IEFBE 2317

Blauwe, springende poema maakt inbreuk op internationale PUMA-merken

Gerecht EU - Tribunal UE 9 sep 2016, IEFBE 2317; ECLI:EU:T:2016:457 (Puma tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/blauwe-springende-poema-maakt-inbreuk-op-internationale-puma-merken

Gerecht EU 9 september 2016, ECLI:EU:T:2016:457; T-159/15; IEF 17040; IEFbe 2317 (Puma tegen EUIPO) Merkenrecht. Gemma Group heeft bij het EUIPO een merkaanvraag ingediend van een blauwe, springende poema. Puma heeft hier oppositie tegen ingesteld, waarbij een beroep werd gedaan op de bekendheid van de twee oudere merken van Puma, 1 & 2. De oppositieafdeling heeft de oppositie afgewezen en de beroepskamer van het EUIPO heeft het beroep verworpen. Het gerecht stelt dat de beroepskamer niet mocht afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO inzake de bekendheid van de oudere merken. De beslissing van de beroepskamer wordt vernietigd.

IEFBE 2315

La commercialisation du 'baby bean bag' par Bean Bag Planet constitue une infraction aux droits de modèle exclusifs qui appartiennent à Delta Diffusion

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 28 jan 2017, IEFBE 2315; (Doomoo), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-commercialisation-du-baby-bean-bag-par-bean-bag-planet-constitue-une-infraction-aux-droits-de-mod

Tribunal de commerce Bruxelles 28 janvier 2017, IEFbe 2315 (Doomoo) Droit des marques. La demanderesse est spécialisée dans la création de produits pour bébés. Elle met sur le marché depuis 10 ans un pouf pour bébés: 'Doomoo-seat'. Deux modèles de ce pouf ont été enregistrés en tant que modèle communautaire auprès de EUIPO sous les numéros 000262142-001 et 000262142-002. Selon la partie demanderesse, la partie défenderesse met sur le marché des produits qui peuvent être considérés comme étant identiques, ou très ressemblants. L'impression générale entre le modèle enregistré de la partie demanderesse et le modèle de la partie défenderesse est la même. Il en résulte que la commercialisation du 'baby bean bag' par la partie défenderesse constitue une infraction aux droits de modèle exclusifs qui appartiennent à la partie demanderesse.

IEFBE 2319

Gedoogtermijn begint pas te lopen vanaf de kennisname van gebruik van de inschrijving van een jonger merk, niet het gebruik

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2319; (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe), http://www.ie-forum.be/artikelen/gedoogtermijn-begint-pas-te-lopen-vanaf-de-kennisname-van-gebruik-van-de-inschrijving-van-een-jonger
msd

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2319; IEF 17043 (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe) Merkenrecht. Uit het feit dat MSD op de hoogte was van het gebruik van de niet-ingeschreven merken, en die merken nadien pas worden ingeschreven, volgt geen gedogen. De kennis in de periode vóór de inschrijving van gebruik van die merken is irrelevant. De termijn van gedogen begint pas te lopen vanaf de kennisname van het gebruik van de inschrijving van het jongere merk en dus niet vanaf de loutere kennisname van dat gebruik vóór de inschrijving van dat jongere merk. Verwerende partij bewijst niet dat MSD het concrete gebruik van haar ingeschreven merken bewust heeft gedoogd. Het voeren van een eerdere oppositie impliceert eveneens niet dat MSD het gebruik van dat ingeschreven merk gedoogt.

“Dit impliceert ipso facto niet dat MSD zich later niet zou kunnen verzetten tegen het concrete gebruik van dat merk, ook niet tegen de waren in andere klassen dan deze tegen welke MSD destijds oppositie heeft ingesteld. De oppositie toont aan dat er geen gedogen is en MSD zich heeft verzet tegen de inschrijving. Men mag er daarna logischerwijze van uitgaan dat verwerende partij zich houdt aan de gevolgen van haar schrapping, met name om het merk niet te gebruiken voor medische of orthopedische waren en, a fortiori, voor andere waren en diensten die zelfs niet onder het merk vallen.

