IEFBE 2237

Woordmerk 'Resto box' afgewezen want beschrijvende diensten niet geweerd uit depot

Hof van beroep Brussel 25 november 2015, IEF 16913; IEFbe 2237 (Atos Worldline tegen BBIE) Merkenrecht. Atos heeft het woordmerk 'Resto Box' gedeponeerd. BBIE weigert het depot omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit de gebruikelijke aanwijzing Resto (voor restaurant) en Box (Engels woord voor apparaat, mechanisme). Eiseres vordert een verklaring BBIE te bevelen om het woordmerk in te schrijven. Atos heeft tijdens de procedure niet voorgesteld om de waren en diensten waarvoor het teken beschrijvend is uit haar aanvraag te weren. Om deze reden heeft het BBIE de inschrijving terecht geweigerd.

28. De aangegeven betekenis van 'resto' in samenhang met 'box', kan voor het geheel begrepen worden als een 'box voor een resto', of anders uitgedrukt een apparaat dat signalen aanbiedt en bewerkt en gebruikt wordt in een eetgelegenheid. Hieruit volgt dat voor de overige waren en diensten dan deze vermeld onder randnummer 27, het teken 'resto box' in zijn samenstellende delen en in één van de mogelijke betekenissen ervan, kan dienen voor de beschrijving van een kenmerk van de apparatuur (klasse 9), versus de installatie en onderheid (klasse 37) en verhuring (klasse 42). [...]

29. Het BBIE heeft de merkaanvrage te onderzoeken zoals ze voorligt, hetgeen betekent dat ze het teken niet kan inschrijven voor sommige waren en diensten en weigeren voor andere, indien de deposant hier zelf niet om verzoekt. Klaarblijkelijk heeft eiseres tijdens de procedure voor het BBIE niet voorgesteld om de voormelde waren en diensten, waarvoor wordt aangenomen dat het teken een kenmerk ervan aangeeft, uit haar aanvraag te weren.

30. Het algemeen besluit luidt dan dat het BBIE de inschrijving van het betwiste depot terecht heeft geweigerd.