IEFBE 1809

Uitsluiting van verwarringsgevaar om linguïstische redenen kan een territoriale beperking van een Uniemerkverbod rechtvaardigen

HvJ EU - CJUE 25 mei 2016, IEFBE 1809; ECLI:EU:C:2016:351 (Combit Software), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitsluiting-van-verwarringsgevaar-om-lingu-stische-redenen-kan-een-territoriale-beperking-van-een-un

Conclusie AG HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15973; IEFbe 1809; ECLI:EU:C:2016:351; zaak C-223/15  (Combit Software)
Door rechtbank voor het Uniemerk opgelegd verbod op inbreuken – Territoriale werking – Beperking van de territoriale omvang van het verbod omdat er geen verwarringsgevaar bestaat in een andere lidstaat dan lidstaat van de geadieerde rechter. Conclusie AG: De omstandigheid dat verwarringsgevaar voor een of meer lidstaten om linguïstische redenen kan worden uitgesloten, kan een territoriale beperking van het verbod rechtvaardigen dat door een rechtbank voor het Uniemerk wordt opgelegd krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1 [Uniemerkverordening].

IEFBE 1808

Conclusie AG: Rubik's cube dient nietig te worden verklaard

HvJ EU - CJUE 25 mei 2016, IEFBE 1808; ECLI:EU:C:2016:350 (Simba Toys tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-rubik-s-cube-dient-nietig-te-worden-verklaard
rubik's cube merk

Conclusie AG HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15972; IEFbe 1808; ECLI:EU:C:2016:350; zaak C-30/15 P;  (Simba Toys tegen EUIPO)
Uit het persbericht: Volgens advocaat-generaal Maciej Szpunar dient het Uniemerk bestaande in de vorm van de Rubik’s cube nietig te worden verklaard. De wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken - de vorm van de kubus en de roosterstructuur - zijn noodzakelijk om de technische functie te vervullen die eigen is aan de betrokken waar. In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedproducent, het EUIPO verzocht om nietigverklaring van het driedimensionale merk, met name op grond dat dit merk een technische oplossing bestaande in het draaivermogen ervan bevatte en een dergelijke oplossing enkel als octrooi en niet als merk kon worden beschermd. Aangezien het EUIPO deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld.

IEFBE 1807

Prejudiciële vragen aan HvJ EU: Maakt het openen van Facebook fanpage je verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

HvJ EU - CJUE 25 feb 2016, IEFBE 1807; (Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-maakt-het-openen-van-facebook-fanpage-je-verantwoordelijk-voor-de-geg

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 25 februari 2016, IEFbe 1807; IT 2073; C-210/16 (Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein)
Gegevensbescherming. Privacy. Via Minbuza: Verzoekster, een privaatrechtelijk georganiseerde onderwijsinstelling, heeft van het ‘Onafhankelijk centrum voor gegevensbescherming van de deelstaat’ (verweerder) op 03-11-2011 opdracht gekregen haar Facebookpagina te deactiveren. Verzoekster maakt via haar ‘fanpage’ bij Facebook Ireland onder meer reclame voor haar onderwijsinstelling. Het aanhouden van ‘fanpages’ geeft de maker onder meer mogelijkheid (via ‘facebook-insights’) geanonimiseerde statistische informatie over gebruikers, bij wie cookies worden geplaatst, te ontvangen. Verzoekster maakt bezwaar maar verweerder bevestigt het besluit, waarna de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Het Verwaltungsgericht vernietigt de beslissing omdat verzoekster geen ‘verantwoordelijk lichaam’ is in de zin van de DUI wet en dan ook geen adressaat van een bevel kan zijn. Verweerders hoger beroep sneuvelt. De zaak ligt nu voor in Revision bij de verwijzende rechter. Verzoekster, ondersteund door medegedaagde Facebook, meent dat zij niet verantwoordelijk is voor gegevensverwerking door Facebook en evenmin voor de geïnstalleerde cookies. Zij heeft daartoe geen opdracht gegeven. Verweerder stelt dat verzoekster door het openen van een ‘fanpage’ wel verantwoordelijk is.

