IEFBE 2700

Concurrentievervalsing door LPW onrechtmatige wijze verkregen klantenbestanden te gebruiken

Hof van beroep Antwerpen 22 juni 2017, IEFbe 2700 (DIY Industrial Belgium tegen Eurosteel) Concurrentievervalsing. DIY heeft inbreuk gepleegd door afwerving van zowel clienteel als personeel en dit door het onrechtmatig aanwenden van bedrijfsmiddelen, met name door zich de toegang te verlenen tot de emailservers, de broncode van de website van Eurosteel en de interne bedrijfsgegevens en het klantenbestand van Eurosteel. DIY moet handelingen staken en er wordt een verbod opgelegd om op onrechtmatige wijze contact op te nemen met de ondernemingen uit het klantenbestand van Eurosteel. DIY gaat hiertegen in hoger beroep. DIY is op 21 maart 2017 failliet verklaard en hoger beroep wordt gevoerd door een raadsman van LPW. LPW heeft met de klanten Eurosteel gecontracteerd waarbij zij diens klanten- en prijsgegevens actief in haar voordeel heeft aangewend, terwijl zij wist dat die gegevens op onrechtmatige wijze werden verkregen door DIY. En door het gebruik van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Eurosteel om ze zelf te kunnen beleveren, wordt de concurrentie vervalst.


9. Evenmin slaagt appellante erin te betwisten dat die afwerving van klanten op zulke wijze geschiedde dat het een onrechtmatige afwerving betreft die zeker niet kan worden beschouwd als het voeren van normale en geoorloofde concurrentie. Correct besloot de eerste rechter dat deze in het kwaad daglicht werd geplaatst bij de poging om haar klanten in kwastig afhandig te maken. Evenzeer met reden is in het eerst vonnis aanvaard da teneinde met de klanten van Eurosteel te kunnen contracteren, bewust gebruik is gemaakt door LPW van bij Eurosteel onrechtmatige verkregen klantengegevens. LPW heeft met de klanten Eurosteel gecontracteerd waarbij zij diens klanten- en prijsgegevens actief in haar voordeel heeft aangewend, terwijl zij wist -minstens diende te weten- dat die gegevens op onrechtmatige wijze werden verkregen door DIY. De opstart van de concurrerende onderneming is voorbereid aan de hand van interne bedrijfsinformatie van Eurosteel waarover leidend architect-ingenieur en zaakvoerder bij Eurosteel konden beschikken, en die zijn in de periode van of zeer kort na hun ontslag bij Eurosteel ten voordele van het concurrerende bedrijf hebben afgeleid. Door het bekladden minstens in twijfel trekken van de competentie van de concurrent en door het gebruik van diens vertrouwelijke bedrijfsinformatie om diens klanten te benaderen teneinde ze zelf te kunnen beleveren, wordt de concurrentie vervalst. Door appellante is wel degelijk inbreuk gepleegd waarvan de staking terecht is bevolen.