608; (Televic tegen Taiden), http://www.ie-forum.be/artikelen/vormgeving-van-grafische-gebruikersinterface-tolkenpost-beschermd
Tolkenpost Televic Taiden

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEFbe 2608 (Televic tegen Taiden) Auteursrechten. Televic vordert te horen zeggen voor recht dat het beeldscherm, de grafic user interface (GUI), van de Lingua Tolkenpost auteursrechtelijk beschermd is en Taiden hierop inbreukmaken. Televic toont aan dat de vormgeving van deze GUI het resultaat is van eigen keuze van de auteur en een origineel karakter heeft. De beide GUI's zijn quasi identiek, de gelijkenis is dermate treffend en in gelijke mate afwijkend van de tot op dat moment gecommercialiseerde tolkenposten dat toevalligheid in deze absoluut uitgesloten is. Staking, recall en vernietiging en publicatie van deze beschikking of de startpagina wordt bevolen.

IEFBE 2607

Charles Gielen - Twijfel Dirk Visser over rode zool-merk Louboutin niet terecht

In zijn Mr.-stukje, gepubliceerd op IE-forum op 13 juni jl. (IEF 17764) schrijft Dirk Visser dat het na het arrest van het Europese Hof van 12 juni 2018 nog steeds onduidelijk is of "een" rode zool een geldig merk is. Dat valt in het algemeen van "een" rode zool inderdaad niet te zeggen. Ik neem dus aan dat hij op het in 2009 als Benelux-merk ingeschreven rode zool merk van Christian Louboutin doelt; daar gaat de zaak immers over. Waarom is dit volgens hem onduidelijk? Omdat volgens de nieuwe merkenrechtelijke regels niet alleen een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm, maar ook uit "een ander kenmerk van de waren" geweigerd kan worden indien dat kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft. En volgens Visser is een rode zool natuurlijk een ander kenmerk van de waar. Hij suggereert dus dat het rode zool merk er nog wel eens aan zou kunnen gaan, anders gezegd, nietigverklaard zou kunnen worden.

IEFBE 2603

Interview nieuw BMM-lid Michael De Vroey

Dag Michael, aangenaam kennis te maken en welkom bij de BMM Vereniging!

1. Kun je iets over jezelf vertellen? (achtergrond, beroep..) Ik ben advocaat bij het Antwerpse kantoor van Baker McKenzie en specialist in IE-zaken. Ik ben in 2008 begonnen aan de balie in Brussel bij het advocatenkantoor Van Bael & Bellis. In februari 2011 ben ik overgestapt naar Baker McKenzie en de balie in Antwerpen. Ik haal beroepsmatig het meeste voldoening uit het verdedigen van een standpunt, het ontwikkelen van argumenten en het oplossen van een complex juridisch probleem. Dus ben ik als advocaat wel op mijn plaats. Ik heb een vrouw, Charlotte, en twee zoontjes, Victor (3.5) en Matisse (1). Lees verder

IEFBE 2605

Komen geen auteursrechten toe aan lastenboeken

Gent - Gand 14 nov 2016, IEFBE 2605; (Studieburo De Klerck Immo DK tegen Studiebureau), http://www.ie-forum.be/artikelen/komen-geen-auteursrechten-toe-aan-lastenboeken

Hof van Beroep Gent 14 november 2016 en Rb Kh Gent 13 maart 2014, IEFbe 2605 (Studieburo De Klerck Immo DK tegen Studiebureau X) Geen auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing. Partijen zijn als rechtstreekse concurrenten van elkaar te beschouwen, en azen op dezelfde bouwprojecten. In opdracht van OCMW Brugge werden in een tijdspanne van 10 jaar 5 woon- en zorgcentra gebouwd. Volgens Studieburo De Klerck tonen de lastenboeken van Studiebureau X in een bepaald bouwproject slaafse gelijkenissen met haar lastenboeken, zodanig dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten. De rechtbank is van mening dat aan de lastenboeken geen auteursrecht toekomt. Het hof bevestigt dat de persoonlijke stempel van de auteur onvoldoende is aangetoond en er dus geen auteursrechten zijn. Bovendien is er geen slaafse nabootsing, want de gelijkenissen tussen de lastenboeken zijn toe te wijzen aan meer externe, objectieve factoren. Hof bevestigt het bestreden vonnis.

IEFBE 2604

Professionele vouwmachine wel auteursrechtelijk beschermd: voorzieningenrechter had slechts marginaal toetsingsrecht

Antwerpen - Anvers 16 jan 2017, IEFBE 2604; (Olma tegen Texfinity), http://www.ie-forum.be/artikelen/professionele-vouwmachine-wel-auteursrechtelijk-beschermd-voorzieningenrechter-had-slechts-marginaal

Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2017 en
 Voorz. Rb KH Antwerpen, afd. Antwerpen, 6 juli 2016, IEFbe 2604 (Olma tegen Texfinity) Auteursrechtinbreuk. Partijen zijn concurrenten van elkaar op de markt van de industriële wasserijmachines. Zij zijn verwikkeld in een lopend conflict over de intellectuele eigendomsrechten die ooit toebehoorden aan het gefailleerde Olma. Het ‘nieuwe’ Olma meent dat Texfinity inbreuk pleegt op haar auteursrechten door gekopieerde machines op de markt te brengen. Het betreft onder andere de vouwmachine "Obifold Premium". De rechtbank bepaalde dat op geen enkele wijze kan worden vastgesteld, of zelfs vermoed, dat de vouwmachine in kwestie auteursrechtelijk beschermd is. Het hof meent dat de voorzieningenrechter voorbij is gegaan zijn marginale toetsingsrecht. Door de neergelegde installatietekening is de eerste voorwaarde voor het toekennen van beschrijvend beslag inzake namaak vervuld. De tweede voorwaarde van inbreuk op haar auteursrecht op de betreffende machine is tevens vervuld. Het hoger beroep is op dat punt gegrond. 

IEFBE 2602

20 juni - BourgondIEz

Deelnemers bourgondIEz krijgen korting op Benelux Merkencongres (20 juni) of IE-Zomer Forum (28 juni). Op alle terreinen van de intellectuele eigendom ontwikkelt "het Zuiden" zich stormachtig. Kennis, slimme oplossingen, technologie, innovatie, creatie, vormgeving, sterke merken en kunst zijn alom vertegenwoordigd, net als de IE-professionals die zich daarmee bezighouden.

Wat nog ontbreekt, is een voedingsbodem voor deze professionals te leggen en bestendigen van onderlinge contacten, het delen van kennis en het aan elkaar scherpen van de (juridische) zwaarden. En wat biedt een betere en plezierigere voedingsbodem dan een bourgondisch diner voor en door vakgenoten onder de Maas en Waal, met een smakelijke inhoudelijke presentatie door advocaat en hoogleraar mr. Dick van Engelen.

IEFBE 2601

Logo heidi.com schendt auteursrechten Studio100 beeltenis van Heidi

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 6 jun 2018, IEFBE 2601; (Studio100 tegen Heidi.com), http://www.ie-forum.be/artikelen/logo-heidi-com-schendt-auteursrechten-studio100-beeltenis-van-heidi
heidi.com heidi studio100

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, 6 juni 2018, IEFbe 2601 (Studio100 tegen Heidi.com) Auteursrecht. Titulariteit. Internationale rechtsmacht. Territoriale bevoegdheid. Verjaring. Rechtsverwerking. Door het gebruik van het betreffende logo waaronder op een in België toegankelijke website schendt Heidi.com de auteursrechten gehouden door Studio 100 op de beeltenis van Heidi. De rechter beveelt de staking van deze inbreuken.

De specifieke afbeelding van het Heidi-personage van Studio 100 is oorspronkelijk en wordt beschermd door het auteursrecht, nu zij het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de makers van de serie Heidi, Girl of the Alps. Zij hebben ervoor gekozen het bekende Heidi personage uit de romans van Johanna Spyri tot leven te wekken via een beeltenis die de volgende kenmerken combineert namelijk een rond gezicht, een stel perfect ronde blozende kaken en een kenmerkend kapsel met een vijftal uitstekende lokken. Het logo van Heidi.com neemt de elementen over die overeenstemmen met de creatieve keuzes van de auteur, en dus is er sprake van inbreuk.

IEFBE 2600

Dirk Visser - Rode Louboutin-zool: geen vorm, wel een merk?

Via Mr. In de zaak over de rode zool van de schoenen van Louboutin – die door schoenenketen Van Haren werd nagemaakt − heeft het HvJ EU op 12 juni 2018 geoordeeld dat de kleur van een zool geen ‘vorm’ is in de zin van een bijzondere weigeringsgrond in het Europese merkenrecht. Volgens die weigeringsgrond mag een vorm niet als merk worden ingeschreven als die vorm ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’. De kleur van een zool blijkt nu geen vorm, dus hoeft het HvJ zich niet uit te spreken over de vraag of de kleur van die zool ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.

IEFBE 2599

Benelux Merkencongres 2018: programma-update

Aanmelden Op donderdag 21 juni 2018 vindt het Benelux Merken Congres plaats in Amsterdam. Het programma is samengesteld door prof. mr. Tobias Cohen Jehoram en prof. dr. Martin Senftleben. Tijdens het Benelux Merken Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Zie programma

IEFBE 2598

HvJ EU: Louboutins zoolmerk is een geldig merk

12 jun 2018, IEFBE 2598; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-louboutins-zoolmerk-is-een-geldig-merk

HvJ EU 12 juni 2018, IEF 17759; IEFbe 2598; C-163/16; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Een merk bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen Een dergelijk merk bestaat immers niet „uitsluitend uit de vorm” in de zin van de merkenrichtlijn. HvJ EU:

Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

IEFBE 2597

Gerecht EU: in geschil tussen EU-merk en oudere Spaanse tekeningen moet worden gekeken naar het Spaanse tekeningen- en modellenrecht

Gerecht EU - Tribunal UE , IEFBE 2597; (Menta y Limón Decoración tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-in-geschil-tussen-eu-merk-en-oudere-spaanse-tekeningen-moet-worden-gekeken-naar-het-spaan
poppetje

Gerecht EU 24 april 2018, IEF 17757; IEFbe 2597; ECLI:EU:T:2018:213; T-183/17 (Menta y Limón Decoración/EUIPO) In deze zaak diende Menta y Limón Decoración bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring in van een EU-beeldmerk van een poppetje (n° 010822013) voor alle waren en diensten van dat merk. De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op verschillende oudere Spaanse tekeningen en modellen.De nietigheidsafdeling verklaarde het EU-beeldmerk effectief volledig nietig. Daartegen werd hoger beroep aangetekend en de kamer van beroep van EUIPO vernietigde de beslissing van de nietigheidsafdeling om de volgende redenen: