IEFBE 2714

Message Interne Critiquant la qualité des prestations après la fin d’une collaboration constitue un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché

Waals Brabant - Brabant wallon 7 jun 2017, IEFBE 2714; (Ktapult contre Century 21), http://www.ie-forum.be/artikelen/message-interne-critiquant-la-qualit-des-prestations-apr-s-la-fin-d-une-collaboration-constitue-un-a
katapult century21

Tribunal de commerce du Brabant wallon, 7 juin 2017, IEFbe 2714 (Ktapult contre Century 21) Ktapult et Century 21 ont signé une convention de collaboration, dans le cadre de laquelle Ktapult était notamment chargée de la création de sites internet. Ces sites n’ont pas donné satisfaction et Century 21 a mis fin à la collaboration. Les relations entre les deux sociétés se sont dégradées, et celles-ci se sont mutuellement mises en demeure de cesser tout acte de dénigrement, diffamation ou calomnie. Ktapult a également introduit une procédure devant le Tribunal de commerce de Bruxelles tendant à obtenir des dommages et intérêts sur la base de l’article 1794 du Code civil. Alors que la procédure était en cours, Century 21 a adressé un e-mail à ses franchisés indiquant qu’il avait été mis fin à la collaboration avec Ktapult en raison de ses mauvaises prestations.

Ktapult estime qu’un tel acte, ainsi que le fait que Century 21 ait prétendument qualifié une personne, au sein de Ktapult, d’ « individu sans scrupules », est interdit au sens de l’article VI.104 du Code de droit économique et Ktapult demande donc sa cessation sous peine d’astreinte. Century 21 introduit une demande reconventionnelle à l’égard de Ktapult afin qu’elle cesse tout acte de dénigrement, diffamation ou calomnie.

IEFBE 2697

IMP schuldig aan onrechtmatige parallelinvoer van Honda GX-motoren uit China

Brussel - Bruxelles 27 jul 2018, IEFBE 2697; (Honda tegen IMP), http://www.ie-forum.be/artikelen/imp-schuldig-aan-onrechtmatige-parallelinvoer-van-honda-gx-motoren-uit-china

Hof van beroep Brussel 27 juni 2017, IEFbe 2697 (Honda tegen IPM) Auteursrecht. Marktpraktijken. Honda is houder van Unie woord- en beeldmerk HONDA en GX. Industrial Maintenance Products biedt motoren die het merkteken Honda en GX dragen die niet door Honda of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht. Op de motoren was een sticker geplaatst met: niet gecertificeerd voor verkoop in de VS, Canada, EU en Aus. Honda vordert om IMP te veroordelen tot staking van verkoop van Honda GX-motoren wegens onrechtmatige parallelinvoer en auteursrechtinbreuk. De motoren zijn afkomstig uit China en Hongkong. De motoren werden van buiten EER - mogelijk met tussenstop in Dubai- ingevoerd in de EER en door IMP in België te koop aangeboden. Er blijkt niet dat de ontwerper van de motoren en generatoren creatieve keuzes heeft gemaakt, weze het in de vormgeving, de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht of de verticaal in het rond rooster aangebrachte inkepingen, variërend tussen lange en korte inkepingen, of in de combinatie van deze elementen. De vordering wat betreft de onrechtmatige parallelinvoer wordt toegewezen en wat betreft de auteursrechtinbreuk afgewezen.

IEFBE 2696

Lucky4All maakt gebruik van verboden piramidesysteem

Antwerpen - Anvers 28 sep 2017, IEFBE 2696; (Loterie Nationale tegen The Right Frequency), http://www.ie-forum.be/artikelen/lucky4all-maakt-gebruik-van-verboden-piramidesysteem

