IEFBE 2609

Dirk Visser - Loopt de rode zool in januari 2019 alsnog een blauwtje?

Dirk Visser

Charles Gielen (IEF 17770) meent dat “tekens die uitsluitend bestaan uit” (de vorm die, of) “een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft” na de implementatie van de EU Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 als geldig merk geregistreerd kunnen blijven als ze maar vóór die implementatie als merk zijn ingeschreven. Daarom denkt Gielen dat thans niets aan de geldigheid van het rode zool merk van Louboutin dat in 2009 is geregistreerd in de weg staat. Gielen stelt:

“Anders dan bij verval dient de nietigheid beoordeeld te worden naar het moment waarop de aanvrage van het ingeschreven merk werd verricht en kan een latere grond niet retroactief worden toegepast”.

IEFBE 2608

Vormgeving van grafische gebruikersinterface tolkenpost beschermd

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 24 mei 2018, IEFBE 2608; (Televic tegen Taiden), http://www.ie-forum.be/artikelen/vormgeving-van-grafische-gebruikersinterface-tolkenpost-beschermd
Tolkenpost Televic Taiden

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEFbe 2608 (Televic tegen Taiden) Auteursrechten. Televic vordert te horen zeggen voor recht dat het beeldscherm, de grafic user interface (GUI), van de Lingua Tolkenpost auteursrechtelijk beschermd is en Taiden hierop inbreukmaken. Televic toont aan dat de vormgeving van deze GUI het resultaat is van eigen keuze van de auteur en een origineel karakter heeft. De beide GUI's zijn quasi identiek, de gelijkenis is dermate treffend en in gelijke mate afwijkend van de tot op dat moment gecommercialiseerde tolkenposten dat toevalligheid in deze absoluut uitgesloten is. Staking, recall en vernietiging en publicatie van deze beschikking of de startpagina wordt bevolen.

IEFBE 2607

Charles Gielen - Twijfel Dirk Visser over rode zool-merk Louboutin niet terecht

In zijn Mr.-stukje, gepubliceerd op IE-forum op 13 juni jl. (IEF 17764) schrijft Dirk Visser dat het na het arrest van het Europese Hof van 12 juni 2018 nog steeds onduidelijk is of "een" rode zool een geldig merk is. Dat valt in het algemeen van "een" rode zool inderdaad niet te zeggen. Ik neem dus aan dat hij op het in 2009 als Benelux-merk ingeschreven rode zool merk van Christian Louboutin doelt; daar gaat de zaak immers over. Waarom is dit volgens hem onduidelijk? Omdat volgens de nieuwe merkenrechtelijke regels niet alleen een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm, maar ook uit "een ander kenmerk van de waren" geweigerd kan worden indien dat kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft. En volgens Visser is een rode zool natuurlijk een ander kenmerk van de waar. Hij suggereert dus dat het rode zool merk er nog wel eens aan zou kunnen gaan, anders gezegd, nietigverklaard zou kunnen worden.

IEFBE 2603

Interview nieuw BMM-lid Michael De Vroey

Dag Michael, aangenaam kennis te maken en welkom bij de BMM Vereniging!

1. Kun je iets over jezelf vertellen? (achtergrond, beroep..) Ik ben advocaat bij het Antwerpse kantoor van Baker McKenzie en specialist in IE-zaken. Ik ben in 2008 begonnen aan de balie in Brussel bij het advocatenkantoor Van Bael & Bellis. In februari 2011 ben ik overgestapt naar Baker McKenzie en de balie in Antwerpen. Ik haal beroepsmatig het meeste voldoening uit het verdedigen van een standpunt, het ontwikkelen van argumenten en het oplossen van een complex juridisch probleem. Dus ben ik als advocaat wel op mijn plaats. Ik heb een vrouw, Charlotte, en twee zoontjes, Victor (3.5) en Matisse (1). Lees verder

IEFBE 2605

Komen geen auteursrechten toe aan lastenboeken

Gent - Gand 14 nov 2016, IEFBE 2605; (Studieburo De Klerck Immo DK tegen Studiebureau), http://www.ie-forum.be/artikelen/komen-geen-auteursrechten-toe-aan-lastenboeken

