Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2740

DIY schuldig aan concurrentievervalsing door het afwerven van cliënteel

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 17 feb 2016, IEFBE 2740; (Eurosteel tegen DIY ), http://www.ie-forum.be/artikelen/diy-schuldig-aan-concurrentievervalsing-door-het-afwerven-van-cli-nteel

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 17 februari 2016, IEFbe 2740 (Eurosteel tegen DIY en LPW) Concurrentievervalsing. Eurosteel en LPW en DIY ontwerpen en produceren staalconstructies in de bouwsector. Eurosteel en LPW hebben een gezamenlijke stand gehad tijdens Batibouw. Na batibouw verlaten de verweerders Eurosteel. Eurosteel beweert dat verweerders deze 'exit' georganiseerd hebben en dat zij daarbij cliënteel en personeel hebben afgeworven, door onder meer gebruik te maken van bedrijfsinformatie, emailservers en klantenbestand. Eurosteel vordert dat het aanwenden van bedrijfsmiddelen onrechtmatig is en ze vorderen een verbod om contact op te leggen met personen uit het klantenbestand. Er kan niet bewezen worden dat er sprake is van onrechtmatige afwerving van personeel. Dat de eiseres zelf in staat van ontreddering verkeerde is daardoor niet voldoende. Uit verschillende mailberichten uitgaande van DIY blikt de duidelijke bedoeling om deze klanten af te werven. Daarbij zette Eurosteel in een slecht daglicht. DIY heeft een kopie van het businessplan van Eurosteel doorgestuurd naar zijn privémail. Het opstarten van de concurrerende onderneming werd voorbereid aan de hand van interne bedrijfsinformatie van Eurosteel. De verbodsvordering wordt toegewezen. DIY heeft hiertegen beroep ingesteld [IEFbe 2700:Concurrentievervalsing door LPW onrechtmatige wijze verkregen klantenbestanden te gebruiken'].

IEFBE 2744

Stakingsvordering toegewezen: F-Parts actief in het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen zonder vereiste erkenning

Antwerpen - Anvers 9 mrt 2017, IEFBE 2744; (Febelauto tegen F-Parts), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-toegewezen-f-parts-actief-in-het-depollueren-ontmantelen-en-vernietigen-van-afgeda

Hof van beroep Antwerpen 8 maart 2017, IEFbe 2744 (Febelauto tegen F-Parts) Oneerlijke marktpraktijken. Febelauto is het beheersorganisme voor de recyclage van autowrakken. F-Parts is groothandelaar in tweedehandsauto's. F-Parts wordt ervan verdacht dat ze actief zijn in het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen zonder een vereiste erkenning. F-Parts zegt dat ze haar exploitatie heeft stopgezet op bevel van de onderzoeksrechter. De rechtbank wees de stakingsvordering af omdat niet bewezen kon worden dat er ten tijde van de uitspraak nog sprake was van een inbreuk dan wel risico op herhalingsgevaar door F-Parts. In hoger beroep vordert Febelauto dat F-Parts uitoefening van haar handelsactiviteit staakt. Op de site van AutoHergebruik staat dat F-Parts een erkend centrum voor auto-demontage is. Verder heeft een toezichthouder van de OVAM een proces-verbaal opgemaakt dat er 172 voertuigen op het terrein van F-Parts aanwezig waren zonder dat er een aanvraag bij OVAM was ingediend. Tot slot blijkt uit prints van diverse sites dat F-Parts vermeldt dat ze wisselstukken verkopen de ze hebben gerecupereerd op geaccidenteerde. De vordering wordt gegrond verklaard.

IEFBE 2725

Adicar heeft onrechtmatig belang voor opheffen beleveringsverbod BAT-producten

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2725; (Adicar tegen British America Tobacco), http://www.ie-forum.be/artikelen/adicar-heeft-onrechtmatig-belang-voor-opheffen-beleveringsverbod-bat-producten

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2725 (Adicar tegen British America Tobacco) Oneerlijke handelspraktijken. Onrechtmatig belang. Adicar is detailhandelaar in tabaksproducten en baat een winkel uit (Eurobaccy) waar onder andere producten van het merk British American Tobacco (BAT) wordt verkocht. Verwerende partij is een Belgische distributeur van BAT. De Britse tabaksaccijnzen liggen lager dan de Belgische tabaksaccijnzen. De Britse douane wenst de hoeveelheden tabak die Britse toeristen aankopen in de Belgische kuststreek evenwel te beperken. De indicatieve minimumniveaus en het opleggen van een quota zijn een aantal van de maatregelen.. Tevens bevatten de tabaksproducten een traceersysteem. Op 21 juni 2016 wordt de Adicar gecontroleerd. Op 10 oktober 2016 ontving Adicar een email van BAT met de mededeling dat er naar aanleiding van het onderzoek ernstige aanwijzingen zijn dat de winkel illegale handel in BAT producten faciliteert. BAT is genoodzaakt om haar klanten te laten verzoeken om de Adicar niet meer te bevoorraden. Adicar vordert om het verbod tot belevering op te heffen. Agadir heeft een onrechtmatig belang aangezien er sterke aanwijzingen van smokkelpraktijken zijn. Door Agadir toe te laten die handelingen voort te zetten, zouden ze de smokkel van BAT-producten (Cutters Choice en Samson) kunnen blijven faciliteren.

IEFBE 2712

Stakingsvordering tegen surprisedate.be gegrond ondanks dat in werkelijk geen handelsdaad gesteld is

Gent(afd. Dendermonde) - Gand(div. Termonde) 3 mei 2017, IEFBE 2712; (Smartflash tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-tegen-surprisedate-be-gegrond-ondanks-dat-in-werkelijk-geen-handelsdaad-gesteld-is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 3 mei 2017, IEFbe 2712 (Smartflash tegen Surprisedate) Oneerlijke handelspraktijken. Slaafse nabootsing. Smartflash organiseert onder meer speeddates en verrassingsdates onder de naam SmartVibes. Verweerder vatte het plan op om een evenement rond speeddaten te organiseren en ging over tot registratie van domeinnaam www.surprisedate.nl. Voor het maken van de website heeft verweerder contact gehad met een bureau dat verwees naar de website van eiseres als voorbeeld. Smartflash stelt vast dat de website van verweerder dezelfde diensten onder dezelfde vorm aanbiedt. Verweerder verklaarde dat per vergissing een testversie van de site in opbouw online werd geplaatst. Smartflash vordert aan verweerder het aanbod van diensten te staken. www.surprisedate.be is volledig geïnspireerd op de website www.smartvibes.be van Smartflash. Zo nam de website surprisedate teksten over, indeling van rubrieken, stijl en lay-out, getuigenissen van zogenaamde klanten en locaties. Het feit dat verweerder in werkelijkheid geen enkele handelsdaad zou gesteld hebben met betrekking tot de gewraakte website en hij ondertussen alleen maar actief zou zijn geweest in de afwerking van gebouwen, belet niet dat hij de opdracht gaf tot het maken van een website voor speeddating met als voorbeeld de website van de eiseres. De opdracht die verweerder gaf hield een rechtstreeks verband met de voorgenomen levering van dienst, zijnde de organisatie van een avond speeddaten. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2726; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.be/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2708

Eis Het Reisplan om samenwerking voort te zetten ongegrond omdat verhouding louter contractuele aard

Gent - Gand 29 mei 2017, IEFBE 2708; (Het Reisplan tegen Jetair), http://www.ie-forum.be/artikelen/eis-het-reisplan-om-samenwerking-voort-te-zetten-ongegrond-omdat-verhouding-louter-contractuele-aard

