IEFBE 2744

Stakingsvordering toegewezen: F-Parts actief in het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen zonder vereiste erkenning

Hof van beroep Antwerpen 8 maart 2017, IEFbe 2744 (Febelauto tegen F-Parts) Oneerlijke marktpraktijken. Febelauto is het beheersorganisme voor de recyclage van autowrakken. F-Parts is groothandelaar in tweedehandsauto's. F-Parts wordt ervan verdacht dat ze actief zijn in het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen zonder een vereiste erkenning. F-Parts zegt dat ze haar exploitatie heeft stopgezet op bevel van de onderzoeksrechter. De rechtbank wees de stakingsvordering af omdat niet bewezen kon worden dat er ten tijde van de uitspraak nog sprake was van een inbreuk dan wel risico op herhalingsgevaar door F-Parts. In hoger beroep vordert Febelauto dat F-Parts uitoefening van haar handelsactiviteit staakt. Op de site van AutoHergebruik staat dat F-Parts een erkend centrum voor auto-demontage is. Verder heeft een toezichthouder van de OVAM een proces-verbaal opgemaakt dat er 172 voertuigen op het terrein van F-Parts aanwezig waren zonder dat er een aanvraag bij OVAM was ingediend. Tot slot blijkt uit prints van diverse sites dat F-Parts vermeldt dat ze wisselstukken verkopen de ze hebben gerecupereerd op geaccidenteerde. De vordering wordt gegrond verklaard.

2.6.1 Allereerst stelt het hof vast dat uit de veroordeling van F-Parts d.d. 18.03.2016 in het geheel niet blijkt dat zij op 24.10.2014 haar exploitatie heeft gestaakt zoals zij nu voorhoudt. Bovendien is op de site van AutoHergebruik geïntimeerde opgenomen als 'erkend centrum voor auto-demontage'. De toezichthouder bij de OVAM heeft daarenboven nog op 10.03.2015 een proces-verbaal opgesteld na bezoek van de inrichting van geïntimeerde op 11.02.2015 waarbij hij vaststelde dat er op het terrein van F-Parts nog ruim 172 voertuigen aanwezig waren, het merendeel geaccidenteerde voertuigen waarvan de meeste als afgedankte voertuigen worden beschouwd, terwijl er nog geen aanvraag bij de OVAM is ingediend om een erkenning te bekomen als centrum voor depollutie, demontage en vernietiging van afgedankte voertuigen. Tot slot blijkt uit de voor het eerst in hoger beroep bijgebrachte stukken van appellante, zijnde prints van diverse sites van het internet daterende van 19 en 23.05.2016, dat geïntimeerde zich toen daar nog onbetwistbare voorstelde aan het publiek als een firma die wisselstukken verkoopt die zij heeft gerecupereerd op geaccidenteerde voertuigen van het merk Ford. In stuk nr. 28 verklaart zij de te koop aangeboden wisselstukken te recupereren van verongelukte wagens.
2.6.2 Onafgezien en bovenop het voorgaande is het hof van oordeel dat alle elementen van het dossier erop wijzen dat het risico op herhalingsgevaar zeer reëel is en het opleggen van een stakingsbevel in de door appellante gevorderde zin, rechtvaardigt.