IEFBE 2314

La cour fait interdiction à FRONT NATIONAL BELGE de faire encore usage du signe 'FRONT NATIONAL BELGE'

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 11 okt 2016, IEFBE 2314; (Front National Belge contre Front National), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-fait-interdiction-front-national-belge-de-faire-encore-usage-du-signe-front-national-belge

Cour d'appel Liège 11 octobre 2016, IEFbe 2314 (Front National Belge contre Front National) Droit des marques. Le FRONT NATIONAL fonde sa demande de ce chef précisément sur ce que l'usage du nom même de FRONT NATIONAL BELGE constitue bien en l'espèce un usage prohibé et voulu de ses marques ou de signes ressemblants susceptibles d'engendrer une confusion avec lui. Le FRONT NATIONAL BELGE objecte qu'il existe - en tant que parti politique, en tant que soutien du parti politique ou encore en tant qu'ASBL politique de droit beige - sous l'appellation de FRONT NATIONAL - NATIONAAL FRONT en abrégé depuis 1985 et que de 1985 à 2009, le FRONT NATIONAL n'a trouvé aucune raison de s'y opposer, tandis qu'en 2010, en réponse aux procédures introduites par l'intimée, la concluante a complété sa dénomination, devenant le FRONT NATIONAL BELGE. La cour: fait interdiction à FRONT NATIONAL BELGE de faire encore usage du signe 'FRONT NATIONAL BELGE' comme dénomination sociale passé un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt.

IEFBE 2316

Gemeenschapsmodel van Ball Beverage voor drankblikjes mist eigen karakter

Gerecht EU - Tribunal UE 13 jun 2017, IEFBE 2316; ECLI:EU:T:2017:386 (Canettes), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-van-ball-beverage-voor-drankblikjes-mist-eigen-karakter

Gerecht EU 13 juni 2017, ECLI:EU:T:2017:386; T‑9/15; IEF 17037; IEFbe 2316 (Canettes) Modellenrecht. Ball Europe is houdster van een gemeenschapsmodel voor blikken voor drank. Crown Hellas Can heeft een vordering tot nietigverklaring ingediend omdat het model niet nieuw was en geen eigen karakter had. De nietigheidsafdeling heeft de vordering afgewezen waarop de beroepskamer van het EUIPO het model wel nietig verklaard heeft op grond dat het geen eigen karakter had. Ball Europe verzoekt het gerecht deze beslissing te vernietigen. Het beroep wordt verworpen.

IEFBE 2313

Oneerlijke marktpraktijken Thuisverpleging Pajozorg jegens Schakel Thuisverpleging

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 31 okt 2016, IEFBE 2313; (Schakel tegen Pajozorg), http://www.ie-forum.be/artikelen/oneerlijke-marktpraktijken-thuisverpleging-pajozorg-jegens-schakel-thuisverpleging

Hof van beroep Brussel 31 oktober 2016, IEFbe 2313 (Schakel tegen Pajozorg) Oneerlijke marktpraktijken. Appellante is actief op het vlak van de geneeskundige verzorging aan huis en aanverwante diensten in Vlaams-Brabant en Brussel. X heeft 'De Schakel Thuisverpleging Pajottenland/Dilbeek' opgezet met een logo dat zeer lijkt op die van appellante. Dit is vervolgens veranderd in 'Thuisverpleging Pajozorg' en het logo werd tevens aangepast. Appellante houdt voor dat geïntimeerde zich schuldig maakt aan slechtmaking en laster van appellante in de regio. Geïntimeerde zou bewust onjuiste berichten en geruchten verspreiden, onder meer het gerucht dat appellante niet meer zou bestaan. Verder zouden verpleegkundigen van appellante worden achtervolgd door medewerkers van geïntimeerde om te kijken welke patiënten er door appellante worden behandeld. Deze patiënten en vaak ook hun kinderen worden vervolgens op alle mogelijke manieren benaderd en zelfs lastig gevallen en onder druk gezet om over te stappen van appellante naar geïntimeerde. Geïntimeerde betwist dit. Het hof stelt dat geïntimeerde inbreuk pleegt door op onrechtmatige wijze samen te werken met dienstverleners van appellante en door zich schuldig te maken aan derdemedeplichtigheid aan hun contractbreuk, op onrechtmatige wijze cliënteel af te werven van appellante en door verwarring te stichten met de onrechtmatig aan te haken bij de reputatie van appellante.

IEFBE 2312

Woord- en beeldmerken IGL maken inbreuk op de merken van IGI

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 18 okt 2016, IEFBE 2312; (GL tegen IGI), http://www.ie-forum.be/artikelen/woord-en-beeldmerken-igl-maken-inbreuk-op-de-merken-van-igi

Hof van beroep Brussel 18 oktober 2016, IEF 17034; IEFbe 2312 (GL tegen IGI) Merkenrecht. International Gemological Institue (IGI) houdt zich bezig met het verlenen van certificaten voor edelstenen, kleurstenen, juwelen en diamanten. Daarnaast verschaft IGI opleidingen in gemmologie. IGI is houder van verschillende merken waaronder 'IGI', 'International Gemological Institute' en het Uniemerk 'IGI'. Gemological Lab (GL) heeft als handelsnaam 'IGL International Gemological Laboratories'. De activiteit bestaat tevens uit het verlenen van certificaten voor edelstenen. Zij heeft het beeldmerk IGL. IGI stelt dat sprake is van verwarring wekken en dat GL probeert aan te haken aan de bekende naam en reputatie van IGI. De merken van IGI zijn in de Unie bekende merken. IGL stemt visueel en auditief in belangrijke mate overeen met IGI. Daarnaast is er ook overeenstemming tussen de samengestelde tekens. Het hof stelt dat GL door het gebruik van IGL inbreuk maakt op de merken van IGI.

IEFBE 2311

Merken 'BROWN' en 'PERFECTARC' nietig wegens depot te kwader trouw

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 7 okt 2016, IEFBE 2311; (BROWN), http://www.ie-forum.be/artikelen/merken-brown-en-perfectarc-nietig-wegens-depot-te-kwader-trouw

Hof van Cassatie 7 oktober 2016, Hof van beroep Brussel 19 november 2013; IEF 17033; IEFbe 2311 (BROWN) Merkenrecht. Moco gebruikte sedert haar oprichting de tekens 'BROWN' en 'PERFECTARC'. X en Y waren werkzaam bij Moco tot Moco werd ontbonden. FP Brown werd opgericht door o.a. X en gebruikt sedert haar oprichting de tekens BROWN en PERFECTARC en deponeert hiervoor twee merken. Vaco werd opgericht door Y en gebruikt tevens de tekens BROWN en PERFECTARC. FP Brown vordert staking van het gebruik van de twee tekens door Vaco waarop Vaco een tegenvordering instelt, inhoudende de beide beeldmerken nietig te horen verklaren. Moco heeft vervolgens ook nietigverklaring van de tekens van FP Brown gevorderd voor de rechtbank Bergen. Het hof van beroep Brussel stelt dat de beeldmerken 'BROWN' en 'PERFECTARC' zijn ingeschreven ingevolge een depot te kwader trouw van FP Brown en spreekt de nietigverklaring uit. FP Brown stelt hierop cassatie in. Het Hof van Cassatie verwerpt dit cassatieberoep.

IEFBE 2310

La décision ordonnant la comparution personnelle des parties Levi Strauss et New Yorker n'est pas susceptible d'appel

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 23 sep 2016, IEFBE 2310; (Levi Strauss contre New Yorker), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-d-cision-ordonnant-la-comparution-personnelle-des-parties-levi-strauss-et-new-yorker-n-est-pas-su

Cour d'appel Bruxelles 23 septembre 2016, IEFbe 2310 (Levi Strauss contre New Yorker) Droit des marques. Levi Strauss fabrique et distribue des jeans à travers le monde. Elle est notamment titulaire de la marque graphique communautaire suivante, connue sous le nom de 'Arcuate'. Levi Strauss constate que New Yorker distribue en Europe des pantalons sous la marque 'FB Sister' qui portent le signe suivant sur les poches arrières. Le jugement entrepris ordonne, avant dire droit, la comparution personnelle de Levi Strauss à l'audience publique du 30 septembre 2016. Il résulte de ce qui précède que cette décision ne contient aucune disposition définitive: le tribunal de commerce francophone de Bruxelles n'épuise pas sa juridiction sur une question litigieuse. En vertu des articles 996 et 1046 du Code judiciaire, la décision ordonnant la comparution personnelle des parties n'est pas susceptible d'appel.

IEFBE 2308

Inbreukverbod DOTAREM afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang

Brussel - Bruxelles 21 feb 2017, IEFBE 2308; (Guerbet tegen Bayer), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreukverbod-dotarem-afgewezen-wegens-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Hof van beroep Brussel 21 februari 2017, rechtbank van koophandel 5 juli 2016 en vzr. rechtbank van koophandel Brussel 12 april 2016, IEFbe 2308 (Guerbet tegen Bayer). Partijen zijn producenten van geneesmiddelen. Guerbet is houdster van EP’515 en verhandelt een contrastmiddel onder het merk DOTAREM. Bayer verhandelt het middel DOTAGRAPH, een generieke versie van DOTAREM. Guerbet vordert een inbreukverbod in kort geding. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van 12 april 2016 werden de voorlopige voorzieningen strekkende tot het verbieden van het in de handel brengen van DOTAGRAPH afgewezen. In een latere uitspraak van 5 juli 2016 wordt het beslag inzake namaak opgeheven en wordt de deskundige bevolen om de documentatie en informatiedragers terug te bezorgen. Het hof bevestigt dat Guerbet nooit een bodemprocedure aanhangig gemaakt heeft. Guerbet kan zich niet op urgentie beroepen: nu de zaak op 24 oktober 2016 in beraad genomen werd, is te lang gewacht is met het starten van een procedure. Niet-ontvankelijkheidverklaring vordering Guerbet.

IEFBE 2309

Usage des marques en commercialisant des plaques vibrantes et des nettoyeurs haute pression équipés d'un moteur sur lequel avec la marque GX et Honda

Brussel - Bruxelles 15 dec 2016, IEFBE 2309; (Honda contre Elem), http://www.ie-forum.be/artikelen/usage-des-marques-en-commercialisant-des-plaques-vibrantes-et-des-nettoyeurs-haute-pression-quip-s-d

Cour d’appel Bruxelles 15 december 2016 et Tribunal de commerce Bruxelles 26 augustus 2013, IEFbe 2309 (Honda contre Elem) Marques. Épuisement (non). Absence de consentement. Droit d’auteur. Pratiques de Marché. La cour constate qu'en commercialisant des plaques vibrantes et des nettoyeurs haute pression équipés d'un moteur sur lequel est apposé la marque GX et Honda dont la commercialisation au sein de l'Espace économique européen n'a pas été consentie par le titulaire de ces marques, et en faisant usage des marques die Honda pour ces produits dans sa publicité, la SA Elem porte atteinte aux droits exclusifs de la société de droit japonais Honda Motor Co.Ltd sur lesdites marques.

IEFBE 2307

Vragen aan HvJ EU: Verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, geur- of smaakstoffen bij tabaksproducten

HvJ EU - CJUE 21 apr 2017, IEFBE 2307; (Planta Tabak), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-verbod-op-het-gebruik-van-elementen-of-kenmerken-inclusief-merken-die-verwijzen-na

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 april 2017, IEF 17031; RB 2941; LS&R 1488; IEFbe 2307; C-220/17-verwijzingsbeschikking (Planta Tabak) Merkenrecht. Tabak. Reclame. Het verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, naar geur- of smaakstoffen of naar andere additieven, dan wel naar het ontbreken daarvan in artikel 13, lid 1, onder c), van de richtlijn. Na Philip Morris Brands [IEF 15923; IEFbe 1787, LS&R 1312; RB 2710] moet nog verduidelijkt worden of de etiketteringsverboden moeten worden opgevat als een „verbod om de smaakstof als reclame te gebruiken” dan wel als een „verbod om de smaakstof te vermelden. Via Minbuza: De prejudiciële vragen hebben betrekking op drie vraagcomplexen:

IEFBE 2306

Vragen aan HvJ EU: Is live-streaming van tv-programma's aanbod in de zin van Universeledienstrichtlijn?

HvJ EU - CJUE 10 mei 2017, IEFBE 2306; (France Télévisions tegen Playmédia), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-live-streaming-van-tv-programma-s-aanbod-in-de-zin-van-universeledienstrichtlij

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; IT 2332; IEFbe 2306; C-298-17-verwijzingsbeschikking (France Télévisions tegen Playmédia) Via Minbuza: Verzoekster vraagt de verwijzende rechter om nietigverklaring van een besluit van de France omroepraad (CSA, verweerder) waarmee verzoekster opdracht heeft gekregen om toe te laten dat de onderneming Playmédia (medeverweerster) op haar website ‘playtv.fr’ diensten beschikbaar stelt die verzoekster produceert. Verzoekster stelt bevoegdheidsoverschrijding en onrechtmatigheid van het besluit omdat de plicht tot beschikbaarstelling van programma’s daarmee boven het eigendomsrecht komt te staan, een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor afwijking van de vrijheid van communicatie. CSA heeft de reikwijdte van artikel 31 van RL 2002/22 onjuist uitgelegd. Playmédia beroept zich op de verplichte beschikbaarstelling terwijl haar website niet aan de criteria van de RL voldoet.

IEFBE 2305

Paraplu van Senz maakt geen inbreuk op Umbellae parasol

Brussel - Bruxelles 13 dec 2016, IEFBE 2305; (L'Anverre tegen Senz - paraplu), http://www.ie-forum.be/artikelen/paraplu-van-senz-maakt-geen-inbreuk-op-umbellae-parasol

Hof van beroep Brussel 13 december 2016, IEFbe 2305 (L'Anverre tegen Senz - paraplu) en rechtbank van Koophandel Brussel, 9 april 2013, IEFbe 2305 (L'Anverre tegen Senz - paraplu) De eisers stellen dat de Senz paraplu's inbreuk maken op het gemeenschapsmodel van BVBA L'anverre en vorderen een stopzetting in de hele Europese Gemeenschap van de inbreuk. De rechtbank onderzoekt eerst de geldigheidsvereisten voor het gemeenschapsmodel en stelt vast dat er geen geldig model kan worden gevonden, gezien het ontbreken van een eigen karakter. De rechter stelt de ongeldigheid vast van het gemeenschapsmerk. Van inbreuk kan geen sprake zijn, de rest van de vorderingen van de eisers wordt niet verder beschouwd. Eisers gaan in hoger beroep en vorderen de geldigheid te bevestigen van het gemeenschapsmodel "het Model UMBELLAE" en dat Senz paraplu's inbreuk maken op het Model UMBELLAE en vorderen aan Mexx en Senz de stopzetting in de hele Europese Gemeenschap van de inbreuk.

IEFBE 2304

Mellowparty maakt inbreuk door verder produceren marshmallows

Gent - Gand 10 okt 2016, IEFBE 2304; (Freedom confectionery tegen Mellowparty), http://www.ie-forum.be/artikelen/mellowparty-maakt-inbreuk-door-verder-produceren-marshmallows

Hof van beroep Gent 10 oktober 2016, IEFbe 2304 (Freedom confectionery tegen Mellowparty) en rechtbank van Koophandel Gent, afdeling dendermonde 29 juni 2016, IEFbe 2304 (Freedom confectionery tegen Mellowparty) Mellowparty maakt inbreuk auteursrecht door het verder produceren van marshmallows. Freedom confectionery heeft een recept en productieproces ontwikkeld voor vegetarische marshmallows met een lange houdbaarheidsdatum. Met Mellowparty werd een distributieovereenkomst ondertekend voor de productie van de marshmallows. Partijen kwamen overeen dat de intellectuele eigendomsrechten volledig zou worden gedeeld en bij het staken van de productie door Mellow Party zou de intellectuele eigendom voor 50 % worden afgestaan aan Freedom Confectionery. De overeenkomst is per 24 maart 2016 beëindigd door Mellow Party. Freedom confectionery vordert een verbod op het delen door Mellow Party van de informatie omtrent het recept en productieproces van de marshmallows aan een derde. Daarnaast vordert zij Mellow Party tot stopzetting van de productie van de marshmallows. De rechtbank verklaart de vordering gegrond. Mellow Party stelt hoger beroep in en vordert om de beschikking teniet te doen. Het Hof bevestigt de bestreden beschikking.

IEFBE 2298

Le tribunal ordonne à la défenderesse de cesser l'usage de l'enseigne et du nom commercial OPTICA DISCOUNT

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 apr 2017, IEFBE 2298; (Optical contre RGO), http://www.ie-forum.be/artikelen/le-tribunal-ordonne-la-d-fenderesse-de-cesser-l-usage-de-l-enseigne-et-du-nom-commercial-optica-disc

Tribunal de commerce Bruxelles 21 avril 2017, IEFbe 2298 (Optical contre RGO) Droit des marques.  Optical est titulaire de la marque UE Optical Discount. Les demanderesses ont constaté que la défenderesse avait apposé sur son point de vente situé à Ath l'enseigne 'Optica Discount'. Les demanderesses soutiennent que l'usage par la défenderesse du digne 'Optica Discount' constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le tribunal ordonne à la défenderesse de cesser l'usage de l'enseigne et du nom commercial 'Optica Discount' en lien avec des produits et services d'opticiens.

