IEFBE 2065

Gevangenisstraf voor beheerder Kino.to: auteursrechtinbreuk en IT-sabotage

Duitse jurisprudentie - Jurisprudence allemande 11 jan 2017, IEFBE 2065; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to), http://www.ie-forum.be/artikelen/gevangenisstraf-voor-beheerder-kino-to-auteursrechtinbreuk-en-it-sabotage

BGH 11 januari 2017, IEF 16532; IEFbe 2065; IT 2210; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to) Uit het buitenland: Het Landgericht Leipzig heeft de 29-jarige verdachte veroordeeld met een gevangenisstraf van 3 jaar en 4 maanden. De man beheerde op ongeoorloofde, commerciële wijze de websites kino.to en kinox.to [eerder bij HvJ EU, IEF 13690] waarop links naar illegale kopieën van bioscoopfilms en tv-series stonden, deze werden ook als streaming aangeboden. Met zijn IT-kennis en ervaring als computerhacker werden twee, eveneens illegale en concurrende, videostreamingplatformen gesaboteerd.

IEFBE 2058

LAATSTE PLAATSEN - Lustrum 10 jaar IE-Diner Black Tie

Het IE-Diner bestaat 10 jaar. En deLex bestaat ruim 10 jaar. Daarom vieren we een feestje en is het dit jaar anders.
Locatie: De Kapel van Hotel Arena, ’s-Gravesandestraat 55 in Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari 2017, vanaf 18.00 uur
Kledingvoorschrift: Black Tie
Vanaf 22.00 uur: geen koffie maar een borrel met IE-deejay’s, en ja, er mag gedanst worden.
Prijs: € 250,00 ex btw, voor sponsors van IE-Forum € 200,00 ex btw. Dit jaar gaat 10% van de omzet naar Warchild.
Aanmelden via delex.nl

IEFBE 2064

HvJ EU: Recht op informatie ook in afzonderlijke procedure na vaststelling inbreuk

HvJ EU - CJUE 18 jan 2017, IEFBE 2064; ECLI:EU:C:2017:18 (New Wave tegen Alltoys), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-recht-op-informatie-ook-in-afzonderlijke-procedure-na-vaststelling-inbreuk

HvJ EU 18 januari 2017, IEF 16529; IEFbe 2064; C-427/15; ECLI:EU:C:2017:18 (New Wave tegen Alltoys) Merkenrecht. Verzoekster is een aparte procedure gestart tegen verweerster Alltoys om alle informatie te krijgen over de herkomst en distributiekanalen van schooltassen/rugzakken van het merk MEGABABE die verweerster heeft opgeslagen of op de markt gebracht. Recht op informatie. Verzoek om informatie na een gerechtelijke procedure waarin inbreuk is vastgesteld. Antwoord:

Artikel 8, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is op een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin een verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt.

 

IEFBE 2063

Interdire l'usage de ses marques N(ATHAN BAUME) pour des sacs et des chaussures irait à l'encontre de l'arrêt du CJUE et du Cour de Cassation

Brussel - Bruxelles 26 feb 2015, IEFBE 2063; (Fabriek van Maroquinerie Gauquie contre Martin Y Paz Diffusion), http://www.ie-forum.be/artikelen/interdire-l-usage-de-ses-marques-n-athan-baume-pour-des-sacs-et-des-chaussures-irait-l-encontre-de-l

Cour d'appel Bruxelles 9 octobre 2015 et Tribunal de Commerce FR de Bruxelles 26 février 2015, IEFbe 2063 (Fabriek van Maroquinerie Gauquie contre Martin Y Paz Diffusion) Marques. Gauquie demande d'ordonner à Martin Y Paz de respecter la coesistence existant entre parties depuis près de 20 ans quant à l'usage des marques NATHAN, N et NATHAUN-BAUME pour les sacs à main et les chaussures. Prima facie, interdire à MARTIN Y PAZ en référé l'usage de ses marques pour des sacs et des chaussures irait à l'encontre de l'arrêt du CJUE [IEFbe 475, en suite IEFbe 118] et de l'arrêt du Cour de Cassation [IEFbe 1050]. Le Vice-Président dit la demande principale non fondée. Les demandeurs ne peuvent par conséquent reprocher à Martin U Paz d'avoir contacté un fournisseur potentiel en vue de pouvoir faire usage de ses marque et de l'avoir informé des conséquences des décisions de la CJUE en de la Cour de cassation sur l'usage des marques litigieuses. Il en résulte que les demande d'interdire à MARTIN Y PAZ de fabriquer, de commercialiser des sacs à main et/ ou des chaussures portant les marques N ou NATHAN BAUME et/ou d'entreprendre toute démarche en ce sens ou de diffuser des informations à ce sujet suite aux arrêts de la CJUE en de la Cour de cassation ne sont pas fondées. La Cour reçoit l'appel mais le dit non fondé.

IEFBE 2061

Lustrum 10 jaar IE-Diner

kledingvoorschrift black tie

Tien jaar IE-Diner en ook ruim tien jaar deLex. Daarom een speciaal feestje. Volgende week donderdag is het zover: het tiende IE-Diner. Een lustrum. En dat vieren we. Dit keer geen jasje/dasje, maar Black Tie*. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen.

Tafelspeeches worden gehouden door:

IEFBE 2062

Vragen aan HvJ EU: Moet datum eerste vergunning die onjuist is vastgesteld, worden gerectificeerd?

31 aug 2016, IEFBE 2062; (Incyte Corporation), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-moet-datum-eerste-vergunning-die-onjuist-is-vastgesteld-worden-gerectificeerd

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 31 augustus 2016, IEF 16521; IEFbe 2062; LS&R 1416; C-492/16 (Incyte Corporation) ABC. Incyte, een in de VS geregistreerde vennootschap, heeft op 24-01-2013 een ABC-aanvraag ingediend bij het Hongaarse Agentschap voor Intellectuele Eigendom (verweerder) met vermelding van een Europees basisoctrooi en de afgiftedatum voor de vergunning voor het in de handel brengen van het farmaceutisch product ‘Jakavi’, te weten 23-08-2012. Het ABC wordt 07-10-2014 verleend, geldig tot 24-08-2027, met vermelding van de beroepsmogelijkheid (30 dagen na kennisgeving). Verzoekster vraagt 18-11-2015 op grond van de HON wet administratieve procedures om vervanging van de vervaldatum (door 28-08-2027) omdat verweerder ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met de datum van het in kennis stellen van de adressaat maar in plaats daarvan van de datum van het besluit zelf (afgifte vergunning), hetgeen in strijd zou zijn met arrest C-471/14. Verweerder wijst het verzoek af: de betreffende HON wet is niet van toepassing omdat het aangevallen besluit geen schrijf- of rekenfout bevat en het nationale recht moet worden toegepast zolang dit de effectieve werking van EUrecht niet in de weg staat (met verwijzing naar de 30-dagentermijn van de beroepsmogelijkheid). Verweerder wijst op de verschillende wijze waarop in diverse EULS het arrest C-471/14 wordt toegepast, te weten weigeren een reeds afgegeven ABC opnieuw vast te stellen en de vervaldatum daaraan aan te passen. Verzoekster stelt dat het arrest C-471/14 niet in de tijd is beperkt en dus ex tunc werking heeft en zij wijst op artikel 17.2 van Vo. 1610/96 dat rechtstreeks in alle EULS van toepassing is. Ambtshalve correctie zou dan ook moeten plaatsvinden.

IEFBE 2060

Gemeenschapsmodelinbreukverbod voor klitteband speelballetjes

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 12 jan 2017, IEFBE 2060; (Spin Master tegen High5 Products), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodelinbreukverbod-voor-klitteband-speelballetjes
Bunchems

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, IEF 16496 (Spin Master tegen High5 Products) Gemeenschapsmodelrecht. Spinmaster verhandelt plastic (klittenband) speelballetjes onder de naam "Bunchems". Door de balletjes aan elkaar te "klitten" kunnen vormen en figuren worden gemaakt. Zij is houdster van een gemeenschapsmodel. High5 verhandelt soortgelijke balletjes onder de naam "Linkeez". Spin Master beroept zich op het auteursrecht, terwijl in het land van oorsprong, de VS, een design patent niet samen met een auteursrecht kan vallen en dus geen bescherming via 2 lid 7 Berner Conventie geniet. Of dit Amerikaanse design patent nieuwheidsschadelijk is, is niet eenvoudig te beantwoorden en gaat dit kort geding te buiten. Het modelrecht beschermt meer dan enkel de technisch verworvenheid van 'het haakje', maar ook het pluizige karakter, de keuze van lengte en dikte van de tentakels, de rangschikking en de vorm. Er is modelrechtinbreuk. De standpunten over het auteursrecht en de slaafse nabootsing behoeft dan ook geen verdere bespreking. Het opbergkoffertje en de grote dozen maken geen inbreuk. De verzameling van accessoires (snorren, hoeden en brillen) is één op één gekopieerd en maken auteursrechtinbreuk. Verbod en recall worden bevolen.

IEFBE 2059

La publicité comparative qui ne procède pas à une comparaison objective est illicite même en l'absence de caractère trompeur

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 15 sep 2016, IEFBE 2059; (Carrefour contre Cora), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-publicit-comparative-qui-ne-proc-de-pas-une-comparaison-objective-est-illicite-m-me-en-l-absence

Cour de cassation Belgique 15 septembre 2016, IEFbe 2059; C.15.0497.F (Carrefour contre Cora) Droit de la publicité. Si les caractéristiques comparées ne sont pas essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services ou que les caractéristiques revêtant ces qualités ne sont pas comparées de manière objective, la publicité comparative est illicite sans qu'elle doive en outre être susceptible d'affecter le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse, qui constitue une condition distincte. La publicité comparative qui ne procède pas à une comparaison objective est illicite même en l'absence de caractère trompeur. Dès lors que l'interprétation correcte d'une disposition communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la question préjudicielle proposée par une partie ne doit pas être posée à la Cour de justice de l'Union européenne.

IEFBE 2057

Copie privée: Publication de la procédure de remboursement en cas d’utilisation professionnelle

Le Moniteur belge du 30 décembre 2016 a publié l’arrêté royal (AR) du 11 décembre 2016 modifiant l’AR en matière de copie privée. Cet AR qui, dans ses considérants, ne fait référence qu’à l’arrêt Copydan de 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), est, en réalité, la réponse belge bien tardive à l’arrêt Padawan de 2010. L’AR introduit les procédures à suivre afin d’être exonéré (ne pas payer la redevance) ou de se voir remboursé (payer la redevance mais en demander le remboursement par après) la rémunération pour copie privée en cas d’utilisation uniquement professionnelle des appareils ou supports soumis à la rémunération pour copie privée. En savoir plus

IEFBE 2056

EOB plaatst archieven van 'legal texts' online

Naast de actuele 'legal texts' heeft het EOB nu ook haar archieven van online geplaatst; het gaat om de beschikbare edities van European Patent Convention, Guidelines for Examination, National law relating to the EPC and Case Law of the Boards of Appeal. Veel van de teksten zijn voor het eerst in digitale vorm beschikbaar. European Patent Convention; Guidelines for Examination in the European Patent Office; Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority; National law relating to the EPC ; Case Law of the Boards of Appeal
 

IEFBE 2055

Inbreuk op brilmonturen, niet retroactief dwangsommen verbeurd op basis van eerder door deskundige geschat aantal

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 22 mrt 2016, IEFBE 2055; (Duchêne Design tegen M&M), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-brilmonturen-niet-retroactief-dwangsommen-verbeurd-op-basis-van-eerder-door-deskundige-ge
mattew aptica

Hof van beroep Gent 22 maart 2016 (beroep dwangsom), Rechtbank EA Oost-Vlaanderen afd. Gent 11 augustus 2015 (dwangsom) Rb KH Gent 13 november 2014 (ten gronde), IEFbe 2055 (Duchêne Design tegen M&M) Auteursrecht. Dwangsommen. Eiseres is distributeur van brillen onder de naam Aptica PD 6194, PD 6195. Haar brillen maken inbreuk op de auteursrechten van verweerders, ontwerper van de brilmonturen Mattew Menthe en Basilic [ten gronde]. Het deskundigenverslag rapporteert 3492 brillen en de gerechtsdeurwaarder heeft 2405 brillen ontvangen. Er volgt een bevel tot betaling van dwangsom voor 1087 brillen à €350, dat is meer dan de maximumdwangsom van €5.000. Er zijn geen dwangsommen verbeurd, de aanvang van de dwangsom is onduidelijk en de rechtbank meent dat een geschatte hoeveelheid geenszins voldoende duidelijk en specifiek is om het uitgangspunt te vormen voor het verbeuren van dwangsommen. Het Hof bekrachtigt het vonnis; handelingen door geïntimeerde gestelde voorafgaand aan haar veroordeling ten gronde kunnen geen aanleiding geven tot het verbeuren van dwangsommen die pas in een latere en later betekende uitspraak worden opgelegd. Stellen dat het begrip voorraad zou slaan op deze die aanwezig was op 6 juni 2013 zou voor gevolg hebben dat geïntimeerde retroactief dwangsommen zou verbeuren voor inbreukmakende handelingen, gesteld voor de uitspraak en de betekening van de veroordeling. De deskundige heeft bovendien de voorraad op dat moment enkel geschat.