Hof van beroep Antwerpen 28 september 2017, IEFbe 2696 (Loterie Nationale tegen The Right Frequency) Misleiding. Marktpraktijken. Loterie Nationale heeft een gokspel: Lucky4All waarbij gebruik wordt gemaakt van een piramidesysteem [zie eerder IEFbe 1347]. Appellante vordert in hoger beroep voor recht te zeggen dat het aanbieden, promoten, organiseren en uitbaten van het spel Lucky4All een verboden piramidesysteem uitmaakt en dit dient gestaakt te worden. Er is een prejudiciele vraag gesteld over wanneer er sprake is van een verbode piramidespel. Het Hof van Justitie [IEFbe 1704] oordeelde dat hiervoor een indirecte band tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen volstaat. Het Hof oordeelt dat deze indirecte band aanwezig is aangezien de uitkering naar de top van de piramide hoofdzakelijk voortkomt uit de winsten van de inzetten van de nieuwe toestromende deelnemers, en niet uit het verbruik van de door die spelers zelf aangekochte lottocombinaties. Deelnemers die later toetreden hebben dan ook principieel recht op minder winsten. Er is gebrek aan controle en transparantie alsmede het gebrek aan informatie omtrent de volgende gegevens: het gegeven dat (I) het systeem enkel kan werken indien de piramide volledig is ingevuld, (II) dat de voorgespiegelde winstkansen enkel dan gelden en (III) dat de speler instaat voor het aanbrengen van nieuwe spelers, een misleidende en oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. Uit de hele werking en de structuur van het spel blijkt dat Lucky4All zelf de grootste voordelen uit het spel halen. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2693

Consultant mag afbeelding STEBO-gebouw niet gebruiken als uithangbord van eigen verdiensten op homepagina

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 26 mei 2017, IEFBE 2693; (Cenergie tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/consultant-mag-afbeelding-stebo-gebouw-niet-gebruiken-als-uithangbord-van-eigen-verdiensten-op-homep

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 26 mei 2017, IEFbe 2693 (Cenergie tegen verweerder) Oneerlijke marktpraktijken. Cenergie is een adviesbureau gespecialiseerd in integrale energiezorg. Verweerder was werknemer bij Cenergie. Later werd de verweerder zelfstandig consultant en bleef actief binnen Cenergie. Verweerder heeft een website om zichzelf kenbaar te maken als zelfstandig consultant. Verweerder werkte tijdens zijn dienstbetrekking mee aan een project van energiebesparend gebouw STEBO, waar Cenergie aannemer was. Verweerder heeft foto's van het gebouw op zijn website geplaatst. Volgens Cenergie levert dit verwarring op omdat dit de indruk wekt dat de verweerder het gebouw zelf heeft gerealiseerd, terwijl hij destijds alleen heeft meegewerkt als werknemer van Cenergie. Cenergie vordert staking van het gebruik van de referenties en foto's van het betreffende project. Verweerder mag de foto op de homepagina niet gebruiken als uithangbord voor zijn eigen activiteiten. Er mogen wel foto's gebruikt worden van het STEBO gebouw tussen foto's van andere realisaties als dit voorzien is van een aangepaste omschrijving. Er wordt een beperkt verbod opgelegd.

 

IEFBE 2713

Herstelvonnis voor maximering van de dwangsom

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 15 aug 2018, IEFBE 2713; (Online Publisher tegen Netmedia), http://www.ie-forum.be/artikelen/herstelvonnis-voor-maximering-van-de-dwangsom

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, IEF 17920; IEFbe 2713(Online Publisher tegen Netmedia) Herstelvonnis na IEF 17913. De in overweging 5.24 aangekondigde maximering van de dwangsom ontbreekt en alsnog zal worden bepaald. De voorzieningenrechter maximeert de dwangsom tot een maximum van €75.000.

IEFBE 2670

Bewering van het VEB dat de energieprijs “gemiddeld goedkoper” is misleidende reclame

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 22 jun 2017, IEFBE 2670; (EDF Luminus tegen Vlaams Energiebedrijf), http://www.ie-forum.be/artikelen/bewering-van-het-veb-dat-de-energieprijs-gemiddeld-goedkoper-is-misleidende-reclame