Hof van Beroep Gent 14 november 2016 en Rb Kh Gent 13 maart 2014, IEFbe 2605 (Studieburo De Klerck Immo DK tegen Studiebureau X) Geen auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing. Partijen zijn als rechtstreekse concurrenten van elkaar te beschouwen, en azen op dezelfde bouwprojecten. In opdracht van OCMW Brugge werden in een tijdspanne van 10 jaar 5 woon- en zorgcentra gebouwd. Volgens Studieburo De Klerck tonen de lastenboeken van Studiebureau X in een bepaald bouwproject slaafse gelijkenissen met haar lastenboeken, zodanig dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten. De rechtbank is van mening dat aan de lastenboeken geen auteursrecht toekomt. Het hof bevestigt dat de persoonlijke stempel van de auteur onvoldoende is aangetoond en er dus geen auteursrechten zijn. Bovendien is er geen slaafse nabootsing, want de gelijkenissen tussen de lastenboeken zijn toe te wijzen aan meer externe, objectieve factoren. Hof bevestigt het bestreden vonnis.

IEFBE 2604

Professionele vouwmachine wel auteursrechtelijk beschermd: voorzieningenrechter had slechts marginaal toetsingsrecht

Antwerpen - Anvers 16 jan 2017, IEFBE 2604; (Olma tegen Texfinity), http://www.ie-forum.be/artikelen/professionele-vouwmachine-wel-auteursrechtelijk-beschermd-voorzieningenrechter-had-slechts-marginaal

Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2017 en
 Voorz. Rb KH Antwerpen, afd. Antwerpen, 6 juli 2016, IEFbe 2604 (Olma tegen Texfinity) Auteursrechtinbreuk. Partijen zijn concurrenten van elkaar op de markt van de industriële wasserijmachines. Zij zijn verwikkeld in een lopend conflict over de intellectuele eigendomsrechten die ooit toebehoorden aan het gefailleerde Olma. Het ‘nieuwe’ Olma meent dat Texfinity inbreuk pleegt op haar auteursrechten door gekopieerde machines op de markt te brengen. Het betreft onder andere de vouwmachine "Obifold Premium". De rechtbank bepaalde dat op geen enkele wijze kan worden vastgesteld, of zelfs vermoed, dat de vouwmachine in kwestie auteursrechtelijk beschermd is. Het hof meent dat de voorzieningenrechter voorbij is gegaan zijn marginale toetsingsrecht. Door de neergelegde installatietekening is de eerste voorwaarde voor het toekennen van beschrijvend beslag inzake namaak vervuld. De tweede voorwaarde van inbreuk op haar auteursrecht op de betreffende machine is tevens vervuld. Het hoger beroep is op dat punt gegrond. 

IEFBE 2602

20 juni - BourgondIEz

Deelnemers bourgondIEz krijgen korting op Benelux Merkencongres (20 juni) of IE-Zomer Forum (28 juni). Op alle terreinen van de intellectuele eigendom ontwikkelt "het Zuiden" zich stormachtig. Kennis, slimme oplossingen, technologie, innovatie, creatie, vormgeving, sterke merken en kunst zijn alom vertegenwoordigd, net als de IE-professionals die zich daarmee bezighouden.

Wat nog ontbreekt, is een voedingsbodem voor deze professionals te leggen en bestendigen van onderlinge contacten, het delen van kennis en het aan elkaar scherpen van de (juridische) zwaarden. En wat biedt een betere en plezierigere voedingsbodem dan een bourgondisch diner voor en door vakgenoten onder de Maas en Waal, met een smakelijke inhoudelijke presentatie door advocaat en hoogleraar mr. Dick van Engelen.

IEFBE 2601

Logo heidi.com schendt auteursrechten Studio100 beeltenis van Heidi

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 6 jun 2018, IEFBE 2601; (Studio100 tegen Heidi.com), http://www.ie-forum.be/artikelen/logo-heidi-com-schendt-auteursrechten-studio100-beeltenis-van-heidi
heidi.com heidi studio100

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, 6 juni 2018, IEFbe 2601 (Studio100 tegen Heidi.com) Auteursrecht. Titulariteit. Internationale rechtsmacht. Territoriale bevoegdheid. Verjaring. Rechtsverwerking. Door het gebruik van het betreffende logo waaronder op een in België toegankelijke website schendt Heidi.com de auteursrechten gehouden door Studio 100 op de beeltenis van Heidi. De rechter beveelt de staking van deze inbreuken.

De specifieke afbeelding van het Heidi-personage van Studio 100 is oorspronkelijk en wordt beschermd door het auteursrecht, nu zij het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de makers van de serie Heidi, Girl of the Alps. Zij hebben ervoor gekozen het bekende Heidi personage uit de romans van Johanna Spyri tot leven te wekken via een beeltenis die de volgende kenmerken combineert namelijk een rond gezicht, een stel perfect ronde blozende kaken en een kenmerkend kapsel met een vijftal uitstekende lokken. Het logo van Heidi.com neemt de elementen over die overeenstemmen met de creatieve keuzes van de auteur, en dus is er sprake van inbreuk.

IEFBE 2600

Dirk Visser - Rode Louboutin-zool: geen vorm, wel een merk?

Via Mr. In de zaak over de rode zool van de schoenen van Louboutin – die door schoenenketen Van Haren werd nagemaakt − heeft het HvJ EU op 12 juni 2018 geoordeeld dat de kleur van een zool geen ‘vorm’ is in de zin van een bijzondere weigeringsgrond in het Europese merkenrecht. Volgens die weigeringsgrond mag een vorm niet als merk worden ingeschreven als die vorm ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’. De kleur van een zool blijkt nu geen vorm, dus hoeft het HvJ zich niet uit te spreken over de vraag of de kleur van die zool ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.

IEFBE 2599

Benelux Merkencongres 2018: programma-update

Aanmelden Op donderdag 21 juni 2018 vindt het Benelux Merken Congres plaats in Amsterdam. Het programma is samengesteld door prof. mr. Tobias Cohen Jehoram en prof. dr. Martin Senftleben. Tijdens het Benelux Merken Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Zie programma

IEFBE 2598

HvJ EU: Louboutins zoolmerk is een geldig merk

12 jun 2018, IEFBE 2598; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-louboutins-zoolmerk-is-een-geldig-merk

HvJ EU 12 juni 2018, IEF 17759; IEFbe 2598; C-163/16; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Een merk bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen Een dergelijk merk bestaat immers niet „uitsluitend uit de vorm” in de zin van de merkenrichtlijn. HvJ EU:

Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

IEFBE 2597

Gerecht EU: in geschil tussen EU-merk en oudere Spaanse tekeningen moet worden gekeken naar het Spaanse tekeningen- en modellenrecht

Gerecht EU - Tribunal UE , IEFBE 2597; (Menta y Limón Decoración tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-in-geschil-tussen-eu-merk-en-oudere-spaanse-tekeningen-moet-worden-gekeken-naar-het-spaan
poppetje

Gerecht EU 24 april 2018, IEF 17757; IEFbe 2597; ECLI:EU:T:2018:213; T-183/17 (Menta y Limón Decoración/EUIPO) In deze zaak diende Menta y Limón Decoración bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring in van een EU-beeldmerk van een poppetje (n° 010822013) voor alle waren en diensten van dat merk. De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op verschillende oudere Spaanse tekeningen en modellen.De nietigheidsafdeling verklaarde het EU-beeldmerk effectief volledig nietig. Daartegen werd hoger beroep aangetekend en de kamer van beroep van EUIPO vernietigde de beslissing van de nietigheidsafdeling om de volgende redenen:

IEFBE 2596

EU to create a common cybersecurity certification framework and beef up its agency – Council agrees its position

, IEFBE 2596; http://www.ie-forum.be/artikelen/eu-to-create-a-common-cybersecurity-certification-framework-and-beef-up-its-agency-council-agrees-i

Uit het persbericht: The EU is to enhance its cyber resilience by setting up an EU-wide certification framework for information and communication technology (ICT) products, services and processes. The industry could use the new mechanism to certify products such as connected cars and smart medical devices. The Council today agreed its general approach on the proposal, known as the Cybersecurity Act. The proposal will also upgrade the current European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) into a permanent EU agency for cybersecurity.

IEFBE 2595

HvJ EU: Het is onvoldoende dat 'Glen' op enigerlei wijze een associatie oproept met beschermde geografische aanduiding Scotch Whisky

HvJ EU - CJUE 7 jun 2018, IEFBE 2595; ECLI:EU:C:2018:415 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-het-is-onvoldoende-dat-glen-op-enigerlei-wijze-een-associatie-oproept-met-beschermde-geografi

HvJ EU 7 juni 2018, IEF 17753, IEFbe 2595; RB 3145; ECLI:EU:C:2018:415; C-44/17 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz) Geen indirect gebruik van beschermde geografische aanduiding. Uit het persbericht (vertaald): Om te kunnen bepalen of een aanduiding verboden is door EU-wetgeving, moet de nationale rechter bepalen of de consument direct denkt aan de beschermde geografische aanduiding 'Scotch Whisky' wanneer deze een vergelijkbaar product met het teken 'Glen' ziet. Het is onvoldoende dat dit bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het ermee verbonden geografische gebied oproept. HvJ EU:

IEFBE 2594

Conclusie AG: Geen vereist vermoeden van aansprakelijkheid voor houder van internetaansluiting bij auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

HvJ EU - CJUE 6 jun 2018, IEFBE 2594; ECLI:EU:C:2018:400 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-geen-vereist-vermoeden-van-aansprakelijkheid-voor-houder-van-internetaansluiting-bij-au
Dan Brown Das Verlorene Symbol

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17748; IEFbe 2594; IT 2582; ECLI:EU:C:2018:400 ; C‑149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer) Schadevergoeding wegens een via filesharing gepleegde inbreuk op het auteursrecht. Internetaansluiting die toegankelijk is voor gezinsleden van de houder. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de houder zonder dat de aard van het gebruik van de aansluiting door het gezinslid hoeft te worden gespecificeerd. Conclusie AG:

Artikel 8, lid 2 [InfoSoc-Richtlijn] en artikel 13, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet vereisen dat in het nationale recht van de lidstaten een vermoeden van aansprakelijkheid van de houders van een internetaansluiting wordt ingevoerd voor inbreuken op het auteursrecht die via deze aansluiting zijn begaan. Indien het nationale recht echter in een dergelijk vermoeden voorziet om de bescherming van die rechten te waarborgen, moet het consequent worden toegepast om de doeltreffendheid van die bescherming te waarborgen. Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven, dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, mag niet aldus worden uitgelegd dat de houders iedere reële mogelijkheid wordt ontnomen om hun in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten verankerde intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

IEFBE 2593

Conclusie: Gebruik van oppervlaktepatroon is weinig waarschijnlijk gelet op betrokken waren

HvJ EU - CJUE 6 jun 2018, IEFBE 2593; ECLI:EU:C:2018:397 (Birkenstock), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-gebruik-van-oppervlaktepatroon-is-weinig-waarschijnlijk-gelet-op-betrokken-waren

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17747; IEFbe 2593; ECLI:EU:C:2018:397 ; C-26/17 P (Birkenstock) Merkenrecht.

Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal ik mij in deze conclusie beperken tot het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening. In het kader van dat onderdeel betoogt rekwirante in wezen dat het Gerecht ten onrechte de enkele „mogelijkheid” dat een teken dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, als oppervlaktepatroon wordt gebruikt, heeft gehanteerd als criterium voor toepassing van de rechtspraak inzake tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar.

Net als het Gerecht meen ik dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is.

IEFBE 2592

Ouder fietsmandmodel beschikbaar voor datum van indiening

Gerecht EU - Tribunal UE 17 mei 2018, IEFBE 2592; (Basil fietsmanden), http://www.ie-forum.be/artikelen/ouder-fietsmandmodel-beschikbaar-voor-datum-van-indiening
basil fietsmand model

Gerecht EU 17 mei 2018, IEF 17746; T‑760/16; ECLI:EU:T:2018:277 (Basil fietsmanden) Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Fietsmanen. Openbaarmaking van het oudere model – Eigen karakter – Verschillende algemene indruk. Basil vraagt een gemeenschapsmodel aan voor fietsen. Het model wordt nietig verklaart vanwege gebrek aan eigen karakter. Het beroep wordt afgewezen, omdat het oudere model openbaar was vóór de datum van indiening van aanvraag en vanwege gebrek aan eigen karakter. 

IEFBE 2591

Inbreuk op het Puma-merk door grote mate van overeenstemming van de tekens en identieke waren

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 24 mei 2018, IEFBE 2591; (Puma tegen Excessive), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-puma-merk-door-grote-mate-van-overeenstemming-van-de-tekens-en-identieke-waren

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEF 17742; IEFbe 2591 (Puma tegen Excessive) Merkinbreuk. Puma is houdster van meerdere merken. Op 25 september 2017 tekende Puma oppositie aan tegen het merkdepot van gedaagde, op basis van het Puma-merk dat voor identieke waren is geregistreerd. Tegelijkertijd stelde Puma vast dat gedaagde ook sportartikelen adverteert en verkoopt via een Facebookaccount en op de website www.excessive.skyrock.com. Regelmatig wordt enkel het logo zonder het woordelement “Excessive” gebruikt op een identieke manier als het Puma-merk wordt gebruikt op de sportkleren van Puma. De grote mate van overeenstemming tussen de tekens, het feit dat de waren identiek zijn en het grote onderscheidend vermogen van het Puma-merk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de consument. Er is sprake van merkinbreuk.

IEFBE 2589

A-G Wathelet concludeert in Heksenkaassmaakzaak op (al) 25 juli

Update (d.d. 6 juni): Schriftelijk toelichting van Levola en Pleitaantekeningen Smilde foods prej. procedure 4 juni 2018, IEF 17739; 2589; C-310/17 (Smilde tegen Levola Hengelo) A-G Wathelet heeft aangekondigd (al) op 25 juli te zullen concluderen.

1. “Over smaak valt niet te twisten”, luidt een oud Nederlands gezegde (dat zijn evenknie kent in vele verschillende talen).
2. Daarmee wordt niet bedoeld dat over smaak niet van mening te verschillen is. Er worden juist verhitte debatten over gevoerd. Wat wél wordt bedoeld, is dat dergelijke meningsverschillen niet op een objectieve manier te beslechten zijn. Het Engelse 'there is no accounting for taste', of het Franse 'les gouts n'ont pas de valeur' zijn dus zuiverder uitdrukkingen. En dat raakt de kern van de vragen die nu ter beantwoording voorliggen. (...)
IEFBE 2590

Recourant aux services d'une collaboratrice en dehors du cadre de structure est un acte contraire aux usages commerciaux honnêtes

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 apr 2018, IEFBE 2590; (Nestor contre Wolfers 1812), http://www.ie-forum.be/artikelen/recourant-aux-services-d-une-collaboratrice-en-dehors-du-cadre-de-structure-est-un-acte-contraire-au
nestor wolfers

Prés. Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 25 avril 2018, IEFbe 2590 (Nestor contre Wolfers 1812) Droit d'auteur. La violation d’ obligations contractuelles. Nestor est un agence de communication qui propose à sa clientèle notamment des créations graphiques dans le secteur publicitaire. Wolfers est un prestigieuse maison d'orfèvrerie et de joaillerie. Wolfers confie à nestor la réalisation d'un carton d'invitation illustré d'une photographie pour un événement ponctuel. Wolfers a fair appel en dehors du cadre de structure (de Nestor) à la collaboratrice, Mme F, pour la création et réalisation pour son compte personnel de l'illustration de votre annonce publicitaire. Le Président du tribunal constate qu'en recourant aux services de Mma F, la SA Wolfers 1812 s'est rendue coupable de tierce complicité dans la violation du contrat de travail de Mma F et a commis un acte contraire aux usages commerciaux honnêtes, interdit par l'article VI.104 du C.D.E.