IEFBE 2054

Oppositie in beroep afgewezen: Beeldende elementen wegen op tegen dominerend woordelement TRAXGO

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 18 nov 2015, IEFBE 2054; (Lecatecs tegen Global Logistics, inzake Traxgo), http://www.ie-forum.be/artikelen/oppositie-in-beroep-afgewezen-beeldende-elementen-wegen-op-tegen-dominerend-woordelement-traxgo
traxon traxgo

Hof van Beroep Brussel 18 november 2015, IEF 16503; IEFbe 2054 (Lecatecs tegen Global Logistics - Traxgo) + BBIE Oppositie 9 oktober 2014, (TRAXON tegen Traxgo) BVIE. Merkenrecht. Verweerder heeft gecombineerd woord-/beeldmerk TRAXGO gedeponeerd. Op basis van ouder merk TRAXON wordt de oppositie toegewezen en het merk niet ingeschreven. Het Hof oordeelt anders. De vier beeldende elementen van TRAXGO wegen op tegen het dominerende woordelement, dat globaal trouwens niet meer dan 1/3 van de ruimte van het medaillon beslaat. Het depot is een teken met drie woorden en 9 lettergrepen (Traxgo - detecting and protecting) tegenover een fantasiebenaming met twee lettergrepen (traxon). Het depot moet wel worden ingeschreven.

IEFBE 2053

'Spa' is geen kenmerk van de waar

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 15 dec 2016, IEFBE 2053; (Kruidvat en Watson tegen SPA Monopole), http://www.ie-forum.be/artikelen/spa-is-geen-kenmerk-van-de-waar
spa secrets

Rechtbank van Koophandel (afd.) Gent 15 december 2016, IEFbe 2053; IEF 16499 (Kruidvat en Watson tegen SPA Monopole) Merkenrecht. Uit België: Kruidvat vordert te zeggen voor recht dat het gebruik (laten) maken in het Benelux economisch verkeer van de tekens SPA SECRETS (Bali, Japan, Marocco), SENSE OF SPA, ZOUTSCRUB SPA of SEL DE GOMMAGE SPA moet worden gekwalificeerd als kenmerk van de waar in de zin van artikel 2.23.1 BVIE en dus geen merkinbreuk maakt. De vordering wordt afgewezen. De rechtbank stelt de nietigheid van SPA SECRETS vast en beveelt doorhaling in het Benelux Merkenregister. Het is verboden met deze tekens inbreuk te maken op de merkenrechten, op straffe van een dwangsom van €250 per inbreuk per dag met een maximum van €150.000. Ook wordt een terugroeping bevolen.

IEFBE 2052

SIM verwijst naar sim-only en heeft niks met SIMPEL te maken

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 5 jan 2017, IEFBE 2052; ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (Simpel.nl tegen Sim.nl), http://www.ie-forum.be/artikelen/sim-verwijst-naar-sim-only-en-heeft-niks-met-simpel-te-maken
simpel.nl sim.nl

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 januari 2017, IEF 16496; IEFbe 2052; ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (Simpel.nl tegen Websend) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Simpel.nl is houdster van domeinnaam en Benelux woord-beeldmerk voor (mobiele) telefonie- en internetabonnementen. Via Sim.nl kunnen consumenten telefoonabonnementen vergelijken en direct bestellen. Van inbreuk op handelsnaamrecht is sprake als de jongere handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de oudere. Sim.nl wijkt niet alleen af vanwege het verschil in lettergrepen, maar ook vanwege verschil in betekenis. SIM (Subscriber Identity Module) verwijst naar sim-only en heeft niks te maken met 'eenvoudig' of 'gemakkelijk', zoals 'SIMPEL'. Omdat algemene benamingen niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden, is de bescherming van een handelsnaam met een beschrijvend karakter beperkt van aard. Dat Simpel.nl veel reclame maakt, maakt dat niet anders. Voor 2.20 lid 1 onder b BVIE is verwarringsgevaard noodzakelijk. Gebruik van het woord 'sim' is onvoldoende voor inbreuk. Voorzieningen afgewezen.

IEFBE 2051

EHRM in Telegraaf/Nederland: inbeslagneming bij journaliste schending artikel 10 EVRM

EHRM - Cour eur. D.H. , IEFBE 2051; (TMG tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-in-telegraaf-nederland-inbeslagneming-bij-journaliste-schending-artikel-10-evrm

EHRM 22 september 2016, IEF 16494; IEFbe 2051; appl.no. 33847/11 (TMG tegen Staat der Nederlanden) In maart 2009 publiceert De Telegraaf het artikel “AIVD faalde rond Irak” en in juni 2009 het artikel “Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd”. De AIVD vermoedt dat er staatsgeheime documenten zijn gelekt naar de journaliste van de Telegraaf en stelt een onderzoek in. Er wordt een huiszoekingsbevel afgegeven en op 18 juni 2009 vindt een huiszoeking plaats bij de journaliste waarbij allerlei objecten en (elektronische) documenten in beslag worden genomen. Ook wordt de telefoon van de journaliste afgeluisterd. Via deze documenten en gesprekken komt de AIVD twee van haar medewerkers op het spoor, die beide worden aangeklaagd. Over deze strafrechtelijke processen werd op Media Report al eerder geschreven (MR 2013-14256 en MR 2014-083).

 

IEFBE 2050

Ondine Sinsheimer - Le rôle des industries étroitement liées à la propriété intellectuelle dans l’économie européenne

Les industries dont l’activité est fortement liée à la protection de leur propriété intellectuelle sont bien vivantes et leur importance au sein de l’économie de l’Union européenne est croissante. C’est la conclusion générale que l’on peut tirer d’un rapport rédigé par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), ainsi que par l’Office Européen des Brevets (OEB), et publié en octobre 2016. Ce rapport, soutenu par diverses recherches et études statistiques complétées durant la période de 2011 à 2013, suit un précédent rapport qui avait été rédigé pour la période de 2008 à 2010.

IEFBE 2049

In de tijdschriften januari 2017

Berichten IE november/december 2016
BMM Bulletin
Mediaforum

Berichten IE november/december 2016
Inzien in verwondering – Toon Huydecoper
Het ex parte verbod – Edger Brinkman
10 jaar volledige proceskostenveroordelingen – how about it? – Moïra Truijens
Het bewijsbeslag in IE-zaken; het kalf is nog niet verdronken – Wim Maas
Het verbod tegen een tussenpersoon in de fysieke wereld. Beschouwingen naar aanleiding van HvJ 7 juli 2016
(Praagse markthal) – Constant van Nispen

IEFBE 1738

Helpt u ons...? Aidez-nous...?

Wij zijn op zoek naar de volgende uitspraken. Heeft u een tip (naam van de (mogelijke) advocaat, (e-mail)contactgegevens van de griffie, of de uitspraak zelf) stuur het in via: redactie@ie-forum.be. Nous cherchons les jugements suivants: l’envoyez ou envoyez-nous une suggestion (nom d'avocat, addresse d’e-mail du greffier) à redactie@ie-forum.be:

NIEUW!
Cour d'appel de Liège 4 mars 2014 (N, NATHAN BAUME, Fabriek van Maroquinerie Gauquie contre Martin Y Paz Diffusion)
Rb EA Antwerpen 12 november 2013, AR 10/3928/A (Brouns en co tegen Thomeer)
Rb EA Brussel 6 juni 2013 (Keyware tegen Kinopolis)
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 31 mars 2011 (la SA L'Atelier Architects c La SA H&M Hennes & Mauritz)
Chambre des saisies Tribunal de première instance de Bruxelles 8 juillet 2010 (Belgium Television contre SABAM, Gielen-Vermeulen scrl)
Voorz. Rb van KH Brussel 23 juni 2010 (En Vogue tegen Generatie-ID Euroweb)

Chronologisch:

IEFBE 2048

EUIPO nodigt BMM uit te reageren op modellen en merkenenquêtes

De BMM maakt van de gelegenheid gebruik om de stem van haar leden te laten horen. Beide enquêtes zijn zeer uitgebreid. Wij verzoeken u om enkel feedback te geven over die punten waarover u daadwerkelijk een relevante opmerking hebben en uw antwoorden vóór 18 januari naar het secretariaat te sturen; de antwoorden worden gecompileerd en doorgestuurd. Alvast dank voor deelname, namens het BMM-bestuur, de Benelux Overleg Commissie en de Wetgevingscommissie.

IEFBE 2047

Panoramavrijheid nu ook in Belgisch auteursrecht

Simon GEIREGAT, "Nieuw in het auteursrecht: de panorama-uitzondering", IRDI 2016, afl. 3, 229-239. Simon Geiregat maakte een eerste grondige analyse van de panorama-uitzondering in het auteursrecht. Hierna vindt u een samenvatting van zijn bijdrage in het tijdschrift Intellectuele rechten / Droits intellectuels (IRDI – afl. 2016/3). Wie foto’s maakt en deelt van openbare monumenten en gebouwen, kan voortaan gerust(er) zijn. Sinds kort moeten auteurs dulden dat iedereen werken van beeldende, grafische of bouwkunst mag reproduceren en meedelen, als een aantal voorwaarden zijn vervuld. Daarmee sluit België aan bij de meerderheid van de EU-lidstaten. Lees verder