Gepubliceerd op maandag 9 januari 2023
IEFBE 3601
Hof van Cassatie - Cour de Cassation ||
18 jun 2020
Hof van Cassatie - Cour de Cassation 18 jun 2020, IEFBE 3601; ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.29 (Eisers tegen Vlassak-Verhulst), https://www.ie-forum.be/artikelen/appelrechters-mochten-niet-uitgaan-van-overdracht-van-auteursrechten

Appelrechters mochten niet uitgaan van overdracht van auteursrechten

Hof van Cassatie van België 18 juni 2020, IEFbe 3601; C.19.0017.N/1 (eisers tegen Vlassak-Verhulst) Deze zaak heeft betrekking op auteursrechten op ontwerpen van villa's. Met betrekking tot de villa "Huizer" oordelen de appelrechters dat de clausule die het auteursrecht op het ontwerp van de villa regelt, niet is opnenomen in de plannen van de villa. Door vervolgens te oordelen dat de plannen het schriftelijk bewijs opleveren van de overdracht van de auteursrechten en deze rechten toekomen aan de verweerster om- dat de plannen van haar uitgaan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. De appelrechters hebben met betrekking tot de villa's “Tamsen” en “Goddaert”geoordeeld dat de gemotiveerde auteursrechten op de aquarellen niet de auteursrechten op de ontwerpen van de villa's bewijzen. Er zijn daarom geen relevante stukken overgelegd inzake het auteursrecht op de ontwerpen van die villa’s. De appelrechters mochten er niet vanuit gaan dat de auteursrechten op de ontwerpen van de villa's zijn overgedragen.

Hieruit volgt dat het bewijs van de overdracht van auteursrechten ten aanzien van de auteur van het werk moet worden geleverd door een geschrift.

8. De appelrechters stellen vast dat de clausule volgens welke alle plannen en beschrijvingen auteursrechtelijk zijn beschermd en eigendom zijn van de verweerster, niet is opgenomen in de plannen van de villa “Huizer”.

Door vervolgens te oordelen dat de plannen het schriftelijk bewijs opleveren van de overdracht van de auteursrechten en deze rechten toekomen aan de verweerster omdat de plannen van haar uitgaan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het subonderdeel is gegrond.

9. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:

-  voor de villa’s “Tamsen” en “Goddaert” enkel aquarellen van de hand van de eerste eiser voorliggen;

-  de auteursrechten op die aquarellen te onderscheiden zijn van de auteursrechten met betrekking tot de ontwerpen van de villa’s;

-  deze aquarellen niet het auteursrecht op de ontwerpen van de villa’s bewijzen.

10. De appelrechters die aldus te kennen geven dat wat betreft de villa’s “Tamsen” en “Goddaert” geen relevante stukken worden overgelegd inzake het auteursrecht op de ontwerpen van die villa’s en dat wat die villa’s betreft ook geen plannen voorliggen waarin de clausule is opgenomen volgens dewelke alle plannen en beschrijvingen auteursrechtelijk zijn beschermd en eigendom zijn van de verweerster, vermochten op grond van die enkele redenen niet naar recht te oordelen dat de verweerster eigenares is van de auteursrechten en dat de eisers geen aanspraak op auteursrechten kunnen maken aangezien de rechten aan de verweerster werden overgedragen.

Het subonderdeel is gegrond.