IEFBE 3507

Auteursrecht op de muzikale dramaturgie toegewezen

Hof van Beroep Antwerpen 21 januari 2019, IEFbe 3507; rolnr. 2016/AR/2197 (Acteurs en Ilias tegen Muzikanten) Bij het muziektheaterstuk "Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt" van acteurs en Ilias hebben muzikanten geholpen met de muzikale dramaturgie van ongeveer twintig muziekmomenten binnen het stuk. Het hof oordeelt dat beide muzikanten auteursrechthebbende zijn op de muzikale dramaturgie binnen het theaterstuk. Hierdoor wordt een schadevergoeding toegewezen aan de muzikanten op grond van hun auteursrecht, voor zover de patrimoniale rechten destijds niet waren overgedragen aan SABAM, vereniging van auteurs, componisten en uitgevers.

3.4.4.2.1. De geïntimeerden beweren dat zij de muzikale dramaturgie, die een essentieel element van de voorstelling uitmaakt, hebben gemaakt. Als muzikanten kozen zij de fragmenten die een eenheid met de tekst vormden en die op het gepaste moment de tekst afwisselden. Nikolaas Kende heeft de muziekkeuze gemonteerd en het geheel overgemaakt aan de (acteurs). Van september tot december 2014 probeerden de geïntimeerden nog muziekfragmenten uit bij de tekst. In december 2014 begon, volgens de geïntimeerden, bet gezamenlijk repetitie proces. Kleine wijzigingen werden aangebracht. De muzikale dramaturgie bestaat uit een selectie van twintig muzikale momenten. Volgens de geïntimeerden worden muziekstukken in stukken verkapt op een manier zoals in het verleden nog niet was gebeurd. Over elke begin- en eindnoot is nagedacht. "Kreutzersonote, Als het verlangen maar stop"t is een unieke voorstelling geworden.De appellanten betwisten dat het werk van de geïntimeerden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
Zij beweren dat de fragmenten in chronologische volgorde staan. De bijdrage van de geïntimeerden zou -volgens de appellanten- zich beperken tot een loutere samenvoeging. Het zou niet meer of niet minder zijn dan een "technisch draaiboek".

Het hof oordeelt dat de geïntimeerden bij de totstandkoming van de muzikale dramaturgie creatieve keuzes hebben gemaakt. De compilatie van de muziek vormt de uitdrukking van hun persoonlijkheid. Het is een intellectuele schepping die wel degelijk voor bescherming in aanmerking komt.

Zij hebben bij de tekst, na precies bepaalde en uitgekozen woorden specifieke muziekfragmenten van verschillende componisten geselecteerd, waarbij ook qua tijdsbestek (seconden-minuten) bewust werd stilgestaan. De geïntimeerden beklemtonen terecht dat dat het hier niet gaat om het componeren van de muziek, maar het selecteren van bepaalde fragmenten en het Inpassen ervan in de theatervoorstelling.