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 22 juni 2017, IEFbe 2670 (EDF Luminus tegen Vlaams Energiebedrijf) EDF levert als energieleverancier onder meer elektriciteit en aardgas. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werd in januari 2012 opgericht door de Vlaamse Regering, onder de vorm van een N.V. EDF betwist de wettigheid van het optreden van het VEB als “energieleverancier” ten aanzien van de afnemers-aanbestedende overheden. Dit deel van de vordering is ongegrond. Het VEB handelt in rol van “groothandelaar” en dat veronderstelt een beheer van de klantrelaties. Een andere zienswijze gaat in tegen bepalingen die de aanbestedende overheden juist de mogelijkheid geven om een beroep te doen op de rechtsfiguur van de aankoopcentrale. De bewering dat de energieprijs “gemiddeld goedkoper” zou zijn bij het VEB, maakt een misleidende reclame uit. Het VEB heeft immers geen garantie van de lagere prijzen. Dit deel van de vordering is gegrond.

IEFBE 2669

“Per inbreuk” moet worden uitgelegd als elke keer dat een namaakmagneet niet van de markt is gehaald

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jun 2017, IEFBE 2669; (Dupont Souvenirs tegen Formule M), http://www.ie-forum.be/artikelen/per-inbreuk-moet-worden-uitgelegd-als-elke-keer-dat-een-namaakmagneet-niet-van-de-markt-is-gehaald

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juni 2017, IEFbe 2669 (Dupont Souvenirs tegen Formule M) Dupont Souvenirs vordert de uitlegging van het stakingsbevel van 6 december 2013, omdat het hof van beroep te Brussel daarom heeft gevraagd in een arrest van 29 juni 2016. Het hof meende dat de beslissing onduidelijk was. Overeenkomstig artikel 793 Ger.W. kan het vonnis dus worden uitgelegd. De inhoud van de termen “elke inbreuk”, “te staken en gestaakt te houden”, “anderszins verhandelen” moeten worden begrepen dat Formule M ervoor moet zorgen dat de markt opnieuw gezuiverd wordt van namaakmagneten. De inhoud van de sanctie, meer bepaald de term “per inbreuk”, moet worden uitgelegd als elke keer dat een nagemaakt product niet van de markt is gehaald.

IEFBE 2704

Met gebruik teken 'Ik wil van mijn auto af' is er indirect verwarringsgevaar

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 9 aug 2018, IEFBE 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos), http://www.ie-forum.be/artikelen/met-gebruik-teken-ik-wil-van-mijn-auto-af-is-er-indirect-verwarringsgevaar
ikwilvanmijnautoaf

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018, IEF 17914; IEFbe 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos) Dealerdirect biedt een online-platform ikwilvanmijnautoaf.nl aan en faciliteert koopovereenkomsten tussen consument en dealer. Zij houdt Benelux en Uniemerken. WijKopenAutos doet hetzelfde, maar koopt de aangeboden auto's zelf in. Op haar website staat 'ik wil van mijn auto af!'. WijKopenAutos moet dit gebruik staken ex 2.20 lid 1 sub b BVIE vanwege aanwezigheid van indirect verwarringsgevaar. De opgavevorderingen van Dealerdirect over het aantal bezoekers, het adwords zoekvolume op de zoekwoorden en de organische traffic worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

IEFBE 2706

Depotverbod voor bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk bekrachtigd

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 14 aug 2018, IEFBE 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appellant tegen DR. ING. H.C.F. PORSCHE), http://www.ie-forum.be/artikelen/depotverbod-voor-bepaalde-tekens-die-overeenstemmen-met-porsche-merk-bekrachtigd

Hof Den haag 14 augustus 2018, IEF 17915; IEFbe 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appelant tegen Dr. Ing. H.C.F. Porsche) Merkenrecht. De rechtbank [IEF 16337] verklaart het merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met het bekende merk PORSCHE. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. In plaats van de O in PORSCHE bevindt zich het teken @ in het woord P@RSCHE. Dit teken vertoont visueel gelijkenis met de letter O. Het is ook een cirkel, met dien verstande dat deze van onderen open is en in het midden een teken bevat. Het teken @ vertoont ook visuele gelijkenis met de letter A door de a in @. Verbod om bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk te deponeren. Art. 1019h Rv is niet van toepassing in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure; er is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

IEFBE 2668

Onrechtmatig voordeel door uitbaten pizzeria-afhaalrestaurant in woonappartement zonder vergunning

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 7 jul 2017, IEFBE 2668; (Eiseres tegen Pasta Del Giorno), http://www.ie-forum.be/artikelen/onrechtmatig-voordeel-door-uitbaten-pizzeria-afhaalrestaurant-in-woonappartement-zonder-vergunning

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 7 juli 2017, IEFbe 2668 (Eiseres tegen Pasta Del Giorno) Marktpraktijken. Eiseres is eigenaar van het bovengelegen appartement van een woonhuis. Pasta Del Giorno baat in het appartement op de beneden verdieping een Italiaans afhaalrestaurant uit onder de handelsnaam ‘Pizzeria I take away’. Eiseres stelt dat ze aanzienlijke hinder hiervan ondervindt. De ombouw van het appartement naar restaurant zou hebben plaatsgevonden zonder vereiste bouwvergunning en Pasta Del Giorno zou evenmin beschikken over de vereiste uitbatingvergunning. Er is sprake van een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken. Pasta Del Giorno krijgt een onrechtmatig concurrentieel voordeel door een pizzeria-afhaalrestaurant uit te baten in een woonappartement zonder dat de vereiste stedenbouwkundige vergunning werd omgebouwd naar een detailhandel. De vordering is gegrond.

IEFBE 2703

Gebruik WEPUBLISH is deloyaal gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking in Publ.sh

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 aug 2018, IEFBE 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-wepublish-is-deloyaal-gelet-op-de-voorgaande-maar-be-indigde-samenwerking-in-publ-sh
publ.sh wepublish

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 augustus 2018, IEF 17913; IEFbe 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.) Herstelvonnis IEF 17920, vanwege ontbreken maximering dwangsom. Vonnis herstel Partijen hebben samenwerkt voor het opstarten van het nieuwe merk Publ.sh en later het merk Wepublish. De overlegde bewijzen maken niet dat er een kans is dat de merkinschrijving door OP te kwader trouw (2.23 lid 2 BVIE) is gedaan en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Het gebruik van wepublish aan elkaar geschreven en met publish dikgedrukt, gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, kan de indruk doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band. Gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten. Afwijzing auteursrechtclaim op eenvoudige menu-structuur. Wel auteursrechtinbreuk op instructievideo, omslagfoto twitter-account, tekst 'About us'. Rectificatie wordt bevolen op website en sociale media.

IEFBE 2653

Mogelijke wijziging materieelrechtelijke belang bij de vordering door toewijzing F1+-vergunning

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 23 nov 2017, IEFBE 2653; (Stanleybet Belgium tegen Derby), http://www.ie-forum.be/artikelen/mogelijke-wijziging-materieelrechtelijke-belang-bij-de-vordering-door-toewijzing-f1-vergunning

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 november 2017, IEFbe 2653 (Stanleybet Belgium tegen Derby) Kansspelen. Internet. IT. Stanleybet is een aanbieder van weddenschappen in België. Ze heeft een F1-vergunning om deze weddenschappen aan te bieden. Zij heeft ook een aanvraag ingediend voor een F1+-vergunning om zulke weddenschappen ook online te kunnen aanbieden. Derby, handel drijvende onder de handelsbenaming Ladbrokes, is eveneens aanbieder van weddenschappen. Ladbrokes beschikt over de F1- en F1+-vergunning en zij deelt gratis waardebonnen aan personen die haar wedkantoren bezoeken. Stanleybet vordert vast te stellen dat Ladbrokes zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken door onrechtmatige exploitatie van virtuele weddenschappen en uitgifte van gratis vouchers. De uitbating van de F1+-vergunning zou onwettig zijn en in strijd met eerlijke marktpraktijken omdat ze gebaseerd is op een onwettige toelating die resulteert in onwettige staatssteun. De raadsman van Stanleybet verklaart ter zitting van 2 november 2017 dat de aangevraagde F1+-vergunning heeft gekregen. De vraag rijst of het materieelrechtelijk belang hierdoor gewijzigd is. Het komt aan partijen toe te verklaren welke invloed deze wijziging heeft op de voorliggende vordering. De debatten worden heropend.

IEFBE 2695

Droit & Technologies: Reprendre une photo ou faire un lien : le droit fait la part des choses

IEFBE 2667

Reclame voor 'iD for Men' wordt verboden, want de vergelijking is niet controleerbaar

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2667; (SCA Hygience Products tegen Ontex), http://www.ie-forum.be/artikelen/reclame-voor-id-for-men-wordt-verboden-want-de-vergelijking-is-niet-controleerbaar

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2667 (SCA Hygience Products tegen Ontex) Reclamerecht. Eisende partij is de Belgische dochtervennootschap van de internationale groep SCA. SCA is gespecialiseerd in producten voor persoonlijke hygiëne. Zij vervaardigt producten tegen incontinentie onder het merk “TENA” en “TENA Men”. Ontex lanceerde onder het merk “iD” producten tegen incontinentie, waaronder de nieuwe productlijn “iD for Men”. In recente reclame prijst Ontex haar producten “iD for Men” aan onder de titel “Product van het Jaar 2017”. Volgens SCA vormt deze reclame een vergelijkende reclame. Partijen zijn rechtstreekse concurrenten van elkaar. Concrete gegevens over het onderzoek waarop Ontex zich baseert zijn niet beschikbaar. Nu Ontex deze informatie niet verstrekt, is de vergelijking niet controleerbaar en haar reclame niet objectief. Deze reclame moet worden verboden. De vordering is gegrond.

IEFBE 2694

Bredere publiek zal McGregor niet direct herkennen als achternaam van de MMA-vechter

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 10 aug 2018, IEFBE 2694; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas), http://www.ie-forum.be/artikelen/bredere-publiek-zal-mcgregor-niet-direct-herkennen-als-achternaam-van-de-mma-vechter
mcgregor

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 augustus 2018, IEF 17911; IEFbe 2694; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas) Merkinbreukzaak. McGregor is modemerk en houdster van Benelux en EU-woordmerken. In de webshop van Reebok, geëxploiteerd door Adidas, wordt de Conor McGregor Collectie aangeboden. Conor McGregor (bijnaam: “The Notorious”) is een Ierse mixed martial arts (MMA) vechter en meervoudig voormalig wereldkampioen bij de Ultimate Fighting Championship. Het is onvoldoende gebleken dat het bredere publiek het bestanddeel MCGREGOR direct zal herkennen als de achternaam van de MMA-vechter. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR. Deloyaal gebruik in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (2.23 BVIE en 14 UMVo). Dat het in aanmerking te nemen publiek het teken dus (uitsluitend) als naamverwijzing naar de vechtsporter zal opvatten is niet aannemelijk geworden.

IEFBE 2666

Gebruik teken 'happy-flights' kan verwarring verwekken met bedrijf Happy Flights

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2666; (Happy Flights tegen Claim It), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-teken-happy-flights-kan-verwarring-verwekken-met-bedrijf-happy-flights

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2666 (Happy Flights tegen Claim It) Handelsnaamrecht. Happy Flights en Claim It zijn actief in de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van schuldvorderingen die aan haar zijn overgedragen door vliegtuigpassagiers die over schuldvorderingen beschikken door instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. Happy Flights heeft vastgesteld dat Claim It gebruik maakt van de domeinnamen happy-flights.be, happy-flights.org, happy-flights.bis en happy-flights.net. Verder gebruiken verwerende partijen ‘happy flights’ als adwords om internetbezoekers te leiden naar hun website. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt. De totaalindruk van handelsnamen zijn overeenstemmend. Het hanteren van het teken “Happy Flights” al dan niet met een koppelteken kan minstens verwarring verwekken bij de gemiddelde consument. Dit is een oneerlijke daad van mededinging en in strijd met de eerlijke marktpraktijken. De vordering is gegrond.

IEFBE 2664

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Avenue Optics' en 'Sunglass Avenue' aangenomen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2664; (Opti-shop(s) tegen B-Optics), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-avenue-optics-en-sunglass-avenue-aangenomen

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2664 (Opti-shop(s) tegen B-Optics) Eisende partij, “Avenue Optics”, voert sinds enkele jaren publiek en ononderbroken handel onder de benaming AVENUE OPTICS. Zij is houdster van het semi-figuratieve Beneluxmerk en Benelux woordmerk. Verwerende partij, B-Optics, baat een winkel en webwinkel waaruit zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij nam in 2008 één van de vestigingen van Avenue Optics over, die zij tot op heden uitbaat. Tot augustus 2016 dreef zij handel onder de naam “B-optic Latem”, maar recent wordt het uitgebaat onder “Sunglass Av(enue)”. Het merk en teken zijn duidelijk verschillend, ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Er bestaat verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit onderdeel van de vordering faalt. De handelsnaam kan echter wel verwarring wekken. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Verwerende partij wordt bevolen het gebruik van “Sunglass Av(enue)” te staken.

IEFBE 2688

HvJ EU: Een beursstand is een verkoopruimte

HvJ EU - CJUE 7 aug 2018, IEFBE 2688; ECLI:EU:C:2018:642 (Verbraucherzentrale Berlin tegen Unimatic), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-een-beursstand-is-een-verkoopruimte

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17901; IEFbe 2688; ECLI:EU:C:2018:642; zaak C-485/17 (Verbraucherzentrale Berlin tegen Unimatic) Consumentenbescherming. HvJ EU:

Artikel 2, punt 9, van richtlijn 2011/83/EU (...), moet aldus worden uitgelegd dat een stand van een handelaar op een beurs, als aan de orde in het hoofdgeding, waarop deze gedurende enkele dagen per jaar zijn activiteiten uitvoert, moet worden opgevat als „verkoopruimten” in de zin van deze bepaling indien een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, in het licht van het geheel aan feitelijke omstandigheden van deze activiteiten, en met name van de uiterlijke verschijningsvorm van deze stand en de informatie in de ruimten waar de beurs wordt gehouden, redelijkerwijs kon verwachten dat die handelaar er zijn activiteiten uitvoert en hem aanspreekt om een overeenkomst te sluiten, hetgeen aan de nationale rechter is om na te gaan.

IEFBE 2687

HvJ EU: Foto in werkstuk met bronvermelding op schoolwebsite is een mededeling aan het publiek

HvJ EU - CJUE 7 aug 2018, IEFBE 2687; ECLI:EU:C:2018:634 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Renckhoff; Cordoba), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-foto-in-werkstuk-met-bronvermelding-op-schoolwebsite-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17800; IEFbe 2687; IT 2616; ECLI:EU:C:2018:634; C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Renckhoff; Cordoba) Uit het persbericht: Voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was op een andere website is een nieuwe toestemming van de auteur vereist. Dit geldt zelfs voor foto’s met bronvermelding in een schoolpresentatie die door de school online wordt gezet. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Duitse rechter. HvJ EU:

Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat dit het plaatsen op een website omvat van een foto die eerder zonder beperkingen om het downloaden ervan te beletten en met de toestemming van de houder van het auteursrecht op een andere website is gepubliceerd.

IEFBE 2689

HvJ EU: lidstaten moeten collectief beheer merkenrechten erkennen

HvJ EU - CJUE 7 aug 2018, IEFBE 2689; ECLI:EU:C:2018:639 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-lidstaten-moeten-collectief-beheer-merkenrechten-erkennen

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17902; IEFbe 2689; IT 2617; ECLI:EU:C:2018:639; Zaak C-521/17 (SNB-REACT) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Beperkingen van de aansprakelijkheid voor een dienstverlener die IP‑adressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen anoniem kunnen worden gebruikt. HvJ EU:

1)      Artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten verplicht zijn om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders, zoals de vereniging in het hoofdgeding, de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in deze richtlijn vastgestelde rechtsmiddelen teneinde de rechten van deze houders te vrijwaren en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden teneinde deze rechten te doen gelden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en overeenkomstig dat recht zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.