IEFBE 2511

27 april - IE-Forum.be Lunch - laatste aanmeldingen vandaag

Aanmelden per e-mail INFO@DELEX.NL. Op vrijdag 27 april 2018 van 12u00 - 15u30 organiseert deLex, de uitgever van IE-Forum.be, een thematische actualiteitenlunch. Tijdens deze IE-Forum.be-lunchbijeenkomst bespreken Michaël De Vroey, Johan Brants en Koen De Winter met u belangrijke Belgische en Europese ontwikkelingen op het gebied van de IP in het bedrijfsleven: creaties van werknemers, fiscaliteit en bedrijfsgeheimen. De essentie en het belang voor de praktijk worden besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het kantoor Baker McKenzie is de host en sponsor van deze bijeenkomst. Bedrijfsjuristen mogen kostenloos deelnemen mits niet volzet en aangemeld vóór 13 april.

Programma
11u30 - 12u00 binnenkomst met lunch
12u00 - 13u00 IP en creaties van werknemers - Michaël De Vroey , Baker McKenzie
Over de verschillende beschermingsregimes die van toepassing zijn op uitvindingen en intellectuele creaties van werknemers alsook aan wie deze rechten toekomen en de respectieve rechten en plichten van de werknemer/werkgever. Vervolgens reikt De Vroey praktische tips aan bij het schrijven van IE-clausules in arbeidsovereenkomsten, in het bijzonder met betrekking tot houderschap en vergoeding.

13u00 - 14u00 Fiscale aspecten omtrent innovatie (en het Pim's koekje) - Johan Brants, Brantsandpatents bvba
De fiscale aspecten omtrent innovatie worden in België Innovation Income Deduction (IID) of ook PID (Patent Income Deduction) genoemd. Zo kunnen bedrijven 85% van de netto-inkomsten uit beschermde innovaties in mindering brengen van hun belastbare basis. Johan Brants licht graag de praktijk hiervan toe en maakt daarbij een sprong naar de analogie in de bescherming van de Pim’s cake. Er is namelijk een zeer mooi IP-verhaal rondom dit koekje/verpakking/productiewerkwijze/merknaam en fiscaliteit te brengen.  

14u00 - 14u30 koffiepauze
14u30 - 15u30 Bescherming bedrijfsgeheimen, Koen De Winter, Baker McKenzie
Richtlijn (EU) 2016/943 harmoniseert de bepalingen over de bescherming van bedrijfsgeheimen in de EU. De richtlijn legt de lidstaten op om minimale civiele maatregelen te voorzien die kunnen worden toegepast in het geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaarmaken van een bedrijfsgeheim. Dit is een belangrijk en noodzakelijk initiatief. Bedrijfsgeheimen, knowhow, en andere gevoelige informatie vertegenwoordigen vaak een grote economische waarde, en hun belang neemt toe, maar het gevaar op onrechtmatig gebruik ervan eveneens. De richtlijn moet ten laatste tegen 9 juni 2018 zijn omgezet in Belgisch recht. Het voorontwerp van de Belgische omzettingswet werd op 19 januari 2018 goedgekeurd door de ministerraad en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State. Koen De Winter bespreekt de op til staande hervorming. De cursus biedt specialisten met voorkennis verdieping en verbreding en is zeer toegankelijk voor bedrijfsjuristen.

Locatie Baker McKenzie, Louizalaan 149, 1050 Brussel, route
Er wordt ten zeerste aangeraden met de tram te reizen (Stib/mivb): tram 93/94 halte DEFACQZ

Accreditaties
3 Punten voor de Permanente Vorming Orde van Vlaamse Balies (voor opname op puntenkaart aangemeld)
3 PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
3 BMM-keurmerkpunten (aangevraagd)

Prijzen zijn incl. lunch, koffie, thee, documentatie, excl. btw.
€250,00 per persoon
€125,00 per persoon van sponsorkantoor
€125,00 rechterlijke macht en wetenschappelijk personeel (full time)
€0,00 voor bedrijfsjuristen die zich vóór 13 april aanmelden!

NIET bestellen via onderstaande onze webshop: vanwege btw-plichten ontvangt u van ons een handmatige factuur;

Voor het aanmelden: stuur een e-mail naar INFO@DELEX.NL met daarin uw naam, kantoornaam/adres, BTW/VAT-informatie *