IEFBE 2740

DIY schuldig aan concurrentievervalsing door het afwerven van cliënteel

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 17 februari 2016, IEFbe 2740 (Eurosteel tegen DIY en LPW) Concurrentievervalsing. Eurosteel en LPW en DIY ontwerpen en produceren staalconstructies in de bouwsector. Eurosteel en LPW hebben een gezamenlijke stand gehad tijdens Batibouw. Na batibouw verlaten de verweerders Eurosteel. Eurosteel beweert dat verweerders deze 'exit' georganiseerd hebben en dat zij daarbij cliënteel en personeel hebben afgeworven, door onder meer gebruik te maken van bedrijfsinformatie, emailservers en klantenbestand. Eurosteel vordert dat het aanwenden van bedrijfsmiddelen onrechtmatig is en ze vorderen een verbod om contact op te leggen met personen uit het klantenbestand. Er kan niet bewezen worden dat er sprake is van onrechtmatige afwerving van personeel. Dat de eiseres zelf in staat van ontreddering verkeerde is daardoor niet voldoende. Uit verschillende mailberichten uitgaande van DIY blikt de duidelijke bedoeling om deze klanten af te werven. Daarbij zette Eurosteel in een slecht daglicht. DIY heeft een kopie van het businessplan van Eurosteel doorgestuurd naar zijn privémail. Het opstarten van de concurrerende onderneming werd voorbereid aan de hand van interne bedrijfsinformatie van Eurosteel. De verbodsvordering wordt toegewezen. DIY heeft hiertegen beroep ingesteld [IEFbe 2700:Concurrentievervalsing door LPW onrechtmatige wijze verkregen klantenbestanden te gebruiken'].

7. Een onrechtmatige afwerving van personeel is niet bewezen.
9. Eiser stelt dat ook het vertrek van X leidde tot totale chaos. Het loutere feit dat eiseres door het vertrek van deze personen in een staat van 'ontreddering' verkeerde, volstaat niet op zich al bewijs van de onrechtmatigheid van de afwerving van personeel.
13. Uit mailberichten uitgaande van DIY blijkt dat DIY en LPW cliënteel hebben afgeworven van Eurostel. Om rechtmatig te zijn, dienen echter begeleidende omstandigheden bewezen te worden.
14. Het afwerven van cliënteel door DIY met het opzet om dit cliënteel door te schuiven naar LPW gecombineerd met het in een slecht daglicht plaatsen van concurrent maakt de afwerving onrechtmatig.
16. Uit het voorgaande blijkt dat DIY klantengegevens van Eurosteel, zonder diens toestemming, heeft gebruik teneinde het contact met de betrokken klanten te onderhouden en deze klanten af te werven. LPW heeft uiteindelijk gecontracteerd met deze klanten en aldus de klantengegevens van EU-ROSTEEL actief tot haar voordeel aangewend, terwijl zij wist, minstens diende te weten dat deze klantengegevens onrechtmatig waren verkregen. Door gebruik te maken van deze onrechtmatig verkregen klantgegevens heeft zij een inbreuk begaan op de eerlijke marktpraktijken die de beroepsbelangen van minstens eiseres heeft geschaad. (...) Over die vertrouwelijke en concrete klanten-, offerte- en prijsinformatie beschikt men niet in het normale spel van de concurrentie. Indien dit wel het geval is wordt de concurrentie vertekend en vervals en pleegt de onderneming die hiervan gebruik maakt, in casus zowel DIY als LPW, een inbreuk.
19. Uit wat hierboven werd beschreven, kan inderdaad vastgesteld worden dat het opstarten van de concurrerende onderneming werd voorbereid aan de hand van interne bedrijfsinformatie van Eurostel. Hieruit blijkt evenwel niet dat het doel van deze afwerving de desorganisatie van Eurosteel was, noch is aangetoond dat het gevolg van de afwerving leidde tot desorganisatie van dit bedrijf.