IEFBE 2725

Adicar heeft onrechtmatig belang voor opheffen beleveringsverbod BAT-producten

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2725 (Adicar tegen British America Tobacco) Oneerlijke handelspraktijken. Onrechtmatig belang. Adicar is detailhandelaar in tabaksproducten en baat een winkel uit (Eurobaccy) waar onder andere producten van het merk British American Tobacco (BAT) wordt verkocht. Verwerende partij is een Belgische distributeur van BAT. De Britse tabaksaccijnzen liggen lager dan de Belgische tabaksaccijnzen. De Britse douane wenst de hoeveelheden tabak die Britse toeristen aankopen in de Belgische kuststreek evenwel te beperken. De indicatieve minimumniveaus en het opleggen van een quota zijn een aantal van de maatregelen.. Tevens bevatten de tabaksproducten een traceersysteem. Op 21 juni 2016 wordt de Adicar gecontroleerd. Op 10 oktober 2016 ontving Adicar een email van BAT met de mededeling dat er naar aanleiding van het onderzoek ernstige aanwijzingen zijn dat de winkel illegale handel in BAT producten faciliteert. BAT is genoodzaakt om haar klanten te laten verzoeken om de Adicar niet meer te bevoorraden. Adicar vordert om het verbod tot belevering op te heffen. Agadir heeft een onrechtmatig belang aangezien er sterke aanwijzingen van smokkelpraktijken zijn. Door Agadir toe te laten die handelingen voort te zetten, zouden ze de smokkel van BAT-producten (Cutters Choice en Samson) kunnen blijven faciliteren.

29. Dat er ernstige aanwijzingen zijn dat Eurobaccy de smokkel van Cutters Choice en Samson faciliteert, kan naar oordeel van de stakingsrechter niet geloofwaardig worden betwist. De talloze inbeslagnames van door eisende partij geleverde smokkelwaar en de vaststelling van de Britse douane die zich in het dossier bevinden spreken zich voor. Het gaat dus om sterke aanwijzingen van smokkelpraktijken die -samen met de zeer ernstige dreiging van een zware boete- een objectieve rechtvaardiging vormen voor - en de noodzaak aantonen van - de beslissing van de BAT-groep om de levering van Cutters Choice en Samson aan Eurobaccy in overeenstemming met de gemaakte contractuele afspraken te doen opschorten.
36. Tot slot toont eisende partij niet aan waarom het tijdelijk ontbreken van twee producten die maar een beperkt aandeel van haar verkopen vertegenwoordigen uit het gamma enig kenbaar ongemak veroorzaken. De opschorting van de levering van twee producten staat bovendien in schril contrast met wat ter op het spel staat voor de BAT-groep. De BAT-groep riskeert immers een zeer aanzienlijke boete (tot 5 pond) opgelegd te krijgen door de Britse douane wegens de praktijken van eisende partij, waar zij geen controle over heeft, en tegen wie zeer ernstige aanwijzingen bestaan van de facilitering van smokkel.
37. Door eisende partij toe te laten die handelingen verder te zetten, zou eisende partij de smokkel van Cutters Choice en Samson kunnen blijven faciliteren. De vordering van eisende partij strekt er dus toe om via de facilitering van illegale en onrechtmatige praktijken haar omzet in stand te kunnen houden.
38. De vordering van Adicar moet dan ook te worden afgewezen al zijnde onontvankelijk.