IEFBE 2460

Toch normaal gebruik van kruis op sportschoenen

17 jan 2018, IEFBE 2460; ECLI:EU:T:2018:7 (Deichmann SE tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/toch-normaal-gebruik-van-kruis-op-sportschoenen
Deichmann/EUIPO

Gerecht EU 17 januari 2018, IEF 17435; IEFbe 2460; ECLI:EU:T:2018:7; T‑68/16 (Deichmann SE tegen EUIPO) Merkenrecht. Beeldmerk. In 2004 is heeft Munich SL een beeldmerk voor sportschoenen met een kruis gedeponeerd. In 2011 doet Deichmann SE een verzoek tot vervallenverklaring vanwege niet normaal gebruik. In 2014 wordt, ondanks tegenbewijs van Munich SL, het merk vervallen verklaard. De Kamer van Beroep acht het bewijs wel voldoende om van normaal gebruik te kunnen spreken en vernietigt de vervallenverklaring. Deichmann SE stelt dat de schoenen die op het bewijsmateriaal te zien zijn, weliswaar op de schoenen van het beeldmerk lijken, maar niet dezelfde zijn. Het Gerecht acht het bewijs dat Deichmann SE hiertoe aandraagt onvoldoende en verwerpt het beroep.

IEFBE 2457

SnackTastic friteuse maakt inbreuk op modellenrecht Philips Airfryer

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 28 dec 2017, IEFBE 2457; (Philips tegen Fritel), http://www.ie-forum.be/artikelen/snacktastic-friteuse-maakt-inbreuk-op-modellenrecht-philips-airfryer
Friteuses

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 december 2017, IEFbe 2457(Philips tegen Fritel) Modellenrecht. Philips is houder van verschillende ingeschreven modellen met betrekking tot het design van de Philips Aifryer hetelucht friteuse. Fritel bracht onder de benaming SnackTastic een hetelucht friteuse op de markt die, volgens eisende partij, treffend gelijkt op de ingeschreven modellen van Philips. Tussen de twee friteuses zijn weliswaar een aantal ondergeschikte verschillen. Echter, deze elementen zijn noodzakelijk en door de technische functie gedicteerde elementen. Zij zijn daarom niet van aard om de globale indruk van overeenstemming weg te nemen. Fritel pleegt bijgevolg inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Philips. 

IEFBE 2452

In de tijdschriften januari 2018

Handelsnaamrecht
Nr. 28 Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, Parfumswinkel/Parfumswebwinkel, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (beschrijvende handelsnaam; bijkomende omstandigheden; verwarringsgevaar) - met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht 
Auteursrecht
Nr. 29 Hoge Raad 13 november 2015, Stichting Brein/Ziggo en XS4ALL, IEF 15422; ECLI:NL:HR:2015:3307 (handhaving bij tussenpersonen: vordering tot het blokkeren van een website; art. 26 Aw; art. 8 lid 3 Richtlijn 2001/29; art. 11 Richtlijn 2004/48; strijd met effectiviteitscriterium art. 52 lid 1 Europees Handvest) en HvJ EU 14 juni 2017, zaak C-610/15; IEF 16859; ECLI:EU:C:2017:456 (art. 3 lid 1 Richtlijn 2001/29; mededeling aan het publiek nu TPB toegang verschaft tot werken door het indexeren en inventariseren van torrent bestanden) - met noot van A.A. Quaedvlieg
Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, Biogen/Celltrion, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (spoedeisend belang; belangenafweging; uitbreiding van materie) - RIHK
Merkenrecht
Nr. 31 Gerechtshof Den Haag 24 januari 2017, ITT/Karl Dungs, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (spoedeisend belang in kort geding) - RIHK
Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017, Ornua/Tindale & Stanton, zaak C-93/16; IEF 16974; ECLI:EU:C:2017:571 (co-existentie Uniemerk en nationaal merk) - RIHK

Uit AMI 2017-6
De Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online contentdiensten Emile Schmieman
Rethinking Normal Exploitation: Enabling Online Limitations in EU Copyright Law, João Pedro Quintais
Jurisprudentie
Nr. 16 Hoge Raad 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2569 (Imation/Stichting de Thuiskopie) m.nt. Joran Spauwen
Rechtspraak in het kort
Apnormal/Punch Out Battle
The Alphabet Game
Holland Vormgevers/Noach Outdoor
Stichting Leenrecht/Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld

Uit BMM Bulletin 2017-3
Fenêtre sur Cours, Wat IEdereen moet weten over het afgelopen jaar * Des décisions qui ont  MARQUÉ l\ année écoulée, Josine van den Berg, Marten Bouma, Marjolein Driessen, Carina Gommers, Maarten Haak, Laurens Kamp, Florence Verhoestraete, Olivier Vrins

IEFBE 2456

Update IE-Diner 2018, met tafelspeeches van...

Op donderdag 25 januari a.s. is het zover. Het elfde IE-Diner vindt dan plaats onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een mooie avond met IE-juristen, op een nieuwe locatie: de Marmeren Hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De tafelspeeches worden verzorgd door...

mr. Laura Fresco, Hoyng Rokh Monegier
prof. mr. Bernt Hugenholtz, IvIR, UvA
prof.mr. Jan Kabel, DLA Piper en IvIR, UvA
mr. Gregor Vos, Brinkhof

IEFBE 2455

EPO: Case Law from the Contracting States to the EPC 2014-2016

EPO Case Law 2014-2016

Supplementary publication 6, Official Journal EPO 2017, "Case Law from the Contracting States to the EPC 2014-2016" (klik hier voor de pdf 1.2 Mb) The present report, "Case Law from the Contracting States to the EPC 2014-2016", focuses on issues of substantive patent law within Europe. It also touches on institutional matters and sets out examples of European patents which have been litigated in several jurisdictions. Arranged according to topic and country, the summaries included in this, the fourth such compilation will give the reader a valuable overview of interesting judgments handed down by national courts in the period from mid-2014 to the end of 2016.

IEFBE 2454

Conclusie AG: Neuschwanstein geen aanduiding van de plaats van herkomst

HvJ EU - CJUE 11 jan 2018, IEFBE 2454; C-488/16 P (BSGE/EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-neuschwanstein-geen-aanduiding-van-de-plaats-van-herkomst

Conclusie AG HvJ EU 11 januari 2018, IEF 17415; IEFbe 2454; ECLI:EU:C:2018:3; zaak C‑488/16 P (Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise eV tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Woordmerk NEUSCHWANSTEIN. Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring. Absolute weigeringsgronden. Beschrijvend karakter. Aanduiding van de plaats van herkomst. Kwade trouw. BSGE had een vordering tot nietigheidsverklaring ingediend tegen het Uniemerk Neuschwanstein voor het beroemde kasteel. Volgens BSGE is het Gerecht eraan voorbij gegaan dat de benaming „Neuschwanstein” een geografische herkomstaanduiding is. Rekwirante BSGE verzoekt het Hof van Justitie om vernietiging van het arrest van het Gerecht EU, waarbij zij het beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep heeft verworpen. Het Gerecht heeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven. Neuschwanstein kan geen aanduiding van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten zijn.

IEFBE 2453

New managing partner and board HOYNG ROKH MONEGIER

Benoît Strowel, a member of Hoyng Monegier’s and HOYNG ROKH MONEGIER’s executive committee since 2011, will succeed Willem Hoyng as managing partner. The other members of the executive committee are Bart van den Broek, Christine Kanz, Carl De Meyer and Luis Fernández-Novoa.

IEFBE 2450

L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale PLAYMOBIL INDUSTRIE porte atteinte aux droits antérieurs

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 sep 2017, IEFBE 2450; (Playmobil contre Playmobil industries), http://www.ie-forum.be/artikelen/l-usage-du-signe-playmobil-dans-sa-d-nomination-sociale-playmobil-industrie-porte-atteinte-aux-droit
playmobil

Tribunal de commerce Francophone de Bruxelles 21 september 2017, IEFbe 2450 (Playmobil contre SCS Playmobil Industrie) Droits des marques, Dénomination sociale. Nom commercial. Les demanderesses exposent que la défenderesse fait un usage illicite de la marque PLAYMOBIL qui jouit d'une renommée internationale et qu'elle porte atteinte aux intérêts professionnels de la première défenderesse par l'adoption d'une dénomination sociale prêtant à confusion avec la dénomination PLAYMOBIL Belgium et le nom commercial PLAYMOBIL. L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale, PLAYMOBIL INDUSTRIE (depuis février 2017) porte atteinte aux droits antérieurs à la dénomination sociale PLAYMOBIL BELGIUM et au nom commercial PLAYMOBIL et aux droits des marques PLAYMOBIL. Le Tribunal ordonne à la partie défenderesse de modifier sa dénomination sociale dans un délai de deux semaines et de fair publier cette modification au Moniteur belge dans un délai de 30 jour à dater de la modification.

IEFBE 2451

HR: Geen eigen etiket op de Primagaz-tank aangebracht, dus geen uitputting

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 5 jan 2018, IEFBE 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz), http://www.ie-forum.be/artikelen/hr-geen-eigen-etiket-op-de-primagaz-tank-aangebracht-dus-geen-uitputting

HR 5 januari 2018, IEF 17405; IEFbe 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz) Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop Primagaz-merk is aangebracht.  In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Het Hof [IEF 16126] oordeelt dat er risico op merkinbreuk is voor het navullen van de tank. Het middel bestrijdt dat de oordelen dat eiseres (1) aldus het merk van Primagaz gebruikt, (2) dat geen sprake is van uitputting van het merkrecht van Primagaz en (3) dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk. Analyse van arresten BenGH (Shell/Walhout), HvJ EU Viking/Kosan IEF 9944, Interflora IEF 10209, en Winters/Red Bull IEF 10674. De Hoge Raad verwerpt het beroep, er is sprake van merkgebruik. Eiseres heeft geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting niet baten .

IEFBE 2449

Er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en het hoofd van een paard van Buval

Brussel - Bruxelles 12 dec 2017, IEFBE 2449; (Aldi tegen Inbev), http://www.ie-forum.be/artikelen/er-is-een-duidelijk-visueel-onderscheid-tussen-de-stier-van-jupiler-en-het-hoofd-van-een-paard-van-b

Hof van beroep Brussel 12 december 2017, IEFbe 17401; IEFbe 2449 (Aldi tegen Inbev) Merkenrecht. Anders dan de Voorzitter van de Rechtbank van KH Brussel [IEFbe 1682] oordeelt het Hof van beroep dat het teken BUVAL, dat ALDI voor haar bierproduct gebruikt, niet inbreukmakend is op het teken JUPILER. Het Buval-teken neemt niet de determinerende kenmerken van het Jupiler-teken over. Er is geen gelijkenis tussen JUPILER en BUVAL. En er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en de hoofd en hals van een paard van Buval. Dat daarvoor dezelfde kleuren worden gebruik doet daar niets aan af. Er worden andere verkoopkanalen gebruikt. Zo is Buval-pilsbier is uitsluitend te koop aangeboden in haar Aldi-grootwarenhuizen, Jupiler-pilsbier wordt aangeboden in alle andere grootwarenhuizen en via de horeca. Het relevante publiek is eraan gewoon geworden om de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier; dat geldt ook voor schilden en dieren of delen daarvan.

IEFBE 2447

Déchéance d’une marque figurative « Ambiorix » utilisée sous une forme qui diffère de l’enregistrement par des éléments altérant son caractère distinctif

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 6 sep 2017, IEFBE 2447; (Witkap contre Brasserie des Legendes), http://www.ie-forum.be/artikelen/d-ch-ance-d-une-marque-figurative-ambiorix-utilis-e-sous-une-forme-qui-diff-re-de-l-enregistrement-p
Ambiorix

Tribunal de Commerce de Bruxelles 6 septembre 2017, IEFbe 2447 (Witkap contre Brasserie des Legendes) Droit des marques. Witkap exploite une brasserie. Depuis 1985, elle brasse une bière de haute fermentation qu’elle commercialise sous le nom Ambiorix. Elle dépose ce signe en tant que marque verbale au Benelux en 2012 et au niveau de l’Union européenne en 2015. La Brasserie des Légendes exploite et commercialise des bières traditionnelles associées à un folklore local de « géants », l’un de ces géants étant désigné sous le nom de Ambiorix. Le 25 février 2005, la Brasserie des Légendes a déposé une marque Benelux portant sur un signe figuratif reprenant l’élément verbal Ambiorix accompagné d’autres mentions verbales et éléments figuratifs. Elle n’apporte toutefois aucune preuve d’usage de cette marque sous sa forme telle qu’enregistrée, mais uniquement sous une forme modifiée. Witkap demande que soient ordonnées la déchéance des droits tirés de l'enregistrement de la marque figurative Benelux « Ambiorix » enregistrée par la Brasserie des Légendes et la cessation immédiate de l’usage par la Brasserie des Légendes du terme « Ambiorix » en lien avec des bières. La marque figurative de la Brasserie des Légendes est déchue faute d'usage et la radiation est ordonnée conformément à l'article 4.5, alinéa 3 CBPI. Le tribunal dit pour droit que la Brasserie des Légendes a porté atteinte aux droits de la société Witkap sur sa marque verbale « Ambiorix » et ordonne la cessation.

IEFBE 2448

Vraag aan HvJ EU: Is gebruik modelovereenkomst waarbij consument in aanwezigheid van koerier een definitief besluit moet nemen over een transactie een aggressieve handelspraktijk door ongepaste beïnvloeding?

HvJ EU - CJUE 21 dec 2017, IEFBE 2448; C-628/17 (Orange Polska), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-is-gebruik-modelovereenkomst-waarbij-consument-in-aanwezigheid-van-koerier-een-defi

Prejudiceel gestelde vraag aan HvJ EU 21 december 2017, RB 3067; IEFbe 2448; C-628/17 (Orange Polska). Oneerlijke handelspraktijken. Via minbuza: Verzoeker (Orange Polska) sluit met consumenten overeenkomsten betreffende het verrichten van telecommunicatiediensten en brengt wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst, onder meer bij verkoop op afstand (online en telefonisch). Verzoeker heeft op zijn webpagina modelovereenkomsten opgenomen, die voor consumenten in de eerste fase van het opgeven van een bestelling via een speciale link toegankelijk waren. Verzoeker eiste voor de totstandkoming van de overeenkomst en de aanvang van de dienst dat de consument de overeenkomst betreffende het verrichten van telecommunicatie-diensten tijdens het bezoek van de koerier ondertekende. Wanneer tijdens het bezoek geen ondertekening plaatsvond, had dat tot gevolg dat er geen overeenkomst werd gesloten, en dat de consument ofwel zich naar een vast verkooppunt moest begeven ofwel opnieuw een bestelling moest opgeven. 

IEFBE 2438

HvJ EU: Houder kan beroep instellen tot rectificatie van datum waarop het ABC vervalt, indien deze datum niet juist is vastgesteld

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2438; C-492/16 (Incyte Corporation), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-houder-kan-beroep-instellen-tot-rectificatie-van-datum-waarop-het-abc-vervalt-indien-deze-dat

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17371; IEFbe 2438; LS&R 1548; ECLI:EU:C:2017:995; C-492/16 (Incyte Corporation)  Octrooirecht. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Gewasbeschermingsmiddelen. Aanvullend beschermingscertificaat. Vaststelling van de vervaldatum. Mogelijkheid of verplichting tot rectificatie van de vervaldatum. 

1)      Artikel 18 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, gelezen in het licht van artikel 17, lid 2, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, moet aldus worden uitgelegd dat de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen, zoals opgegeven in een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat, op basis waarvan de tot afgifte van een dergelijk certificaat bevoegde nationale autoriteit de duur van dat certificaat heeft berekend, niet juist is in een situatie als die in het hoofdgeding, waarin de onjuiste datum heeft geleid tot een berekeningswijze van de duur van dat certificaat die niet strookt met artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009, zoals uitgelegd in een later arrest van het Hof.