IEFBE 1805

Prejudiciële vragen HvJ EU: Zijn partijen concurrenten als de licentienemer enkel via die licentieovereenkomst actief is op de relevante markt

HvJ EU - CJUE 3 dec 2015, IEFBE 1805; (Hoffmann-La Roche), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-hvj-eu-zijn-partijen-concurrenten-als-de-licentienemer-enkel-via-die-licentieove

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 3 december 2015; IEF 15961; LS&R 1325 ; IEFbe 1805; C-179/16 (F. Hoffmann-La Roche)
Mededingingsrecht. Via MinBuza: De Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM, verweerster) heeft bij besluit van 27 februari 2014 vastgesteld dat de vier verzoeksters in deze zaak (Hoffmann-La Roche, La Roche, Novartis en Novartis Farma) een mededingingsbeperkend kartel in het leven hadden geroepen voor bepaalde geneesmiddelen (bewerkstelligen van een kunstmatige ‘differentiatie’). Verzoeksters krijgen een boete opgelegd. (...) Het geneesmiddel waar het hier om gaat is ontwikkeld door Genentech, dat onder controle staat van de Rochegroep. De geschiedenis daarvan wordt uiteengezet in de punten 4 – 10 van de verwijzingsbeschikking. Genentech verhandelt haar producten uitsluitend in de VS, en heeft licenties afgegeven, in eerste instantie aan zusterbedrijf Roche maar omdat Roche zich voornamelijk op oncologische geneesmiddelen concentreert (Avastin, tegen tumoren) heeft Genentech voor het andere product (Lucentis, een oftalmologisch middel tegen een oogkwaal) licentie gegeven aan Novartis voor het in de handel brengen in de rest van de wereld.

IEFBE 1804

15 juni - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Op woensdag 15 juni 2016 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar. BESTELLEN

IEFBE 1803

Stormparaplu's wijken af van die van Senz

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 mei 2016, IEFBE 1803; ECLI:NL:RBDHA:2016:5461 (Senz tegen Impliva), http://www.ie-forum.be/artikelen/stormparaplu-s-wijken-af-van-die-van-senz
stormparaplu

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 mei 2016, IEF 15957; IEFbe 1803 ; ECLI:NL:RBDHA:2016:5461 (Senz tegen Impliva)
Gemeenschapsmodelrecht. Via rechtspraak.nl: Impliva's stormparaplu’s Stormaxi en Stormini wijken zodanig af van de Senz Original en de Senz Mini dat er geen sprake is van een inbreuk op het model- en auteursrecht (of andere rechten) van het bedrijf Senz. Senz is producent van stormparaplu’s. Naast deze Senz Original is de Senz Mini ontworpen, een kleinere, opvouwbare variant, met een vergelijkbare vormgeving. Het bedrijf heeft beide modellen geregistreerd om zich te beschermen tegen namaak-modellen. Recent heeft Impliva een model paraplu op de markt gebracht onder de naam Stormaxi, en een opvouwbare variant onder de naam Stormini.

IEFBE 1802

Doorbraak in discussie kwekers- en octrooirecht

De Europese Commissie wil via een nadere interpretatie van de biotech-richtlijn helderheid en rechtszekerheid bieden over het patenteren van natuurlijke eigenschappen op groenten en andere planten. Dat heeft Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) gezegd op het door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, zijn speech) georganiseerde symposium ‘Finding the Balance’.

IEFBE 1801

COCO verwijst naar voornaam van bij een breed publiek bekende grondlegster van modehuis Chanel

26 jan 2016, IEFBE 1801; ECLI:NL:GHDHA:2016:132 (Pacogi tegen Chanel), http://www.ie-forum.be/artikelen/coco-verwijst-naar-voornaam-van-bij-een-breed-publiek-bekende-grondlegster-van-modehuis-chanel

Hof Den Haag 26 januari 2016, IEF 15953; IEFbe 1801; ECLI:NL:GHDHA:2016:1322 (Pacogi tegen Chanel)
Merkenrecht. Chanel voert oppositie tegen het merkdepot van PACOGI 'Coco de Mer' op basis vanhaar eerder (internationale) merk COCO. De oppositie wordt toegewezen. Het woord COCO kan als beschrijving van 'kokos' worden opgeval, een geur kan aanduiden, hetgeen een kenmerk van de waar is. Het publiek vat COCO echter op als verwijzing naar de voornaam van de bij een breed publiek bekende grondlegster van het modehuis Chanel, Coco Chanel, juist in relatie met cosmetica en parfums. Het hof verwerpt het beroep en bevestigt de afwijzing van de oppositie.