IEFBE 2297

La cour confirme le jugement dont appel: a déclare la demande d'annulation du brevet litigieux irrecevable en tant qu'elle se fondait sur les causes de nullité du défaut de nouveauté, du défaut d'activité inventive et de l'obscurité du brevet attaque

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 apr 2017, IEFBE 2297; (Nouvag contre M), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-confirme-le-jugement-dont-appel-a-d-clare-la-demande-d-annulation-du-brevet-litigieux-irrece

Cour d'appel de Mons 3 avril 2017, IEFbe 2297 (Nouvag contre M) Voir ci-dessus [IEFbe 1966]. Droit des brevets. La société de droit suisse Nouvag AG et la société de droit allemand Nouvag Dental Und Medizintechnik GmbH (ci-après NOUVAG ou les sociétés NOUVAG ou les parties appelantes) sont actives dans le domaine médical, chirurgical et dentaire, et ce au niveau mondial. Elles commercialisent divers appareils et accessoires et notamment un appareil de liposuccion dénommé 'Vason'. Le docteur M est chirurgien, spécialisé dans la liposuccion. Il est titulaire d'un brevet belge pour un appareil de lipoaspiration. Il est titulaire du brevet européen no EP0971754. En 2003, Monsieur M découvre l'existence d'un nouvel appareil Vacuson dont il considère qu'il s'agit d'une contrefaçon littérale de son invention. Par un courriel du 22 novembre 2003, Monsieur M a mis en demeure les sociétés Nouvag. Les sociétés Nouvag ont formulé, dans le cadre de cette procédure, une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer, en ce qui concerne la Belgique, la nullité du brevet européen du docteur M. Le tribunal a déclare la demande d'annulation du brevet litigieux irrecevable en tant qu'elle se fondait sur les causes de nullité du défaut de nouveauté, du défaut d'activité inventive et de l'obscurité du brevet attaque. La cour dit les appels principal est non fondée. Confirme le jugement dont appel, dans toutes ses dispositions entreprises sauf quant aux dépens.

IEFBE 2301

Geen rechten kunnen putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist

Brussel - Bruxelles 4 okt 2016, IEFBE 2301; (Tow Traffic Assist), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-rechten-kunnen-putten-uit-de-vennootschaps-of-handelsnaam-tow-traffic-assist
tow traffic CC0

Hof van Beroep Brussel 4 oktober 2016, en Rechtbank van Koophandel Brussel 17 juni 2015, IEFbe 2299 (Tow Traffic Assist) Merkenrechtinbreuk. Domeinnaamrecht. Eisende partijen vorderen met succes de staking van elk gebruik van de benaming Tow Traffic Assist en de afkorting T.T.A., schrapping van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowtrafficAssist.be. De modellen van eisende partijen worden nietig verklaard. Eisende partijen plegen een inbreuk op het merkenrecht door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST en TTA als handelsbenaming. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Besluit tot de nietigheid van de door appellanten ingeroepen modellen. Appellanten kunnen geen rechten putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist. Zij dienen het gebruik daarvan te staken. De domeinnamen www.towtrafficassist.been www.towtrafficassist.com dienen geschrapt te worden.

IEFBE 2303

AU CHÂTEAU MAGIQUE et LASER MAGIQUE sont descriptive

BBIE/OBPI 30 jun 2017, IEFBE 2303; (Au chateau magique contre o.b.p.i.), http://www.ie-forum.be/artikelen/au-ch-teau-magique-et-laser-magique-sont-descriptive

Cour d’appel Bruxelles 30 juin 2017 et Cour d’appel Bruxelles 30 juin 2017, IEFbe 2303 (au chateau magique contre o.b.p.i.) Marque Benelux. AU CHÂTEAU MAGIQUE. LASER MAGIQUE. Caractére descriptif. Enregistrement portant atteinte à l’interet général. La marque Iitigieuse, exciusivement composées de signes descriptifs, est descriptive dans le sens de ‘article 2.11.1.c de a CBPI pour ce qui concerne une attraction de parcs a theme sous a forme d’un château et pour ce qui concerne les services de parcs dattractions dont le theme est un château. Des lors que Ia cour a dit que le signe en cause est descriptif, ii est sans utilité de verifier s’iI est éventuellemerit distinctif.