IEFBE 2446

Computerprogramma niet origineel, verval beschrijvend beslag

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 20 dec 2017, IEFBE 2446; (BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca), http://www.ie-forum.be/artikelen/computerprogramma-niet-origineel-verval-beschrijvend-beslag

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 20 december 2017, IEFbe 2446; (BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca). Auteursrecht. De heer de W en BVBA Ideca stellen houder te zijn van auteursrechten op een computerprogramma die werd ontworpen als webshop voor BVBA Antraxion. Antraxion verkoopt onderdelen van dit programma aan derden. Op deze onderdelen is beschrijvend beslag gelegd. Antraxion komt in derdenverzet op tegen dit beslag. De rechtbank oordeelt dat de heer de W en Ideca niet voldoen aan hun stelplicht en niet aannemelijk maken dat zij beschikken over een geldig auteursrecht, daar het computerprogramma niet origineel is. Daarom vervalt het beslag en wordt het derdenverzet van Atraxion gegrond verklaard. Tevens maakt Antraxion, bij gebrek aan bewezen materiële schade, aanspraak op een schadevergoeding van één symbolische euro.

IEFBE 2445

BOIP lanceert nieuwe website

BOIP new website

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat wij in december onze nieuwe website www.boip.int hebben gelanceerd. We gaan deze in het komende jaar verder doorontwikkelen en verbeteren. Wij horen uiteraard graag uw ervaringen! U kunt uw feedback en suggesties voor verbetering mailen naar website@boip.int.

IEFBE 2433

IE-Diner 2018

IE-Diner 2018

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert deLex het jaarlijkse IE-Diner in de marmeren hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen. Een vijfgangendiner met een goed glas wijn en uiteraard tafelspeeches van bekende (IE-)juristen.

IEFBE 2444

EFTA: ABC kan niet worden geweigerd omdat de duur negatief zou zijn

EFTA 21 dec 2017, IEFBE 2444; E-5/17 (Merck Sharp & Dohme tegen The Icelandic Patent Office), http://www.ie-forum.be/artikelen/efta-abc-kan-niet-worden-geweigerd-omdat-de-duur-negatief-zou-zijn

EFTA 21 december 2017, IEF 17384; IEFbe 2444; LS&R 1549; E-5/17 (Merck Sharp & Dohme tegen The Icelandic Patent Office) ABC. Octrooirecht. De ABC-verordening staat het uitgeven van een ABC-certificaat met een negatieve duur toe. Merck heeft een ABC-aanvraag gedaan bij het IJslandse octrooibureau in september 2007. De periode tussen de aanvraag van het basisoctrooi (juli 2002) en het toewijzen van eerste handelsvergunning (maart 2007) was minder dan 5 jaar. Het octrooibureau weigerde de aanvraag, odmat de ABC dan een negatieve duur zou hebben, dat zou niet stroken met de ABC Verordening. De vraag die in het bijzonder speelt is dat Verordening 1901/2006 en 469/2009, die een verlenging van 6 maanden toestaan voor bepaalde ABC en daarom een doel geven aan ABC met een negatieve duur, niet in de EEA Agreement is opgenomen.

IEFBE 2442

HvJ EU: Bij nationale bepalingen die strafrechtelijke sancties inhouden maar geen technisch voorschrift zijn geldt mededelingsplicht

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2442; C-255/16 (Anklagemyndigheden tegen Falbert), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-bij-nationale-bepalingen-die-strafrechtelijke-sancties-inhouden-maar-geen-technisch-voorschri

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2442; IT 2447; RB 3062; ECLI:EU:C:2017:983; C-255/16 (Falbert). Reclamerecht. Kansspelen. Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften. 

Artikel 1 van [InfoSoc-richtlijn 98/34/EG], moet aldus worden uitgelegd dat een bepaling van nationaal recht zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het zonder vergunning aanbieden van kansspelen, loterijen of weddenschappen op het nationale grondgebied, geen technisch voorschrift in de zin van die bepaling is, dat moet worden meegedeeld op grond van artikel 8, lid 1, van die richtlijn. Daarentegen moet een nationale bepaling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het maken van reclame voor kansspelen, loterijen of weddenschappen waarvoor geen vergunning is afgegeven, wél als technisch voorschrift in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat het op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 98/34 moet worden meegedeeld, voor zover uit de ontstaansgeschiedenis van die nationale bepaling duidelijk blijkt dat deze tot voorwerp en doel had een reeds bestaand reclameverbod uit te breiden tot diensten van onlinekansspelen. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit daadwerkelijk het geval is.