Hof van beroep Gent 29 mei 2017, IEFbe 2708 (Het Reisplan tegen Jetair) Oneerlijke marktpraktijken. Misbruik machtspositie. Het Reisplan is een reisbureau gespecialiseerd in cruises, golfvakanties en reizen op maat. Er kan ook geboekt worden voor de meeste touroperators, waaronder Jetair. Per seizoen werden tussen Het reisplan en Jetair afspraken gemaakt over samenwerkingsmodaliteiten. De samenwerking werd eenzijdig beëindigd door Jetair omdat Het Reisplan niet de gevraagde omzet behaalde. Het Reisplan heeft twee kort geding procedures aangespannen. De eerste vordering is dat Jetair de boekingscode weer te heropend. Jetair werd door de rechtbank veroordeeld om de samenwerking verder te zetten. Hiertegen is Jetair in beroep gegaan. In hoger beroep heeft het hof bepaald dat de eis van Het Reisplan ongegrond is omdat niet voldaan was aan de vereiste urgentie. In de tweede kort geding procedure vordert Het Reisplan dat Jetair de oneerlijke marktpraktijken te staken. De stakingsvordering werd ongegrond verklaard nu de verhouding tussen partijen louter van contractuele aard was. Het Reisplan vordert in hoger beroep samenwerking verder te zetten op identiek dezelfde wijze zoals dit voorheen het geval was. Het Reisplan wil boekingscode heropenen en de contractuele samenwerking voortzetting. Deze eis is duidelijk gebaseerd op de contractueel aanvaarde samenwerkingsmodaliteiten. De vordering wordt ongegrond verklaard.

IEFBE 2705

TB invest heeft actief bijgedragen aan contractbreuk door franchisenemer van de concurrent

Antwerpen - Anvers 1 jun 2017, IEFBE 2705; (TB invest tegen Sebalthini), http://www.ie-forum.be/artikelen/tb-invest-heeft-actief-bijgedragen-aan-contractbreuk-door-franchisenemer-van-de-concurrent

Hof van beroep Antwerpen 1 juni 2017, IEFbe 2705 (TB Invest tegen Sebalthini) Oneerlijke marktpraktijken. Beide partijen zijn actief op de markt van elektronische sigaretten via franchisenetwerken. Sebalthini handelt onder de benaming 'New Smoke Sensation'. En TB Invest onder de naam 'Vapor Shop' of 'TB Shops'. Sebalthini had een franchiseovereenkomst gesloten met een franchisegever. Franchisegever gaf uitdrukkelijk te kennen dat hij de overeenkomst eenzijdig beëindigd en overstapt naar Vapor Shop. Sebalthini is van mening dat TB Invest medeplichtig is aan de contractbreuk en hierdoor eerlijke marktpraktijken heeft geschonden. De rechtbank stelde Sebalthini in het gelijk en legde een verbod op aan TB Invest om elektronische sigaretten te verkopen. TB Invest gaat hiertegen in beroep. TB Invest vordert dat het verbod ongegrond wordt verklaard omdat ze niet medeplichtig zijn. TB Invest heeft actief bijgedragen aan de contractbreuk door de overeenkomst tussen Sebalthini en franchisenemer te laten analyseren door haar franchisepartner en een jurist. TB Invest heeft ook aangeboden aan de franchisenemer om hem te adviseren en bij te staan. TB Invest heeft producten geleverd aan franchisenemer en heeft de winkel van de franchisenemer bezocht voordat de overeenkomst beëindigd was. De vordering wordt afgewezen.

 

IEFBE 2702

Belgische rechter onbevoegd omdat gaspatroon MAGMA niet beschikbaar is in België

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 1 jun 2018, IEFBE 2702; (Guilbert Express tegen Prof Praxis), http://www.ie-forum.be/artikelen/belgische-rechter-onbevoegd-omdat-gaspatroon-magma-niet-beschikbaar-is-in-belgi

Rechtbank van Koophandel Brussel 1 juni 2017, IEFbe 2702 (Guilbert Express tegen Prof Praxis) Oneerlijke marktpraktijken. Guilbert Express en Prof-Praxis zijn beide actief in de gereedschapswereld. Guilbert Express heeft een gaspatroon genaamd EXPRESS. Prof Praxis commercialiseert gaspatronen genaamd MAGMA. Beide gaspatronen lijken sterk op elkaar. Guilbert Express vordert commercialisatie te staken wegens oneerlijke mededinging. Oneerlijke mededinging kan alleen maar worden toegepast in zoverre de schade zich heeft voorgedaan op het Belgische grondgebied. MAGMA is niet beschikbaar op de Belgische markt en er is geen enkele vaststelling gedaan op het Belgische grondgebied. De rechter verklaart zich territoriaal onbevoegd.