Le signe LASER MAGIQUE, considéré dans son ensemble, ne cree pas une impression suffisamment éloignée de cello produite par Ia simple reunion des indications apportées par es éléments qui le composent, en sorte qu’il primerait Ia somme desdits éléments. Le consommateur concerné percevra ce signe, immédlatement, comme un terme désignarit un prodult servant a Intensifier les rayons de lumière avec des effets extraordinaires. C’est des lors a bon droit quo l’OBPI a refuse l’enregistrement de ce signe pour Ic produit visé en classe 9 sur Ia base de ‘article 2.11.1,c) de Ia CBPI, ce signe étant descriptif de l’espèce et Ia qualité du produit. 

IEFBE 1738

Nous cherchons les jugements suivants...

Wij zijn op zoek naar de volgende uitspraken. Heeft u een tip (naam van de (mogelijke) advocaat, (e-mail)contactgegevens van de griffie, of de uitspraak zelf) stuur het in via: redactie@ie-forum.be. Nous cherchons les jugements suivants: l’envoyez ou envoyez-nous une suggestion (nom d'avocat, addresse d’e-mail du greffier) à redactie@ie-forum.be:

NIEUW!
Vrz. Kh. Namen, 13 april 2017 (Merck)
Rechtbank van Koophandel Brussel 28 januari 2017 (Doomoo-seat)
Rb van KH Brussel november 2016 (Nespresso tegen Mondelez) (lees)
Prés. Comm. francophone Bruxelles, cess., 26 mai 2016, affaire « H&M c. N&H » IRDI 2016/3
Tr. Bruxelles, 9e ch., 3 mai 2016, affaire « Sabam c. État belge et fournisseurs d’accès à internet » IRDI 2016/3
Rb Luik 29 april 2014 (KPN v. VOO)
Rb Bergen 16 september 2013
Rb Brussel 16 april 2012 (Dyson)
Rb Brussel 31 Januari 2012 (Newpur v. Tempur)
Rb Brussel 31 januari 2012 (Dreft)
Rb Antwerpen 23 december 2010 (Travel Tex)
Vrz. Rb. Kh. Hasselt 8 sept. 2010 en 19 okt. 2012 (Primagaz)
Vrz. Kh. Leuven, 3 nov. 2003 (BASE)

Rechtbank-zaken waar we de arresten reeds van in ons bezit hebben [en allen opgevraagd bij advocaten]:
Rb van KH Brussel 13 januari 2016 (De Schakel Thuisverpleging tegen Thuisverpleging Pajozorg); arrest 31 oktober 2016 [IEFbe 2313]
Rb van KH Brussel 23 juli 2015 (Gemological tegen Int. Gemmological), arrest 18 oktober 2016 [IEFbe 2312]
Rb Luik 22 maart 2016 en 21 maart 2013 (Front National Belge tegen Front National); arrest van 11 oktober 2016 [IEFbe 2314]
Rb van KH Brussel 20 mei 2009 (Agicoa tegen Eviso) [IEFbe 1978]
Tribunal de commerce Bruxelles 11 september 2015 (Levi Strauss tegen New Yorker), arrêt van 23 september 2016 [IEFbe 2310]
Hof Brussel tussen arrest 4 sept 2012, 21 dec 2012, 7 maart 2013 (Kerstens tegen Arbita); arrest van 13 september 2016 [IEFbe 2283]
Rb van KH Gent 15 november 2013 (Anglo tegen Industrial & Marine Services); arrest van 27 juni 2016 [IEFbe 2275]
Tribunal de commerce de Bruxelles 12 september 2011 en 16 november 2009 (XENUM XEON), arrest van 16 juni 2016 [IEFbe 2272]
Cour d’appel Bruxelles 10 mai 2016 (Belgium Television tegen Sabam) [opgevraagd bij advocaten] [IEFbe 2261]
Rb EA Brussel 6 juni 2013 (Keyware Smart tegen Kinepolis), arrest van 19 april 2016 [IEFbe 2258]
Tr. de Commerce Bruxelles 31 mars 2011 (l’Atelier Architects contre H&M Hennes & Mauritz), arrêt 6 novembre 2015 [IEFbe 2236]
Rb KH Gent 14 maart 2013 (Ortholength tegen Jeannor)  [IEFbe 2235]

Chronologisch: