IEFBE 2955

Gezondheidsclaims leiden tot misleiding van de consument

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 19 juni 2019, IEFbe 2955; A/18/02680 (Omega Pharma tegen Laboratoires Forté) Omega Pharma is een producent en aanbieder van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Omega Pharma en Laboratoires Forté hebben allebei het afslankproduct XtraSlim700. Laboratoires Forté zegt daarnaast nog dat haar product een verbranding van 700 kcal teweeg zou brengen. Dit staat ook op de verpakking van haar product. Omega eist in rechte onder meer het erkennen dat met betrekking tot dit product sprake is van oneerlijke handels- en marktpraktijken en het staken van inbreuken met betrekking tot het product XtraSlim700. Er is in casu inderdaad sprake van oneerlijke handelspraktijken, aangezien het gaat om een gezondheidsclaim in strijd met de wetgeving inzake commerciële mededelingen voor levensmiddelen. Dit kan de consument misleiden over de te verwachten resultaten van XtraSlim700. 

32. Het gebruik van de hoger vermelde gezondheidsclaims die niet beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 10 en 13 Verordening L924/2OO6, vormt een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel V1.93 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) dn artikelVl.97, 2" WER. 

[…]

Het voeren van een gezondheidsclaim in strijd met de wetgeving inzake commerciële mededelingen voor levensmiddelen is in strijd met de vereiste van professionele toewijding en kan de consument misleiden over de te verwachten resultaten van het betreffende levensmiddel. Forte Pharma kan niet ernstig betwisten dat de ongeoorloofde gezondheidsclaims in kwestie de beslissing van de gemiddelde consument van afslankproducten kan beïnvloeden. Dergelijke consument gaat immers specifiek op zoek naar informatie over de voordelen van het product op het vlak van het afslanken en zal zich laten leiden door de beweringen die de producent in dat verband doet. 

33. […] Wat betreft de "bewezen doeltreffendheid" of "efficiëntie" wordt door de wijze van presentatie de indruk gewekt dat de doeltreffendheid van het product XtraSlim700 wetenschappelijk bewezen is. De studie toont van Ninapharm evenwel hoogstens aan dat een samenstelling van wakamé en kurkuma onder sommige omstandigheden kan leiden tot een verbranding van "700kcal/dag" . Deze wetenschappelijke studie zegt evenwel niets over de resultaten van het product XtraSlim700 en wat het gevolg is van de bijkomende stoffen die 1 capsule van het product XtraSlim700 omvat op de beweerde werking van het liposlim-complex. Forte Pharma toont ook niet aan dat het liposlim-complex in een hoeveelheid aanwezig is die het geclaimde fysiologische effect bewerkstelligt (artikel 5, lid l Verordening 192412006).