IEFBE 1799

Succesvol beroep op modelrecht voor met lucht te vullen ligzak LAMZAC

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 mei 2016, IEFBE 1799; ECLI:NL:RBDHA:2016:5216 (LAMZAC tegen Massive Air), http://www.ie-forum.be/artikelen/succesvol-beroep-op-modelrecht-voor-met-lucht-te-vullen-ligzak-lamzac
LAMZAC Massive Air ligzak

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 mei 2016, IEF 15948; ECLI:NL:RBDHA:2016:5216 (LAMZAC tegen Massive Air)
Gemeenschapsmodelrecht. Oomen is ontwerper van de LAMZAC Hangout een middels 'luchtscheppen' te vullen ligzak, en heeft een Gemeenschapsmodel voor een 'chaisse longue'. Massive is een geldwervingscampagne via indiegogo gestart voor de KAISR ligzak. De vraag is of vormgevingselementen een technische functie vervullen. Op de geïnformeerde gebruiker zal de gewijzigde KAISR geen andere algemene indruk wekken met dezelfde hoogte, dubbele buisvorm en kenmerkende enkele diepe spleeet centraal in de lengterichting. De scherpere punt aan het hoofdeinde is onvoldoende afwijkend. De voorzieningenrechter wijst de vordering op basis van het modelrecht toe en beveelt KAISR haar ligzak te staken.

IEFBE 1800

Prejudicieel gestelde vragen over informatie over een handelaar die uitsluitend online verkoopt, terwijl ook op de site informatie staat

HvJ EU - CJUE 28 jan 2016, IEFBE 1800; (Verband Sozialer Wettbewerb tegen DHL), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-informatie-over-een-handelaar-die-uitsluitend-online-verkoopt-terw

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 28 januari 2016, IEFbe 1800; IT 2057; RB 2712; C-146/16 (Verband Sozialer Wettbewerb tegen DHL)
Minbuza: Verzoekster, een bond van onder meer electro(nica)artikelen en postorderbedrijven die allerlei soorten goederen aanbieden, heeft verweerster DHL gedaagd wegens een advertentie in de ‘Bild am Sonntag’ van 2 december 2012. Verzoekster meent dat verweerster haar verplichting niet nakomt de identiteit en het geografische adres te vermelden ten behoeve van bezoekers aan het in de advertentie genoemde platform. De rechter wijst de vordering toe, maar in hoger beroep wordt die alsnog afgewezen omdat de rechter oordeelt dat de op de website gehanteerde methode met links in de rubriek ‘informatie over de aanbieder’ voor de consument voldoende herkenbaar is. Hij oordeelt ook dat het in alle rust van achter de computer aankopen doen niet is te vergelijken met kopen in een winkel, gadegeslagen door verkooppersoneel. Verzoekster vraagt en krijgt Revision.

IEFBE 1798

IE-Forum.be-lunch: privacy, ecommerce en trade secrets

deLex IEFbe 2016

Sponsors 50% reductie! Op woensdag 18 mei 2016 van 12u00 - 15u15 organiseert deLex, de uitgever van IE-Forum.be, een intensieve actualiteitenlunch. Tijdens deze IE-Forum.be-lunchbijeenkomst bespreken Jos Dumortier, Bart Van den Brande en Gunther Meyer met u de belangrijkste Belgische en Europese ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht, e-commerce en trade secrets. De essentie en het belang voor de praktijk wordt besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente ontwikkelingen van het afgelopen (half) jaar. Aanmelden hier

IEFBE 1797

Geen verwarring door SENSIGO met SENSOREADY voor publiek met hoog aandachtsniveau

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 10 mei 2016, IEFBE 1797; (Novartis tegen Synthon), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verwarring-door-sensigo-met-sensoready-voor-publiek-met-hoog-aandachtsniveau
injection device

Hof Den Haag 10 mei 2016, IEF 15940; IEFbe 1797 (Novartis tegen Synthon)
Merkenrecht. BBIE-oppositie. Synthon verricht een Benelux-depot voor het woordmerk SENSIGO voor injectiehulpmiddel, waartegen Novartis zonder succes oppositie instelde, op basis van haar Gemeenschaps(woord-)merken SENSOREADY en SENSAREADY. Het oudere merk heeft in haar geheel en op onderdelen een zwakke onderscheidingskracht. Een matige visuele en auditieve en hooguit matige begripsmatige overeenstemming bij een publiek met een hoog aandachtsniveau, maakt het dat verschillen sneller worden waargenomen. De oppositie is terecht afgewezen. Artikel 1019h Rv is niet van toepassing, omdat Synthon geen inbreukactie tegen Novartis overweegt, kan de oppositie niet als vooruitgeschoven inbreukverweer worden gezien.

IEFBE 1796

Conclusie AG: Dynamisch IP-adres is ook persoonsgegeven als ISP over aanvullende gegevens beschikt die identificatie mogelijk maakt

HvJ EU - CJUE 12 mei 2016, IEFBE 1796; ECLI:EU:C:2016:339 (Breyer), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-dynamisch-ip-adres-is-ook-persoonsgegeven-als-isp-over-aanvullende-gegevens-beschikt-di

Conclusie AG HvJ EU 12 mei 2016, IT 2055; IEFbe 1796; C-582/14; ECLI:EU:C:2016:339 (Breyer)
Zie eerder IT 1698; IEFbe 1206. Begrip ‚persoonsgegevens’ – IP-adressen – Bewaring door een aanbieder van elektronische mediadiensten. Nationale regeling volgens welke geen rekening kan worden gehouden met het legitieme belang van de voor de verwerking verantwoordelijke.

1)      Overeenkomstig artikel 2, onder a), [richtlijn gegevensbescherming], vormt een dynamisch IP‑adres waarmee een gebruiker toegang heeft gekregen tot de website van een aanbieder van elektronische mediadiensten voor deze laatste een ‚persoonsgegeven’, wanneer een internetprovider beschikt over de aanvullende gegevens die het, samen met het dynamische IP‑adres, mogelijk maken de gebruiker te identificeren.

IEFBE 1795

Exclusieve franchise golfleraren niet rechtsgeldig beëindigd

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 4 mei 2016, IEFBE 1795; (WGTF tegen DGTF), http://www.ie-forum.be/artikelen/exclusieve-franchise-golfleraren-niet-rechtsgeldig-be-indigd
WGTF

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2016, IEF 15939; IEFbe 1795 (WGTF tegen DGTF)
Merkenrecht. Franchise. World Golf Teachers Federation leidt golfleraren op en certificeert hen volgens haar standaard. Het woordmerk is geregistreerd. DGTF heeft een overeenkomst voor de Benelux, deze wordt opgezegd en met een ander wordt een exclusieve overeenkomst gesloten dat zij de naam WGTF of the Benelux mag gebruiken. DGTF is houdster van een beeldmerk. De conventionele stakingsvordering van het gebruik van GTF of logo's met een wereldbol zodat het lijkt op een golfbal wordt afgewezen. Eiser kan geen beroep doen op een VS-merkdepot, en heeft geen beeldmerk. De reconventionele vordering tot staken van domein- en merknamen WGTF worden toegewezen. Derden mogen in de Benelux het merk niet gebruiken totdat de franchiseovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

 

IEFBE 1794

Conclusie AG: EUIPO en rechtbanken verplicht rekening houden met verknochte onherroepelijke beslissingen

HvJ EU - CJUE 13 apr 2016, IEFBE 1794; ECLI:EU:C:2016:250 (Pink Lady), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-euipo-en-rechtbanken-verplicht-rekening-houden-met-verknochte-onherroepelijke-beslissin

Conclusie AG HvJ EU 13 april 2016, IEF 15936; IEFbe 1794; ECLI:EU:C:2016:250; C-226/15 P (Pink Lady)
Merkenrecht. Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion zijn samen houder van drie gemeenschapsmerken voor Pink Lady-appels. Zij hebben twee procedures ingesteld om het gebruik van het woordteken „English pink” door Carolus te verhinderen. Ten eerste hebben zij oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordteken „English pink” als gemeenschapsmerk, die Carolus bij het EUIPO, voorheen het BHIM, had aangevraagd. Ten tweede hebben zij tegen Carolus een vordering wegens inbreuk op hun gemeenschapswoordmerk „Pink Lady” ingesteld bij een rechtbank voor het gemeenschapsmerk bij de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Deze respectievelijke procedures hebben geleid tot twee verschillende beslissingen over het gevaar voor verwarring van het oudere gemeenschapswoordmerk „Pink Lady” met het woordteken „English pink”. In deze hogere voorziening is, naast andere zaken, één belangrijke principiële vraag aan de orde: in hoeverre is het EUIPO, wanneer het beslist in een procedure inzake oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, gebonden aan een onherroepelijke beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk na een vordering wegens inbreuk op een eerder ingeschreven gemeenschapsmerk?

IEFBE 1793

EHRM: Schending vanwege indirecte toegang voor complexe fotoauteursrechtzaak

EHRM - Cour eur. D.H. 12 apr 2016, IEFBE 1793; appl.no 33883/06 (Dumitru Gheorghe tegen Roemenië), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-schending-vanwege-indirecte-toegang-voor-complexe-fotoauteursrechtzaak

EHRM 12 april 2016, IEF 15935; IEFbe 1793; appl.no 33883/06) (Dumitru Gheorghe tegen Roemenië)
Auteursrecht. Procesrecht. Een fotograaf heeft een aantal foto’s gemaakt van landschappen in 1984, bedoeld om te worden gepubliceerd. Publicatie is toen niet doorgegaan. In 2004 blijken zijn foto’s wel gepubliceerd te zijn met als naamsvermelding F.G. die de foto's beheerde. Het politierapport bevestigt dat de foto's door Gheorghe zijn gemaakt, maar er wordt geen strafrechtelijke onderzoek gestart, omdat de klacht niet binnen vijf jaar is ingediend. Volgens de nationale rechter is de zaak niet binnen de termijn aangebracht en dus verjaard. Omdat de auteursrechtprocedure van complexe aard is en eerst (ook strafrechtelijk) onderzoek nodig is, kan een civiele claim niet direct worden gevorderd. De strafrechtelijke procedure wordt afgebroken, zonder oordeel over de gekoppelde civiele claim. Het Hof oordeelt dat er sprake is van schending van artikel 6 EVRM, omdat er niet in een toegang tot een gerecht is voorzien.

IEFBE 1792

Prejudiciële vragen over machtsmisbruik Letse collectieve beheersorganisatie met hoge billijke vergoeding

HvJ EU - CJUE 29 apr 2016, IEFBE 1792; (Latvijas Autoru), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-machtsmisbruik-letse-collectieve-beheersorganisatie-met-hoge-billijke-vergo
akka laa

Prejudiciële vragen HvJ EU 29 april 2016; IEF 15934 ; IEFbe 1792; zaak C-177/16 (Latvijas Autoru)
Mededingingsrecht (102 VWEU). Collectief beheer. Vragen over misbruik machtspositie Letse Buma/Stemra en uitleg begrip billijke vergoeding voor auteursrechten. Geen rekening houden met tarieven buurlanden. Berekening omzet voor boete. Verzoekster is de Letse BUMA/STEMRA. Zij krijgt een boete opgelegd wegens het volgens de Letse mededingingsautoriteit toepassen van onbillijk hoge vergoedingen (auteursrechten). De boete is berekend op basis van verzoeksters omzet, inclusief de als auteursvergoeding geïnde bedragen. Verzoekster kan als enige organisatie licenties verlenen voor openbare uitvoering van muziekwerken. Zij heeft al eerder (in 2008) een boete opgelegd gekregen wegens misbruik van haar machtspositie wegens de door haar gehanteerde buitensporig hoge tarieven. Ook toen werd de boete berekend op basis van haar omzet, maar exclusief de als auteursvergoeding geïnde bedragen. In 2011 heeft zij nieuwe tarieven vastgesteld, naar aanleiding waarvan verweerster in 2012 een procedure heeft ingeleid. Verweerster stelde onder meer vast dat in vergelijking met buurlanden verzoeksters tarieven aanzienlijk hoger waren en dit door verzoekster niet kon worden gerechtvaardigd. Verzoekster blijft het oneens met de door de rechter toegestane vergelijking met de buurstaten en wijst onder meer op arrest C-245/00 [IE-klassieker naburige rechten] (geen verplichting rekening te houden met tarieven van buurlanden).

IEFBE 1791

Geen onderscheidend vermogen KNOPPERS achtergrond van verpakking

10 mei 2016, IEFBE 1791; ECLI:EU:T:2016:284; T-806/14 (Knoppers), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-onderscheidend-vermogen-knoppers-achtergrond-van-verpakking

Gerecht EU 10 mei 2016, IEF 15933; IEFbe 1791; ECLI:EU:T:2016:284; T-806/14 (KNOPPERS)
EU merk. Beeldmerk bestaand uit een wit-en-blauwe achtergrond in vierkantgevormde verpakking. Het ontbreekt aan onderscheidend vermogen. Het Gerecht EU bevestigt dat oordeel. Voor bewijs was een survey overlegt die alleen in Duitsland was uitgevoerd.

IEFBE 1790

GDPR Transponeringstabel: What's old?

Sinds vorige maand staat de tekst van de EU Privacy Verordening ('GDPR') vast en weten we hoe de regels eruitzien die in 2018 in werking treden. Veel daarvan is echter gelijk aan de nu geldende EU Privacy Richtlijn ('95/46'), waarop ook de huidige Nederlandse Privacy wet ('Wbp') is gebaseerd. Als gevolg daarvan blijft veel van de tot nu toe gevormde juridische theorie en praktijk ook straks relevant. Wij merken in de praktijk dat het handig is om snel te kunnen schakelen tussen de vindplaatsen in GDPR, Richtlijn 95/46 en de Wbp. CMS stelt daarom graag de GDPR Transponeringstabel beschikbaar voor geïnteresseerden.

De Nederlandstalige versie (GDPR/Richtlijn/Wbp) kan [hier] direct worden gedownload.
De Engelstalige versie (GDPR/Richtlijn) kan [hier] direct worden gedownload.