IEFBE 2702
  • Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.)
    1 jun 2018
  • Guilbert Express tegen Prof Praxis

Belgische rechter onbevoegd omdat gaspatroon MAGMA niet beschikbaar is in België

Rechtbank van Koophandel Brussel 1 juni 2017, IEFbe 2702 (Guilbert Express tegen Prof Praxis) Oneerlijke marktpraktijken. Guilbert Express en Prof-Praxis zijn beide actief in de gereedschapswereld. Guilbert Express heeft een gaspatroon genaamd EXPRESS. Prof Praxis commercialiseert gaspatronen genaamd MAGMA. Beide gaspatronen lijken sterk op elkaar. Guilbert Express vordert commercialisatie te staken wegens oneerlijke mededinging. Oneerlijke mededinging kan alleen maar worden toegepast in zoverre de schade zich heeft voorgedaan op het Belgische grondgebied. MAGMA is niet beschikbaar op de Belgische markt en er is geen enkele vaststelling gedaan op het Belgische grondgebied. De rechter verklaart zich territoriaal onbevoegd.

9. Eisende partij steunt haar vordering op de bepalingen inzake oneerlijke mededinging. Zij steunt haar vordering expliciet niet op haar merkenrecht. De inzake oneerlijke mededinging kan maar worden toegepast in zoverre de schade zich heeft voorgedaan op het Belgische grondgebied.
10. Uit de stukken van het dossier blijkt dat eisende partij de gaspatronen van verwerende partij in Nederland heeft aangekocht.
11. Tevens maakt eisende partij in haar bundel en screenshot over van de website van verwerende partij waaruit blijkt dat het product waarover het gaat, nog niet beschikbaar is op de Belgische markt.
12. Er werd derhalve geen enkele vaststelling gedaan op het Belgische grondgebied.
13. De Belgische stakingsrechter is derhalve niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering.